DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

 

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama
 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

 

 

 

Dergi sayfasını takip edebilirsiniz.

 

   

2019/3 (62)

15-1.pdf

15-2.pdf

15-3.pdf

15-4.pdf

15-5.pdf

15-6.pdf

15-7.pdf

15-8.pdf

15-9.pdf

15-10.pdf

15-11.pdf

15-12.pdf

15-13.pdf

15-14.pdf

15-15.pdf

15-16.pdf

15-17.pdf

15-18.pdf

15-19.pdf

15-20.pdf

15-21.pdf

15-22.pdf

15-23.pdf

15-24.pdf

15-25.pdf

15-26.pdf

15-27.pdf

15-28.pdf

15-29.pdf

15-30.pdf

15-31.pdf

15-32.pdf

15-33.pdf

15-34.pdf

15-35.pdf

15-36.pdf

15-37.pdf

15-38.pdf

15-39.pdf

15-40.pdf

15-41.pdf

15-42.pdf

15-43.pdf

15-44.pdf

15-45.pdf

15-46.pdf

15-47.pdf

15-48.pdf

15-49.pdf

15-50.pdf

15-51.pdf

15-52.pdf

15-53.pdf

15-54.pdf

15-55.pdf

15-56.pdf

15-57.pdf

15-58.pdf

15-59.pdf

15-60.pdf

15-61.pdf

15-62.pdf

15-63.pdf

15-64.pdf

15-65.pdf

15-66.pdf

15-67.pdf

15-68.pdf

15-69.pdf

15-70.pdf

15-71.pdf

15-72.pdf

15-73.pdf

15-74.pdf

15-75.pdf

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

İlgili Kanun / Madde

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/27991

2019/84

07.01.2019

 

4857 S. İşK/41

 

·         YEVMİYELİ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN HESABINDA  SADECE %50 ZAMLI KISMIN DİKKATE ALINACAĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28161

2019/113

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

6098 S. TBK/154

 

 

·         ZAMANAŞIMI

·         ZAMAN AŞIMININ HAKKIN DAVA EDİLEBİLİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAĞI

·         İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

·         ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

·         MUACCEL OLMAYAN ALACAKLAR İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN İŞLEMEYECEĞİ

·         MUACCELİYET

·         ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/5051

2019/117

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21,22

 

·         İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

·         İŞVERENİN NAKİL YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI

·         NAKİLİ ZORUNLU KILAN OBJEKTİF NEDENLERİN ORTAYA KONULMASININ GEREKMESİ

·         NAKİL YETKİSİNİN İŞLETMENİN VE İŞİN GEREKLERİYLE SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI GEÇERSİZ FESİH

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/35228

2019/264

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/35

 

 

 

·         İŞÇİYE BELİRLİ SÜRE İŞYERİNDE ÇALIŞMASI KOŞULUYLA EĞİTİM VERİLMESİ

·         İŞÇİYE VERİLEN EĞİTİMLE KARARLAŞTIRILAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UYUMLU OLMASININ GEREKMESİ

·         İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN MASRAFLARININ İŞÇİDEN İSTENEMEYECEĞİ

·         EĞİTİM GİDERLERİNİN ÇALIŞILAN SÜREYE ORANTILANDIRILARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28112

2019/292

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17,41

1475 S. İşK/14

 

 

·          

·         İŞYERİ DEVAM ÇİZELGELERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

·         EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİHTE KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİLİK BELGESİNİN İŞVERENE VERİLMEMESİ HALİNDE FAİZİN DAV VEYA İCRA TAKİBİ TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

 

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Y A R G I T A Y     İ L A M I

ESAS NO 2016/461

KARAR NO 2019/294

2016/461

2019/294

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

 

 

 

·         KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

·         İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA OLAN İŞÇİLERİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI

·         4857 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN GENEL ANLAMADA FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASINDASIN HAREKET EDİLECEĞİ

·         KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMASINDA ÜCRETİN DIŞINDA İŞÇİYE PARA VEYA PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN MENFAATLERİNDE DİKKATE ALINACAĞI

·         İŞÇİNİN İŞVERENİ CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYET ETMESİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRECEĞİ

 

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/10202

2019/323

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

·         İLAVE TEDİYE

·         SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ KAMUYA BAĞLI VE KAMU KURUMU YETKİLERİNİ KULLANAN KURULUŞLAR OLDUĞU

·         KAMU KURULUŞLARININ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASININ İLAVE TEDİYE ÖDENMESİNE ENGEL OLMADIĞI

·         2017 TARİHLİ İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ İLAVE TEDİYE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE OLUMSUZ BİR ETKİNİN OLMADIĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/4949

2019/328

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

 

·         İKALE

·         İKALE ÖNERİNİN İŞVERENDEN GELMESİ

·         İKALEDE MAKUL YARARIN İŞÇİYE SAĞLANMAMIŞ OLMASI

·         GEÇERSİZ FESİH

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/8957

2019/379

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

·         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 40 SAAT 40 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

·         TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE 40 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR FAZLA ÇALIŞMA OLARAK TANIMLANDIĞINDAN 40-45 SAAT ARASI ÇALIŞMALARIN FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

 

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28049

2019/415

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/6

1475 S. İşK/14

·         İŞYERİ DEVRİ

·         İŞYERİ DEVRİNDE TEMEL ÖLÇÜTÜN EKONOMİK KİMLİĞİN KORUNMASI OLDUĞU

·         İŞYERİ DEVRİNİN FESİH NİTELİĞİNDE OLMAMASI NEDENİYLE TAK BAŞINA İŞYERİ DEVRİNİN FESHE BAĞLI HAKLARI TALEP OLANAĞI VERMEYECEĞİ

 

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/9044

2019/418

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

1475 S. İşK/14

 

 

·         HER YIL İMZALANAN İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI

·         İŞÇİNİN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRET OLARAK BELİRLENDİĞİ SON SÖZLEŞME TARİHİNE KADAR FARK ÜCRET TALEP EDEBİLECEĞİ

·         FESHE BAĞLI HAKLARIN SON BELİRLENEN VE TARAFLARCA ASGARİ ÜCRETE DÜŞÜLMÜŞ OLAN ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

 

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/10331

2019/427

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STK/14

 

 

·         SENDİKAL NEDENİNİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI

·         HAKARET İDDİASININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI

·         HAKARET EYLEMİNİN FESİH TARİHİNDEN BİR AY ÖNCE GERÇEKLEŞTİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ

·         GEÇERSİZ FESİH

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/8486

2019/434

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2,3

 

 

·         MUVAZAALI İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞININ TESPİTİ

·         ASIL İŞVERENİN DEVİR ETTİĞİ İŞİN ÖZEL UZMANLIK GEREKTİRSE DE ASIL İŞVERENLE YÜKLENİCİ FİRMA ARASINDA SADECE MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ YAPILDIĞI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ YAPILMAMIŞ OLMASI

·         İŞÇİLERİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN MAKİNALARIN DIŞINDA Kİ MAKİNALARDA DA ÇALIŞTIRILMASI

·         YÜKLENİCİ FİRMANIN İŞVEREN VEKİLİ BULUNDURMAMASI

·         MUVAZAALI İLİŞKİ

 

 

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/26888

2019/437

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

213 S. VUK/8

 

 

·         SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA GİRMESİ HALİNDE KESİNTİLERİN İŞÇİYE AİT OLDUĞU

·         İŞÇİNİN VERGİ MÜKELLEFİ İŞVERENİN VERGİ SORUMLUSU OLDUĞU

·         VERGİ SORUMLUSU OLARAK İŞVERENİN GÖREV VE SORUMLULUĞUNUN İŞÇİYE AİT ÜCRETTEN KESİLEN VERGİNİN DEVLETE AKTARILMASINDA  ARACILIKTAN İBARET OLDUĞU

·         İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN NET OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

·         ÜCRETTEN KESİLECEK VERGİNİN MÜKELLEFİNİN İŞÇİ OLMASI NEDENİYLE KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE MUAFİYETTEN DE İŞÇİNİN YARARLANACAĞI  AKSİNE BİR UYGULAMANIN  YAZI VE İDARİ İŞLEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/10718

2019/559

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

·         İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KAPALI KONUMUNDA OLAN WHATSAPP GRUBUNDA İŞ AKIŞINI BOZMADAN İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLMALARININ YASAK OLMADIĞI

·         İŞÇİLERİN WHATSAPP YAZIŞMLARININ KİŞİSEL VERİ OLARAK KORUNMALARININ ESAS OLDUĞU

·         GİZLİLİK İÇEREN VE NERDEN NASIL TEMİN EDİLDİĞİ ANLAŞILMAYAN WHATSAPP YAZIŞMALARINA DAYANILARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN HAKSIZ OLDUĞU

 

 

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/10818

2019/675

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STK/25

 

 

·         İŞÇİNİN TANIK ANLATIMLARINA GÖRE SENDİKA ÜYESİ OLDUKTAN SONRA İŞYERİNDE BASKILARA MARUZ KALMASI

·         İŞVEREN YETKİLİLERİ HAKKINDA SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLEME İDDİASIYLA DAVA AÇILMIŞ OLMASI

·         SENDİKAL TAZMİNAT

·         GEÇERSİZ FESİH

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Y A R G I T A Y     İ L A M I

ESAS NO 2015/28295

KARAR NO 2019/807

2015/28295

2019/807

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

·         İÇİNİN DAVA AÇTIĞI VEYA ISLAH YAPTIĞI AŞAMADAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN NE KADAR TAKTİRİ İNDİRİM YAPILACAĞINI BİLEMEYECEĞİ

·         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDE YAPILAN TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RET EDİLEN BÖLÜM NEDENİYLE DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEĞİ

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Y A R G I T A Y     İ L A M I

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28307

2019/808

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

TMK/640

 

 

·         İŞÇİNİN ÖLÜMÜ SONRASI BİR KISIM MİRASÇILARININ KIDEM TAZMİNATININ KENDİ HİSSELERİNE DÜŞEN KISMININ TAHSİLİ İÇİN DAVA AÇAMAYACAKLARI

·         KIDEM TAZMİNATI İÇİN MİRASÇILARIN TAMAMININ DAVA AÇMASININ GEREKMESİ

·         AKTİF HUSUMET YOKLUĞU

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Y A R G I T A Y     İ L A M I

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28307

2019/808

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

TMK/640

 

 

·         İŞÇİNİN ÖLÜMÜ SONRASI BİR KISIM MİRASÇILARININ KIDEM TAZMİNATININ KENDİ HİSSELERİNE DÜŞEN KISMININ TAHSİLİ İÇİN DAVA AÇAMAYACAKLARI

·         KIDEM TAZMİNATI İÇİN MİRASÇILARIN TAMAMININ DAVA AÇMASININ GEREKMESİ

·         AKTİF HUSUMET YOKLUĞU

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/1293

2019/1293

16.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/57

1475 S. İşK/14

 

 

·         YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANIMINDA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN İZİN SÜRESİNDEN SAYILMAYACAĞI

·         KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİH SONRASI ÖDENMESİ AŞAMASINDA KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA  HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN DIŞLANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/29716

2019/1297

16.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/57

·         ARALIKLI ÇALIŞMALARDA YILLIK İZNE ESAS KIDEM SÜRESİNİN HESABININ FESİH SEBEBİNDEN BAĞIMSIZ ARALIKLI ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEREK  TOPLAMININ DİKKATE ALINACAĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28093

2019/1509

17.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

1475 S. İşK/14

·         İŞYERİNE KAVGAYA KARIŞMA

·         KAVGAYI BAŞLATAN İLK HAKSIZ HAREKETİN DAVACIDAN GELMESİ

·         SADECE İLK HAKSIZ HAREKETLE KAVGAYI BAŞLATAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILMASININ FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURMAYACAĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28898

2019/1666

21.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

·         ORGANİK BAĞ

·         İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN VEYA İŞ YASASINDAN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEMSİLDE FARKLI KİŞİLİKLERE YER VERİLMESİ HALİNDE TÜZEL KİŞİLİĞİN BAĞIMSIZLIĞININ SINIRLANACAĞI

·         TÜZEL KİŞİLİK HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI HALLERİNDE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI YOLUYLA GERÇEK İŞVERENİN VEYA ORGANİK BAĞ İÇİNDEKİ İŞVERENLERİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLACAKLARI

 

T.C.

YARGITAY

9. HukukDairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28913

2019/1674

21.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

·         İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BORDRO HİLESİ TAŞIMAMASI KOŞULUYLA FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ

·         İŞVERENCE İŞÇİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALMALARINI ENGELLEMEK İÇİN HER AY SEMBOLİK BİR TUTARI BORDROLARINDA GÖSTERMELERİ HALİNDE BU DÖNEMİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMAYACAĞI SADECE ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLECEĞİ

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28028

2019/1811

21.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

·         AGİ

·         ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRET VE ÜCRETİN EKİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

·         ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN NET VEYA BRÜT ÜCRETE EKLENEMEYECEĞİ

·         İŞÇİLİK ALACAKLARINA ESAS ÜCRETİN AGİ EKLENMEKSİZİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28740

2019/2075

23.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

·         İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU YAPILMIŞ DÖNEMLERİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ

·         İMZASIZ ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN VE BANKA YOLUYLA ÖDENEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN MAHSUP EDİLECEĞİ BU DÖNEMİN DIŞLANAMAYACAĞI

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/5077

2019/2590

04.02.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

·         İŞÇİNİN SÜREKLİ RAPOR ALMASININ İŞ BARIŞININ BOZULMASINA YOL AÇTIĞI

·         YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINA GÖRE İŞ KANUNUN 25/I-B MADDESİNE GÖRE YAPILAN FESİHLERDE SAVUNMA ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

·         GEÇERLİ FESİH

 

T.C.

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/28639

2019/2690

05.02.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/46,47

 

 

·         HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

·         HAFTA TATİLİNDE YAPILAN ÇALIŞMANIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI VE ÜCRETİN YÜZDE ELLİ ZAMLI ÖDENECEĞİ

·         HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMAKSIZIN ÖDENMESİ GEREKEN BİR YEVMİYE YANINDA ÇALIŞMASININ KARŞILIĞINDA DA BİR BUÇUK YEVMİYE ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

·         HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN ÇALIŞILAN SAAT ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ HATALI OLDUĞU

·         HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN FAZLA ÇALIŞMAYLA BİRLİKTE TALEP EDİLMESİ HALİNDE HESAPLANAN HAFTA TATİLLERİNDE Kİ ÇALIŞMALARIN 7,5 SAATİ AŞAN KISIMLARININ FAZLA ÇALIŞMAYA EKLENMESİNİN GEREKMESİ

 

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/31426

2019/ 3619

14.02.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

1475 S. İşK/14

 

 

·         İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE ARALIKLI DÖNEMLER HALİNDE ÇALIŞMASI HALİNDE HER DÖNEM İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEREK SONA ERİP ERMEDİĞİNİN AYRI AYRI ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

YARGITAY

9. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/11126

2019/4060

19.02.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

1475 S. İşK/14

 

 

·         İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMİŞ OLMASI

·         İŞÇİNİN YAZILI KABUL BEYANI İLE ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNE RIZA GÖSTERMİŞ OLMASI

·         İŞÇİNİN ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU

 

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/14415

2019/775

06.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSKK/80

 

 

·         PRİME ESAS KAZANCIN KAPSAMI

·         PRİMLERİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMADIĞI İDDİASININ BELGEYLE VEYA DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE BELGE BULUNMASI HALİNDE TANIKLA KANITLANABİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/13915

2019/853

06.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSK/1

 

 

 

·         RÜCÜAN TAZMİNAT

·         KURUM RAPORUNDAKİ KUSUR ORANLARI İLE BLİRKİŞİNİN TESPİT ETTİĞİ KUSUR ORANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNİN GEREKMESİ

·         RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVANIN BELİRLENMESİ İÇİN HAK SAHİBİNİN ALABİLECEĞİ TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI GEREKLİLİĞİ

·         GERÇEK ZARARIN TESPİTİNDE SİGORTALININ 60 NET ÜCRETİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI 60 YAŞ SONRASI İÇİN ASGARİ ÜCRETİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

·         BAKİYE ÖMRÜN TRH2010 TABLOSUNA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

·         ISKONTO ORANIN %5 OLARAK ALINACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/2455

2019/985

11.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSSK/17

 

 

·         YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ

·         KURUMUN İPTAL-İPKA İŞLEMİ YAPMASI

·         FUZULİ ÖDEME

·         YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA ÇALIŞIRKEN YATIRILAN DESTEK PRİMLERİNİN YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN BAĞLANMASINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/13300

2019/1003

11.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSK/11,12, 21

 

 

·         MESLEK HASTALIĞI

·         SİGORTALININ BAŞKA İŞYERLERİNDEKİ ÇALIŞMALARININ DA MESLEK HASTALIĞINA ETKİLİ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

·         İŞGÖREMEZLİK ORANINA İTİRAZIN PROSEDÜR İŞLETİLEREK SONUCA BAĞLANMASI

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

10. Hukuk Dairesi

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/13890

2019/1094

13.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSK/21,23

 

 

 

 

KURUMA SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALININ KURUMCA TESPİTİNDEN ÖNCE İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUK İLKESİNE GÖRE SORUMLU OLACAĞI

MÜTESELSİL SORUMLULUK

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK İLKELERİNİN UYGULANMA ESASLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi .

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/1157

2019/474

04.02.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/77

6331 S. İSGK/4

 

 

 

 

İŞKAZASI MESLEK HASTALIĞINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İLLİYET BAĞINI KESEN HALLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/7096

2019/494

04.02.2019

İlgili Kanun / Madde

3201 S. YDHBK/4,5

 

 

 

 

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI

YURTDIŞINDA SİGORTA KAPSAMINA ALINDIĞI TARİHİN TÜRKİYE’DE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/1794

2019/648

06.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSSK/88

 

 

 

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KAVRAMI

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLI NEDEN SAVUNMASI YAPABİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/402

2019/659

06.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSK/13

 

 

 

 

İŞ KAZASI KAVRAMI

İŞ KAZASININ TESPİTİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

21. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/920

2019/886

12.02.2019

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SSGSK/13

6098 S. TBK/56

 

 

 

 

İŞ KAZASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN SİGORTALININ %100 İŞGÜCÜ KAYBINA UĞRADIĞI KABULÜNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANI %0 OLSA DA İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ İÇİM MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3056

2019/38

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

 

 

İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLACAĞI

İBRANAMEDE TARİH OLMAMASI GEÇERSİZLİK NEDENİDİR

HATA HİLE GİBİ İRADE FESADI HALLERİ VE GABİN İBRANAMEYİ GEÇERSİZ KILAR

İRADE FESADINA İLİŞKİN BİR YILLIK SÜRE İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞLEMEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi                      2016/4195E.  ,  2019/52 K.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/4195

2019/52

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

 

TEMSİLDE HATA

DAVALI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/4285

2019/66

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

4857 S. İşK/14

 

 

 

 

İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2292

2019/71

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

 

 

GEÇMİŞ YILLAR ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNDE BİLİNEN SON ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK SONUCA GİDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2297

2019/75

07.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41,63

 

 

 

 

DENKLEŞTİRME

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA BELİRLENMESİ HALİNDE DENKLEŞTİRMENİN KARARLAŞTIRILAN SÜREYE GÖRE YAPILMASININ GEREKMESİ

GÜNDE 11 SAATİ GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2249

2019/100

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25,34

1475 S. İşK/14

 

 

 

 

USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN BELİRLENME ESASLARI

HER AY ÜCRETİ DEĞİŞMESİ DURUMUNDA YILLIK İZİN ÜCRETİ VE KIDEM TAZMİNATI GİBİ FESHE BAĞLI HAKLARIN  BİR YILLIK ÜCRETİN ORTALAMASININ ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2249

2019/102

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

 

CEZAİ ŞART

İŞVEREN LEHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTLA İŞÇİ LEHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN KOŞULLARI ARASINDA EŞİTSİZLİĞİN BULUNMASININ CEZAİ ŞARTI TÜMÜYLE GEÇERSİZ KILACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi .

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/16055

2019/109

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34,36

 

 

 

 

EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI

İHALE MAKAMI KONUMUNDA OLAN KAMU KURULUŞLARININ HER İHALE DÖNEMİ İÇİN ÖDENMEYEN ÜÇ AYLIK ÜCRETTEN SORUMLU OLDUKLARI

İHALE MAKAMININ ÖDENMEYEN İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUĞUNUN HAK EDİŞ DÖNEMİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/16190

2019/185

08.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17,23

 

 

 

 

FESİH BİLDİRİMİNİN TEK YANLI BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR İRADA AÇIKLAMASI OLDUĞU MUHATABINA ULAŞMAKLA SONUÇ DOĞURACAĞI

FESİH BİLDİRİMİNİN MUHATABIN HAKİMİYET ALANINA GİRDİĞİ AN ULAŞTIĞININ KABUL EDİLECEĞİ

İHBAR ÖNELLERİNE İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU

İHBAR TAZMİNATI

ÖNEL SÜRESİ VERMEDEN FESİH BİLDİRİMİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİNİN GEREKTİĞİ

İŞÇİNİN ÖDEYECEĞİ İHBAR TAZMİNATINDAN İŞE GİRDİĞİ YENİ İŞVERENİN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN İŞİNDEN ÖNEL VERMEDEN AYRILMASINA YENİ İŞVERENİN NEDEN OLDUĞUNUN KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3257

2019/299

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/8,37

 

 

 

 

ÜCRET HESAP PUSULASININ İŞVERENCE DÜZENLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI

ÇALIŞMA BELGESİNDE GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLERİN YER ALAMSININ CEZAİ YAPTIRIMININ BULUNDUĞU

ÜCRETİN KANITLANMASI AŞAMASINDA İŞVERENCE YASA GEREĞİ DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELERİN DÜZENLENMEMİŞ OLMASININ DA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi                      2016/2703E.  ,  2019/342K.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2703

2019/342

09.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

 

İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARET ETMEMESİNİN İŞÇİYE MANEVİ TAZMİNAT HAKKI DOĞURACAĞI

HAKARETİN DOĞRUDAN İŞÇİNİN ŞAHSINA EĞİL GRUBA YÖNELİK OLDUĞU DA DİKKATE ALINARAK MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3979

2019/376

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

 

İŞÇİNİN ÜCRET KADEMESİNİN KAYDEN GÖSTERİLDİĞİ İŞE DEĞİL FİİLEN YAPTIĞI İŞE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2504

2019/406

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN YÖNETMELİĞE GÖRE GÜNDE 9 SAATİ AŞACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANILAMAYACAĞI GEREKÇESİYLE RET EDİLEMEYECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2507

2019/408

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

2004 S. İİK/67

 

 

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN TAHSİL HÜKMÜ KURULAMAYACAĞI

İCRA İNKAR TAZMİNATI AÇISINDAN HESAPLAMA UNSURLARI İŞVEREN TARAFINDAN BİLİNEN ÜCRET KIDEM VB ALACAKLARIN LİKİT OLDUĞU

TAKİBİN KISMEN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE DEVAMINA KARAR VERİLEN KISIM İÇİNDE  İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2250

2019/416

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

YÜZDE USULÜ BAHŞİŞ YA DA PARÇA BAŞI ÜCRET ESASIYLA ÇALIŞMADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ZAMSIZ KISIMININ ÜCRETİN İÇİNDE ÖDENMİŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMADA SADECE %50 ZAMLI KISMININ TALEP EDİLEBİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/12148

2019/734

10.01.2019

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/42

4721 S.TMK/2

 

 

 

Dürüstlük kuralına aykırılık

Toplu İş SözleşmesiYetkisine İtiraz

Toplu İş Sözleşmesi yetkisine esas çalışan sayısının belirlenmesinde SGK süresi içerisinde bildirilmeyenlerin dikkate alınmayacağı

İşe iade davası açan sendika üyelerinin de davanın sonucuna göre çalışan ve sendika üyesi sayısında dikkate alınacağı

İşverenin aynı işyerinde çalışan işçileri birden fazla tüzel kişilik altında çalıştırmasına karşın tek bir işyeri iddiasında bulunamayacağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/18944

2019/757

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

 

 

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN AYIRT EDİCİ UNSURLARI

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN ESER TAŞIMA KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN FARKI

ASIL İŞ

YARDIMCI

ANAHTAR TESLİM İHALE

ORTAK GİRİŞİM GRUBU(ADİ ORTAKLIK)

ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI DAVANIN HER BİR ORTAĞA AYRI AYRI YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3552

2019/775

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

 

 

 

KIDEM TAZMİNATININ TANIMI

KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEREKLİ BİR YILLIK SÜRENİN NİSPİ EMREDİCİ HÜKÜM OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS İLE  İŞ YARARINA DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3552

2019/775

14.01.2019

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

 

 

 

KIDEM TAZMİNATININ TANIMI

KIDEM TAZMİNATI İÇİN GEREKLİ BİR YILLIK SÜRENİN NİSPİ EMREDİCİ HÜKÜM OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS İLE  İŞ YARARINA DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/4232

2019/921

15.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

1475 S. İşK/14

 

 

 

İŞE İADE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ NEDENLE YAPILDIĞINA İLİŞKİN KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASINDA MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLDUĞU

İŞE İADE DAVASINDA SAPTANAN GEÇERLİ NEDENİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRDİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi                      2018/16916E.  ,  2019/955K.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/16916

2019/955

15.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/57

 

 

 

MEVSİMLİK İŞLERDE 11 AYI GEÇEN ÇALIŞMALARIN YILLIK İZNİN HESABINDA KADROYA GEÇİRİLEREK YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİRLİKTE DİKKATE ALINACAĞI

MEVSİMLİK İŞLERDE 11 AYI GEÇMEYEN ÇALIŞMALARIN YILLIK İZİN SURESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/3726

2019/1008

16.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATINDA  İŞVEREN ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ TANIK ANLATIMININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

FAZLA ÇALIŞMANIN DAVACI İŞÇİYLE TANIĞIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DÖNEMLE SINIRLI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/15776

2019/1093

16.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59

 

 

 

 

ÇALIŞIRKEN İŞÇİYE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHTE SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENECEĞİ

YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

İŞVERENİN YILLIK İZİN KULLANILDIĞINA İLİŞKİN İMZASIZ BELGE SUNMASI HALİNDE HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE İŞÇİNİN BEYANININ ALINMASININ GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2016/2377

2019/1401

21.01.2019

İlgili Kanun / Madde

5953 S. BasİşK/14

 

 

 

 

GAZETECİNİN ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HÜKMEDİLECEK %5 FAZLA ÖDEME İÇİN TEMERRÜDE GEREK OLMADIĞI

RET EDİLEN %5 ALACAKLAR İÇİN KARŞI TARAF YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

GAZETECİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEYEN ALACAĞI ÜZERİNDEN ÖNCE HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YAPILIP İNDİRİLMİŞ TUTARA GÖRE HESAPLANAN YÜZDE BEŞ TUTARLARDAN ORANSAL İNDİRİME GİDİLECEĞİ

YÜZDE BEŞ FAZLALARIN ASIL ALACAĞIN 4-5 KATINI GEÇMEMESİNİN GEREKTİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hukuk Dairesi.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2018/17174

2019/1569

22.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STK/25

 

 

 

 

SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

SENDİKAL TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

SENDİKAL NEDENİN OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi                      2017/18952E.  ,  2019/1589K.

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/18952

2019/1589

22.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

 

 

DÜZENLEYEN BİLGİSİ VE İMZA BULUNMAYAN BELGELERİN HUKUKEN DELİL VASFININ OLMADIĞI

EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/19163

2019/1592

22.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 

 

 

 

MÜTESELSİL SORUMLULAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMADIĞI İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNAN KİŞİLERİN SONRADAN DAVAYA DAHİL EDİLEREK TARAF HALİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL HUKUKUNDA BİR DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/19282

2019/1614

22.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STK/25

 

 

 

 

FESİH DIŞINDA İŞVERENİN SENDİKAL NEDENLERLE AYRIMCILIK YAPTIĞINI İLERİ SÜREN İŞÇİNİN AYRIMCILIK YAPILDIĞINI ÜÇLÜ BİR BİÇİMDE GÖSTEREN BİR DURUMU ORTAYA KOYDUĞUNDA İŞVERENİN DAVRANIŞININ SEBEBİNİ İSPAT ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU

İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞYERİNDE KIŞKIRTICILIK YAPTIĞI İDDİASINI KANITLAYAMAMASI

SENDİKA ÜYELİĞİNDEN BİR HAFTA SONRA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

SENDİKAL NEDENLERLE  FESİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/19269

2019/1620

22.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

 

İŞÇİYE BORDRO İMZALATILMADAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN BANKAYA YATIRILMASI HALİNDE İŞÇİNİN İHTİRAZI KAYIT KOYMASI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN YAPILAN ÖDEMLERİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ

İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA SEMBOLİK TUTARLARDA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ GÖSTERİLMİŞ OLMASININ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ VE BU DÖNEMİN İMZALI ÜCRET BORDROSU OLDUĞU GEREKÇESİYLE DIŞLANAMAYACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

22. Hukuk Dairesi

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/19429

2019/1654

23.01.2019

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6100 S. HMK/319,371

 

 

 

 

ZAMANAŞIMI

KISMİ DAVANIN TALEP EDİLEN TUTAR İÇİN ZAMANAŞIMINI KESECEĞİ

ISLAHTAN SONRA ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ISLAH DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMI İTİRAZINA KARŞI TARAFINA AÇIKÇA MUVAFAKAT VERMEMESİ HALİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/22-2360

2018/1904

12.12.2018

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

 

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE KARİNEYE DAYALI MAKUL İNDİRİM

İŞÇİNİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN YAKLAŞIK 1/3’NE DENK GELMESİ

KARİNEYE DAYALI İNDİRİMİN ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNİN DIŞLANMADAN YAPILAN HESAPLARDA 1/3’TEN AZ OLMAMASININ GEREKMESİ

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ DIŞLANARAK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANMASI HALİNDE 1/3 DEN DAHA AZ İNDİRİM YAPILABİLECEĞİ

 

 

 

 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/22-2398

2018/1905

12.12.2018

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/39

 

 

 

 

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF HÜKÜMLERİNİN EMREDİCİ KANUN HÜKÜMLERİ GİBİ UYGULANACAĞI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NORMATİF HÜKÜMLERİNİN KANUNUN MUTLAK EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLAMAYACAĞI

TOPLU SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN NAKLE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN KAPANMASI NEDENİYLE ZORUNLU NAKİL DURUMUNDA UYGULANMAYACAĞI

 

 

 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/22-3114

2018/1945

18.12.2018

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S.İşK/14

6100 S.HMK/107

 

 

 

 

 

BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇMANIN KOŞULLARI

KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET VE KIDEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİNİLEBİLECEĞİ

 

 

 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2015/22-2677

2018/1954

18.12.2018

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/5,17

 

 

 

 

 

FESİH

İŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ

HAKLI NEDENLE FESİH

SATAŞMA

KAVGAYI BAŞLATAN AÇISINDAN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI KAVGAYI BAŞLATMAYAN İŞÇİ AÇISINDAN GEÇERLİ NEDENLE FESİH OLUŞTURACAĞI

İŞÇİNİN ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE FİİLİ SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN KENDİSİNİ SAVUNMASININ FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

EŞİT İŞLEM BORCU

FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ KILACAĞI

 

 

 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2017/22-2134

2018/2001

20.12.2018

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

 

 

 

 

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNE KONULMAYACAK HÜKÜMLER

MUVAZAA

KAMU KURULUŞU TARAFINDAN ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ

KİMSENİN KENDİ MUVAZAASINDAN HUKUKİ YARAR ELDE EDEMEYECEĞİ

KOŞULLARI OLMADAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ADI ALTINDA ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN MUVAZAA OLUŞTURACAĞI

 

 

 

 

 

   
       
   
   

ARŞİV

 
2019 2019/1 (60)      
2018 2018/1 (56) 2018/2 (57) 2018/3 (58) 2018/4 (59)
2017 2017/1 (52) 2017/2 (53) 2017/3 (54) 2017/4 (55)
2016 2016/1 (48) 2016/2 (49) 2016/3 (50) 2016/4 (51)
2015 2015/1 (44) 2015/2 (45) 2015/3 (46) 2015/4 (47)
2014 2014/1 (40) 2014/2 (41) 2014/3 (42) 2014/4 (43)
2013 2013/1 (36) 2013/2 (37) 2013/3 (38) 2013/4 (39)
2012 2012/1 (32) 2012/2 (33) 2012/3 (34) 2012/4 (35)
2011

2011/1 (28)

2011/2 (29) 2011/3 (30) 2011/4 (31)
2010

2010/1 (24)

2010/2 (25)

2010/3 (26)

2010/4 (27)
2009

2009/1 (20)

2009/2 (21)

2009/3 (22)

2009/4 (23)

2008

2008/1 (16)

2008/2 (17)

2008/3 (18)

2008/4 (19)

2007

2007/1 (12)

2007/2 (13)

2007/3(14)

2007/4 (15)

2006

2006/1 (8)

2006/2 (9)

2006/3 (10)

2006/4 (11)

2005

2005/1 (4)

2005/2 (5)

2005/3 (6)

2005/4 (7)

2004

--

2004/1 (1)

2004/2 (2)

2004/3 (3)

   
       
   
    Endeks/Veritabanı  

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta