• Kitap Tanıtımı: Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa

  Yayın Kurulu

  img1 

   

  Editörler: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

   

  Kitap tanıtımından:

  “Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik alanları 1980 yılından başlayarak neoliberal politikaların yoğun bir saldırısı ve dönüştürücü uygulamaları ile karşı karşıyadır. Sağlık alanındaki neoliberal saldırıların sonuncusu durumunda olan 2003 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), sağlık sistemini sistematik ve bütüncül olarak neoliberal bir dönüşüme uğratmıştır. Bu dönüşüm Sağlık Bakanlığı (SB)’nın görev ve yetkilerinden başlayarak, sağlık hizmetlerinin her basamakta örgütlenmesini, finansmanını ve sağlık emek gücü ile ilgili politikaları derinden etkilemiştir. Birçok ülkede olduğu üzere Türkiye özelinde de uluslararası örgütlerin reçeteleri ile gündeme gelen bu değişimlerin temel paradigması, sağlık hizmeti sunumunun, finansmanının ve sağlık emek gücü istihdamının devletin sorumluluğundan çıkarılıp mümkün olduğu ölçüde piyasanın ellerine bırakılması olarak tanımlanabilir.

  Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde yaşanan neoliberal dönüşüm ise refah devletindeki dönüşüm paralelinde, bireysellik vurgusu ve kamunun rolünün daraltılmasına odaklı olup, piyasalaşmanın önünü açan uygulamalarla kendini göstermektedir. Emeğin “emek gücü”ne dönüşümü aracılığıyla metalaşan insanın bu sefer de bedeninin her bir parçasının metalaşmasının hikayesi yazılıyor sağlık alanında. İnsanın yurdu olarak ortak mülkiyetine sahip olduğu dünyaya sermayenin el koymasından sonra bu sefer de fiziksel varoluşunun sürdürülebilirliği hakkının nasıl piyasalaştırıldığını göreceksiniz kitabın sayfalarında.”

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz: Oğuz Oyan

  Giriş: Türkiyede Sağlık ve Sosyal Güvenlik: İnsana Karşı Piyasa/Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler

  SAĞLIK POLİTİKASI

  Sağlıkta Neden Kriz, Neden Reform/Dönüşüm?/Onur Hamzaoğlu Türkiye’de Sağlık Reformu / Sağlıkta Dönüşüm Programı Süreci/Kayıhan Pala Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Çöküşünün Verileri/Cavit Işık Yavuz AKP’li Yıllarda Sağlık ve Sağlık Politikası/Gülbiye Yenimahalleli Yaşar

  Şiddetin Gölgesinde Hekimlik: Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Karşı Artan Şiddetin Hekimlik Pratikleri Üzerindeki Etkileri/Gül Çorbacıoğlu

  BAKIM HİZMETLERİ

  Piyasalaşan Bakım: Metalaşma, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Refah Devleti Ekseninde Bir Sorgulama/Reyhan Atasü Topcuoğlu

  Bölgesel Yaşlı Bakımevleri Kapasitesi ve İnaktiflik Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği/Bengi Yanık-İlhan, Esra Öztürk, Ayşe Aylin Bayar

  Farklı Refah Devletlerinin Toplumsal Cinsiyet İçerimlerine Bakım Hizmetleri Üzerinden Bakmak/Özge Sanem Özateş Gelmez

  EMEKLİLİK

  Sosyal Güvenlik Reformu Bağlamında Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Ekonomi Politiği/Burcu Gökçe Yılmaz Akın

  Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri/Asya Saydam

  SOSYAL YARDIMLAR

  Türkiye’de 2000’li Yıllarda Sosyal Yardımların Niteliği ve İşlevi/Gülcan Urhan,

  Betül Urhan

  Türkiye’de Çalışma Karşılığında Yapılan Sosyal Yardım Uygulamaları ve Etkileri/Recep Kapar

  Türkiye’de Sosyal Yardım Rejimi Altında Yaşamak: Sosyal Yardım Alma ve Alıcısı Olma Disiplininin Oluşumu/Denizcan Kutlu

  Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım ve İhtiyaç Tespiti Mekanizmalarının 2001 Sonrasında Kurumsallaşması/Berra Zeynep Dodurka

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ