• Kitap Tanıtımı: 2000'ler Türkiye'sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

  Saniye DEDEOĞLU, Adem YAVUZ ELVEREN

  Yazarlar

  Feride Acar • Gülbanu Altunok • Ayşe Buğra • İdil Göksel • Recep Kapar • Burça Kızılırmak • Emel Memiş • Umut Öneş • Şemsa Özar • Songül Sallan-Gül • Ebru Soytemel • Aslı Şahankaya • Funda Üstek • Burcu Yakut-Çakar ve Melda Yaman

  İmge Kitapevi/Ankara/2015

  img1 

         Giriş/Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren

         Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Verimli Bir

  Birliktelik/Ayşe BUĞRA

         Neo-liberalizm ve Neo-muhafazakarlık Ekseninde Türkiyede Özel Alan Politikası/Feride ACAR ve Gülbanu ALTUNOK

         Türkiyede Sosyal Güvenlik Sisteminin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Değerlendirmesi/Adem Yavuz ELVEREN

         Türkiyede  İş  ve Aile Yaşamını  Uyumlaştırma Politikaları/Saniye DEDEOĞLU ve Aslı ŞAHANKAYA

         Türkiyede Yoksulluk ve Haneiçi İş Zamanı Dağılımı: Analiz ve Politika Önerileri/Umut ÖNEŞ, Burça KIZILIRMAK ve Emel MEMİŞ

         Türkiyede Kadın İşgücü: Muhafazakârlığın Rolü/İdil GÖKSEL

         Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Politikalarında Toplumsal Cinsiyet/Recep KAPAR

         Sosyal Politika Açısından Türkiyede Ev İşçiliği/Funda ÜSTEK

         Tarımsal Yapılarda Dönüşüm ve Tarımda Kadın Emeği/Melda YAMAN

         Güçsüzlerin Gücü: Yoksul Kadınların Mahalle Merkezli Yardımlaşma Ağları/Ebru SOYTEMEL

         Kamu Politikaları, Piyasa ve Toplumsal Normlar Kıskacında Türkiyede Erkeksiz Kadın Olmak/Şemsa ÖZAR ve Burcu YAKUT ÇAKAR

         Türkiyede Eril Refah Rejimi Kadına Yönelik Aileiçi Şiddet ve Sığınmaevleri/Songül SALLAN GÜL

  “AKP iktidarı Türkiye’de sosyal politika alanında köklü bir dönüşümü temsil ediyor. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberalizm ve AKP’nin neopopülist politikaları dönemin refah rejiminin temelini oluşturmaktadır. Sosyal politika AKP iktidarına yön veren temel dinamiklerden biri iken, kadınlar sosyal politika uygulamalarının merkezinde yer almaktadır.

  2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet AKP dönemindeki sosyal politika anlayışının kadınlar ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisini tartışırken, devletin ve erkeklerin kadınlar üzerindeki mutlak ve sistematik egemenliğinin kadınlara biçtiği annelik ve eşlik rollerinin AKP dönemi sosyal politika uygulamaları ile nasıl uyuştuğunu göstermektedir. Kitap, ‘cinsellik ve üreme’ ve ‘haneiçi iş zamanı dağılımı’ndan, ‘iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması’na ve ‘kadın yoksulluğu’ ve ‘şiddet’e kadar geniş bir alanda, sosyal politika aracılığıyla kadın ve AKP iktidarı arasında kurulmaya çalışılan yeni mutabakatın toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini nasıl derinleştirdiğine işaret etmektedir.”(Arka kapak tanıtım yazısından)

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ