DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK /107,109

 10_1.pdf

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas No. 2015/22-1074

Karar No. 2015/1623

Tarihi: 17.06.2015

 

l KISMİ DAVA BELİRSİZ ALACAK DAVASI AYRIM

 


 

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK /107,109

 10_2.pdf

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas No. 2015/22-1156

Karar No. 2015/1598

Tarihi: 17.06.2015

 

l İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILMASININ KOŞULLARI

 


 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK /125

 10_3.pdf

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas No. 2013/21-2216

Karar No. 2015/1349

Tarihi: 15.05.2015

 

l İŞ KAZASI

l ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /2

 

 10_4.pdf

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas No. 2015/22-158

Karar No. 2015/1242

Tarihi: 22.04.2015

 

l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

l MUVAZAA

l ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER OLMASI

 


10_5.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /8,11

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 22023

Karar No. 2015/4628

Tarihi: 16.03.2015

 

l ASGARİ SÜRESİ BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

l İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANACAĞI

 


10_6.pdf

İlgili Kanun / Madde

4688 S. KGSK . /6

6356 S. STSK/9

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/19359

Karar No. 2014/21478

Tarihi: 25.11.2014

 

l SEÇİMLERDE ADAY OLMAK İÇİN SENDİKA ZORUNLU ORGANLARINDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA EDENLERİN ADAY OLMAMALARI VEYA SEÇİLEMEMELERİ HALİNDE YENİDEN SENDİKA GÖREVLERİNE DÖNEMYECEKLERİ

l YENİDEN SEÇİLMELERİNİN GEREKE-CEĞİ

 


10_7.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 10321

Karar No. 2014/20357

Tarihi: 06.11.2014

 

l RÖDOVANS SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

l ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

l MADEN YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİK-LİKLE TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMIŞ OLMASI

 

 


10_8.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,6

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 10401

Karar No. 2014/20271

Tarihi: 05.11.2014

 

l İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN SORUMLULUK

l ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMASI

l İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİ

l SON ALT İŞVERENİN VE ASIL İŞVERENİN FESHE BAĞLI HAKLARDAN TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE SORUMLU OLACAKLARI

 

 


10_9.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 10808

Karar No. 2014/20082

Tarihi: 04.11.2014

 

l PARÇA BAŞI ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI

 

 


10_10.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 9338

Karar No. 2014/20048

Tarihi: 03.11.2014

 

l FAZLA ÇALIŞMANIN KURAL OLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU

l GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILAMAYACAĞI

l GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI

 

 


10_11.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,57

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 9313

Karar No. 2014/20041

Tarihi: 03.11.2014

 

l SİGORTASIZ ÇALIŞMA

l SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN HİZMET TESPİT DAVASI AÇMAYA ZORLANAMAYACAĞI

l İŞÇİ SAYILMAK İÇİN SGK’LI OLMANIN ZORUNLU OLMADIĞI

 

 


10_12.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 3838

Karar No. 2014/19888

Tarihi: 31.10.2014

 

l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN OBJEKTİF KOŞULLARIN OLMAMASI

l SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 

 


10_13.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,8

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 15140

Karar No. 2014/19775

Tarihi: 30.10.2014

 

l İŞ SÖZLEŞMESİ

l İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA


10_14.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 17217

Karar No. 2014/19638

Tarihi: 28.10.2014

 

l USULÜ KAZANILMIŞ HAK

 

 


 10_15.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /57

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 11703

Karar No. 2014/19347

Tarihi: 23.10.2014

 

l YILLIK İZİN ÜCRETİ

l YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ, ZAMAN AŞIMI, TUTARININ BELİRLENMESİ KANITLANMASI

 

 


 10_16.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

6772 S. İTÖHK/1

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 11674

Karar No. 2014/19330

Tarihi: 23.10.2014

 

l İLAVE TEDİYE ALACAĞI

l İLAVE TEDİYE KAPSAMINA GİREN İŞYERİ VE İŞÇİLER

l İLAVE TEDİYE ÜCRETİNİN BELİRLENME ESASLARI

 

 


10_17.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,57

1475 S. İşK/14

 

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 9594

Karar No. 2014/19297

Tarihi: 22.10.2014

 

l ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE İHALE ALAN YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMASNIN SÜRMESİ

l İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM EDİYOR OLMASI

l FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENİLEME-YECEĞİ

 

 


10_18.pdf

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /5,41

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 17409

Karar No. 2014/19210

Tarihi: 21.10.2014

 

l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ İTİRAZI

l İŞKOLU TESPİTİNİN BİR SONRAKİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI KURALININ İŞLETME DIŞINDA KALAN İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI

l İŞLETME İTİRAZININ YETKİ TESPİTİ DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

 

 


10_19.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 11841

Karar No. 2014/18857

Tarihi: 15.10.2014

 

l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

l İŞ HUKUKUNUN AMACI

l GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

l YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANI-LAMAYACAĞI

l DEĞİŞİKLİĞİ TARAFLARIN ANLAŞARAK HER ZAMAN YAPABİLECEĞİ

l ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK KABUL EDİLMEYEN İŞ KOŞULALRINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

 


10_20.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 12921

Karar No. 2014/18766

Tarihi: 14.10.2014

 

l İŞE İADE DAVASINDA ALTI AYLIK KIDEM KOŞULU

l ALTI AYLIK KIDEMİN HESABINDA ÇALIŞMA FARKLI İŞKOLLARINDA Kİ İŞYERLERİNDE GEÇSEDE TOPLANACAĞI

l İŞYERİ DEVRİNİN ALTI AYLIK KIDEME ETKSİNİN OLMAYACAĞI

l ALTI AYLIK KIDEM KOŞULUNU DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU BU NEDENLE ALTI AYLIK SÜRE KOŞULUNU KALDIRAN YA DA KISALTAN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ OLACAĞI

 

 


10_21.pdf

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 11960

Karar No. 2014/18676

Tarihi: 13.10.2014

 

l KIDEM TAZMİNATI

l KIDEM SÜRESİNİN FİİLEN İŞ İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

l FİİLEN ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI TARİHİN BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA SGK KAYITLARINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

 

 


10_22.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /21,32

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 22108

Karar No. 2014/18659

Tarihi: 13.10.2014

 

l ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALINMASI

l TARAFLARCA ÖZEL OLARAK KARARLAŞTIRILMAMIŞSA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARININ ÜCRETE YANSITILMAYACAĞI

l TİS ZAMLARINDAN ANCAK YETKİLİ TİS TARAFI SENDİKA ÜYESİNİN YARARLANA-BİLECEĞİ

 

 


10_23.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,18-21

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 10352

Karar No. 2014/18531

Tarihi: 01.10.2014

 

l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI VEYA YASAYA UYGUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÖLÇÜTLER

 

 


10_24.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S.STSK/25

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 5167

Karar No. 2014/18513

Tarihi: 01.10.2014

 

l İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ

l BOZMA SÖZLEŞMESİ İÇİN İCAPTA BULUNANIN MAKUL YARARININ BULUN-MASININ GEREKMESİ VE DAR YORUM-LANMASI

l SENDİKAL NEDENLERLE FESİHTE KANIT

l İŞLETMESEL KARARLARIN YARGISAL DENETİMİ

 

 


 

10_25.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 3, 6

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/6638

Karar No. 2014/11489

Tarihi: 07.04.2014

 

l ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI OLSADA MÜTESELSİL SORUMLU-LUK KURALLARININ GEÇERLİ OLACAĞI

 

 


10_26.pdf

 

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /36

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/5470

Karar No. 2015/20861

Tarihi: 08.06.2015

 

l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞ YASASINDAKİ İŞÇİLERE TANINAN HAKLARIN GENİŞLETİLE-BİLECEĞİ

l İŞÇİ ALEYHİNE SONUÇ DOĞURAN PROTOKOLE GEÇERLİK TANINMAYACAĞI

 

  


10_27.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /11,17-21

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/9148

Karar No. 2015/19325

Tarihi: 27.05.2015

 

l HER YIL YASA GEREĞİ YENİLENEN SÖZLEŞMLERLE ÇALIŞMA

l ASGARİ SÜRELİ SÖZLEŞME

l İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANBİLECEĞİ

 

 


10_28.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/5348

Karar No. 2015/19018

Tarihi: 26.05.2015

 

l İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREN TARAF BU NEDENLE UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEYEBİLİR

l HAKLI NEDNLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHE ZORLANAN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI VE KOŞULLARI VARSA YOKSUN KALDIĞI İŞSİZLİK SİGORTASI ALACAĞINI İSTEYEBİLECEĞİ

 


10_29.pdf

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /26, 53

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/11497

Karar No. 2015/15217

Tarihi: 28.04.2015

 

l TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN HAK UYUŞMAZLIĞININ EDA DAVASININ KONUSU OLABİLECEĞİ

l SENDİKANIN SENDİKA TÜZEL KİŞİSİ ADINA TİS’E DAYALI EDA DAVASI AÇAMAYACAĞI

 

 


10_30.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /26

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2671

Karar No. 2015/14580

Tarihi: 16.04.2015

 

l İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

l KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

l MANEVİ TAZMİNAT

 

 


10_31.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/3000

Karar No. 2014/12939

Tarihi: 02.04.2015

 

l İŞYERİ HEKİMİNİN OSGB DEN HİZMET ALMAK GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

l İŞYERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ VERECEK NİTELİKTE HEKİM VARKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇERSİZ FESİH OLDUĞU


10_32.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6098 S.TBK/400

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/1642

Karar No. 2014/10040

Tarihi: 11.03.2015

 

l TBK 400 MADDESİ KARŞISINDA İŞ YASASININ 25/II-ı MADDESİNİN YENİDEN YORUMLANMASININ GEREKMESİ

l TBK 400/II GEREĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞSADA İŞÇİNİN KUSURUNUN DİĞER ETKENLERE GÖRE DAHA AZ OLDUĞU DURUMLARDA İŞÇİNİN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

l İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANAN İŞÇİYE YAPTIĞI EYLEMLE ORANTILI BİR YAPTIRIM UYGULANMASININ GEREKMESİ

l ÖLÇÜLÜLÜK

l HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 


10_33.pdf

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /50,60

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/3584

Karar No. 2014/7508

Tarihi: 19.02.2015

 

l GREV UYGULAMA KARARININ GREV OYLAMASINI BEKLEMEK ZORUNDA OLMADIĞI

 

 


 10_34.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/14019

Karar No. 2014/18274

Tarihi: 05.06.2014

l İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞÇİNİN BAŞVURUSUNA KARŞIN İŞE BAŞLAT-MAMANIN FESİH NİTELİĞİNDE OLDUĞU

l ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ İZLEYEN DÖNEM ÜCRETLERİNE GÖRE HESAPLANACAĞI

l İŞE İADE TAZMİNATININ İŞE BAŞLAT-MAMA TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE HESAP-LANACAĞI

l KIDEM SÜRESİNE DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRENİN EKLENECEĞİ

l KIDEM İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATILMAMA TARİHİN-DEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENECEĞİ

 

 


 0_35.pdf

İlgili Kanun / Madde

6762 S. TTK. /4

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/25286

Karar No. 2014/17992

Tarihi: 03.06.2014

 

l REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

l İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİKTEN SONRA REKABET YASAĞININ İHLALİNDE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

 

 


10_36.pdf

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /420

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/14734

Karar No. 2014/17815

Tarihi: 02.06.2014

 

l İŞ İLİŞKİSİNDE İBRANAME

l İBRANAMENİN GEÇERLİK ŞARTLARI

l İBRANAMENİN SADECE İŞÇİNİN ALACAKLI OLDUĞU DURUMLAR İÇİN İŞÇİ YARARINA KISITLAMALR GETİRMİŞ OLDUĞU

 


0_37.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/14918

Karar No. 2014/17763

Tarihi: 02.06.2014

 

l SIK SIK RAPOR ALMA

l İŞ AKIŞININ BOZULMASI

l GEÇERLİ FESİH

 

 


0_38.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,8

1475 S. İşK. /2,8

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/10860

Karar No. 2014/1760

Tarihi: 02.06.2014

 

l EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞIRKEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

l SÖZLEŞMELİ DÖNEMDE İŞ SÖZLEŞMESİ OLMADIĞI İÇİN KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTENEMEYECEĞİ

l EMEKLİ OLMADAN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

 


10_39.pdf 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /68

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/14454

Karar No. 2014/14594

Tarihi: 06.05.2014

 

l ARA DİNLENMESİ

l ON İKİ SAATLİK ÇALIŞMADA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

 


10_40.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/9712

Karar No. 2014/14518

Tarihi: 05.05.2014

 

l ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA İŞVERENİN YÜKÜMLÜ OLDUĞU

l ÜCRETİN ÖDENDİĞİ KONUSUNDA CEVAP DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ KOŞU-LUYLA YEMİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ

 


 10_41.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/7286

Karar No. 2014/14495

Tarihi: 05.05.2014

 

l ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN EKİ OLMADIĞI

l AGİ’NİN BRÜT ÜCRETE DAHİL EDİLEME-YECEĞİ

 


 10_42.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/9866

Karar No. 2014/14424

Tarihi: 05.05.2014

 

l İŞÇİNİN RAPOR NEDENİYLE İŞE DAVAM ETMEMESİ

l GEÇERSİZ VE HAKSIZ FESİH

 


10_43.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /47

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/9420

Karar No. 2014/14317

Tarihi: 05.05.2014

 

l  GENEL TATİL ÜCRETİNİN GÜN OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 


10_44.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,8

1475 S. İşK. /2,8

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/7189

Karar No. 2014/11509

Tarihi: 07.04.2014

 

l VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE YARDIMCI DOÇENTLERLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞ-MESİ YAPMA ZORUNLUĞUNUN BULUNMA-DIĞI

l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPIL-MASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF NEDENLERİN BULUNMADIĞI

l BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 


 10_45.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /80

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/2568

Karar No. 2015/5319

Tarihi: 23.03.2015

 

l ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLA-RINDAN SORUMLULUĞU

 


 10_46.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /3

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/26435

Karar No. 2015/1649

Tarihi: 30.01.2015

 

l ZAMAN VE BAĞIMLILIK KOŞULU GERÇEK-LEŞMİŞSE ÜCRET KOŞULU GERÇEKLEŞ-MESEDE SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN DOĞACAĞI

 


 10_47.pdf

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /GEÇ 60

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/22067

Karar No. 2015/22249

Tarihi: 04.11.2014

 

l YERSİZ ÖDEMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 


 10_48.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /26

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/9645

Karar No. 2015/8486

Tarihi: 04.05.2015

 

l RÜCAN TAZMİNAT

l KURUMUN ALACAĞININ BELİRLEN-MESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN GELİRİN İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ OLDUĞU

 


 10_49.pdf

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /4

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/5755

Karar No. 2015/8746

Tarihi: 15.04.2014

 

l HİZMETLERİN BİLDİRİLDİĞİ DÖNEMİN SAVUNMA VE YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞI İLE ÇELİŞMESİ

 


 10_50.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /79

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/22088

Karar No. 2014/28209

Tarihi: 23.12.2014

 

l HİZMET TESPİTİ

 


 10_51.pdf

İlgili Kanun / Madde

2004 S. İİK. /272

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/21038

Karar No. 2014/21387

Tarihi: 27.10.2014

 

l İŞ KAZASI NEDENİYLE İHTİYADİ HACİZ İSTENEBİLECEĞİ

 


 10_52.pdf

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /12

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/6169

Karar No. 2015/12432

Tarihi: 01.06.2015

 

l MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ

 


 10_53.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /80

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/23783

Karar No. 2015/2915

Tarihi: 19.02.2015

 

l KURUMUN PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN ON YIL OLMASI

 

 


 10_54.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /60

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/582

Karar No. 2015/559

Tarihi: 20.01.2015          

 

l 18 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN SİGORTA-LILIK

 


 10_55.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /11

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/34840

Karar No. 2015/9084

Tarihi: 05.03.2015

 

l BAKİYE SÜRE ÜCRETİ İÇİN SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMASI ZORUNLULUĞU

l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF SEBEPLERİN VARLIĞININ GEREK-MESİ

 


 10_56.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /24

1475 S.İşK /14

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/34163

Karar No. 2015/9074

Tarihi: 05.03.2015

 

l  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENME-MESİNİN İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERDİĞİ

l  KIDEM TAZMİNATI

 


 10_57.pdf

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK /14

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

 

Esas No. 2014/25183

Karar No. 2015/9049

Tarihi: 04.03.2015

 

l BEKLETİCİ MESELE

l HİZMET TEPİTİ DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

 


 10_58.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /18-21

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/4586

Karar No. 2015/8934

Tarihi: 04.03.2015

 

l İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

l GEÇERLİ FESİH

 

 


10_59.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /46

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/24395

Karar No. 2015/8645

Tarihi: 03.03.2015

 

l HAFTA TATİLİ

l HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSİZ EN AZ 24 SAAT OLARAK KULLANDIRILMASININ GEREK-MESİ

l HAFTA TATİLİN BÖLÜNMESİ HALİNDE KULLANILMAMIŞ SAYILACAĞI


10_60.pdf

 İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /41

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/32844

Karar No. 2015/5571

Tarihi: 19.02.2015

 

l FAZLA ÇALIŞMANIN İSPAT ARAÇLARI

 


10_61.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /18-21

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2015/3532

Karar No. 2015/5423

Tarihi: 18.02.2015

 

l ÜRETİMİN AZALMASI

l FESİHTEN KISA BİR SÜRE SONRA İŞYERİNİN KAPANMASI

l GEÇERLİ FESİH

 

 


10_62.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK /17,25

 

T.C

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/29677

Karar No. 2015/4346

Tarihi: 10.02.2015

 

l İHBAR TAZMİNATI

l İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ YASASININ 24 VE 25 MADDELERİNE GÖRE FESHİNDE ÖDEN-MEYECEĞİ

 

 

 


10_63.pdf

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK /272

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/17935

Karar No. 2014/37406

Tarihi: 31.12.2014

 

l KISA KARARIN TEVHİMİNDE HAK VE BORÇLARIN SIRALANARAK NET BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

l KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARAIN ÇELİŞMESİNİN BOZMA NEDENİ OLMASI


10_64.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21,25

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25813

Karar No. 2014/35243

Tarihi: 11.12.2014

 

l İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ EKSİK YERİNE GETİRMESİ GEÇERLİ FESİH

l İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ HİÇ YERİNE GETİRMEMESİ HAKLI FESİH

 


 10_65.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/25975

Karar No. 2014/35090

Tarihi: 10.12.2014

 

l GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 


 10_66.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/30588

Karar No. 2014/33298

Tarihi: 26.11.2014

 

l İŞÇİNİN DENETİM GÖREVİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ

l GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

 


 10_67.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ  

 

Esas No. 2013/22125

Karar No. 2014/33119

Tarihi: 25.11.2014

 

l İKRAMİYE

 


 10_68.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,41

1475 S. İşK. /14

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/20175

Karar No. 2014/30980

Tarihi: 11.11.2014

 

l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET

l BİR YILLIK ÖDEMLERİN AYLIK ÜCRETE YANSITILMASI İÇİN 365’E BÖLÜNMESİNİN GEREKMESİ

 


 10_69.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/19795

Karar No. 2014/30172

Tarihi: 04.11.2014

 

l FAZLA ÇALIŞMA

l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI DELİLLE KANITLAN-MASININ GEREKMESİ

 


 10_70.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21,22

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/16121

Karar No. 2014/24211

Tarihi: 17.09.2014

 

l FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE GEÇERSİZ SAYILMASI

l İŞE İADE İÇİN BAŞVURAN İŞÇİYE ESASLI DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK İŞ TEKLİF EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 


10_71.pdf

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /4

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/20883

Karar No. 2014/23770

Tarihi: 15.09.2014

 

l İŞKOLU TESPİTİ KESİNLEŞTİĞİ İÇİN BAKANLIĞIN TESPİT İSTEMİNİ RET ETMESİ

l  İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN BAKANLIKÇA YAPILMIŞ İŞKOLU TESPİTİNİN BULUNMASININ ÖN KOŞUL OLDUĞU

 


 10_72.pdf

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /8,28

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/16525

Karar No. 2014/22986

Tarihi: 08.09.2014

 

l SENDİKACILARIN FİİLEN GÖREV YAPTIKLARI DÖNEM İÇİN SENDİKADAN ÜCRET ALABİLECEKLERİ

l OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KAYBEDEN SENDİKACININ OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLDİĞİ SÜRENİN ÜCRETİNİ İSTEYEMEYECEĞİ

 


 10_73.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

5521 S. İŞMK/1

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/21539

Karar No. 2014/22537

Tarihi: 02.09.2014

 

l İŞ DAVALARININ DAVALININ İKEMAT-GAHI VEYA İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMLERİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

l İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU, YETKİNİN RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI

 


 10_74.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /47,47

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/10494

Karar No. 2014/22323

Tarihi: 10.07.2014

 

l TANIK ANLATIMLARINA DAYALI OLARAK HESAPLANAN GENEL TATİL ÜCRETİ

l HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta