• İkinci Oturum - Giriş

  Ali GÜNEREN

  img1 

   

  Oturum Başkanı 

  Ali Güneren

  Yargıtay 21. Hukuk Daire Başkanı

  Sempozyumun ikinci oturumunu açarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

  Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları başlıklı sunumu yapmak üzere Marmara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ali Rıza Okur hocayı davet ediyorum.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ