• Önsöz

  Galip YALMAN

  1967 yılında kurulan ve 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile "kamu yararına çalışan dernek" niteliğini kazanan Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), tüzüğünde belirtilen “Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek” amacı doğrultusunda, düzenli olarak iki yılda bir Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri gerçekleştirmektedir. Sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden bilim insanlarının zaman içinde giderek artan ilgi ve katılımının gözlendiği Ulusal Sosyal Bilimler Kongrelerinin tanımlayıcı bir özelliği disiplinlerarası etkileşime açık olması, hatta bu etkileşimi özendirmeyi amaçlamasıdır.

  İki yılda bir, ODTÜ’nün artık gelenekselleşen desteğiyle yapılan Ulusal Sosyal Bilimler Kongre’lerinin Türkiye’deki farklı disiplinlere mensup sosyal bilimciler topluluğunu bir araya getiren, aralarında iletişimi sağlamayı amaçlayan, aynı zamanda Türkiye’li sosyal bilim insanlarının, bilgi üretim ve tartışma gündemlerine, deyim yerindeyse, bir ayna tutan, bir bilim şöleni olarak kurumsallaştığı bir gerçektir.

  14-16 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da ODTÜ yerleşkesinde yapılan Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresinde, Türkiye’deki ve yurtdışındaki 70’i aşkın üniversite ile diğer araştırma kurumlarından gelen 400’den fazla bilim insanı ve araştırmacı, 72 oturumda 300’ü aşkın bildiri sunmuştur. Daha önceki Kongrelerde de olduğu gibi kuramsal yönü ağır basan bildirilerden oluşan oturumların yanı sıra, Türkiye’nin ve dünyanın karşılaştığı güncel sorunları tarihsel bir perspektifte ele alan bildirilerden oluşan oturumlar, Ulusal Sosyal Bilimler Kongrelerinin farklı görüş ve yaklaşımların özgürce tartışılabildiği, disiplinlerarası ve çoğulcu bir ortam yaratmaktaki işlevini başarı ile sürdürmekte olduğunun bir göstergesidir.

  TSBD’nin tüzüğünde belirtilen, “araştırma ve yayın yolu ile Türkiye'nin düşünce hayatına katkıda bulunmak” amacına yönelik olarak, Ulusal Sosyal Bilimler Kongrelerinde sunulan bildirilerin yayına dönüştürülmesine özel bir önem verilmektedir. 12 Eylül darbesinden olumsuz etkilenen sosyal bilimler topluluğu açısından, 1980li yıllarda akademik faaliyet ve araştırmaların üniversite dışında da sürdürülmesine olanak sağlayan bir çatı görevini başarıyla yerine getiren TSBD bugün de sosyal bilimlerin değişik dallarında bu amaca yönelik etkinlikleri, kısıtlı maddi olanaklarını sonuna kadar kullanarak sürdürmektedir. Bu çabanın somutlanma biçimlerinden biri de Kongre düzenleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirli temalar çerçevesinde seçilen bildirilerden derlenmiş kitapların yayınlanmasıdır.

  Bunun yanı sıra, tematik bir bütünlük oluşturan, önceden örgütlenmiş oturumların bireysel çabalar sonucu kitap ve süreli yayınlar aracılığıyla, daha geniş bir kesime ulaştırılması da ayrıca sevindirici bir gelişmedir. Bu açıdan, Çalışma ve Toplum dergisinin, Prof. Dr. Ahmet Makal tarafından örgütlenen emek tarihine ve emekçi kesimlerin güncel sorularına ilişkin oturumlarda sunulan bildirilere

   

  sayfalarını açması, Ulusal Sosyal Bilimler Kongrelerinin daha geniş bir toplumsal kesimle iletişimine katkı yaptığı için önemlidir. Çalışma ve Toplum dergisi ile TSBD arasında dört yıl önce, “10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Tartışmaları Özel Sayısı”nın yayınlanması ile başlayan bu ilişkinin süreklilik kazanmasından büyük memnuniyet duymaktayız.

  12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde yine Sayın Prof. Dr. Ahmet Makal tarafından örgütlenen “Türkiye Emek Tarihinden Kesitler” ve “Türkiye’de Emeğin Güncel Sorunları” başlıklı oturumlarda sunulan bildirilerin yayınlanmasından son derece kıvanç duyuyor, Çalışma ve Toplum dergisinin yayın kuruluna ve Prof. Dr. Ahmet Makal’a, TSBD yönetim kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

   

  Doç. Dr. Galip YALMAN
  Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ