• Kitap Tanıtımı: İş Hukuku

  Sarper SÜZEK

  img2 

  Baskı Tarihi:        Eylül 2015

  Baskı Sayısı:        11.Baskı

  Yayınevi:        Beta Yayınları

   

  Birinci Kitap: Genel Esaslar

  Birinci Bölüm: İş Hukukuna Giriş

  Konu 1: İş Hukukuna Giriş

  Konu 2: İş Hukukunun Özellikleri

  Konu 3: İş Hukukunun Kaynakları

  Konu 4: Uluslar Arası İş Hukuku

  Konu 5: İş Hukukuyla İlgili Devlet Organları

  Konu 6: İş Hukuku Yaptırımları

  İkinci Bölüm: Temel Kavramlar

  Konu 7: İşçi

  Konu 8: İşveren

  Konu 9: İşyeri

  Konu 10: İş Hukukunun Kapsamı

  İkinci Kitap: Bireysel İş Hukuku

  Birinci Bölüm: İş Akdi

  Konu 11: İş Akdi Kavramı

  Konu 12: İş Akdinin Kurulması

  Konu 13: İşçinin Borçları Ve Sorumluluğu

  Konu 14: İşverenin Ücret Ödeme Borcu

  Konu 15: İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu

  Konu 16: İşverenin Eşit Davranma Ve Diğer Borçları

  Konu 17: İş Akdinin Askıya Alınması

  Konu 18: İş Akdinin Sona Ermesi Ve Süreli Fesih

  Konu 19: İş Güvencesi

  Konu 20: İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

  Konu 21: İş Akdinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

  İkinci Bölüm: İşin Düzenlenmesi

  Konu 22: Çalışma Süreleri

  Konu 23: Dinlenme Süreleri

  Konu 24: İş Sağlığı Ve Güvenliği

  Konu 25: İş Aracılığı

  Konu 26: İş Denetimi Ve Kamusal Yaptırımlar

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ