• Kitap Tanıtımları

  Editör

  İlgili Kanun/md:

  Kitap

  img1 

  Toplu İş Hukuku Dersleri

  Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Kitapları Dizisi

  Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

  On İki Levha Yayıncılık

  img2 

  Anayasal Mahkemesine

  Bireysel Başvurunun Temel Esaslar

  ve

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlar

   

  Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ,

  Dr. Öğr. Üyesi Volkan ASLAN, Arş. Gör. Huriye HİLAL YILMAZ

  On İki Levha Yayıncılık

  img3 

   

  İş Sözleşmesinin Feshinde Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

  Dr. Olgu ÖZDEMİR

  On İki Levha Yayıncılık

  img4 

  Yararlılık ilkesi

  (Türk ve Fransız Hukuku Karşılaştırmalı)

  Dr. Öğr. Üyesi Seda ERGÜNEŞ EMRAĞ

  On İki Levha Yayıncılık

  img5 

  4857 Sayılı İş Hukuku Kapsamında

  Belirsiz Alacak Davası Uygulaması

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi

  Dr. Uğur TÜLÜ

  On İki Levha Yayıncılık

  img6 

  Çalışma Acısı

  Emek ve Eziyet Deneyimleri

   

  Uğur ŞAHİN UMMAN

  İletişim Yayınları

   

  Aç kalmamak, ailesini geçindirmek için hem fizikî hem manevi olarak zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan çalışanların hikâyelerini bir araya getiren Çalışma Acısı - Emek ve Eziyet Deneyimleri hem “sınıf mücadelesi”nin bugününü daha iyi analiz edebilmek hem kapitalizmin çarpık yüzünü net biçimde görmek için sahici insan hikâyeleriyle dopdolu bir çalışma.

  Basit bir biçimde, “çalışmanın insanın ruhunda ve fiziksel bütünlüğü üzerinde oluşturduğu tahribat nedeniyle çalışan kişilerin çektikleri fiziksel ve/veya manevi acı, ıstırap” olarak tanımlanabilecek “çalışma acısı” kavramı Türkiye’de yaygın olarak kullanılmayan, pek bilinmeyen bir kavram.

  Uğur Şahin Umman, gerçek bir araştırmacı gazeteci titizliğiyle, onlarca çalışanla yaptığı görüşmelerle bu kavramın içini alabildiğine dolduruyor. Zira meslek hastalıklarından iş cinayetlerine, güvencesiz çalışma koşullarının yarattığı baskılardan mobbinge, performans sisteminin çalışanlar üzerinde meydana getirdiği tahribattan psikososyal gerilime ve daha da ötelere uzanan, geniş mi geniş bir yelpaze söz konusu “çalışma acısı” deyince. Umman’ın aktardığı, iç burkan, düşündüren ama her biri gerçek olan hikâyelerde billurlaşansa kapitalizmin çalışanları pek de insan olarak görmediği!

  Aç kalmamak, ailesini geçindirmek için hem fizikî hem manevi olarak zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan çalışanların hikâyelerini bir araya getiren Çalışma Acısı - Emek ve Eziyet Deneyimleri hem “sınıf mücadelesi”nin bugününü daha iyi analiz edebilmek hem kapitalizmin çarpık yüzünü net biçimde görmek için sahici insan hikâyeleriyle dopdolu bir çalışma.

  “Bu kitap (…) kendi bedensel ve ruhsal hasarlarımızla illiyet bağlarını kendimizin bile çoğu zaman kuramayacağı kadar marjinalleştirilen ve bireyselleştirilen çalışma hayatını merkeze aldığı için de önemli. Bu kitap işyerinde hissedilen kapitalist çalışma kaynaklı şiddetle diğer, ev içi, siyasi şiddet gibi şiddet türleri arasında illiyet bağlarını ve bunlara karşı mücadele imkânlarını kurmak için de önemli.”  Aslı ODMAN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2446

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ