• Kitap Tanıtımı: 500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  Lütfi İNCİROĞLU

  img3 

   

  Kitap Seçkin Yayınevinin listesinden yayınlanmış ve güncellenerek 3. Baskısını yapmıştır.

  İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli konu başlıklarından bir tanesidir. Özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kabul edilmesinden sonra Türkiye’de bu alanda yeni bir dönem başlamıştır. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyoneller (iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri) aktif bir şekilde çalışır hale gelmişlerdir. 6331 sayılı Kanunun kabul edilmesinden sonra ikincil mevzuat tamamen yenilenmiştir. Bu nedenle güncel mevzuatı bilmek hem işverenler hem de iş güvenliği profesyonelleri açısından büyük önem kazanmıştır. Meydana gelen bir iş kazası ya da meslek hastalığında mevzuat hükümlerine aykırılık işveren açısından bir kusur olarak kabul edilir ve sorumluluğunun belirlenmesinde önemli rol oynar.

  Kitap bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı derlemesi değildir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 500 soru ile okuyucuna sunulmuştur. Soruların seçimi özenle yapılmış ve gerekli ölçüde cevaplandırılmıştır. Sorular kitapta yirmi bir bölüm halinde ele alınmıştır. Kitabın ekine de 2019 yılında uygulanan idari para cezalarına ilişkin bir de tablo konulmuştur.

  Kitap ağırlıklı olarak işveren, işveren vekili, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği birimleri çalışanları ve iş güvenliği profesyonellerine hitap etmektedir. Akıcı ve sade bir dil ile yazılmış olan kitap, okuyucusunun iş sağlığı ve güvenli hukuku alanında mevzuata hâkimiyetini sağlayacaktır.

  Çalışma hayatına uzun süre bürokrat olarak hizmet etmiş olan İnciroğlu, yüksek lisans çalışmasını da iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanında yapmıştır. Kamu İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Sorumluluğu başlıklı yüksek lisans tezi Adalet Kitapevi tarafından yayınlanmış ve ikinci baskısını yapmıştır. Yazarın yüksek lisans aşamasında edindiği akademik birikim de, ele aldığımız bu kitaba yansımıştır.

  Kitabın ekinde 6331 sayılı Kanunun güncel hali de yer almaktadır. Kavram indeksi konulara ve sorulara ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

  Kitabın uygulayıcılar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi almak isteyen herkes için yararlı olacağı kanaatini taşımaktayım.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ