• İlk Söz

  Yayın Kurulu

  MERHABA

   “Çalışma ve Toplum” çalışma yaşamındaki gelişme ve sorunların tartışıldığı bir zemine gereksinim olduğu kabulü ile yayın yaşamına başlamıştır.

  Tanıtım sayısı diyebileceğimiz birinci sayıdan sonra hakemli olarak yayınlanacaktır. Dergimiz daha proje aşamasındayken, heyecanımıza heyecan katarak, önerileriyle ufkumuzu açarak destek veren değerli hocalarımıza şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz.

  Çalışma ve Toplum projesine büyük destek vererek gerçekleşir kılan Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kuruluna da teşekkür ederiz. Bu ilk sayıdan itibaren bu alanda fikir üreten herkesi çalışma ve toplum ailesi içerisine kabul ediyor katkılarını bekliyoruz. Her sayıda daha da genişleyeceğimize, çoğalacağımıza yürekten inanıyoruz.

   “Çalışma ve Toplum” un her sayısında ekonomik gelişmeleri, çalışma yaşamını düzenleyen yasalara ilişkin gelişmeleri değerlendiren makaleler, karar incelemeleri, Yargıtay kararları ve federal mahkeme kararları yer alacaktır.

  Bu sayımızda da değerli hocamız Prof. Dr. Erinç Yeldan hocamız Türkiye ekonomisini dış borç sorunu ve kalkınma stratejileri açısından değerlendirmiştir.  Prof.Dr. Ali Güzel hocamız,  alt işveren gibi dikenli bir konuyu uluslararası boyutları ile birlikte değerlendirerek, bu konuda temel bir başvuru kaynağı olacağına inandığımız makalesini yaratmıştır. Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu hocamız, sendikaların liderlik ve yönetim anlayışlarını irdeleyen makalesiyle sendika içi demokrasiyi sorgulamıştır. Dr. Recep Makas hocamız ise, sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması tartışmalarına ışık tutmuştur. Prof. Dr. Öner Eğrenci 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasasındaki toplu işten çıkarma konusuna Yargıtay kararını değerlendirerek ışık tutmuştur.

  Yargı kararları bölümünde 9,10 ve 21. dairenin kararlarından örnekler verilmiştir. Alman Federal Mahkemesinin, özellikle 4857 sayılı yasa ile birlikte gündeme gelen, yeni istihdam türlerine ilişkin kararlarına yer verilerek bu alandaki uygulamalara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

  Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhaba deriz.  

  Saygılarımızla,

  Yayın Kurulu

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ