• Alman Federal Mahkeme Kararları

  Alpay HEKİMLER

  Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi

  Karar Tarihi : 25.9.2017

  Sayısı             : 10 Sa 899/17

  Zabıta Dairesinde çalışan bir işçinin Adolf Hitlerin “Kavgam” adlı kitabını okuması fesih için haklı neden oluşturur.

  Özü:

  İş saatleri içerisinde Zabıta Dairesinde çalışan bir işçinin Adolf Hitlerin “Kavgam” adlı kitabını okuması, işveren tarafından iş sözleşmesinin önceden ihtarda bulunmasına gerek kalmaksızın derhal feshetmesi için haklı neden oluştur. Çünkü bu eylemi ile işçi, yükümlülüklerini ağır bir biçimde ihlal etmiş olmaktadır.

  Olay:

  Davacı, davalı Berlin Eyaletinde Zabıta Dairesinde işçi olarak çalışmıştır. Davacı, çalışma saatleri sırasında dinlenme odasında Adolf Hitlerin, cilt kapağında gamalı bir haç bulunan “Kavgam” adı kitabını okumuştur. İşçinin bu davranışı üzerine, davalı eyalet, işçi ile aralarındaki iş sözleşmesini feshetmiştir.

  Davacının açmış olduğu dava gerek İş Mahkemesi, gerekse Eyalet İş Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

  Gerekçe:

  Davacının iş sözleşmesi, davalı tarafından haklı bir nedene bağlı olarak feshedilmiştir.

  Bir kamu çalışanı olan davacının gerçekleştirdiği eylem, sorumlukları ile örtüşmemektedir. Davacı, ifa ettiği işi dolayısıyla Berlin Eyaletini adına hareket etmekte ve bu bakımdan özellikle Anayasada ifade bulmuş olan özgürlükçü - demokratik düzeni de temsil etmektedir. Kamuya açık bir biçimde, Anayasaya aykırı bir sembolü ifşa etmek suretiyle sorumluluklarını ihlal etmiştir. Davalı Eyalet, bu yönde ağır kusurlu hareket etmiş olan davacıyı ihtar etmesine gerek kalmadan, iş sözleşmesini derhal feshetmesi, haklı bir nedene dayanmaktadır.

   

  Bonn İş Mahkemesi

  Karar Tarihi : 9.08.2017

  Sayısı             : 4 Ca 181/16

  İşçilerin işyerinde köpeklerini getirmeleri konusunda kararlarda, işverenler eşitlik ilkesini dikkate almak zorundadırlar.

   

  Özü:

  Aynı işverene bağılı farklı iki orman işletmesinde çalışan, karşılaştırabilir iki işçinin işyerlerine köpeklerini getirebilmeleri serbest bırakılmış ise, bu konuda bir yasaklamanın getirilebilmesi ve böylelikle ayrımcılık yapılabilmesi için, haklı bir nedenin bulunması gerekmektedir. Aksi halde işveren, ayrımcılık yasağını ihlal etmiş olur.

  Olay:

  Davacı işçiler evli olup, davalı Nordrehein-Westfalen Eyaletinde bağılı ormancılık işletmesinin iki farklı işyerinde çalışmakta olup, işlerine giderlerken yıllardan beri yanlarında Alman Kurt cinsi köpeklerini de götürmektedirler. Davacılar, ikinci bir köpek edinip onu da işyerlerine götürmek istemişlerdir. Ancak işveren bunun üzerine, davacıların bu yönde bir eyleme girişmeleri halinde, iş mevzuatı kaynaklı yaptırımlar ile karşı karşıya kalacakları yönünde ihtarda bulunmuştur.

  Davacılar, davalının bu ihtarı üzerine iş mahkemesine dava açmış ve diğer orman işletmelerinde çalışanların köpeklerini getirebildikleri gerekçesine dayalı olarak davalı işverenin kendilerine yönelik ayrımcılık uyguladığını iddia etmişlerdir. Davalı savunmasında, diğer işyerlerinde sadece Av cinsi köpeklerin getirilmesine izin verildiği ve Alman Kurdu cinsi köpeklerinin bu sınıflamaya dahil olmadıklarını dile getirmiştir. Bunun ile birlikte her orman işletmesinin, yönetim hakkına bağılı olarak, hangi köpeklerin işyerine getirilebileceği belirleme hakkına da sahip olduklarını belirtmiştir.

  Davacının davasının kabul edilmesine karar verilmiştir.

  Gerekçe:

  Köpeğin işyerine getirilmesi yönündeki bir yasak, mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Eşit davranılma konusundaki ilke, eşit veya karşılaştırabilir nitelikteki işçilere yönelik olarak aynı davranılmasını ön görmekte olup, bu durum eyalet düzeyinde de geçerli olmaktadır. Dava konusu olayda, işveren davacıların çalıştıkları işyeri değil, Nordrhein-Westfalen Eyaleti olmaktadır. Aynı işverene bağlı olarak çalışan davacılar arasında ayrı bir işlemin yapılabilmesi için, ayrımcılığı haklı kılan bir nedenin var olması gerekirdi. Ancak dava konusu olayda bu yönde herhangi haklı bir neden bulunmamaktadır.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ