DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

8-1.pdf

8-2.pdf

8-3.pdf

8-4.pdf

8-5.pdf

8-6.pdf

8-7.pdf

8-8.pdf

8-9.pdf

8-10.pdf

8-11.pdf

8-12.pdf

8-13.pdf

8-14.pdf

8-15.pdf

8-16.pdf

8-17.pdf

8-18.pdf

8-19.pdf

8-20.pdf

8-21.pdf

8-22.pdf

8-23.pdf

8-24.pdf

8-25.pdf

8-26.pdf

8-27.pdf

8-28.pdf

8-29.pdf

8-30.pdf

8-31.pdf

8-32.pdf

8-33.pdf

8-34.pdf

8-35.pdf

8-36.pdf

8-37.pdf

8-38.pdf

8-39.pdf

8-40.pdf

8-41.pdf

8-42.pdf

8-43.pdf

8-44.pdf

8-45.pdf

8-46.pdf

8-47.pdf

8-48.pdf

8-49.pdf

8-50.pdf

8-51.pdf

8-52.pdf

8-53.pdf

8-54.pdf

8-55.pdf

8-56.pdf

8-57.pdf

8-58.pdf

8-59.pdf

8-60.pdf

8-61.pdf

8-62.pdf

8-63.pdf

8-64.pdf

8-65.pdf

8-66.pdf

8-67.pdf

8-68.pdf

8-69.pdf

8-70.pdf

8-72.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11

 T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13209

Karar No. 2017/14583

Tarihi: 02.10.2017

·           PRİM

·           FAZLA ÇALIŞMA

·           SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA %50 BÖLÜMÜN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/27922

Karar No. 2017/14778

Tarihi: 03.10.2017

·           BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLUP OLMADIĞININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

·           BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/20322

Karar No. 2017/14909

Tarihi: 04.10.2017

·           FESİH BİLDİRİMİN SONRADAN BİLDİRİLMESİNİN BİR İŞE İADE DAVASI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYİ ETKİLEMEYECEĞİ

·           BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN FESHİN İŞÇİYE BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32,41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/24801

Karar No. 2017/15006

Tarihi: 05.10.2017

·           ZAMANAŞIMI

·           TAZMİNAT NİTELİĞİNDE OLMALARI NEDENİYLE SENDİKAL TAZMİNAT, KÖTÜNİYET TAZMİNATI, İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI, EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK TAZMİNATI …10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

·           İŞÇİNİN İŞVERENE VERMİŞ OLDUĞU ZARAR SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN TAZMİNAT NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN UYGULANACAĞI

·           KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLAR AÇISINDAN ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ

·           MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ İÇİN KESİLEN ZAMAN AŞIMININ DİĞER MÜTESELSİL BORÇLULAR İÇİNDE KESİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/24041

Karar No. 2017/15069

Tarihi: 05.10.2017

·           İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

·           İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESHİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN BU DAVRANIŞLARIN GELECEKTE DE DEVAM EDECEK OLDUĞUNUN KANITLANMASININ GEREKMESİ

·           OLUMSUZ ÖNGÖRÜ İLKESİNİN GÖZETİLMESİ ZORUNLULUĞU

·           İŞÇİLERE FARKLI ZAMLAR VERİLMESİ

·           EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

·           EŞİT İŞLEM İLKESİNİN GİZLİLİK İLKESİNDEN ÖNCE GELECEĞİ

·           İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERE VERİLEN ÜCRET VE ZAM ORANLARININ KÖTÜ NİYETLE KULLANILMADIĞI SÜRECE İŞÇİ AÇISINDAN GİZLİLİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STİSK/34,42,43

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/25458

Karar No. 2017/15540

Tarihi: 12.10.2017

·           İŞLETME

·           TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİ KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN BULUNMASI HALİNDE BAĞLI İŞYERİMİ İŞLETME Mİ OLDUĞUNUN TESPİTİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. TİSSK/53

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/25460

Karar No. 2017/15542

Tarihi: 12.10.2017

·           YORUM DAVASI

·           SOSYAL HAK NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELERDE FİİLİ ÇALIŞMA KOŞULUNUN ARANAMAYACAĞI

·           YAKACAK YARDIMI BAYRAM YARDIMI GİBİ SOSYAL HAKLARDA ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN GÜNLERİN KISTELYEVME TABİ TUTULAMAYACAĞI

·           HER İKİSİ AYNI İŞYERİNDE SENDİKALI ÇALIŞAN EŞLERİN ÇOCUK YARDIMINDAN AYRI AYRI YARALANMALARININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13506

Karar No. 2017/15643

Tarihi: 12.10.2017

·           İŞVEREN YETKİLİNİN İŞÇİYE BAĞIRMASI ÜZERİNE İŞÇİNİN İMZALADIĞI MATBU İSTİFANIN İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/23572

Karar No. 2017/15685

Tarihi: 16.10.2017

·           İŞÇİ TEMİNİ İLİŞKİSİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİYLE GİZLENMESİ

·           MUVAZAA

·           ALT İŞVERENİN BELİRLİ BİR ORGANİZASYONA  UZMANLIĞA VE HUKUKSAL BAĞIMSIZLIĞA SAHİP OLMAMASININ İŞÇİ TEMİNİ YAPTIĞINI GÖSTERECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21
    6356 S. STİSK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/26885

Karar No. 2017/16188

Tarihi: 19.10.2017

·           SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ KANITLANMASI HÂKLİNDE 6 AY KIDEM KOŞULU ARANMAKSIZIN İŞE İADE DAVASININ KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6098  S. TBK/420
    1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13969

Karar No. 2017/16218

Tarihi: 19.10.2017

·           TEK TARAFLI SADECE İŞÇİ ALEYHİNE KARARLAŞTIRILAN CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZ OLDUĞU

·           CEZAİ ŞARTIN KARŞILIKLI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI DURUMUNDA İŞÇİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTTIN İŞVEREN İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞARTTAN YÜKSEK OLAMAYACAĞI

·           TEK YANLI İŞVEREN ALEYHİNE CEZAİ ŞARTIN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ

·           İŞVERENİN EĞİTİM GİDERLERİNİ İŞÇİNİN PAYINA  DÜŞEN TUTARLA SINIRLI VE BU TATARIN ÇALIŞTIĞI SÜREYLE ORANTILI HESAPLANAN KISMINI İSTEYEBİLECEĞİ

·           KADIN İŞÇİNİN EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREBİLMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN VELİLİĞİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI VE EVLİLİK TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL GEÇMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

·           EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTE İŞÇİ VE İŞVERENİN HER İKİ SİNİNDE İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/437

Karar No. 2017/16298

Tarihi: 23.10.2017

·           İŞÇİNİN DİĞER İŞÇİLERLE DEVAMLI VE GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

·           İŞÇİNİN DARP VEYA HAKARET OLMAKSIZIN İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİYLE TARTIŞMAYA GİRMESİNİN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI HALİNDE GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLACAĞI

·           İŞÇİNİN HAKLI FESİH KAPSAMINA GİRECEK AĞIR SÖZLERİ İŞÇİ İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN TAHRİKLERİYLE DİLE GETİRMİŞSE FESHİN GEÇERLİ FESHE DÖNÜŞECEĞİ

·           İŞVERENİN İŞÇİYE SATAŞAN DİĞER İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEMESİNİN FESİHTE İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI

·           FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKLI FESİHTEN GEÇERLİ FESHE DÖNÜŞTÜRECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21   

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/26242

Karar No. 2017/16679

Tarihi: 26.10.2017

·           İŞÇİNİN YASADAN DOĞAN ŞİKAYET HAKKINI KULLANMASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/12

   6356 S. STİSK/33   

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/6518

Karar No. 2017/17134

Tarihi: 01.11.2017

·           ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

·           ÇALIŞMA KOŞULLARINI BELİRLEYEN ANAYASA VE YASA HÜKÜMLERİ

·           ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEYEN İŞ YASASININ 22 MADDESİNİN EMREDİCİ DÜZENLEME OLDUĞU

·           TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA KOŞULLARININ GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYACAĞI

·           ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEYEN TOPLU İŞ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN İŞ YASASININ 22 MADDESİNE AYKIRI OLAMAYACAĞI

·           İŞ YASASININ 22 MADDESİNE AYKIRI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/34608

Karar No. 2017/17263

Tarihi: 02.11.2017

·           SENDİKA HAKKI

·            SENDİKA HAKKININ TEMEL BİR SOSYAL HAK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

·           SENDİKA HAKKINA GÜVENCE GETİREN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN ULUSAL HUKUKUN ÜSTÜNDE YER ALDIĞI

·           SENDİKA ÜYELİĞİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GEÇERLİ FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

·           BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASININ KOLEKTİF SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMELİ OLDUĞU

·           ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİN TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİN VARLIĞINI TEHDİT EDECEĞİ

·           İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLERLE FESHİNİN SADECE İŞÇİYE DEĞİL AYNI ZAMANDA SENDİKAYA VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNE YÖNELİK HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

·           SENDİKAL FESİHLERDE İŞVERENİN AMACININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİN ETKİSİZ KILMAYA YÖNELDİĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41  

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/15363

Karar No. 2017/17435

Tarihi: 06.11.2017

·           FAZLA ÇALIŞMA

·           İŞÇİNİN BİR GÜNDE FİİLEN EN FAZLA 14 SAAT ÇALIŞABİLECEĞİ

·           İŞÇİNİN 24 SAAT ÇALIŞ 24 SAAT DİNLENME VEYA 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME USULÜ İLE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIĞI GÜNLERDE 11 SAATİ AŞAN 3 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMASI BULUNDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21  

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/27005

Karar No. 2017/17600

Tarihi: 07.11.2017

·           İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

·           İŞÇİNİN SOMUT OLARAK HANGİ  DAVRANIŞIYLA SÖZLEŞMESEL YÜKÜMLÜĞÜ İHLAL ETTİĞİNİN EKSİKSİZ OLARAK TESPİTİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/19841

Karar No. 2017/17723

Tarihi: 08.11.2017

·           İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİ

·           MAKUL YARAR SAĞLANMADAN YAPILAN İKALENİN GEÇERSİZLİĞİ

·           İKALE ÖNERİSİNİN İŞVERENDEN GELİP GELMEMESİ VE SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/28920

Karar No. 2017/17860

Tarihi: 09.11.2017

·           İŞE İADE DAVASI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ 6 AYLIK KIDEM SÜRESİNİN HESAPLANMA ESASLARI

·           6 AYLIK KIDEMİN HESABINDA FASILALI GEÇEN AYNI İŞVERENİN İŞYERİ VEYA İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERDE DİKKATE ALINIR

·           ALTI AYLIK KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ASKI SÜRELERİ DE DİKKATE ALINIR

·           ALTI AYLIK SÜRENİN BAŞLANGICI İŞÇİNİN İŞE FİİLEN BAŞLADIĞI TARİH SONU FESİH BİLDİRİMİN YAPILDIĞI TARİHTİR

·           ALTI AYLIK SÜRENİN HESABINDA FESİH BİLDİRİMİYLE VERİLEN ÖNEL SÜRELERİ DİKKATE ALINMAZ ÖNEL SÜRESİNİN SONUNDA DOLAN 6 AYLIK SÜRE İŞE İADE DAVA AÇMA HAKKI VERMEZ

·           İŞÇİYİ İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANDIRMAMAK İÇİN ALTI AYLIK SÜRENİN BİTİMİNE BİRKAÇ GÜN KALA GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİH DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZ OLABİLİR

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41   

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/15605

Karar No. 2017/17946

Tarihi: 09.11.2017

·           FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRET İÇİNDE ÖDENDİĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI

·           FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA YILDA 270, AYDA 22,5 HAFTADA 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMALARIN HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/29641

Karar No. 2017/18039

Tarihi: 13.11.2017

·           İŞÇİ TEMİNİ TARAFLARIN GERÇEK İRADESİ OLMASINA KARŞIN ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİ YAPMALARININ GEÇERLİ OLMAYACAĞI

·           ASIL İŞ YARDIMCI İŞ AYRIMI

·           MUVAZAA

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/29598

Karar No. 2017/18105

Tarihi: 13.11.2017

·           İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI

·           İŞE İADE DAVASINDA FESİH YAZISININ DIŞINDA BİR BAŞKA SEBEP İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

·           İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE SAVUNMA ALINMAMASININ BAŞLI BAŞINA FESHİN GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU

·           İŞÇİDEN ALINAN SAVUNMANIN FESİH NEDENLERİNİ KAPSAMAMASI HALİNDE SAVUNMA ALINMIŞ SAYILAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/411

Karar No. 2017/18515

Tarihi: 20.11.2017

·           PERFORMANS

·           VERİMLİLİK

·           PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN OBJEKTİF İŞYERİNE ÖZGÜ MAKUL VE UYGULANABİLİR OLMASININ GEREKMESİ

·           PERFORMANS NEDENİYLE GEÇERLİ FESİHTEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN PERFORMANS KRİTERLERİNİN İŞÇİYE ÖNCEDEN TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

·           PERFORMANS VE VERİMLİLİK DÜŞMESİNE BAĞLI GEÇERLİ NEDEN İÇİN DÜŞÜŞ VEYA DÜŞME EĞİLİMİNİN SÜREKLİLİK TAŞIMASININ GEREKMESİ

·           PERFORMANS YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN HEDEFLERE ULAŞMAMIŞ OLMANIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI

·           BELİRLİ BİR SÜRE (6 AY) İÇERİSİNDE İŞÇİNİN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİ KABUL EDEN İŞVERENİN BU DÜZEYİN ÜZERİNDE PERFORMANS İSTEYEBİLMESİ İÇİN İŞÇİYE EĞİTİM VERİP İŞ KOŞULLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2,6 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/15611

Karar No. 2017/18787

Tarihi: 21.11.2017

·           ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE KESİNTİSİZ SÜRDÜRMESİ

·           ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN DEĞİŞEN ALT İŞVERENİN FESHE İLİŞKİN İŞLEM YAPMAMASI HALİNDE YENİ ALT İŞVEREN YANINDA KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

·           İŞİ BIRAKAN ALT İŞVERENİN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DE FESİH ETMESİ HALİNDE İŞÇİ YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMIŞ OLSA DA İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMUŞ OLDUĞU

·           DEVREDEN İŞVERENİN FESİH İŞLEMİ YAPMASI HALİNDE İŞÇİ KESİNTİSİZ DE ÇALIŞSA FESHE BAĞLI HAKLARI TALEP EDEBİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/31155

Karar No. 2017/18839

Tarihi: 22.11.2017

·           HAKLI VEYA GEÇERLİ NEDENİN VARLIĞINI İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

·           EYLEMLİ FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARINA DAYALI FESHİN SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI

·           SÖZLÜ OLARAK İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİYE DÖNÜK İŞVEREN FESHİNİN 4857 SAYILI YASANIN 19. MADDESİNE GÖRE GEÇERSİZ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/28027

Karar No. 2017/18860

Tarihi: 22.11.2017

·           ORGANİK BAĞ

·           TARAFTA MUVAZAA

·           TÜZEL KİŞİLİK HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

·           TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/15058

Karar No. 2017/19466

Tarihi: 30.11.2017

·           İŞÇİ VEYA İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKINI 6 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANMAMASI HALİNDE FESHİN HAKSIZ FESHE DÖNÜŞECEĞİ

·           ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI

·           İŞÇİNİN MADDİ ÇIKAR SAĞLAMASI NEDENİYLE İŞVERENİN HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMASINDA ALTI İŞ GÜNLÜK  VE BİR YILLIK SÜRELERİN UYGULANMAYACAĞI

·           HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMADA ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE VEYA BİR YILIN DOLMUŞ OLMASININ HAKLI FESİH HAKKINI KALDIRACAĞI

·           SÜRELERİN EYLEM TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

·           TÜZEL KİŞİ İŞVEREN AÇISINDAN ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN FESHE YETKİLİ MERCİİN ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

·           HAKLI FESİH NEDENİNİN DEVAMLI OLMASI HALİNDE HAKLI FESİH SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/31876

Karar No. 2017/20832

Tarihi: 11.12.2017

·           İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİHTE YARGISAL DENETİMİN ESASLARI

·           İŞLETMESEL KARARIN VARLIĞININ GEREKMESİ

·           TUTARLILIK KEYFİLİK ÖLÇÜLÜLÜK FESİHTE SON ÇARE OLMA İLKLERİ AÇISINDAN İŞLETMESEL FESHİN DENETLENEBİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/26994

Karar No. 2017/21810

Tarihi: 19.12.2017

·           İŞE İÇİN İŞÇİNİN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞVERENE BAŞVURUSUNUN ŞEKİL ŞARTINA BAĞLI OLMADIĞI

·           YAZILI BAŞVURUNUN İSPAT KOLAYLIĞI SAĞLADIĞI

·           FAKSLA YAPILAN BAŞVURUNUN İNCELENMEMESİNİN MADDİ HATA OLDUĞU

·           MADDİ HATANIN USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/68

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/24817

Karar No. 2017/22148

Tarihi: 25.12.2017

·           ARA DİNLENMESİ

·           ARA DİNLENMESİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAMAYACAĞI

·           ARA DİNLENMESİNİN KESİNTİSİZ VERİLMESİNİN GEREKMESİ

·            ARA DİNLENMESİNDE İŞÇİNİN BU SÜREYİ İŞYERİ İÇERİSİNDE YA DA DIŞINDA GEÇİREBİLECEĞİ

·           İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNİ İŞYERİNDE GEÇİRMESİ VE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE ARA DİNLENMESİ VERİLMEMİŞ SAYILACAĞI

·           GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1,5 SAAT OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/33818

Karar No. 2017/22160

Tarihi: 27.12.2017

·           MOBBİNG KOŞULLARI OLUŞMASA DA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLERİN MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/2372

Karar No. 2017/5590

Tarihi: 11.19.2017

·           ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞUNUN KUSUR ESASINA DAYANDIĞI

·           RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUK İLKESİNE GÖRE SORUMLU OLMAYACAĞI

·           KUSURUN BK HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /88

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/6153

Karar No. 2017/5875

Tarihi: 19.09.2017

·           ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İÇİN HAKLI NEDEN OLMADAN PRİMLERİN ÖDENMEMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

·           HAKLI NEDENİNİN NELER OLDUĞUNUN MAHKEMECE BELİRLENECEĞİ

·           İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜ  NEDENİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENMEMESİNİN HAKLI NEDEN OLUŞTURACAĞI

·           İFLASIN ERTELENMESİ HÜKMÜNDEN ÖNCEKİ BORÇLAR İÇİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN DEVAM EDECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17118

Karar No. 2017/5972

Tarihi: 20.09.2017

·           İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRDİĞİ

·           İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATININ AMACININ YAPILMAKTA OLAN İŞ NEDENİYLE İŞÇİNİN VÜCUT TAMLIĞI VE YAŞAMA HAKKININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI OLDUĞU

·           KUSUR İÇİN MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖNLEMLERİN VE MEVZUAT ÖNGÖRMESE DE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİN ÖNCELİKLE SAPTANMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7998

Karar No. 2017/6039

Tarihi: 25.09.2017

·           İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİR TAKIM EĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ YÖNÜNDE BELGE VERİLMESİNİN EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

·           KAÇINILMAZLIK OLGUSUNDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN TÜM ÖNLEMLERİN ALINMIŞ OLMASINA KARŞIN BEKLENMEDİK OLAYLAR NEDENİYLE KAZANIN MEYDANA GELMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18711

Karar No. 2017/6212

Tarihi: 02.10.2017

·           GERÇEK ZARAR HESABININ ESASLARI

·           GERÇEK ZARARIN SİGORTALININ KAZA TARİHİ İTİBARI İLE KALAN ÖMÜR SÜRESİNE GÖRE AKTİF VE PASİF DÖNEMDE ELDE EDECEĞİ KAZANÇLAR TOPLAMINDAN OLUŞACAĞI

·           SİGORTALININ 60 YAŞINA KADAR NET GELİRİ ÜZERİNDEN AKTİF 60 YAŞINDAN KALAN ÖMRE KADAR PASİF DÖNEMDE ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAP YAPILASININ GEREKMESİ

·           MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYIP ORANININ (SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK DERECESİNİN)60 ALTINDA OLDUĞU DURUMLARDA PASİF DÖNEM HESABININ YAPILAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

3201 S. YDHBK. /5

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18711

Karar No. 2017/6023

Tarihi: 11.09.2017

·           YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

·           YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMANIN SONA ERDİĞİ TARİHTEN GERİYE DOĞRU GİDİLMEK SURETİYLE BELİRLENMESİNİN YASA GEREĞİ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18650

Karar No. 2017/6061

Tarihi: 11.09.2017

·           YENİ USUL HÜKÜMLERİNİN TAMAMLANMIŞ USUL İŞLEMLERİNE BİR ETKİSİNİN OLMAYACAĞI

·           AÇILMIŞ BİR DAVA VARKEN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ USUL YASASINDAKİ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AÇILMIŞ DAVAYA UYGULANAMAYACAĞI

·           ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHLE BAŞLAYACAĞI VE 10 YIL OLDUĞU

·           OLAYLA BİRLİKTE ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ ZAMAN AŞIMI BAŞLANGICININ OLAY TARİHİ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51  

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/3450

Karar No. 2017/6127

Tarihi: 12.09.2017

·           İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MEVZUATTAN BİLİM VE TEKNİKTEN DOĞAN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI

·           İŞYERİNİN YENİ AÇILMIŞ OLMASI TECRÜBESİZLİĞİ EKONOMİK YETERSİZLİĞİ BENZER İŞYERLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMADIĞINI İLERİ SÜREREK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/3326

Karar No. 2017/6127

Tarihi: 18.09.2017

·           İŞ KAZASINDA İŞVERENİN TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

·           İŞ KAZASINDA SİGORTALIYI İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI ÜZERİNDEN KURUMUN GÜVENCE ALTINA ALMIŞ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51  

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/20337

Karar No. 2017/6431

Tarihi: 18.09.2017

·           İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVLARINDA ASIL İŞVERENLE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI

·           TAZMİNAT DAVASININ ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENE BİRLİKTE AÇILABİLECEĞİ GİBİ SADECE ASIL İŞVERENE DE AÇILABİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/7817

Karar No. 2017/10419

Tarihi: 08.05.2017

·           ÜCRET ALACAKLARININ ÖDENDİĞİNİ GÖSTEREN BELGELERİN TEMYİZİ AŞAMASINDA DA OLSA SUNULDUĞUNDA İNCELENMESİNİN GEREKMESİ

·           ÖDEME BELGESİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRICI NİTELİKTE BELGE OLMASI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /26   

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/32243

Karar No. 2017/10424

Tarihi: 08.05.2017

HAKLI FESİH HAKKININ 6 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANILMAMIŞ OLMASININ FESHİ HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESHE DÖNÜŞTÜRECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/15142

Karar No. 2017/10751

Tarihi: 09.05.

·           TO2017PLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN EKİ NİTELİĞİNDE İMZALANAN PROTOKOLLE İŞÇİNİN KÖK ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/24463

Karar No. 2017/11027

Tarihi: 15.05.2017

·           İŞÇİNİN DEĞİŞİK ALT İŞVERENLERDE ASIL İŞTE ÇALIŞARAK GEÇEN SÜRELERDEN ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLDUĞU

·           ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINA MAKUL SÜRENİN ÜZERİNDE ARA VERMESİ HALİNDE İŞYERİ DEVRİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ KURALLARININ UYGULANAMAYACAĞI

ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN ARA VERİLMESİ HALİNDE HER DÖNEM İÇİN ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ DİKKATE ALINARAK SALT İŞVEREN DEĞİŞTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRET VE KIDEM SÜRESİNE GÖRE AYRI AYRI KIDEM TAZMİNATI HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /56,57

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/8122

Karar No. 2017/11543

Tarihi: 18.05.2017

·           YI LLIK İZİN

·           YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTE TALEP EDİLEBİLİR (MUACCEL) HALE GELDİĞİ ANCAK FAİZ İÇİN TEMERRÜDÜN ZORUNLU OLDUĞU

·           SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

·           İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE FESİHTE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİ İŞVERENİN GERİ İSTEYEBİLECEĞİ

·           İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLAYAN İŞÇİYE İLK FESİHTE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN İŞÇİNİN HAK ETTİĞİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ

·           İŞÇİNİN YILLIK İZİNİ HAK ETTİĞİNİN TESPİTİNİ İSTEMESİNDE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 6356 s. STİSK/25   

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/31098

Karar No. 2017/11750

Tarihi: 22.05.2017

·           İŞYERİNDE İŞÇİLERİN SENDİKA ÜYESİ OLMASINA YARDIM EDEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

·           İŞVEREN VEKİLLERİNİN SENDİKANIN GEREKSİZ OLDUĞU ÜYE OLANLARIN İŞTEN ÇIKARTILACAĞI DOĞRULTUSUNDA KONUŞMA YAPMALARI

·           SENDİKAL TAZMİNAT

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/37636

Karar No. 2017/17179

Tarihi: 11.09.2017

·           ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE OLAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYE DÖNÜK KARARININ İŞLETMESEL KARAR OLDUĞU

·           YERİNDELİK DENETİMİ YAPILAMAYACAĞI

·           FESİH’İN SON ÇARE OLMASI İLKESİ AÇISINDAN DENETLENEBİLECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/37026

Karar No. 2017/18480

Tarihi: 19.09.2017

·           FESİH BİLDİRİMİNDE İŞVERENİN FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

·           FESİH YAZISINDA YÖNETİM KURULUNUN OLURUNDAN VE EKLİ YAZIDAN BELİRTİLMİŞ OLMASININ FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN BİLDİRME ANLAMINA GELMEYECEĞİ

·           GEÇERSİZ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21  

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/36783

Karar No. 2017/19237

Tarihi: 25.09.2017

·           İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE (KHK) DAYALI OLARAK YÖNETİM KURULU KARARI İLE SONA ERDİRİLMESİ

·           KHK İLE FESİH YAPILSA DA FESHİN YARGISAL DENETİMİN 4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE YAPILMASININ GEREKMESİ

·           FESHE NEDEN OLAN BELGE BİLGİLERİN SUNULMAMIŞ OLMASI

·           FESHE NEDEN OLACAK KHK KAPSAMINA GİREN BELGELERİN İSTENİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

   6356 S. STİSK/25,58

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/39580

Karar No. 2017/19363

Tarihi: 26.09.2017

·           HER TOPLU EYLEMİN YASA DIŞI GREV OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

·           BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI

·           BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKININ İŞVERENE ÖZEL ZARAR VERME KASTINI İÇERMEMESİ VE ÖLÇÜLÜ OLMASININ GEREKMESİ

·           ÖLÇÜLÜLÜK SINIRININ BARIŞÇIL TOPLU EYLEMDE AŞILMIŞ OLMASI

·           TOPLU EYLEM YOLUYLA BASKI YAPARAK BİR SENDİKANIN YASAL SİSTEMİ BERTARAF EDEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ OLAN SENDİKA OLARAK TANINMASININ İSTENEMEYECEĞİ

·           HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S. STİSK/25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/40452

Karar No. 2017/20132

Tarihi: 02.10.2017

·           SENDİKAL NEDENLERLE FESHİN KANITLANMASINDA GÖZETİLECEK ESASLAR

·           FESİH’İN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

·           SENDİKAL FAALİYET AÇISINDAN EKSİK İNCELEME


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/36622

Karar No. 2017/20195

Tarihi: 02.10.2017

·           ŞÜPHE FESHİ

·           ŞÜPHE FESHİNİN GEÇERLİ NEDEN OLABİLMESİ İÇİN ŞÜPHEYİ CİDDİ ÖNEMLİ SOMUT OLAYLARIN HAKLI KILMASININ GEREKMESİ

·           ŞÜPHENİN FESİH ANINDA MEVCUT BELİRLİ OBJEKTİF VAKA VE EMARELERE DAYANMASININ ZORUNLU OLDUĞU

·           ŞÜPHE FESHİ İÇİN İŞVERENİN SÜBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİNİN YETERLİ OLMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/41030

Karar No. 2017/21158

Tarihi: 09.10.2017

·           İŞÇİ TEMİNİ ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN AYIRT EDİCİ UNSURLARI

·           MUVAZAA

·           YÜKLENİCİ ŞİRKETİN ASIL İŞVERENDEN AYRI İŞYERİNDE İŞ ORGANİZASYONUN OLUP OLMADIĞINI BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

·           YÜKLENİCİ FİRMANIN HUKUKİ FİİLİ VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞININ OLUP OLMADIĞININ SADECE ASIL İŞVERENE HİZMET VERİP VERMEDİĞİNİN SAPTANMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/40714

Karar No. 2017/21885

Tarihi: 16.10.2017

·           İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİNİN DAVAYI KABUL DOĞRULTUSUNDA BEYANDA BULUNMADIKÇA SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17890

Karar No. 2017/22849

Tarihi: 25.10.2017

·           YİRMİ DÖRT SAATLİK ÇALIŞMANIN 14 SAATİNİN FİİLEN ÇALIŞILAN SÜRE OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

·           HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASA DA GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/40952

Karar No. 2017/22871

Tarihi: 25.10.2017

 SENDİKANIN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİ DAVA YOLUYLA İSTEMESİNDE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/19959

Karar No. 2017/24678

Tarihi: 13.11.2017

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/8871

Karar No. 2017/24691

Tarihi: 13.11.2017

 YURTDIŞI SEFER PRİMLERİNİN ÜCRETİN EKİ DEĞİL ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/12149

Karar No. 2017/26362

Tarihi: 22.11.2017

·           İŞVERENİN ÜCRETSİZ İZNİ KABUL ETMEYENLERİN İŞTEN AYRILABİLECEĞİNİ SÖYLEMESİ

·           İŞÇİNİN İŞVERENİN BU BEYANI ÜZERİNE İŞTEN AYRILMASININ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ANLAMINA GELECEĞİ

·           İŞÇİNİN HAKLI FESHİNDE KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

   1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22898

Karar No. 2017/27635

Tarihi: 27.11.2017

·           İŞÇİNİN İSTİFA NEDENLERİNİ SONRADAN DA AÇIKLAYABİLECEĞİ

·           ÜCRETLERİN EKSİK ÖDENMESİ GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN PRİMLERİNİN YATIRILMAMIŞ OLMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22637

Karar No. 2017/27735

Tarihi: 04.12.2017

·           FESİH BİLDİRİMİN NİTELİĞİ

·           FESİH BİLDİRİMİN ŞARTA BAĞLI YAPILAMAYACAĞI

·           EYLEMLİ FESİH

ÜCRETSİZ İZNİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİNİN İŞVEREN FESHİ ANLAMINA GELDİĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/21875

Karar No. 2017/27751

Tarihi: 04.12.2017

GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ İÇİN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32-41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/21630

Karar No. 2017/27848

Tarihi: 06.12.2017

·           PRİMİN FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

PRİM KARŞILIĞI ÇALIŞILAN DÖNEMDE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARDA PRİMİN FAZLA ÇALIŞMA NORMAL SAAT ÜCRETİNİ KARŞILADIĞI KABUL EDİLEREK SADECE %50 FAZLASININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/43888

Karar No. 2017/27868

Tarihi: 06.12.2017

·           BOZMA (İKALE) SÖZLEŞMESİ

·           MAKUL YARAR ÖLÇÜTÜ

·           İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN Mİ İŞVERENDEN Mİ GELDİĞİ SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINARAK DAR VE İŞÇİ LEHİNE YORUMLANMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22726

Karar No. 2017/27956

Tarihi: 06.12.2017

·           İŞVEREN KAYITLARINA DAYALI YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

·           FAZLA ÇALIŞMANIN TANIK ANLATIMLARINA DAYALI HESAPLANMASINDA YAPILAN %50 TAKTİRİ İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ORTADAN KALDIRACAK ÖLÇÜTTE OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

   6100 S.HMK/107

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/23324

Karar No. 2017/28451

Tarihi: 12.12.2017

·           DAVACI DAVAYI BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇTIĞINI BELİRTMEDEN RE’SEN MAHKEMENİN DAVANIN BELİRSİZ ALACAK OLDUĞUNU BELİRTEREK USULDEN RET KARARI VERMEYECEĞİ

·           DAVININ TÜRÜ BAKIMINDAN BELİRLEYİCİ OLANIN DAVACI TARAFIN İRADESİ OLDUĞU

·           DAVANIN BELİRİŞİZ ALACAK MI KISMİ DAVA MI OLDUĞU KONUSUNDA TEREDDÜT YAŞANDIĞINDA DAVACIYA SÜRE VEREREK AÇILMA YAPMASININ İSTENMESİ GEREKTİĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22893

Karar No. 2017/28476

Tarihi: 12.12.2017

·           İHBAR TAZMİNATI

·           HAKLI FESİH EMEKLİK MUVAZZAF ASKERLİK EVLİLİK GİBİ SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE İHBAR TAZMİNATINI İŞ VE İŞVERENİN İSTEYEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

5953S BİşK ./14
   193 S. GVK/25  

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/43471

Karar No. 2017/28825

Tarihi: 18.12.2017

 ·           BASIN İŞ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLANAMAYACAĞI ÇIPLAK BRÜT ÜCRETİN ESAS ALINACAĞI

·           BASIN İŞ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARININ TAVAN SINIRLAMASINA TABİ OLMADIĞI

·           BASIN İŞ YASASINA TABİ ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARININ 24 AYLIĞI AŞMAYAN KISMINA GELİR VERGİSİ KESİLMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/44870

Karar No. 2017/30216

Tarihi: 20.12.2017

·           İŞLETMESEL KARARLA İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN YERİNE YENİ İŞÇİ ALINMASI

·           İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMAMASI

·           GEÇERSİZ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S.STİSK /75

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2017/9-2783

Karar No. 2017/1427

Tarihi: 22.11.2017

·           YETKİ TESPİT BAŞVURU TARİHİNDEKİ ÜYELERİNİN DÖRTTE ÜÇÜNÜ KAYBETTİĞİ İÇİN UYGULAMAYA KOYDUĞU GREVİN MAHKEMECE KALDIRILMASINA KARAR VERİLEN SENDİKANIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN DE DÜŞECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /41

  T.C

    YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2015/9-2698

Karar No. 2017/1557

Tarihi: 06.12.2017

·           BELGELERE DAYALI OLARAK HESAPLANMAYAN FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ HESAPLAMASINDAN YAPILAN İNDİRİME HAKKANİYET İNDİRİMİ YA DA TAKTİRİ İNDİRİM DENİLMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI

·           FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMALARINDAN MAHKEMECE YAPILAN İNDİRİMİN “KARİNEYE DAYALI MAKUL BİR İNDİRİM” DENİLMESİNİN DAHA DOĞRU OLACAĞI

·           FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL GÜNLERİ HESABINDAN %50 ORANINDA İNDİRİM YAPILMASININ YERLEŞMİŞ YARGITAY KARARLARINA AYKIRI VE İŞÇİNİN HAKKINA ULAŞMASINA ENGEL OLACAK NİTELİKTE OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /32

  T.C

    YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2015/22-977

Karar No. 2017/776

Tarihi: 19.04.2017

·           ÜCRET ARAŞTIRMASI

·           SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN ÜCRETİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

·           İŞÇİNİN HEM ZİRAAT MÜHENDİSİ HEM ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU PERSONEL ÜCRETİNİ TEK ÜCRET İÇERİSİNDE ALMIŞ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /24

  T.C

    YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2017/(7)22-2231

Karar No. 2017/1547

Tarihi: 06.12.2017

·           ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

·           İŞÇİNİN İŞVERENE ÇEKTİĞİ İHTARDA ÜCRETİN ÖDENMESİ İÇİN İŞVERENE VERİLEN SÜRE İÇİNDE İŞVERENİN ÜCRETİ ÖDEMESİ

ÜCRETİ VERDİĞİ SÜRE İÇİNDE ÖDENMEZSE FESİH HAKKINI KULLANACAĞINI İHTAR EDEN İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ SÜRE İÇİNDE ÜCRET ÖDENDİĞİNDE HAKLI FESİH HAKKININ BULUNMAYACAĞI


   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta