DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_71.pdf

Esas No. 2013/17526

Karar No. 2014/27220

Tarihi: 13.10.2014

 

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH

GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_70.pdf

Esas No. 2013/6818

Karar No. 2014/4871

Tarihi: 06.03.2014

 

FAZLA ÇALIŞMA

HER AY SABİT BİR TUTARIN BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖTERİLMİŞ OLMASI

PUANTAJ KAYITLARININ ESAS ALINARAK FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANIP İMZALI BORDRODA GÖSTERİLEN TUTARIN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_69.pdf

Esas No. 2013/7874

Karar No. 2014/7561

Tarihi: 09.04.2014

 

FAZLA ÇALIŞMA

HER AY SABİT BİR TUTARIN BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK GÖTERİLMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA BU ÖDEMELERİN ÜCRET OLDUĞU ANLAMINA GELMEYECEĞİ

İMZALI BORDRODA GÖSTERİLEN TUTARIN HER AY AYNI MİKTAR OLSADA AKSİ EŞ DEĞER YAZILI BELGEYLE KANITLAN-MADIĞI SÜRECE FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_68.pdf

Esas No. 2013/8355

Karar No. 2014/7684

Tarihi: 10.04.2014

 

CEZAİ ŞARTIN ÇİFT TARAFLI KARARLAŞ-TIRILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLCAĞI

ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_67.pdf

Esas No. 2014/6726

Karar No. 2014/7724

Tarihi: 10.04.2014

 

İŞVERENİN YILLIK İZİN SÜRELERİNİ KANUNİ SÜRELERE DÜŞÜRMESİNİ KABUETMEYEN İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARTMASI

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANDIĞINI İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

GEÇERSİZ FESİH


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2, 18-21

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_66.pdf

Esas No. 2014/9111

Karar No. 2014/7922

Tarihi: 14.04.2014

 

İŞE İADE DAVASINDA ASIİŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN BİRLİKTE DAVALI GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

DAVANIN TEŞMİLİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_65.pdf

Esas No. 2013/10497

Karar No. 2014/11825

Tarihi: 07.05.2014

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜZERİNDE DENETLEYEN AMİRİN OLMAMASI

ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİ BELİRLEYECEK DURUMDA OLDUĞU İÇİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2, 18-21

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_64.pdf

Esas No. 2013/10476

Karar No. 2014/12196

Tarihi: 08.05.2014

 

İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAMA

TOPLU İŞ SÖZLEMESİNE GÖRE ÜCRETİN TESPİTİ İÇİN ÜYELİĞİN SENDİKA TARAFINDAN İŞVERENE BİLDİRİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2, 18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_63.pdf

Esas No. 2014/11569

Karar No. 2014/12397

Tarihi: 12.05.2014

 

DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞ-MAYAN HAREKET

HAKLI FESİH


  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2, 18-21

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_62.pdf

Esas No. 2014/11693

Karar No. 2014/12407

Tarihi: 12.05.2014

 

GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI BULUNSA DA YAZILI YAPILMAYAN FESHİN GEÇERSİZ OLACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /22

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_61.pdf

Esas No. 2013/11534

Karar No. 2014/12608

Tarihi: 13.05.2014

 

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI YAPILMAMASI HALİNDE İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /25

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_60.pdf

Esas No. 2013/12091

Karar No. 2014/12615

Tarihi: 13.05.2014

 

DEVAMSIZLIĞIN MEŞRU MAZERETE DAYANMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /5

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_59.pdf

Esas No. 2015/10701

Karar No. 2014/12825

Tarihi: 14.05.2014

 

İŞ KOLU TESPİTİ

ASIİŞİN (AĞIRLIKLI İŞİN) TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK UNSURLAR


 

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_58.pdf

Esas No. 2013/11079

Karar No. 2014/12903

Tarihi: 14.05.2014

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ İŞÇİNİN SONA ERDİRMESİ

YAŞ KOŞULUNUN DIŞINDA SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM GÜN SAYISINI DOLDURMA

FESİHTEN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANIL-MASI OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ

KIDEM TAZMİNATI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /8

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_57.pdf

Esas No. 2013/7568

Karar No. 2014/13812

Tarihi: 21.05.2014

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞININ BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

BAĞIMLILIĞIN UNSURLARI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /17

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_56.pdf

Esas No. 2013/11788

Karar No. 2014/14008

Tarihi: 22.05.2014

 

MOBBİNG

İŞYERİNDE KABA DAVRANMANIN MOBBİNG OLMADIĞI

İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK SALDIRIYI İŞVERENİN DURDURMAMASININ İŞÇİYİ KORUMA VE GÖZETME BORCUNA AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_55.pdf

Esas No. 2014/12746

Karar No. 2014/14274

Tarihi: 26.05.2014

 

İŞLETMESEFESHİN YARGISADENETİMİ

TUTARLILILIK VE ÖLÇÜLÜK DENETİMİ

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ


 

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /19

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_54.pdf

Esas No. 2014/15387

Karar No. 2014/16184

Tarihi: 09.06.2014

 

EMEKLİ OLAN SENDİKA ÜYESİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ HALİNDE ÜYELİ-ĞİNİN DEVAM EDECEĞİ

EMEKLİ OLAN SENDİKA ÜYESİ EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAMASI HALİNDE ÜYELİĞİ-NİN BİR YISONRA SONA ERECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4688 S. KGSK. /10

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_53.pdf

Esas No. 2014/15500

Karar No. 2014/16186

Tarihi: 09.06.2014

 

OLAĞANÜSTÜ GENEKURUİÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN-MASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857S. İş. K. /6

1475. İş. K. /14

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_52.pdf

Esas No. 2013/14108

Karar No. 2014/16814

Tarihi: 11.06.2014

 

İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI AÇISINDAN SONUÇLARI


 

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STSK. /25

2821 S.SK/31

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_51.pdf

Esas No. 2014/15027

Karar No. 2014/16870

Tarihi: 11.06.2014

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ SÜRECİ İÇERİSİNDE İŞÇİ ÇIKARTILMASI

SENDİKALAŞMA ORANININ İŞYERİNDE %50’DEN %13’E DÜŞÜRÜLMESİ

OLAYLARIN KRONOLOJİK GELİŞİMİ

SENDİKATAZMİNAT


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /13

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_50.pdf

Esas No. 2014/17118

Karar No. 2015/6121

Tarihi: 24.03.2015

 

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DEVRESİNDE SİGORTALININ ÇALIŞMADIĞI DÖNEMDE YOKSUN KALDIĞI GELİRİN İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MADDİ ZARAR KAPSAMINDA OLMASI


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /86

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_49.pdf

Esas No. 2014/16214

Karar No. 2014/20415

Tarihi: 20.10.2014

 

HİZMET TESPİTİ DAVASINDA BELİRLEN-MESİ GEREKEN OLGULAR


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /28

 

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_48.pdf

Esas No. 2014/15021

Karar No. 2014/20545

Tarihi: 20.10.2014

 

SOSYAGÜVENLİK MERKEZLERİNİN ŞUBE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

YAŞLILIK AYLIĞI İŞLEMLERİNİ KURUM ADINA TAKİP EDEN SOSYAGÜVENLİK MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDE DE DAVA AÇILABİLECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

3201 S. YHBK. /6

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_47.pdf

Esas No. 2014/18194

Karar No. 2014/20625

Tarihi: 21.10.2014

 

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İÇİN KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN BORÇLANMA YOLUYLA AYLIK TALEPLERİNİN TÜMÜ İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU

YURT DIŞINDA EV KADINI OLARAK BULUNANLARINDA KESİN DÖNÜŞ YAPMADAN YURT DIŞI HİZMET BORÇLAN-MASINDAN YARARLANAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /79

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_46.pdf

Esas No. 7643

Karar No. 2014/25979

Tarihi: 02.12.2014

 

HİZMET TESPİTİ

FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASI GEREKLİLİĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

1479 S. BağK. /28

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_45.pdf

Esas No. 2014/27337

Karar No. 2015/723

Tarihi: 19.01.2015

 

MALÜLLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ KOŞULLARI


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/32

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_44.pdf

Esas No. 2014/25166

Karar No. 2015/1608

Tarihi: 30.01.2015

 

ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA KAZANILAN SÜRENİN ÖLÜM AYLIĞI İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/86

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_43.pdf

Esas No. 2014/26544

Karar No. 2015/1659

Tarihi: 30.01.2015

 

EV HİZMETLERİ

SİGORTALI HİZMET TESPİTİ


 

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/50

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_42.pdf

Esas No. 2014/25186

Karar No. 2015/2777

Tarihi: 20.02.2015

 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

TOPLU PRİM ÖDEMESİ YAPILARAK GEÇMİŞE DOĞRU İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YAPILAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK. /80

5510 S.SGK/88

 

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_41.pdf

Esas No. 2014/25682

Karar No. 2015/2792

Tarihi: 20.02.2015

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU


 

lgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /32,41

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_40.pdf

Esas No. 2012/4903

Karar No. 2014/11376

Tarihi: 03.04.2014

 

PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /74,104

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_39.pdf

Esas No. 2012/7210

Karar No. 2014/11523

Tarihi: 07.04.2014

 

SÜT İZNİNİN VERİLMEMESİ

VERİLMEYEN SÜT İZİNLERİ KARŞILIĞI ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ


 

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /17

4857 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_38.pdf

Esas No. 2012/8162

Karar No. 2014/14328

Tarihi: 05.05.2014

 

İŞÇİNİN NE ZAMAN NE ŞEKİLDE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

AYNI NEDENLERLE HEM İHTAR HEM İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRME CEZASININ VERİLEMEYECEĞİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_37.pdf

Esas No. 2014/9939

Karar No. 2014/14425

Tarihi: 05.05.2014

 

İŞÇİNİN DAVARANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

İŞÇİNİN SOMUT OLARAK HANGİ SÖZLEŞ-MESEYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAETTİĞİNİN KESİN OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREK-MESİ

İŞÇİNİN İHLAETTİĞİ YÜKÜMLÜLÜK NEDENİYLE İŞVERENİN İŞLETMESEMEN-FAATLERİNİN ZARAR GÖRMÜŞ OLMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /4,5

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_36.pdf

Esas No. 2012/9696

Karar No. 2014/14516

Tarihi: 05.05.2014

 

ORMAN İŞLERİ

İŞ YASASININ KAPSAMI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /68

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_35.pdf

Esas No. 2012/14453

Karar No. 2014/14593

Tarihi: 06.05.2014

 

ARA DİNLENMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

1475 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_34.pdf

Esas No. 2012/10860

Karar No. 2014/17600

Tarihi: 02.06.2014

 

EMEKLİ SANDIĞI HÜKÜMLERİNE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONESTATÜSÜNDEN İŞ YASASINA TABİ PERSONESTATÜSÜNE GEÇİŞ

SÖZLEŞMELİ PERSONEOLARAK ÇALIŞTIĞI DÖNEMİN İŞ YASASINA TABİ OLMAMASI NEDENİYLE BU DÖNEM İÇİN İŞ YASASINDAN KAYNAKLANAN TALEPLERİNİN REDDİNİN GEREKMESİ

İŞ SÖZLEŞMESİ EMEKLİLİK NEDENİYLE SONA ERMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIĞI DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2,17-18

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_33.pdf

Esas No. 2014/16369

Karar No. 2014/17666

Tarihi: 02.06.2014

 

MUVAZAA

İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIİŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUEDİLE-MEYECEĞ İ

ASIİŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA


 

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_32.pdf

Esas No. 2012/14357

Karar No. 2014/17689

Tarihi: 02.06.2014

 

İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMLARIN GÖSTERİLMİŞ OLMASI

BORDROLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /5

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_31.pdf

Esas No. 2013/7613

Karar No. 2015/741

Tarihi: 15.01.2015

 

EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK


 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /32,41

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_30.pdf

Esas No. 2013/8148

Karar No. 2015/4634

Tarihi: 09.02.2015

 

PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA-LARIN KARŞILIĞI OLARAK KABUEDİLEMEYECEĞİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_29.pdf

Esas No. 2013/8232

Karar No. 2015/4644

Tarihi: 09.02.2015

 

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ HATAEN GİYDİRİLMİŞ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

BİR YILLIK SÜRENİN GEÇMESİ

İŞVERENİN HAPTIĞI HESAPLAMAYLA İŞÇİYE GÜVEN VERMESİ

İŞÇİNİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /32,41

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_28.pdf

Esas No. 2013/9303

Karar No. 2015/6160

Tarihi: 12.02.2015

 

BAĞIMLILIK

ADİ ORTAKLIK

İŞÇİNİN FİİLEN ÇALIŞTIĞI YERİN DIŞINDA BİR İŞYERİNDEN SİGORTALI GÖSTERİLMİŞ OLMASININ SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /8,53,57

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_27.pdf

Esas No. 2013/12664

Karar No. 2015/7882

Tarihi: 24.02.2015

 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMANIN MEVSİMLİK İŞ OLMADIĞI

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANIN YILLIK İZNİ HAK EDECEĞİ

İŞ HUKUKUNDA İSTİSNAYİ HÜKÜMLERİN DAR YORUMLANACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_26.pdf

Esas No. 2015/263

Karar No. 2015/8255

Tarihi: 26.02.2015

 

FESİHTE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZE-TİLMESİNİN GEREKMESİ


 

   İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

6356 S. STSK/25

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_25.pdf

Esas No. 2015/3531

Karar No. 2015/8561

Tarihi: 02.03.2015

 

SENDİKAFESİH İDDİASI

SIK RAPOR ALMA

GEÇERLİ FESİH


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /8

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

9_24.pdf

Esas No. 2015/2903

Karar No. 2015/8612

Tarihi: 02.03.2015

HUKUKİ NİTELENDİRMENİN YARGICA AİT OLMASI

ŞİRKET ORTAĞI OLMANIN FİİLEN İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA OLGUSUNU ORTADAN KALDIRMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_23.pdf

Esas No. 2013/14450

Karar No. 2015/8678

Tarihi: 02.03.2015

 

YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH

FESİHTEN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA YERDE İŞE GİRMESİNİN KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI


 

 İlgili Kanun / Madde

1475 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_22.pdf

Esas No. 2013/11223

Karar No. 2015/9012

Tarihi: 04.03.2015

 

YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIDIĞI İÇİN FESİH

FESİHTEN ÖNCE İŞÇİNİN BİR BAŞKA YERDE İŞ BULUP SONRA FESHE BAŞVUR-MASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU

KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İŞK. /14

 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

9_21.pdf

Esas No. 2013/16764

Karar No. 2015/11083

Tarihi: 18.03.2015

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞI DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HESAP-LANAMAYACAĞI


 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32,34

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_20.pdf

Esas No. 2013/23631

Karar No. 2014/10298

Tarihi: 09.05.2014

 

ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN YAZILI BELGE İLE KANIT-LANABİLECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_19.pdf

Esas No. 2014/2732

Karar No. 2014/10426

Tarihi: 12.05.2014

 

KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI

HER FESHİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI GEREKTİRMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

2004 S.İİK/193-194

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_18.pdf

Esas No. 2014/3359

Karar No. 2014/10477

Tarihi: 12.05.2014

 

İŞVERENİN İFLASI DURUMUNDA İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYA DEVAM EDİLECEĞİ


 

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

2004 S.İİK/193-194

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_17.pdf

Esas No. 2014/3359

Karar No. 2014/10477

Tarihi: 12.05.2014

 

İŞVERENİN İFLASI DURUMUNDA İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYA DEVAM EDİLECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21,25

                                                           

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_16.pdf

Esas No. 2014/5828

Karar No. 2014/10540

Tarihi: 13.05.2014

 

İŞÇİNİN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE İŞVEREN KUSURLU OLSA DA GEÇERLİ NEDEN OLABİLECEĞİ

GEÇERLİ NEDEN İÇİN KUSURLU DAVRANIŞIN YETERLİ OLDUĞU KASTIN BULUNMASININ GEREKMEMESİ

FESHİN HAKLI VEYE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMEMESİNİN EKSİKLİK OLDUĞU


 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_15.pdf

Esas No. 2013/24187

Karar No. 2014/10565

Tarihi: 13.05.2014

 

GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

ÜCRET ARAŞTIRMASI


 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_14.pdf

Esas No. 2014/2698

Karar No. 2014/10765

Tarihi: 14.05.2014

 

FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN FAZLA ÇALIŞMLARIN BAĞLAYICI OLDUĞU AKSİNİN YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE DAHİOLDUĞU YÖNÜNDEKİ ANLAŞMANIN YILDA 270 SAAT İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /8

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_13.pdf

Esas No. 2014/5708

Karar No. 2014/10806

Tarihi: 14.05.2014

 

 İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ KAPSAMI VE SINIRLARI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

9_12.pdf

Esas No. 2014/2743

Karar No. 2014/10874

Tarihi: 15.05.2014

 

 EYLEMLİ FESİH


 

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_11.pdf

Esas No. 2014/2756

Karar No. 2014/10876

Tarihi: 15.05.2014

 

ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÇALIŞMAMA HAKKININ KULLANILMASI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /8, 37

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_10.pdf

Esas No. 2014/3219

Karar No. 2014/11068

Tarihi: 22.05.2014

 

ÜCRET HESAP PUSULASININ BAĞLAYI-CILIĞI

KİŞİNİN KENDİ MUVAZAASINA DAYANA-MAYACAĞI

MUVAZAANIN RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

9_9.pdf

Esas No. 2014/4483

Karar No. 2014/11162

Tarihi: 26.05.2014

 

 İŞ HUKUKUNUN AMACININ İŞÇİ HAKLA-RINI İLERİYE GÖTÜRMEK OLDUĞU

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANMAYACAĞI

DEĞİŞİLİK FESHİNDE GEÇERLİ DEĞİŞİK-LİK İÇİN GEÇERLİ NEDENİN OLUP OLMADIĞI VARSA DEĞİŞİKLİĞİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ GÖZETEREK YAPILIP YAPILMADIĞININ DENETLENECEĞİ

İŞÇİNİN ALT İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE DEĞİ-ŞİKLİK ÖNERİSİNİ YAZILI OLARAK KABUETMEMESİ HALİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ-NİN İŞÇİYİ BAĞLAMAYACAĞI

İŞ KOŞULLARININ ESASLI DEĞİŞİK-LİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞİN İŞÇİ AÇISINDAN EN AZ OLUMSUZLUK YARATACAK ŞEKİLDE TEKLİF YAPILMASININ GEREKMESİ


 

                                   İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

6098 S.BK/86

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_8.pdf

Esas No. 2014/2790

Karar No. 2014/11188

Tarihi: 26.05.2014

 

İŞÇİ ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEMENİN ALACAKLARIN MUACCELLİYET TARİHİNE GÖRE MAHSUP EDİLECEĞİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /21

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_7.pdf

Esas No. 2014/3181

Karar No. 2014/11189

Tarihi: 02.06.2014

 

İŞE İADE BAŞVURSUNU İŞÇİNİN VEKİLİ ARACILIĞI İLE YAPABİLECEĞİ

İŞVERENİN İŞE DAVETTE CİDDİ OLMASININ GEREKMESİ

İŞE DAVET EDİLEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞE GİTMİŞ OLMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 6

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_6.pdf

Esas No. 2014/6956

Karar No. 2014/11222

Tarihi: 26.05.2014

 

İŞYERİ DEVRİ

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİNİN İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜM-LENMESİNİN GEREKMESİ


 

 

  İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /141

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_5.pdf

Esas No. 2014/3377

Karar No. 2014/11245

Tarihi: 26.05.2014

 

ZAMAN AŞIMININ CEVAP DİLEKÇESİYLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMAN AŞIMI DEFİNİN ANCAK DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİ İLE GEÇERLİ OLABİLECEĞİ

CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA ZAMAN AŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ İÇİN ISLAH HARCININ YATIRILMASININ VE YASASÜREDE ISLAH YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /2, 18-21

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_4.pdf

Esas No. 2014/3417

Karar No. 2014/11432

Tarihi: 27.05.2014

 

İŞE İADE DAVASININ ASIİŞVEREN VE ALT İŞVERENLERE YÖNELİK AÇILMASININ GEREKMESİ

SADECE ASIİŞVERENE AÇILMASI HALİNDE ALT İŞVERENLERE DAVANIN TEŞMİLİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /41

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_3.pdf

Esas No. 2014/4246

Karar No. 2014/11488

Tarihi: 28.05.2014

 

FAZLA ÇALIŞMANIN KURAOLARAK HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /54,56,57

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_2.pdf

Esas No. 2014/3337

Karar No. 2014/11703

Tarihi: 29.05.2014

 

YILLIK İZİN HAKKI

YILLIK İZNE HAK EDİŞ İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA ARALIKLI GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİN DE DİKKATE ALINACAĞI

 YILLIK İZİNİN HESABINDA ARALIKLI ÇALIŞMLARDA ÖNCEKİ DÖNEMİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAĞI


 

  İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /18-21

6356 S.STSK/25

 

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_1.pdf

Esas No. 2015/9209

Karar No. 2015/5525

Tarihi: 25.03.2015

 

SENDİKA HAKKI

SENDİKATAZMİNAT

SENDİKATAZMİNAT TUTARININ BELİR-LENMESİNDE İŞÇİNİN KIDEMİNİN DİKKATE ALINACAĞI

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta