• Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika

  Abdulkadir ŞENKAL

  img1 

   

  Yazarı         : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL

  Yayınevi         : Alfa

  Yayın Yılı         : 2005

  Dünya tarihinde şimdiye kadar iki büyük dönüşüm hareketi yaşanmıştır. Bunlardan birincisi 18. yüzyılda ortaya çıkan Sanayi Devrimi, diğeri ise, 1980'lerde başlayan ve etkisi günümüzde tüm hızıyla devam eden küreselleşmedir. Ortaya çıkan bu yeni süreç eskisinden çok daha geniş kapsamlı ve derin etkilere sahiptir. Yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik, sosyal güvencesizlik gibi aşina olduğumuz kavramlar gene karşımıza küresel bir düzeyde çıkmaktadır. Bir bakıma insanlık Sanayi Devrimi'nde olduğu gibi aynı manzarayı tekrar izlemektedir. Ve çözüm konusunda gene belirsizlikler mevcuttur.

  Bu kitabın temel konusu küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. Kuşkusuz günümüzde hemen her şey küreselleşmeden olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde, küreselleşmeden en çok etkilenen bilim dallarından biri sosyal politikadır. Kitaptaki temel iddia küreselleşmenin sosyal politikayı olumsuz yönde etkilediğidir.
  - Bir bilim dalı olarak sosyal politika
  - Küreselleşme ve sosyal politika
  - Küreselleşme ve yeni sosyo-ekonomik düzen
  - Neoliberalizm, refah devleti ve sivil toplum
  - Sosyal dışlanma, yoksulluk ve gelir dağılımındaki değişim
  - Küreselleşme, emek ve sendikal hareket.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ