DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22, 35

6356 S. STSK/36

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/8311

Karar No. 2016/8126

Tarihi: 04.04.2016

11-34.pdf

 • İŞÇİ LEHİNE ŞART İLKESİ

 • İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İŞVERENİN TEK TARAFLI ALDIĞI BİR KARARLA DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

 • ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN YAZLI OLURUNUN GEREKMESİ

 • ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGULANAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

6098 S. TBK/151-154

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/36960

Karar No. 2016/8128

Tarihi: 04.04.2016

11-32.pdf

 •  ZAMAN AŞIMI

 • ZAMAN AŞIMININ HESAPLANMASI KESİLMESİ

 • ZAMAN AŞIMINI KESEN NEDENLER


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/36962

Karar No. 2016/8135

Tarihi: 04.04.2016

11-33.pdf

 • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/37332

Karar No. 2016/8155

Tarihi: 04.04.2016

11-31.pdf

 • MOBBİNG

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

6356 S.STSK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10197

Karar No. 2016/8519

Tarihi: 05.04.2016

11-30.pdf

 • HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMİŞ OLMASI

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE ESAS İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE MUVAZAALI OLARAK ÇALIŞTIRILDIKLARI TESPİT EDİLEN İŞÇİLERİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/46

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/36973

Karar No. 2016/8527

Tarihi: 06.04.2016

11-29.pdf

 • HAFTA TATİLİ

 • HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ 24 SAAT KULLANDIRILMASININ ZORUNLU OLMASI

 • HAFTA TATİLİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ

 • HAFTA TATİLİNİN 24 SAATTEN AZ KULLANDIRILMASI DURUMUNDA HİÇ HAFTA TATİLİ KULLANDIRILMAMASI SAYILACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41,63

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18840

Karar No. 2016/8610

Tarihi: 06.04.2016

11-27.pdf

 • GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENEN İŞÇİLERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 • 14 SAATLİK ÇALIŞMADA HAFTALIK 45 SAATİ DOLDURAN ÇALIŞMA OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU

 • NÖBET USULÜYLE ÇALIŞMALARDA  HAFTA İÇİ 15 SAATLİK NÖBET SÜRESİNDEN 3 SAATİN ERTESİ  GÜN NÖBET İZNİ KULLANILDIĞI DURUMLARDA 8 SAATİN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

 • HAFTA TATİLİ TUTULAN NÖBETLERDE NÖBET İZNİ DÜŞÜLMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/37967

Karar No. 2016/8728

Tarihi: 07.04.2016

11-28.pdf

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA SEMBOLİK OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLMASI

 • GERÇEK FAZLA ÇALIŞMALARIN TESPİT EDİLEREK SEMBOLİK GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMALARIN DÜŞÜLEREK HESAPLAMA YAPILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11,41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/342

Karar No. 2016/8812

Tarihi: 11.04.2016

11-25.pdf

 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEMİNİN İŞE GİRDİĞİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİĞİ TARİH ARALIĞINA GÖRE HESAPLANACAĞI

 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ HAK EDEMEYECEĞİ

 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN AÇISINDAN TAM SÜRELİ İŞÇİLERE GÖRE FARKLI BİR İŞLEME TABİ TUTULAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41, 54,59

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/27282

Karar No. 2016/8861

Tarihi: 11.04.2016

11-26.pdf

 • İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMALAR DAHİL HER AY AYNI MİKTARIN İŞÇİYE ÖDENMİŞ OLMASI

 • TEMEL ÜCRETİN BÖLÜNEREK BİR KISMININ FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL ÜCRETİ OLARAK BORDROLARDA GÖSTERİLMESİ HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL TAHAKKUKLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

 • KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÖDENEREK SONA ERİLEN HİZMET SÜRESİ SONRASI YENİDEN BAŞLAYAN ÇALIŞMADA ESKİ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YILLIK İZİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 • SADECE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK SONA ERDİRİLEN DÖNEMLERİN SONRAKİ ÇALIŞMADA YILLIK İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/29057

Karar No. 2016/9446

Tarihi: 14.04.2016

11-23.pdf

 • PERFORMANS

 • İŞÇİNİN PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN OBJEKTİF ÖLÇÜTLERE GÖRE BELİRLENMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • PERFORMANS VE VERİMLİLİK STANDARTLARININ GERÇEKÇİ VE MAKUL OLMASININ GEREKMESİ

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN ÖNCEDEN SAPTANIP İŞÇİYE TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/29682

Karar No. 2016/9490

Tarihi: 14.04.2016

11-24.pdf

 • HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ADI ALTINDA İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ OLMASI

 • İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN İTİBAREN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILACAKLARI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/29214

Karar No. 2016/9500

Tarihi: 14.04.2016

11-22.pdf

 • ORGANİK BAĞ

 • İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN HER İKİ İŞVERENİNDE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/13851

Karar No. 2016/11020

Tarihi: 02.05.2016

11-21.pdf

 • İŞ KOŞULLARINDA (ÇALIŞMA KOŞULLARINDA) ESASLI DEĞİŞİKLİK

 • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNDE GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKINI İŞVERENİN KÖTÜYE KULLANAMAYACAĞI

 • DEĞİŞİKLİK FESHİ

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/107

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/2670

Karar No. 2016/11070

Tarihi: 02.05.2016

11-20.pdf

 • BELİRSİZ ALACAK DAVASI

 • KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT

 • KISMİ EDA DAVASINDAN SÖZ ETMEKSİZİN ALACAKLININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINDAN SÖZ EDEREK TALEPTE BULUNMASI HALİNDE DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 Esas No. 2016/10886

Karar No. 2016/11103

Tarihi: 03.05.2016

11-19.pdf

 • ASIL İŞ YARDIMCI İŞ

 • ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KİRA AKDİ İLE DE KURULABİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/14019

Karar No. 2016/11324

Tarihi: 04.05.2016

11-18.pdf

 • İŞE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMİ İLE BELİRLENMESİ

 • ELEKTRONİK KAYIT SİSTEMİNİN İŞÇİNİN BEYANI ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/9705

Karar No. 2016/11859

Tarihi: 11.05.2016

11-17.pdf

 • ORTAK GİRİŞİM GRUBU

 • ORTAK GİRİŞİM GRUBUNUN OLUŞTURDUĞU ADİ ORTAKLIK BÜNYESİNDE Kİ HER BİR ŞİRKETE DAVA DİLEKÇESİNİN AYRI AYRI TEBLİĞ EDİLEREK TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/2011

Karar No. 2016/12040

Tarihi: 12.05.2016

11-16.pdf

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA HAFTALIK BAZDA 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMANIN MAHSUBUNUN GEREKMESİ

 • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA KARARLAŞTIRILMIŞ OLDUĞUNUN KABULÜ İÇİN YAZILI BELGENİN GEREKLİ OLDUĞU SADECE İŞYERİ UYGULAMASINDAN HAREKETLE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 45 SAATİN ALTINDA OLDUĞUNUN KABUL EDİLİP FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA HESABI YAPILMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22,62

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/2019

Karar No. 2016/12065

Tarihi: 12.05.2016

11-15.pdf

 • ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİ

 • ÜCRETİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/2346

Karar No. 2016/12246

Tarihi: 23.05.2016

11-14.pdf

 • İŞÇİNİN İŞVERENE HAKARET ETMESİ

 • İŞÇİNİN İŞYERİNDE MASA VE CAMLARA VURUP CAMLARI KIRMASI

 • İŞVERENİN HAKLI FESHİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/2023

Karar No. 2016/12470

Tarihi: 26.05.2016

11-13.pdf

 • HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRETMENLERİNİN STATÜ HUKUKUNA TABİ OLMASI

 • USTA ÖĞRETİCİLERİN ÇIRAKLIK MERKEZİNDE ÇALIŞMALARININ İŞÇİ STATÜSÜNDE KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 • İŞ SONU TAZMİNATININ KIDEM TAZMİNATI NİTELİĞİNDE OLMADIĞI

 • GÖREVLİ YARGI YOLUNUN İDARİ YARGI OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STSK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/31887

Karar No. 2016/12708

Tarihi: 30.05.2016

11-11.pdf

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 • SENDİKA ÜYESİ OLANLARIN VE HENÜZ ÜYE OLACAKLARIN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRİLMİŞ OLMASI

 • SENDİKAL NEDENLERLE GEÇERSİZ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STSK/36

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/16706

Karar No. 2016/12873

Tarihi: 31.05.2016

11-12.pdf

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİNİN SONUÇLARI

 • İŞ HUKUKUNDA ASIL OLANIN İŞVERENİN ASIL VE YARDIMCI İŞLERİ KENDİ İŞÇİLERİ İLE YÜRÜTMESİ ALT İŞVERENİN İSTİSNA OLMASI

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE  ASIL VE YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİ SINIRLAYAN HÜKÜMLER KONULABİLECEĞİ 

 • ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEK İŞLERİ SINIRLANDIRAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN GEÇERLİ OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/18155

Karar No. 2016/12923

Tarihi: 01.06.2016

11-10.pdf

 • İŞÇİNİN İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN İŞVERENİN HATIRLATMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR ETMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ YAPMAMAKTA ISRARA ETTİĞİNİN KABULÜ İÇİN İŞÇİYE GÖREVİ VE  YETENEKLERİ İLE UYUMLU İŞİN İŞVERENCE ANLATILMIŞ OLMASI, GÖREVİ YAPMAMAMA HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLECEĞİNİN BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİYE GÖREVİNİN HATIRLATILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/3317

Karar No. 2016/13326

Tarihi: 02.06.2016

11-9.pdf

 • HAKLI NEDENLERLE FESİH HAKKININ OLAYIN GERÇEKLEŞMESİNDEN İTİBAREN BİR YIL ÖĞRENMEDEN İTİBAREN ALTI İŞ GÜNLÜK SÜREDE KULLANILMASININ GEREKMESİ

 • BİR YIL   VE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRELERDEN BİRİSİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASININ FESHİ HAKSIZ FESİH HALİNE GETİRECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/6

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/384

Karar No. 2016/13384

Tarihi: 06.06.2016

11-8.pdf

 • İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA İŞÇİYE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

 • İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ

 • KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİR ALAN İŞVERENLE BİRLİKTE DEVİR TARİHİNDE ÜCRETLE VE DEVİR TARİHİNDEN SONRA İKİ YIL SÜREYLE SORUMLU OLACAĞI

 • İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLU OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK/34,41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/17318

Karar No. 2016/13604

Tarihi: 07.06.2016

11-7.pdf

 • İŞLETME DÜZEYİNDE TİS YETKİSİ İÇİN İŞYERLERİNİN AYNI İŞKOLUNDA OLMASININ GEREKMESİ

 • YETKİLİ MAHKEMENİN İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU ÇALIŞMA İŞ KURUMUNUN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 1475 S. İşK/14

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/4048

Karar No. 2016/14121

Tarihi: 13.06.2016

11-6.pdf

 • İŞÇİNİN İŞİ AKSATTIĞININ KANITLANAMAMASI

 • SAVUNMA İLE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN ÇELİŞMESİ

 • EYLEM İLE SONUÇ ARASINDA AÇIK ORANTISIZLIK BULUNMASI

 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2,18-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/11697

Karar No. 2016/14192

Tarihi: 14.06.2016

11-5.pdf

 • ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN TARAFINDAN İŞE ALINMALARI

 • MUVAZAA

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMEMİŞ OLMASI

 •  GEÇERSİZ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 6356 S. STSK/41

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/772

Karar No. 2017/1321

Tarihi: 09.02.2017

11-4.pdf

 • TOPLUM YARARINA PROGRAM KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞÇİ STATÜSÜNDE OLDUĞU

 • TOPLUM YARARINA PROGRAMINA BAĞLI OLARAK ÇALIŞANLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN BELİRLENMESİNDE İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /80

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4101

Karar No. 2016/4832

Tarihi: 04.04.2016

11-39.pdf

 • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMİŞ OLMASININ BİLDİRGE VERİLMEDEN GEÇEN VE KESİNTİSİZ SÜREN ÇALIŞMALARDA BİLDİRGE ÖNCESİ DÖNEM AÇISINDAN DA HAK DÜŞÜRÜCÜ  SÜREDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /88

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/699

Karar No. 2016/4881

Tarihi: 05.04.2016

11-38.pdf

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN İŞVERENLE BİRLİKTE MÜTESELSİL SORUMLULUĞU

 • İŞVEREN KAMU TÜZEL KİŞİSİ İSE PRİM BORCUNDAN İŞVERENLE SORUMLU OLAN YÖNETİCİNİN TAHAKKUK VE TEDİYEDEN SORUMLU YÖNETİCİ OLMASININ GEREKMESİ

 • ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN PRİM BORÇLARINDAN TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ARANMAKSIZIN SORUMLU OLACAKLARI

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /28

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/13749

Karar No. 2016/5212

Tarihi: 07.04.2016

11-37.pdf

 • YAŞLILIK AYLIĞINA ESAS PRİM GÜN SAYISININ BELİRLENMESİNDE 18 YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMALARIN 01.04.1981 TARİHİNDEN SONRA BAŞLAYAN SİGORTALILIKLARDA DİKKATE ALINMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /23

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/26300

Karar No. 2016/7171

Tarihi: 02.05.2016

11-36.pdf

 • ARACI

 • KENDİ İŞTİGAL ALANI DIŞINDA İŞİ BİR BAŞKASINA DEVREDEN İŞVERENİN İHALE MAKAMI, İŞİN DEVRİNİN ANAHTAR TESLİMİ OLACAĞI

 • BİRDEN FAZLA KİŞİNİN İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINA NEDEN OLMASI

 • EKSİK TESELSÜLÜN YASAYLA KALDIRILDIĞI

 • BİRDEN FAZLA KİŞİNİN İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINA NEDEN OLMASI DURUMUNDA MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /86

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/5520

Karar No. 2016/7381

Tarihi: 03.05.2016

11-35.pdf

 • PRİME ESAS KAZANCIN EKSİK BİLDİRİLMESİNDE ÜCRETİN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 • KURUM MÜFETTİŞİNİN TESPİTİNİN TESPİT TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU BİR YIL İÇİN PRİME ESAS KAZANÇLARDA BAĞLAYICI OLDUĞU

 • SİGORTALIK SÜRESİ VE PRİME ESAS KAZANÇ OLGUSUNUN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/17413

Karar No. 2016/12921

Tarihi: 24.10.2016

11-45.pdf

 • İŞVEREN KENDİ İŞTİGAL KONUSU OLMAYAN BİR İŞİ BÖLEREK KENDİ İŞÇİSİNİ ÇALIŞTIRMADAN BİR BAŞKA İŞVERENE DEVRETTİĞİNDE İHALE MAKAMI OLACAĞI

 • İŞVERENİN KENDİ İŞTİGAL KONUSUNDA BİR İŞİ BİR BAŞKA İŞVERENE ANAHTAR TESLİM DEVREDEREK SORUMLULUKTAN KURTULAMAYACAĞI HER İKİ İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLU OLACAKLARI

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/3189

Karar No. 2016/14139

Tarihi: 15.11.2016

11-44.pdf

 • KAZALI İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 • MANEVİ TAZMİNATIN BİR CEZA OLMADIĞI MAMEMELEK HUKUKUNA İLİŞKİN ZARAR GİDERME AMACI BULUNMADIĞI

 • MANEVİ TAZMİNATIN AMACININ MANEVİ HUZURU SAĞLAMAK OLDUĞU

 • MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ  SINIRININ MANEVİ TAZMİNATIN AMACINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • MANEVİ TAZMİNATIN UĞRANILAN MANEVİ ZARARLA ORANTILI UĞRANILAN ÜZÜNTÜYÜ HAFİFLETİCİ NİTELİKTE OLMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/4092

Karar No. 2016/14441

Tarihi: 22.11.2016

11-43.pdf

 • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

 • İFA AMACIYLA YAPILAN ÖDEMLERİN MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİLECEĞİ

 • KAZALI İŞÇİNİN ÇOCUĞUNA SİGORTA ŞİRKETİNCE YAPILAN ÖDEMENİN EŞİN MADDİ TAZMİNATINDAN İNDİRİLEMEYECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /5,50

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/926

Karar No. 2016/15028

Tarihi: 13.12.2016

11-42.pdf

 • YURT DIŞINDA GEÇİRİLEN İŞ KAZASI

 • SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDE 506 SAYILI YASA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARINDA 506 SAYILI YASANIN UYGULANMAYACAĞI

 • 5510 SAYILI YASA DÖNEMİNDE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDE ÇALIŞANLARIN YASANIN 4/A BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILACAĞI SGK AÇISINDA İŞ KAZASININ TESPİTİNİN GEREKECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/881

Karar No. 2016/15225

Tarihi: 19.12.2016

11-41.pdf

 • YURT DIŞINDA İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN TAZMİNATA ESAS ÜCRETİNİN YURT DIŞINDAKİ İŞİN MUHTEMEL BİTİŞ TARİHİ DİKKATE ALINARAK YURT DIŞI DÖNEMİ İLE YURDA DÖNDÜKTEN SONRA DÖNEMİN AYRI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • YURT DIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA KAZALI İŞÇİNİN ALACAĞI ÜCRETİN YURT İÇİNDEKİ EMSALLERİ ARAŞTIRILARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /49,51

6331 S.İSİGK/4,5

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/21787

Karar No. 2016/15695

Tarihi: 28.12.2016

11-40.pdf

 • İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU

 • İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KUSURSUZ SORUMLULUĞA YAKIN OBJEKTİFLERİTİRİLMİŞ SORUMLULUK ESASINA DAYANDIĞI

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK./107-109

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/4353

Karar No. 2016/9604

Tarihi: 04.04.2016

11-73.pdf

 • BELİRSİZ ALACAK VE KISMİ DAVANIN FARKLARI

 • BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN ALACAĞIN BELİRLİ VEYA BELİRLENEBİLİR OLMAMASININ GEREKMESİ

 •  BELİRLİ ALACAKLAR İÇİN KISMİ DAVA AÇILABİLECEĞİ

 • BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞULLARI OLMADAN AÇILMASI HALİNDE SÜRE VERİLMEKSİZİN RET EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /43

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7635

Karar No. 2016/9661

Tarihi: 04.04.2016

11-72.pdf

 • ALT İŞVERENİN KAMU İŞVEREN SENDİKASINI YETKİLENDİRMESİ

 • KAMU İŞVEREN SENDİKALARININ TOPLU GÖRÜŞME YAPMAYACAKLARINI BİLDİRMESİ

 • KAMU İŞVEREN SENDİKASININ BU BİLDİRİMİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /30-32

6100 S. HMK/131

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7106

Karar No. 2016/9735

Tarihi: 04.04.2016

11-71.pdf

 • FERAGATİN İRADE SAKATLIĞI NEDENİYLE İPTALİNİN DAVA YOLUYLA İSTENEBİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/6639

Karar No. 2016/9889

Tarihi: 05.04.2016

11-70.pdf

 • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN SADECE KENDİ İŞYERİNDE GEÇEN KIDEM SÜRESİYLE SINIRLI OLARAK SORUMLU OLACAĞI

 • ASIL İŞVEREN İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN FESİHLE SONA ERMEMESİ NEDENİYLE ASIL İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/6830

Karar No. 2016/10408

Tarihi: 11.04.2016

11-69.pdf

 • USTA ÖĞRETİCİNİN ÜCRETİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI GÜNLERE BİR GÜN HAFTA TATİLİ EKLENEREK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • USTA ÖĞRETİCİNİN KIDEM SÜRESİNİN FİİLEN ÇALIŞILAN GÜNLERE VE HAFTA TATİLİ GÜNLERİ TOPLAMINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S. STSK/25

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/7833

Karar No. 2016/10636

Tarihi: 12.04.2016

11-68.pdf

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 • SENDİKAL NEDENLERİN YETERİNCE ARAŞTIRILMAMIŞ OLMASI

 • EKSİK İNCELEME

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/6928

Karar No. 2016/10740

Tarihi: 14.04.2016

11-67.pdf

 • OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ İÇİN İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA TÜRKİYE GENELİNDEKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN TAMAMININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞVEREN VEKİLLERİ İLE İŞYERİNDE ÇALIŞAN MEVSİMLİK, KISMİ SÜRELİ, BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN DA OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNDE DİKKATE ALINACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 6100 S. HMK/172

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/6529

Karar No. 2016/11095

Tarihi: 18.04.2016

11-66.pdf

 • TAHKİM SÖZLEŞMESİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ VE DEVAMI SIRASINDA YAPILAN TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/6081

Karar No. 2016/11415

Tarihi: 19.04.2016

11-65.pdf

 • YÜZDE İKİ YÜZ ZAMLI ÖDENİR İFADESİNDEN GENEL TATİLLERDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞMADAN ALACAĞI YEVMİYE DAHİL ÜÇ YEVMİYE ALACAĞI SONUCUNUN ÇIKACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /5

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/33007

Karar No. 2016/11696

Tarihi: 20.04.2016

11-64.pdf

 • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

 • İŞÇİNİN ÜCRETİNE ZAM YAPILMAMASININ TEK BAŞINA EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /124

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/11089

Karar No. 2016/12255

Tarihi: 25.04.2016

11-63.pdf

 • SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • DAVA DİLEKÇESİNDE TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİNİN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGIYA DAYANMASI HALİNDE YENİ BİR DAVA DİLEKÇESİ VERİLMEDEN DÜZELTME DİLEKÇESİYLE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILABİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/16825

Karar No. 2016/12401

Tarihi: 26.04.2016

11-62.pdf

 • ÜCRET ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANACAĞI. ÜCRETİN GENİŞ ANLAMDA ÜCRET OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ

 • İŞE İADE DAVASI SONUCU VERİLEN EN ÇOK DÖRT AYA KADAR ÜCRET VE DİĞER HAKLARA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANACAĞI

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ UYGULANACAĞI

 • İLAVE TEDİYE ÜCRET NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /36

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/7568

Karar No. 2016/12533

Tarihi: 27.04.2016

11-61.pdf

 • İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /5

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10039

Karar No. 2016/12783

Tarihi: 02.05.2016

 • İŞKOLU TESPİTİ

 • ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İÇİN İŞKOLU TESPİTİNİN AYRI AYRI YAPILACAĞI

 • İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ İŞ MAHKEMESİNİN KESİN YETKİLİ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /5

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10039

Karar No. 2016/12783

Tarihi: 02.05.2016

11-60.pdf

 • İŞKOLU TESPİTİ

 • ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İÇİN İŞKOLU TESPİTİNİN AYRI AYRI YAPILACAĞI

 • İŞKOLU TESPİTİNDE İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ İŞ MAHKEMESİNİN KESİN YETKİLİ OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /57

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/8070

Karar No. 2016/13189

Tarihi: 03.05.2016

11-59.pdf

 • İMZASIZ İZİN DEFTERLERİNİN YILLIK İZNİN KULLANILMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERMEYECEĞİ

 • İMZASIZ ÜCRET BORDROSUNDA GÖSTERİLEN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN BANKA KAYITLARIYLA DOĞRULANMASI DİKKATE ALINACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/9505

Karar No. 2016/13327

Tarihi: 04.05.2016

11-58.pdf

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI

 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN DE EMSAL ÜCRET ARAŞTIRILABİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

6100 S. HMK/110,297

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/7399

Karar No. 2016/13547

Tarihi: 05.05.2016

11-57.pdf

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ

 • OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİNDE DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILIP AÇILMAYACAĞININ HER TALEP İÇİN AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK  İSTENEBİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/11228

Karar No. 2016/14121

Tarihi. 10.05.2016

11-56.pdf

 • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

 • İŞVERENİN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE ÇIKIŞ SEBEBİNİ İSTİFA OLARAK BİLDİRMİŞ OLMASININ DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESHİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2015/18299

Karar No. 2016/14171

Tarihi. 10.05.2016

11-55.pdf

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN BULUNMASI

 • İŞÇİ İLE PROJE SÜRESİNE UYGUN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ OLMASI

 


İİlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11

T.C

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10409

Karar No. 2016/14333

Tarihi: 11.05.2016

11-54.pdf

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞUNUN KANUNDAN DOĞMASI

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER VE USTA ÖĞRETİCİLERLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/10143

Karar No. 2016/14739

Tarihi. 23.05.2016

 • YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNULMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞE İADENİN ALT İŞVEREN İÇİN VERİLMESİNİN ASIL İŞVERENİN İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLMASI

 


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/11394

Karar No. 2016/15015

Tarihi. 24.05.2016

 • İŞÇİNİN İŞVERENİN RIZASI İLE BAŞKALARININ İŞİNİ DE ÜCRET KARŞILIĞI YAPMIŞ OLMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYACAĞI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /26

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/5927

Karar No. 2016/16433

Tarihi. 06.06.2016

 • SENDİKALARIN ÜYELERİNİ TEMSİLEN ÜYELERİN VERMİŞ OLDUĞU YETKİYE DAYALI OLARAK AÇMIŞ OLDUKLARI DAVALARIN SENDİKA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN İŞLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/14438

Karar No. 2016/16489

Tarihi. 06.06.2016

11-53.pdf

 • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 • HAKLI NEDENLERE DAYALI FESİHLERDE SAVUNMA ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12017

Karar No. 2016/16525

Tarihi. 06.06.2016

11-52.pdf

 • İŞVEREN AÇISINDAN BİRDEN FAZLA İŞÇİ HAKKINDA ŞÜPHELİ DURUMUN OLUŞMASI

 • İŞVERENİN GÜVEN DUYGUSUNUN SARSILMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK./2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/13909

Karar No. 2016/17715

Tarihi. 14.06.2016

11-51.pdf

 • YARDIMCI İŞLERİN İŞLETMESEL KARARLA ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12180

Karar No. 2016/17813

Tarihi. 14.06.2016

11-50.pdf

 • TANIK ANLATIMLARINA GÖRE HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

 • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN SON ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/15329

Karar No. 2016/18179

Tarihi. 16.06.2016

11-49.pdf

 • MUVAZAA

 • MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TARAFININ KAMU İŞVERENLERİ OLMASININ MUVAZAAYI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 • MUVAZAALI BİR İŞLEMLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRATILMASININ HAKSIZ EYLEM NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 • HİÇ KİMSENİN KENDİ MUVAZAALI İŞLEMİNDEN HUKUKİ YARAR ELDE EDEMEYECEĞİ

 • MUVAZAALI ALT İŞVERENİNDE İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK /14

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/17376

Karar No. 2016/18273

Tarihi. 20.06.2016

11-48.pdf

 • SENDİKA ŞUBE GENEL KURULUNUN İPTALİ

 • SENDİKA ŞUBELERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMASA DA ŞUBE GENEL KURULUNUN İPTALİ DAVASININ SENDİKA GENEL MERKEZİ İLE BİRLİKTE İLGİLİ ŞUBEYE YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /112

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/15460

Karar No. 2016/19015

Tarihi. 23.06.2016

11-47.pdf

 • ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

 • KAMU İŞVERENLERİ NEZDİNDE DEĞİŞİK ALT İŞVERENLERE BAĞLI ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ KAMU İŞVERENLERİNCE ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMADIĞI

 • KAMU İŞVERENLERİ İLE ALT İŞVERENLER ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİNİ DÜZENLEYEN HÜKMÜN İŞÇİYE KARŞI ASIL VE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /29

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/12378

Karar No. 2016/19443

Tarihi. 27.06.2016

11-46.pdf

 • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMAYA İLİŞKİN YASAL PROSEDÜRE UYULMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILMAYACAĞI

 • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMAYI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMIN İDARİ PARA CEZASI OLDUĞU

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN FESİHTEKİ SOSYAL SEÇİM KRİTERLERİNİN İŞVERENE TAKTİR YETKİSİ VERMİŞ OLDUĞU

 • GEÇERLİ FESİH

 


İlgili Kanun / Madde

5335 S. K. /30

T.C. ANAYASA

 MAHKEMESİ

Baş. No. 2014/5724

Karar Tarihi. 15.02.2017

R:G. Tarihi/Sayısı:

11-3.pdf

 • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA KAMU KURULUŞUNDA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMDE ANAYASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI

 • İDARENİN İYİ YÖNETİŞİM İLKESİNE AYKIRI HAREKET ETMESİ

 • İDARENİN İHMALİ DAVRANIŞI NEDENİYLE SİGORTALININ ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI FAİZİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş.K. /5

T.C. ANAYASA

 MAHKEMESİ

Karar No. 01.02.2017

Baş. No. 2014/19081

R:G. Tarihi/Sayısı: 10.03.2017-30003

11_2.pdf

 • ÖZEL HAYATA SAYGI MAHREMİYET HAKKININ KORUNMASI

 • İŞÇİNİN HAKSIZ OLARAK İŞTEN AYRILMAYA ZORLANDIĞI İDDİASININ YARGILAMA SIRASINDA MAHKEMECE İNCELENMEMİŞ OLMASININ KAMU MAKAMLARININ POZİTİF YÜKÜMLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ ANLAMINA GELDİĞİ

 • YARGILAMADA HIV VİRÜSÜ TAŞIYICI DAVACININ TALEBİNE KARŞIN GİZLİLİK KARARI ALINMAMIŞ OLMASININ ÖZEL HAYATA SAYGI HAKLARININ İHLALİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 • ADİL YARGILAMA SÜRESİNİN AŞILMIŞ OLMASI

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /177

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

BÜYÜK GENEL KURUL KARARI

Esas No. 2015/1

Karar No. 2016/1

Tarihi/Sayısı: 06.05.2016

11_1.pdf

 • BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta