DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 Esas No. 2016/25124

Karar No. 2016/16189

Tarihi: 20.09.2016

·            FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILABİLECEĞİ

·            İŞE İADE DAVASI İÇİN GEREKLİ BİR AYLIK SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU

·            FESİH BİLDİRİMİN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE BİR AYLIK SÜRENİN İŞÇİNİN FESHİ KESİN OLARAK ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

·            TEBLİĞDEN İMTİNA HALİNDE TUTULAN TUTANAKLARIN TUTULDUĞU TARİHİN DÜZENLEYİCİLERİN DOĞRULMASI KOŞULUYLA FESİH TARİHİ OLACAĞI

·            EYLEMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİNİN EYLEMLİ FESHİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

1475. S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/24525

Karar No. 2016/16227

Tarihi: 21.09.2016

·            STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

·            GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇEN İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEME İLİŞKİN KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

6098 S. TBK/420

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/23611

Karar No. 2016/16274

Tarihi: 21.09.2016

·            İBRANAME

·            İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN BİR AY GEÇMEDEN YAPILAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

·            İBRA KONUSU ÖDEMELERİN BANKA ARACILIĞI İLE YAPILMASININ İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA ETKİLİ OLACAĞI

İlgili Kanun / Madde

        6356 S. STS/4

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/23470

Karar No. 2016/16527

Tarihi: 22.09.2016

·            İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İŞVEREN İŞKOLUNDA FAALİYET GÖSTERİLEN SENDİKALAR VE BAKANLIĞIN TARAF GÖSTERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

·            İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN İŞYERİNİN BULUNDUĞU İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/26122

Karar No. 2016/16599

Tarihi: 26.09.2016

·            ALT İŞVEREN

·            ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA

·            MUVAZAANIN UNSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA ÖZEL KAMU İŞYERİ AYRIMI YAPILAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2016/25792

Karar No. 2016/16613

Tarihi: 26.09.2016

·            ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN BULUNMADIĞI

·            ADİ ORTAKLARDAN HER BİRİSİNE DAVA DİLEKÇESİNİN AYRI AYRI TEBLİĞ EDİLEREK TARAF TEŞKİLİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/24818

Karar No. 2016/16859

Tarihi: 29.09.2016

·            MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

·            HİÇ KİMSENİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/27010

Karar No. 2016/16881

Tarihi: 29.09.2016

·            İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞVERENLE GÖRÜŞÜP ANLAŞTIKTAN SONRA İŞ SÖZLEŞMESİ YAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE FESHİ

·            FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

·            KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32,41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/485

Karar No. 2016/16921

Tarihi: 29.09.2016

·            PRİMİN EK ÜCRET NİTELİNDE OLMASI

·            SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

·            MESAİSİ ARTTIKÇA PRİM ALACAĞI ARATAN SATIŞ TEMSİLCİSİNİN ÜCRETİNİN YÜZDE USULÜ ÜCRET GİBİ KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

·            YÜZDE USULÜNE GÖRE ÜCRETİN BELİRLENDİĞİ ÇALIŞMALARDA FAZLA ÇALIŞMANIN SADECE %50 LİK ZAMLI KISMININ ÖDENECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/29114

Karar No. 2016/17089

Tarihi: 03.10.2016

·            İŞÇİ ALEYHİNE İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

·            İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞİKLİKLERDE İŞ ŞARTI YA DA ZIMNİ KABUL KURUMLARININ 4857 SAYILI YASADAN İTİBAREN UYGULAMA OLANAĞININ KALMADIĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/33962

Karar No. 2016/17615

Tarihi: 10.10.2016

·            İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANAMAYACAK İŞVEREN VEKİLLERİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/21532

Karar No. 2016/17631

Tarihi: 10.10.2016

·            İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE KIDEMİNE EKLENEREK İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETTEN KIDEM T İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

·            İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASININ AÇILMASINDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASININ BEKLETİCİ MESELLE YAPILMASI

·            ERKEN DAVA AÇILMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK/396

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/15516

Karar No. 2016/17659

Tarihi: 11.10.2016

·            İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNUN KAPSAMI

·            İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜĞÜ

·            REKABET YASAĞI

·            SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜN AYNI ŞEYLER OLMADIĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17,57

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/2090

Karar No. 2016/17715

Tarihi: 11.10.2016

·            BELİRSİZ ALACAK DAVASININ BİR TÜRÜ OLAN KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT DAVASININ AÇILMASIYLA ZAMAN AŞIMININ ALACAĞIN TAMAMI İÇİN KESİLECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2,18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/32703

Karar No. 2016/17815

Tarihi: 13.10.2016

·            İŞE İADE DAVASININ SADECE ASIL İŞVERENE KARŞI AÇILMASI

·            TEMSİLDE (HUSUMETTE) HATA

·            ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULDUĞU DURUMDA SADECE ASIL İŞVERENE AÇILAN DAVANIN HUSUMETTEN REDDİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/23160

Karar No. 2016/17940

Tarihi: 17.10.2016

·            İŞÇİNİN İŞVERENİN TİCARİ SIRLARINI İZİNSİZ OLARAK BAŞKASINA MENFAAT TEMİN ETMEDEN AKTARMASI

·            GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DEVAM ETTİREMEYECEK KADAR SARSILMASI

·            GEÇERLİ FESİH

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/4882

Karar No. 2016/17991

Tarihi: 17.10.2016

·            DENİZ TAŞIMA İŞİ

·            DENİZ YÜZEYİNİN TEMİZLENMESİ İŞİNİN DENİZ TAŞIMA İŞİ OLMADIĞI İŞ YASASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18122

Karar No. 2016/18067

Tarihi: 18.10.2016

·            İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRT EDİCİ UNSURUNU HUKUKİ-KİŞİSEL BAĞIMLILIĞIN OLUŞTURDUĞU

İlgili Kanun / Madde

5521 S. İşMK/1

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/19993

Karar No. 2016/18083

Tarihi: 18.10.2016

·           İŞÇİNİN AMİRİ HAKKINDA MANEVİ TAZMİNAT TALEPLİ AÇTIĞI DAVADA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 s.STK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/21496

Karar No. 2016/18096

Tarihi: 18.10.2016

·            İŞÇİNİN FESİH ÖNCESİ SENDİKA ÜYESİ OLDUĞU İÇİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

·            SENDİKAL NEDENLERLE İŞE İADE

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/12,24

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/20266

Karar No. 2016/18213

Tarihi: 20.10.2016

·            ÇALIŞMA KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

·            İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN ANAYASADA GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

·            İŞVERENİN YILLIK İZİN HAKKINI KISITLAYAN UYGULAMALARA BAŞVURMASININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASINA ÖRNEK OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/36483

Karar No. 2016/18327

Tarihi: 24.10.2016

·            İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHİ İÇİN YAZILI YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI

·            FESHİN YAZILI YAPILMAMASININ FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERİZ KILACAĞI

·            FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLAN İŞVERENİN SONRADAN BİR BAŞKA FESİH SEBEBİNE DAYANAMAYACAĞI

·            GEÇERLİ FESİH İÇİN TOPLU İŞTEN ÇIKARTMALAR DAHİL FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI VE KİŞİYE ÖZGÜ YAPILMASININ ZORUNLU OLMASI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STSK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/34106

Karar No. 2016/18361

Tarihi: 24.10.2016

·            SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN ENGELLENMESİ

·            SENDİKANIN YETKİ TESPİTİ İÇİN BAŞVURAMAZ HALE GELMESİ

·            İSTİFALARLA SENDİKA ÜYE SAYISININ DÜŞMESİ

·            SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/35308

Karar No. 2016/18389

Tarihi: 24.10.2016

·            İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN İŞÇİDEN HAKLI NEDENLERLE FESİH YAZISI ALMASININ İŞVEREN FESHİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/35476

Karar No. 2016/18795

Tarihi: 31.10.2016

·            İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYALI OLARAK SONA ERDİRİLMESİNDE DE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMIŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S STSK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18028

Karar No. 2016/18994

Tarihi: 01.11.2016

·            İŞVERENİN SENDİKALAR ARASINDAKİ ÇEKİŞMEDE BİR SENDİKADAN YANA TARAF OLMASI

·            SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5175

Karar No. 2016/19971

Tarihi: 14.11.2016

·            ÇALIŞMA ŞARTLARININ UYGULANMAMASI

·            İŞVERENİN KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMESİ

·            ÇALIŞMA ŞARTLARININ UYGULANMASI İÇİN İHTAR ÇEKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI

·            İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/225

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5355

Karar No. 2016/20276

Tarihi: 17.11.2016

·            YEMİN

·            YEMİN TEKLİF EDİLEBİLECEK KONULAR

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/6

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/5438

Karar No. 2016/20280

Tarihi: 17.11.2016

·            İŞYERİ DEVRİ

·            İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİ ALACAKLARINA ETKİSİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21,

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/2995

Karar No. 2016/20510

Tarihi: 21.11.2016

·    İŞÇİNİN KIDEM İHBAR TAZMİNATIM ÖDENMESİ KOŞULUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ DURUMUNDA İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21,76

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/3684

Karar No. 2016/9053

Tarihi: 02.06.2016

·            RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVAN SINIR

·            İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ İLE GERÇEK ZARARIN KARŞILAŞTIRILIP DÜŞÜK OLANA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /97

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/25152

Karar No. 2016/9319

Tarihi: 06.06.2016

·            ÖLÜM SİGORTASINDAN ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASI

·            ÖLÜM SİGORTASINDAN ANA BABAYA GELİR BAĞLANMASI İÇİN 2003 YILI SONRASI GEÇİMİNİ SİGORTALI TARAFINDAN SAĞLANMASI KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22873

Karar No. 2016/9672

Tarihi: 09.06.2016

·            BABANIN ÖLÜM TARİHİNDE YETİM AYLIĞI ALMANIN KOŞULLARINI TAŞIMAYAN KIZ ÇOCUĞUNA ÖLÜM TARİHİNDEKİ MEVZUATIN UYGULANACAĞI

·            ÇİFT AYLIK ALMANIN OLANAKLI OLMADIĞI

·            EŞİ ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN SİGORTALIYA BABASI ÜZERİNDEN DE AYLIK BAĞLANAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /84

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/8636

Karar No. 2016/9765

Tarihi: 13.06.2016

·            İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /21

6098 S. TBK/61,62

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4692

Karar No. 2016/9775

Tarihi: 13.06.2016

·            MÜTESELSİL BORÇ

·            TÜRK BORÇLAR KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.07.2012 TARİHİNDEN SONRA TAN TESELSÜL EKSİK TESELSÜL AYRIMININ KALKTIĞI

·            BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BİRLİKTE ZARAR NEDEN OLMALARI HALİNDE MÜTESELSİL SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

İlgili Kanun / Madde

1479 S. BağK. /45

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17091

Karar No. 2016/9223

Tarihi: 06.06.2016

·            BABASININ ÖLÜM TARİHİNDE YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARA SAHİP OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARINA YETİM AYLIĞININ YENİ YASAL DÜZENLEMEYE GÖRE BAĞLANABİLECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /56

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/6064

Karar No. 2016/9255

Tarihi: 06.06.2016

·            AĞIR BEDENSEL ZARAR NEDENİYLE YAKINLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLECEĞİ

·            KAZALININ %11 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECESİNİN AĞIR BEDENSEL ZARAR OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/16430

Karar No. 2016/10195

Tarihi: 20.06.2016

·         İŞ KAZASI NEDENİYLE DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMA ESASLARI

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /84

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17155

Karar No. 2016/11190

Tarihi: 19.09.2016

·            PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/22134

Karar No. 2016/11775

Tarihi: 27.09.2016

·            İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATIN TUTARININ BELİRLENMESİNDE CAYDIRICILIK UYANDIRMA ETKİSİNİN DE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11

1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/8190

Karar No. 2016/12828

Tarihi: 02.5.2016

·            BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVERENİN HAKLI BİR NEDENE DAYANMAYAN YENİLEMEME İRADESİ GÖSTERMESİ İLE SONA ERMESİNDE İŞVERENİN BİR YILLIK KIDEM KOŞULUNUN VAR OLMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ GEREKECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/13781

Karar No. 2016/15847

Tarihi: 01.06.2016

·            ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KANUNA UYGUN OLMASI HALİNDE GEÇERSİZ FESİHTE  ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ALT İŞVERENE İADESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /297

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10236

Karar No. 2016/16041

Tarihi: 02.06.2016

·            KARAR TEFHİM EDİLDİKTEN SONARA DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

·            KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMAMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12124

Karar No. 2016/16191

Tarihi: 02.06.2016

·            İŞÇİNİN ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK KABUL ETMEDİĞİ  ÇALIŞMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

·            İŞÇİNİN EKSİK ÖDENEN ÜCRETE İHTİRAZI KAYIT KOYMAMASININ ÜCRETİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ZIMNİ OLARAK KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12854

Karar No. 2016/16265

Tarihi: 02.06.2016

·            ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İÇİN GEREKLİ YASAL KOŞULLARIN BULUNMASI

·            YARDIMCI İŞ

·             ASIL İŞİN BÖLÜNMESİ İÇİN TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİRME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4799

Karar No. 2016/16479

Tarihi: 06.06.2016

·            ÜCRET ALACAKLARINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANACAĞI

·            MEVDUAT FAİZİ UYGULANACAK ÜCRET KAVRAMININ GENİŞ ANLAMDA ÜCRET ANLAMINA GELDİĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41,46

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13345

Karar No. 2016/16505

Tarihi: 06.06.2016

·            HAFTANIN YEDİ GÜNÜ ÇALIŞILMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ TALEP EDEN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA  HAFTA TATİLİNE DENK GELEN 7,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN FAZLA ÇALIŞMADAN DÜŞÜLEREK AYRICA HAFTA TATİLİ OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12989

Karar No. 2016/17229

Tarihi: 09.06.2016

·            İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLDUĞU

·            AVANS OLARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ SON ÜCRET ÜZERİNDEN TÜM KIDEM SÜRESİNE GÖRE HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATINDAN FAİZLERİYLE BİRLİKTE MAHSUBUNUN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /74

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/12878

Karar No. 2016/17527

Tarihi: 13.06.2016

·         SÜT İZNİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE HESAPLANIP ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/15766

Karar No. 2016/17747

Tarihi: 14.06.2016

·         BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMASI

İlgili Kanun / Madde

1475  S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13048

Karar No. 2016/17879

Tarihi: 15.06.2016

·            BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HESAPLANIP BOZMA DIŞI TUTULARAK KESİNLEŞEN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ LİKİT OLMASI

·         İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /35

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18557

Karar No. 2016/19051

Tarihi: 23.06.2016

·            HİZMET ALIM SÜRESİ BİR YILDAN AZ OLAN VEYA BİR YILDAN AZ KALAN KAMUDA İŞ ALMIŞ ALT İŞVERENLERLE SÜRESİ BİR YILDAN AZ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANABİLECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18854

Karar No. 2016/19729

Tarihi: 19.09.2016

·            ÜCRETİN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

·            YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILAN ÜCRETTE İŞÇİNİN VADE TARİHİNDE TÜRK PARASI VEYA KARARLAŞTIRILAN YABANCI PARA BİRİMİNE GÖRE ÖDENMESİ KONUSUNDA SEÇİMLİK HAKKININ BULUNDUĞU

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /59

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18349

Karar No. 2016/20557

Tarihi: 22.09.2016

·            İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİNİN FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ

·            YILLIK İZİN ÜCRETİNDE ZAMAN AŞIMININ FESİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356  S. STSK/25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18352

Karar No. 2016/22248

Tarihi: 03.10.2016

·            SENDİKAL NEDENLERLE FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

·            SENDİKAL NEDENLERİN BELİRLENMESİ İÇİN ARAŞTIRILMASI GEREKEN OLGULAR

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/19098

Karar No. 2016/22986

Tarihi: 10.10.2016

·            İŞ SÖZLEŞMESİNDE GÜNDE İKİ SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

·            FAZLA ÇALIŞMANIN YILDA 270 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA HESAPLANMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/20818

Karar No. 2016/23073

Tarihi: 10.10.2016

·            İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMAMASI

·            NORM KADRO FAZLALIĞI İDDİASINA KARŞIN FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI

·            GEÇERSİZ FESİH

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/14541

Karar No. 2016/23320

Tarihi: 13.10.2016

·            İŞVERENİN ZORUNLU NEDENLERLE İŞÇİYİ İŞİNE EN UYGUN BİR BAŞKA İŞ ÖNERMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ

·            İŞE BAŞVURUDA İŞÇİNİN SAMİMİ KABUL EDİLMEYECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/25202

Karar No. 2016/24441

Tarihi: 01.11.2016

·            FESHİN YAZILI YAPILMAMIŞ OLMASININ FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

·            FESİH BİLDİRİMİNİ ALMAKTAN KAÇINAN İŞÇİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDUĞU DURUMLARDA TUTANAKTA İMZASI BULUNANLARIN MAHKEMEDE DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/23546

Karar No. 2016/24522

Tarihi: 03.11.2016

·            ADİL YARGILANMA VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI

·            HUKUKİ DİNLENME HAKKININ KAPSAMINA BİLGİLENME/BİLGİLENDİRME, AÇIKLAMA YAPMA, YARGI ORGANLARINCA DİKKATE ALINMA VE KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI GİBİ OLGULARIN GİRDİĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/25801

Karar No. 2016/24556

Tarihi: 07.11.2016

·            İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

·            İMZALI BORDROLARDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN DIŞLANIP DIŞLANMAYACAĞINA ÖDEME YAPILIP YAPILMADIĞINA GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/26608

Karar No. 2016/25644

Tarihi: 21.11.2016

·            BELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİNİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ

·            BELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİNE ALT İŞVERENE DEVİR EDEBİLMELERİNİN İŞ GÜVENCESİ HUKUKUNUN GENEL İLKELERİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

·            MUVAZAA İDDİASININ BELEDİYELERİN ALT İŞVERENE DEVRETTİĞİ İŞLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

·         ASIL İŞVERENİN İŞİN YÜRÜTÜMÜ İÇİN TALİMAT VERMİŞ OLMASININ ALT İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI ORTADAN KALDIRMIŞ SAYILAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /304

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18938

Karar No. 2016/25705

Tarihi: 22.11.2016

·            HÜKMÜN TASHİH VEYA TAVZİH EDİLEBİLECEĞİ HALLER

·            TASHİH VEYA TAVZİH EDİLEN HUSUSLARIN İLGİLİ KARARA YAZILMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41,46

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18633

Karar No. 2016/25719

Tarihi: 22.11.2016

·            HAFTA TATİLİ ALACAĞININ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI İÇERİSİNDE TALEP EDİLMESİ

·            AYRICA HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN TALEP EDİLMEDİĞİ FAZLA ÇALIŞMALAR İSTENİLDİĞİ DURUMLARDA YEDİ GÜN ÇALIŞILAN HAFTALARDA HAFTA TATİLİ GÜNÜ İÇİN YEDİ BUÇUK SAATLİK ÇALIŞMANIN FAZLA ÇALIŞMALAR İÇERİSİNDE HESAPLANABİLECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/30921

Karar No. 2016/25846

Tarihi: 24.11.2016

·            ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KANUNA UYGUN KURULDUĞU HALLERDE ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENİN TARAFI OLDUĞU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/25588

Karar No. 2016/25972

Tarihi: 24.11.2016

·            İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET ZAMMI MADDESİNİ DEĞİŞTİREN EK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMESİ

·            ÜCRET ZAMMINI AŞAĞI ÇEKEN EK SÖZLEŞMESİ İŞÇİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN KABUL ETTİĞİ KOŞULLARDA KABUL ETMEYEN İŞÇİ AÇISINDAN FESHİN GEÇERLİ FESİH SAYILMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /107

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13704

Karar No. 2016/25979

Tarihi: 28.11.2016

·            KISMİ DAVA İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KARIŞTIRILMASI

·            BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARININ BULUNMAMASI HALİNDE DAVANIN HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN RET EDİLMESİNİN GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/28169

Karar No. 2016/26026

Tarihi: 28.11.2016

·            İŞÇİNİN AMİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP YAKASINI TUTMASI

·            HAKLI NEDENLERLE FESİH

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S. STSK/25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/28450

Karar No. 2016/26028

Tarihi: 28.11.2016

·            GEÇERLİ NEDENİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI GEÇERSİZ FESİH

·            SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/21393

Karar No. 2016/26072

Tarihi: 29.11.2016

·            MADDİ HATANIN USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI

·            YARGITAY’IN HATALI BOZMA KARARINDAN DÖNMESİNİN OLANAKLI OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGS /56

         YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2014/2112

Karar No. 2016/2203

Tarihi/Sayısı: 14.12.2016

·            BOŞANDIĞI EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAMANIN GELİR VE AYLIĞIN KESİLME NEDENİ OLDUĞU

·            HAKKIN KÖTÜYLE KULLANILMASININ HANGİ SAİKLE YAPILDIĞININ ÖNEMİNİN BULUNMADIĞI

·            DEVLETİN SOSYAL GÜVENLİKTEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ MALİ OLANAKLARI ÇERÇEVESİNDE YERİNE GETİRECEĞİ

İlgili Kanun / Madde

6098 S.TBK /49, 146

         YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas No. 2014/2372

Karar No. 2017/379

Tarihi/Sayısı: 01.03.2017

·            İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

·            ZAMANAŞIMI

·            ZAMAN AŞIMININ ZARARIN ÖĞRENİLMESİYLE BAŞLAYACAĞI

·            ZARAR YAPISI GEREĞİ SONRADAN DEĞİŞME EĞİLİMİ GÖSTERİYORSA GELİŞME SONA ERMEDİKÇE ZARAR GERÇEKLEŞMİŞ OLMAYACAĞINDAN ZAMAN AŞIMININ GELİŞEN DURUMUN DURMASIYLA İŞLEYECEĞİ

·            SİGORTALININ KONTROL MUAYENESİNE TABİ OLMASININ GELİŞEN DURUM OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİ

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta