• Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma Koşulları ve Eşitlik İlkesi

    Faruk Barış MUTLAY

    img1 

    Dr. Faruk Barış MUTLAY ( Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı )

    Yayınevi : Beta Yayınları

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ