• Kitap Tanıtımı: Çalışma Mevzuatı Külliyatı 

  Pir Ali Kaya, Nejat Güneri

  img1 

  Yazar:        Pir Ali Kaya, Nejat Güneri

  Fiyat:        30.00 YTL

  ISBN:        9944-77-048-5

  Özellikler: 1. Baskı, Kasım 2006, 1138 Sayfa

  Yayıncı:  Nobel Yayın Dağıtım

   

  Çalışma Mevzuatı Külliyatı 

  Acıklama:         Çalışma Mevzuatı Külliyatı: Çalışma Hukukuna kaynaklık edenyazılı kaynaklardan oluşmaktadır. Çalışmada, normların hiyerarşisi ve hukuk değeri dikkat alınarak, çalışma hukukunun kaynağını oluşturan iş yasaları, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve tebliğler belli bir tasnif çerçevesinde hazırlanmıştır. Temel İş kanunlarının tamamı gerekçeli olarak ele alınmıştır. Özellikle yasaların kabul süreci ve kabul edildiği tarihin değer yargılarını anlama adına, gerekçeler bütün ekleri ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Çalışma Hukukunun referans kaynakları bir araya getirilirken, ancak batı hukuku sistemlerinde görebildiğimiz “mevzuat birliği” yoluyla çalışma kodu hüviyetinde bir eser ortaya konmak istenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın Çalışma hukuku alanındaki araştırmacıların, uygulayıcıların ve yorumlayıcıların başvurabileceği bir referans kaynak olmasına dikkat edilmiştir.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ