• Prof. Dr. Pars Esin’in anısına

    Ahmet MAKAL

    Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü emekli öğretim üyelerinden hocamız, ağabeyimiz Prof. Dr. Pars Esin’i 2013 yılı yaz aylarında ani ve zamansız biçimde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fakülteye ve bölüme 40 yılı aşkın süreyle hoca olarak hizmet eden, binlerce öğrenci yetiştiren Esin, Prof. Dr. Cahit Talas hocamız tarafından oluşturulan bölümümüzün ve sosyal politika geleneğinin, onunla birlikte çalışma bahtiyarlığını yaşamış son temsilcilerinden biriydi. SBF yanında, Türkiye’deki sosyal politika camiasının da kıdemli ve sevilen hocalarından biri olan Esin’in “Türkiye’de İşveren Sendikacılığı” ile “İş Bölümü, Yabancılaşma ve Sosyal Politika” başlıklı kitapları, ülkemizde alanlarında yazılmış ilk kitap olma niteliğini taşımaktaydı. Bilgi birikimi sadece sosyal politika alanıyla sınırlı olmayan Esin, kuşağının birçok hocası gibi geniş ilgi alanları ve kültürel birikimiyle felsefeden, müziğe, edebiyata sohbet edilebilecek bir kişiydi. Öyle ki, 1980’li yıllarda Tarih ve Toplum dergisi için “Pişirmenin Evrimi” başlığıyla, yemek pişirmenin tarihi üzerine bir yazı dizisi hazırlamıştı. Pars Esin, son 6 yıldaki bölüm başkanlığım döneminde Mülkiye’de düzenlediğimiz çok sayıdaki bilimsel toplantılarımızın en sürekli izleyicilerinden biri, belki de birincisiydi. Onun kaybından önce 5 defa gerçekleştirdiğimiz Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresini, ben de dâhil olmak üzere belki de en çok izleyen kişi olan Esin’i; SBF öğrencileri yanında, bu kongrelere katılan Türkiye’deki tüm ÇEEİ bölümlerinin öğrencileri de yaşamları boyunca hatırlayacaklardır. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki Emek Oturumu’nu hocamızın anısına gerçekleştirmiştik, şimdi de Çalışma ve Toplum Dergisi, bu özel sayıyı onun anısına çıkarıyor. Bu kadirbilir davranışları için Türk Sosyal Bilimler Derneği ile Çalışma ve Toplum dergisine teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağımız hocamız, ağabeyimiz Pars Esin’i sevgi ve saygıyla anıyorum…

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ