• Kitap Tanıtımı: Ameleden İşçiye

  Ahmet MAKAL

  img1 

   

  Adı

  Ameleden İşçiye

  Alt Lejant

  Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları

  EAN

  9789750504907

  ISBN

  9789750504907

  Yayın No

  İletişim 1219

  Dizi

  Araştırma-İnceleme 209

  Sayfa - Fiyat

  404 Sayfa / 21.500.000 TL - 21,50 YTL

  Baskı

  1.Baskı Nisan 2007, İstanbul (1000 Adet)

  Yazar

  Ahmet Makal

  Editör

  Tanıl Bora

  Kapak

  Suat Aysu

  Dizi Kapak Tasarımı

  Ümit Kıvanç

  Uygulama

  Hasan Deniz

  Montaj

  Şahin Eyilmez

  Kapak Filmi

  Mat Yapım

  Baskı ve Cilt

  Sena Ofset

   

   

  Erken Cumhuriyet döneminin emek tarihine ilişkin gelişmelerini çeşitli yanlarıyla ele alan bu kitap, genel olarak sözkonusu dönemin politik ve sosyal tahliline dönük çalışmalara katkıda bulunduğu gibi, Türkiye’de işçileşme süreçlerinin tarihindeki bir merhaleyi de aydınlatıyor. Erken Cumhuriyet dönemi emek tarihçiliği üzerine çalışma ve tartışmaların yöntemsel bir eleştirisini yapan Ahmet Makal, bir başka ‘genel’ başlık olarak, Tek Parti döneminin korporatist veçhesini tartışıyor. 1930’lar Türkiyesi’nde korporatizmin sistemsel bir bütünlükle uygulanmadığını, devletle kimi toplum kesimleri arasında ‘aracı kurum’ işlevi görmek üzere özgül bir geçerlilik taşıdığını ileri sürüyor. Nitekim, 1930’lu ve 40’lı yıllardaki işgücü politikalarına ve sosyal politikalarına bakıldığında, sanayileşme sürecinin Avrupa’daki başlangıçları ile –farklılıklar yanında– benzer yanların görüleceğine dikkat çekiyor. Makal’ın çalışmasında, emek tarihinin ve ‘amelelerin işçileşmesi’ sürecinin tahlilini zenginleştiren özgül başlıklar şunlar:

  • 1930 ve 1940’lı yıllarda iktisadi devlet teşekkülleri bağlamında sanayileşme ve işgücü sorunu;

  • Milli Korunma Kanunu (1940) ve “iş mükellefiyeti” uygulaması;

  • Çok partili demokrasiye geçilen 1946-50 döneminde CHP ve sendikalar;

  • Aynı dönemde grevler ve grev “meselesi” üzerine tartışmalar.

  Kitabın çok önemli bir özgün katkısı, Türkiye’de çocuk işçiliğin tarihi üzerine kapsamlı bir değerlendirme sunması. Makal, 1920-1960 döneminde çocuk işçiliğinin hukuksal ve nicel boyutlarının net bir resmini çiziyor. “Top oynayıp acıkamayan çocuklara” ayrılan bu bölüm, emekçilerin köle-amele-işçi ‘statüleri’ arasında sıkışmasının en çarpıcı cephesine ışık tutuyor.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ