• Kitap Tanıtım: İş Güvencesi ve Uygulaması

  Bektaş KAR

  img1 

  Yayınevi: Yetkin Yayınları Yazar: Bektaş KAR

  ISBN: 978-605-05-0528-3

   

  Kitap Künyesi

  Yazar        Bektaş KAR

  Baskı Tarihi        2020/01

  Baskı Sayısı        4

  Boyut        16x24 cm (Standart Kitap Boyu)

  Cilt        Karton kapak

   

  7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 25.10.2017 tarihinden, aynı kanun ile getirilen arabuluculuk dava şartının 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanması ile iş güvencesinde bir takım içtihat farklılıklarının, özellikle Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakan iki Dairesi var iken Bölge Adliye Mahkemeleri Dairelerinin çok fazla olmasından dolayı ortaya çıktığı görülmektedir. Bunda feshin geçersizliği ve işe iade davalarının istinaf kanun yolu ile kesinleşmesinin etksi olduğu anlaşılmaktadır. Aslında feshin geçersizliği ve işe iade uyuşmazlıklarında temyiz aşamasında Yargıtay’ın iki İş Dairesinin de kararlarında birlik sağladığı, bir anlamda içtihat farklılıklarının giderildiği görülmektedir. Diğer taraftan yargılama faaliyeti olmayan arabuluculuk faaliyetinin, maalesef yargılama faaliyeti gibi değerlendirilmesi, bu yönde yorum ve içtihat çabalarına girilmesi de içtihat farklılıkların oluşmasına neden olduğu, bunun da mahkemeye erişim hakkı ile hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkelerinin ihlaline neden olduğu gözlemlenmiştir. Belirtmek gerekir ki feshin geçersizliği ve işe iade davası, kısaca iş güvencesi hak temellidir. Arabuluculuk faaliyetinde bu hakkın gözardı edilmemesi gerekir. Bu nedenle en kısa zamanda feshin geçersiziği ve işe iade davalarına temyiz yolunun açılması, anılan hak ve ilkelerin yerine getirilmesi açısından elzemdeir.

  Bu baskıda mümkün olduğunca feshin geçersizliği ve işe iade ile ilgili konulara, içtihatlara, BAM uyuglamalarına yer verilmiş, daha önceki baskılarda olan İş Yargılaması Usulü bölümü, bu konuda ayrıca bu baskıdan önce iş Yargılaması Usulü kitabım basıldığı için kısa olarak sadece feshin geçersizliği ve işe iade davaları ile sınırlandırılmıştır.

  Türk İş Hukukuna hayırlı olması dileği ile eserin dizgisini ve basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi yöneticisi Muharrem BAŞER ve tüm emeği geçen çalışanlarına teşekkür ederim.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ