• Prof. Dr. Pir Ali KAYA Anısına Sunuş

  Ceyhun GULER, Aziz ÇELİK

  Çalışma ve Toplum dergisinin 76. sayısı 21 Nisan 2022 tarihinde çok erken bir şekilde kaybettiğimiz Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın anısına armağan edilmiştir. Kaya, aramızdan ayrıldığı son ana kadar Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde aktif bir şekilde ders vermeye devam etmiş, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Uluslararası Sosyal Politika, Toplu İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku, Uluslararası Çalışma Normları, Pir Ali Kaya’nın lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği bazı dersler arasındadır. Kaya’nın akademik çalışmalarının eşitlik, adalet, ayrımcılık yasağı, uluslararası çalışma normları, çalışma hakkı, sendikal hak ve özgürlükler ve işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konulara odaklandığı bilinmektedir. Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın ilgili alanlarda kaleme aldığı çok sayıda kitap, makale ve uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

  Çalışma ve Toplum dergisinin bu sayısında Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın özgeçmişi ve yayınları yanında meslektaşları ve öğrencilerinin kaleme aldığı makaleler ile anı ve değini yazılarına yer verilmiştir. Dergi özel sayısına Prof. Dr. Aysen Tokol, Prof. Dr. Yusuf Alper, Prof. Dr. Sayım Yorğun, Prof. Dr. Derda Küçükalp, Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli, Dr. Öğr. Üyesi Burak Faik Emirgil ve Arş. Gör. Emre Yayın, Kaya anısına kaleme aldıkları bilimsel makaleler ile katkı sunarken, Prof. Dr. Aziz Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran, Doç. Dr. Şenol Baştürk, Dr. Maviş Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Güler ve Arş. Gör. Fatih Gültekin ise anı ve değini yazılarıyla katkı sunmuşlardır. Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın anısına armağan edilen Çalışma ve Toplum dergisi 76. sayısı editörleri olarak bilimsel makaleleri ve değerli yazılarıyla kıymetli Hocamız anısına katkı sunan tüm meslektaşlarına ve öğrencilerine teşekkür ederiz. Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Pir Ali Kaya’nın eserleri ve savunduğu değerler ışığında aramızda var olmaya devam edeceğine olan inancımızı belirtirken, kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun GÜLER

  Prof. Dr. Aziz ÇELİK

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ