• Prof. Dr. Öner EYRENCİ’NİN Anısına Saygıyla…

  Devrim ULUCAN, Kübra DOĞAN YENİSEY, Savaş TAŞKENT

  img1 

  Prof. Dr. Öner EYRENCİNİN  Anısına Saygıyla 

  İş hukukunun sakin, kibar ve çok çalışkan kıymetli hocası Prof. Dr. Öner Eyrenci’nin beklenmedik bir anda vakitsiz kaybı başta ailesi olmak üzere hepimizi elem ve kedere sürükledi. Bu acı kayıp her birimizi Prof. Dr. Öner Eyrenci ile birlikte geçirdiğimiz İTÜ İşletme Fakültesi yıllarımıza geri götürdü.

  Prof. Dr. Öner Eyrenci, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra doktorasını Freiburg Üniversitesinde ünlü iş hukukçusu Prof. Dr. Manfred Rehbinder yanında yapmıştır. Hayranlık uyandıracak bir biçimde, Almanca öğrenmek de dahil olmak üzere doktorasını üç senede “Die Solidarnormen im deutschen und schweizerischen kollektiven Arbeitsrecht” konusunda “summa cum laude” üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüşünde İstanbul’a gelmiştir.

  Prof. Dr. Devrim Ulucan, Öner Eyrenci ile Taşkışla’da yaptıkları görüşmede tanışmıştır. Prof. Dr. Öner Eyrenci, o dönem Taşkışla’da bulunan İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dalı odasının kapısından girer girmez, Prof Dr. Münir Ekonomi ve Prof. Dr. Ulucan, mütevaziliği, sevecenliği ve kibarlığı ile Prof. Dr. Eyrenci’ye ısınmıştır. Bu satırların yazarlarından Prof. Dr. Savaş Taşkent ise o dönem askerlik görevini yaparken Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin bir mektubuyla Prof. Dr. Öner Eyrenci’den haberdar olmuş, kendisiyle tanışınca herkes gibi çok sevmiştir.

  Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey için ise Prof. Dr. Eyrenci arkadaşlığını esirgemeyen yol gösterici bir hocadır. Kürsüye alınma aşamasında Zürih Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Eyrenci ile Türkiye’ye döndükten sonra tanışmışlardır. Bu satırların sahibi, çok kibar ancak mesafeli bu hocanın güvenini kazanmak için epey çaba harcamıştır.

  Teknik Üniversite yılları Prof. Dr. Öner Eyrenci’nin iş hukukunun Türkiye’deki gelişmesinde önemli rol oynayan ortak çalışmalarda aktif biçimde görev aldığı yıllardır. Bu çerçevede özellikle İş Hukuku Uygulaması (İHU) ve ortak uluslarararası seminerlere işaret etmek gerekir. İş Hukuku Uygulaması, Yargıtay ve Danıştay’ın İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ilişkin en son tarihli emsal kararlarının Türk ve yabancı doktrin kaynakları ışığında ayrıntılı biçimde incelendiği bir eser olup, hukukumuzda mahkeme kararlarının başlı başına ve tüm ayrıntılarıyla bilimsel bir incelemeye tabi tutulduğu ilk karar inceleme çalışmasıdır. Prof. Dr. Öner Eyrenci karar incelemelerinde zihin emeğiyle, feuille volant biçiminde çıkan yayının tasnif ve ciltler içine yerleşmesinde ve bu ciltlerin taşınmasında da kol emeğiyle bu yayının çıkmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

  Prof. Dr. Eyrenci, Prof. Dr. Münir Ekonomi ve Prof. Dr. Manfred Rehbinder başkanlığında düzenlenen Türk-İsviçre Hukuku ortak seminerlerinin önemli tebliğ sahiplerinden biridir. Bir sene İsviçre’de diğer sene Türkiye’de yapılan ve aynı konuda bir Türk ve bir İsviçreli akademisyenin tebliğ sunduğu üç günlük bu seminerlerde tartışmalar banta alınır ve hemen sonrasında Prof. Dr. Münir Ekonomi ve Rehbinder’in önsözleriyle hem Türkçe hem Almanca yayınlanırdı. Bu kitaplar iş hukukumuzdaki ilk karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına örnek gösterebilir.

  İş Hukuku Türk Milli Komitesinin genel sekreterlik görevini de üstlenen Öner Eyrenci Milli Komitenin her sene yaptığı Yargıtay Kararlarını Değerlendirme Toplantısında tebliğleri ile değerli katkılarda bulunmuştur.

  Prof. Dr. Öner Eyrenci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı danışmanı olarak da bir süre görev yapmış, o dönem başta 158 sayılı ILO Sözleşmesi olmak üzere pek çok ILO Sözleşmesinin onaylanmasında ön ayak olmuştur. Daha sonrasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun hazırlanmasında görevlendirilen dokuz öğretim üyesinden oluşan bilim kurulunun bir üyesi olarak faaliyetlerde bulunmuştur.

  Yeni İş yasasının hazırlanmasında aktif olarak çalışan üç öğretim üyesi olarak Prof. Dr. Eyrenci, Prof. Dr. Savaş Taşkent ve Prof. Dr. Devrim Ulucan yeni bir iş hukuku ders kitabının hazırlanmasına karar vermiş, Bireysel İş Hukuku kitapları Mart 2004 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kitap 2020 yılında toplu iş hukukunu da bünyesine alarak 10. baskısını yapmıştır. Sendika hukuku Prof. Dr. Öner Eyrenci’nin hayatı boyunca akademik ilgi alanlarından birini oluşturmuştur. Öner Eyrenci’nin 1984 tarihli Sendikalar Hukuku kitabı, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu hakkındaki ayrıntılı ilk çalışmalardandır.

  Akademik çalışmalarını idari çalışmaları ile birlikte yürütmesini bilen Prof. Dr. Eyrenci, uzun yıllar İTÜ İşletme Fakültesinde İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve İTÜ İşletme Fakültesinde bir dönem dekanlık görevini üstlenmiş, emeklilik sonrasında akademik kariyerini Doğuş Üniversitesi’nde sürdürmüştür.

  Prof. Dr. Öner Eyrenci’yi tanımlamak gerekirse o bir bilimsel disiplin insanıydı. Akademisyenlerin genel olarak her yazıyı teslimde geç kalma alışkanlığından uzak, her türlü çalışmasını tam bir titizlikle zamanında ve herkesten önce teslim ederdi. Her zaman sakin, güler yüzlü ve kibardı. Objektif ve adil kişiliği herkesin güvendiği ve sevdiği bir yönetici olmasına yol açmıştı. En kızdığı kişilere bile “serseriler” dışında kötü söz ettiği görülmemiştir. Öner Eyrenci eşine ve çocuklarına düşkün, sevgili eşi Prof. Dr. Serap Eyrenci ile her bakımdan uyuşan, ortak kültürel faaliyetlerden zevk alan, çocuklarını ve torununu çok seven, iyi bir aile babasıydı.

  Aynı zamanda her kapısını çaldığınızda yardımınıza hazır bir hocaydı. Bilimsel çalışmanın büyük bir tuğla duvara bir tuğla koymaktan ibaret olduğunu söyleyecek kadar alçakgünüllü ve gerçekçiydi. Yeni görüşlere, yeni araştırma alanlarına açık, her zaman uluslarararası alandaki gelişmeleri takip eden ve takip etmenin gerekliliği öğütleyen Prof. Eyrenci bütün asistanlarının gerek bilimsel gerekse kişisel hayatlarına dokunmuş, hem akademik hem insani olarak bir tuğla koymuştur.

  Değerli Prof. Dr. Öner Eyrenci hiç birimizin beklemediği bir anda beklemediği bir biçimde aramızdan ayrıldı. Kaybının acısını içimizde hissederek aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz…

   

  Prof. Dr. Devrim ULUCAN

  Prof. Dr. Savaş TAŞKENT

  Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ