DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

 7_21.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/54865

Karar No. 2014/690

Tarihi: 21.01.2014

 

o MUVAZAANIN HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU

o HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA GÖRE MUVAZAALI İŞLEMİN TARAFLARININ SORUMLU OLACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 7_20.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/22464

Karar No. 2014/5560

Tarihi: 10.03.2014

 

o FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BORDRODA SEMBOLİK FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ HALİNDE BU DÖNEM İÇİNDE FAZLA ÇALIŞMA HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

1475 S. İşK. /14

 7_19.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/22471

Karar No. 2014/5561

Tarihi: 10.03.2014

 

o İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYLE TARTIŞMA-SININ SATAŞMA BOYUTUNDA OLMAMASI

o HAKSIZ FESİH

o KIDEM TAZMİNATI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

 7_18.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/22630

Karar No. 2014/5569

Tarihi: 10.03.2014

 

o ADİ ORTAKLIĞIN DAVADA TARAF OLMA EHLİYETİNİN OLMAMASI

o TEVCİHTE HATA OLARAK KABUL EDİLİP ORTAKLARIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /448

 7_17.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/200076

Karar No. 2014/5616

Tarihi: 11.03.2014

 

o YENİ HMK DÖNEMİNDE YARGICIN RESEN YEMİN TEKLİF EDEMEYECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /6

1475 S. İşK. /14

 7_16.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/23898

Karar No. 2014/5725

Tarihi: 11.03.2014

 

o İŞYERİ DEVRİ

o DEVİR SONRASI DEVREDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

o DEVİR ÖNCESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 7_15.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/23199

Karar No. 2014/5735

Tarihi: 11.03.2014

 

o ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AYNI İŞYERİNDE EMİR VE TALİMAT VEREN BİR BAŞKA YÖNETİCİ YA DA ŞİRKET ORTAĞININ BULUNMASI DURUMUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEMİNDE BULUNABİLECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17, 24

 7_14.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/24078

Karar No. 2014/6933

Tarihi: 27.03.2014

 

o İSTAFANIN ŞARTA BAĞLI OLAMAYACAĞI

o HAKLI FESİH NEDENLERİNİN BULUN-MADIĞI DURUMLARDA ÖZEL NEDENLERLE İSTİFA EDİYORUM DİYEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /37,41

 7_13.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/26609

Karar No. 2014/7228

Tarihi: 02.04.2014

 

l FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STİSK. /16

 7_12.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/3067

Karar No. 2014/7243

Tarihi: 02.04.2014

 

o SENDİKA DELEGE SEÇİMLERİNE İTİRAZ-DA GÖREVLİ MAHKEMENİN İŞ MAHKEMESİ OLDUĞU

o SENDİKA TÜZÜĞÜNE KONULAN HÜKÜMLE DAVA AÇMA HAKKININ ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 7_11.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/27502

Karar No. 2014/7297

Tarihi: 02.04.2014

 

o İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLEME-YECEK DURUMLAR

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22

 7_10.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/27687

Karar No. 2014/7302

Tarihi: 02.04.2014

 

o YÖNETİM HAKKI

o GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

o YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANI-LAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

4857 S. İşK. /14

 7_9.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25332

Karar No. 2014/7330

Tarihi: 03.04.2014

 

o ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

o ELEKTRİK PİYASASI KANUNUN HİZMET ALIMI YAPILMASINA İZİN VERDİĞİ

o MUVAZAANIN BULUNMADIĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

4857 S. İşK. /14

 7_8.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2770

Karar No. 2014/7346

Tarihi: 03.04.2014

 

o BORDRODAKİ ÜCRETİN GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI

o ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

4857 S. İşK. /14

 7_7.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25863

Karar No. 2014/7372

Tarihi: 03.04.2014

 

o İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ÖDEN-MESİNİ ÖNGÖREN İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLE-RİNİN GEÇERLİ OLDUĞU

o KIDEM TAZMİNATI TAVANINI DÜZENLEYEN HÜKMÜN MUTLAK EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /59

 7_6.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/15880

Karar No. 2014/7395

Tarihi: 03.04.2014

 

l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARAR-LAŞTIRILMASI HALİNDE YILDA 270 SAATİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMAYA HÜKMEDİLECEĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /59

 7_5.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/22924

Karar No. 2014/7403

Tarihi: 03.04.2014

 

l YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN YETERLİ OLMASI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 7_4.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2989

Karar No. 2014/9907

Tarihi: 06.05.2014

 

l İŞVERENİN KAMU KURULUŞU OLMASI DURUMUNDA İŞVEREN KAYITLARININ RESMİ KAYIT OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

l İŞVEREN KAYDINA DAYALI OLARAK YAPILAN HESAPLAMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMAMASININ GEREKTİĞİ

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK /32

 7_3.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1976

Karar No. 2014/10474

Tarihi: 12.05.2014

 

l İŞÇİNİN KIDEMİ ÜCRETİ İŞVEREN AÇISINDAN BİLİNEBİLİR OLDUĞUNDAN ALACAĞIN LİKİT OLMADIĞININ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

l  İCRA İNKAR TAZMİNATI

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STİSK. /39

 7_2.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/12431

Karar No. 2014/20448

Tarihi: 10.11.2014

 

o TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK YARARLANMA

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /26

 7_41.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/54865

Karar No. 2014/4290

Tarihi: 12.02.2014

 

l HAKLI FESİH NEDENİNİN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMASININ GEREKMESİ

l İŞÇİNİN MADDİ ÇIKAR SAĞLAMASI HALİNDE ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE ESASININ UYGULANMAYACAĞI

l ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN OLAYI ÖĞRENMESİYLE BAŞLAYACAĞI

l BİR YILLIK SÜRENİN HER DURUMDA OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE GÖRE BELİRLENECEĞİ

l ALTI İŞGÜNLÜK SÜRESİNİN GEÇERLİ FESİHLERDE ARANMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

 7_40.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/664

Karar No. 2014/4313

Tarihi: 12.02.2014

 

o İŞVERENİN GÖZETİM BORCU İÇERİSİNE İŞÇİNİN AHLAKİ DEĞERLERİNİN KORUN-MASININDA GİRECEĞİ

o İŞÇİNİN RAPOR ALARAK HACCA GİTMESİNİN İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /27

 7_39.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/53717

Karar No. 2014/4374

Tarihi: 13.02.2014

 

o ÖNEL VERİLEREK FESİHTE İŞÇİYE İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİNİN GEREKMESİ

o İŞÇİNİN ÖNEL VEREREK İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİĞİ DURUMLARDA DA İŞ ARAMA İZNİN KULLANDIRILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 7_38.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/3467

Karar No. 2014/7609

Tarihi: 10.03.2014

 

o FAZLA ÇALIŞMA HESAPLAMASINDA ÇALIŞ-MANIN GEÇTİĞİ DÖNEM ÜCRETİNİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

o GEÇMİŞ YILLAR ÜCRETİNİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK HESAPLANA-BİLECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,18

1475 S. İşK/14

 7_37.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/3400

Karar No. 2014/7616

Tarihi: 10.03.2014

 

o FESHİN SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE AĞIR BİR YAPTIRIM OLMASI

o FESHİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI-LIĞI

o HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22,32,41

 7_36.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/6260

Karar No. 2014/11165

Tarihi: 02.04.2014

 

o ÜCRETİN DÜŞÜRÜLMESİNİN İŞ KOŞUL-LARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİNDE OLMASI

o İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN ÜCRET DÜŞÜRÜLMESİNE SES ÇIKARTMA-MASININ İŞÇİNİN ALEYHİNE YORUMLANA-MAYACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /24,32,34

1475 S. İşK/14

 7_35.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/3896

Karar No. 2014/11195

Tarihi: 02.04.2014

 

o ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

o İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

 7_34.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/760

Karar No. 2014/11249

Tarihi: 03.04.2014

 

o FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞINI İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

o FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARA UYGUN-LUĞUNUN ÖNCELİKLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

o FESHİN TUTARLILIK KEYFİLİK VE SON ÇARE OLMA İLKESİNE GÖRE DENETLENMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

 7_33.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/761

Karar No. 2014/11250

Tarihi: 03.04.2014

 

o İŞLETMESEL KARARIN YARGISAL DENE-TİMİ

o FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

1475 S. İşK/14

7_32.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/6356

Karar No. 2014/11289

Tarihi: 03.04.2014

 

o ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN ÜCRETİN GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI

o ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

1475 S. İşK/14

 7_31.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/6786

Karar No. 2014/11335

Tarihi: 03.04.2014

 

o DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞ-MAYAN HAREKET

o HAKLI FESİH

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K /2, 18-21

 7_30.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1472

Karar No. 2014/14172

Tarihi: 05.05.2014

 

o İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVERENİN İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K /18-21

 7_29.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2273

Karar No. 2014/14184

Tarihi: 05.05.2014

 

o İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN YAPILAN İŞE DAVETİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18

 7_28.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/9436

Karar No. 2014/14271

Tarihi: 05.05.2014

 

o CEZAİ ŞART

o CEZAİ ŞARTTA EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI-LIĞIN İŞVEREN LEHİNE CEZAİ ŞARTI GEÇERSİZ KILACAĞI

 

 


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

1475 S. İşK/14

 7_27.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/9461

Karar No. 2014/14283

Tarihi: 05.05.2014

 

o İŞ KAZASINDA İŞÇİNİN KUSURLU BULUN-MASI

o İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİ

o HAKLI FESİH

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K. /18-21

7_26.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/10994

Karar No. 2014/16072

Tarihi: 20.05.2014

 

o İŞE İADE KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN VEKİLİ ARACI-LIĞI İLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN GEÇERLİ OLDUĞU

o İŞE İADE BAŞVURUSUNUN POSTADA GECİKMESİNDEN İŞÇİNİN SORUMLU OLMAYACAĞI

o İŞVERENİN İŞE DAVETİNİN BİR AYLIK SÜREDEN SONRA İŞÇİYE ULAŞMASI HALİNDE DE İŞÇİNİN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE BAŞLAMASININ GEREKMESİ

o İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHİN FESİH TARİHİ OLDUĞU

o İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRET OLDUĞU

o İŞE DAVET YAZISININ İŞVEREN TARAFINDAN BİZZAT İŞÇİYE YAPILMASININ GEREKMESİ, İŞE DAVET YAZISININ VEKİLE YAPILAMAYACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /24

1475 S. İşK/14

 7_25.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/15377

Karar No. 2014/18643

Tarihi: 09.06.2014

 

o İSTİFADA SEBEP GÖSTERMEME

o İSTİFA TARİHİNDE İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENLERİNİN OLMASI

o KIDEM TAZMİNATI

 

 


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STİSK. /41,79

 7_24.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/17431

Karar No. 2014/20148

Tarihi: 18.06.2014

 

o TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /5,41

 7_23.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/36446

Karar No. 2014/27623

Tarihi: 23.09.2014

 

o MAVİ YAKA BEYAZ YAKA AYRIMININ İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANMADIĞI

o ÇALIŞANLAR ARASINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KONUSUNDA MAVİ YAKA BEYAZ YAKA AYRIMI YAPILMASININ EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRI OLDUĞU

 

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /107,109

7_22.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/31734

Karar No. 2014/35646

Tarihi: 18.06.2014

 

o KISMİ EDA KÜLLİ TESPİT NİTELİĞİNDE DAVA

o BELİRSİZ ALACAK DAVASININ KOŞUL-LARININ OLMADIĞI KABUL EDİLSE DAHİ BU DURUMUN TAMAMLANABİLİR DAVA ŞARTI OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /88

 7_46.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2922

Karar No. 2014/4251

Tarihi: 28.02.2014

 

o KURUMUN PRİM VE DİĞER ALACAK-LARININ TAHSİLİNDE TAKİP İŞLEMLERİNDE YETKİLİ KURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUN-DUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /2

 7_45.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2665

Karar No. 2014/5044

Tarihi: 07.03.2014

 

o SİGORTALI NİTELİĞİNİN KAZANILMA-SINDA ÜCRETİN ZORUNLU UNSUR OLMAMASI

o HİZMET AKDİ İSTİSNA AKDİ AYRIMININ YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 


 İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /2

 7_44.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/22210

Karar No. 2014/5171

Tarihi: 10.03.2014

 

o SİGORTALILIK NİTELİĞİ İÇİN HİZMET AKDİNİN KURULMASININ YANINDA FİİLİ ÇALIŞMANINDA SAPTANMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /26

 7_43.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/17377

Karar No. 2014/22870

Tarihi: 06.11.2014

 

o İŞYERİNDE İLKEL ÇALIŞMA USULLERİNİN UYGULANMASI

o İŞ KAZASINDA İŞÇİYE VERİLEN KUSURUN YERİNDE OLMADIĞI

 

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /38

 7_42.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/21234

Karar No. 2014/22918

Tarihi: 06.11.2014

 

o SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

o ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRK SİGORTA BAŞLANGICINDAN ÖNCE OLMASI DURUMUNDA SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN ALMAN RANT SİGORTASI BAŞLANGIÇ TARİHİ OLACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /32

 7_51.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/19722

Karar No. 2014/16844

Tarihi: 09.09.2014

 

o ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN HER TÜRLÜ BORÇLANMA SÜRELERİ HARİÇ 5 YIL SİGORTALILIK VE 900 GÜN PRİM BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /54

 7_50.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/18333

Karar No. 2014/17014

Tarihi: 11.09.2014

 

o HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞUNUN AYLIĞININ KESİLMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /16

 7_49.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/11828

Karar No. 2014/17346

Tarihi: 15.09.2014

 

o HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARIN ZARAR GÖRENİN YERLEŞİM YERİNDE DE AÇILABİLECEĞİ

o İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN YERLEŞİM YERİNDE DAVA AÇABİLECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK. /12

 7_48.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/18504

Karar No. 2014/19435

Tarihi: 02.10.2014

 

o MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASINDA KUSUR İNCELEMESİ YAPTIRILMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

6098 S. BK. /56

 7_47.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/10599

Karar No. 2014/27438

Tarihi: 16.12.2014

 

o MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK BELİRLEN-MESİ

o RED EDİLEN KISIM İÇİN TEK BİR VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18

7_71.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/789

Karar No. 2014/1936

Tarihi: 11.02.2014

 

o  OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE FESİH BİLDİRİMİNİN İŞÇİYE ULAŞTIĞI TARİHİN ESAS ALINACAĞI

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

1475 S. İşK/14

 7_70.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/305

Karar No. 2014/1998

Tarihi: 11.02.2014

 

o ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ İŞYERİ DEVRİ HÜKMÜNDE OLDUĞU

o ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİNİN FESHE BAĞLI HAKLARINI TALEP EDEMEYECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /34

6356 S. STİSK/36

7_69.pdf 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/37333

Karar No. 2014/2014

Tarihi: 11.02.2014

 

o TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI SENDİKANIN YAPTIĞI PROTOKOLLE ÜCRE-TİN DÜŞÜRÜLMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,41

1475 S. İşK/14

 7_68.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/3319

Karar No. 2014/2026

Tarihi: 11.02.2014

 

o İŞÇİNİN KUSURUYLA OLUŞAN ZARARIN KUSUR ORANLARI VE ZARAR BELİRLENMEDEN İŞÇİNİN MUVAFAKATİ OLSA DA ÜCRETTEN KESİLEMEYECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 7_67.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/5164

Karar No. 2014/4744

Tarihi: 04.03.2014

 

o ÇALIŞMA GÜN VE SAATİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA TALEP EDEMEYECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

 7_66.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/6086

Karar No. 2014/4784

Tarihi: 04.03.2014

 

o KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ

 

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24,41

 7_65.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/8243

Karar No. 2014/7400

Tarihi: 08.03.2014

 

o FAZLA ÇALIŞMAYA ONAY VERMEYEN İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA ZORLANMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI NEDENLE FESH SEBEBİ OLDUĞU

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 7_64.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/6702

Karar No. 2014/7420

Tarihi: 09.03.2014

 

o İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

o İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BİRİMDE DARALMA MEYDANA GELMESİ

o GEÇERLİ FESİH

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24,41

 7_63.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/8376

Karar No. 2014/7439

Tarihi: 09.03.2014

 

o İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ

o ÖZEL NEDENLERLE İSTİFA EDİYORUM BEYANINDAKİ ÖZEL NEDENİN ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMALAR OLARAK KABUL EDİL-MESİNİN GEREKMESİ

o İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24

 7_62.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/7888

Karar No. 2014/7472

Tarihi: 09.03.2014

 

o İSTİFA

o İSTİFA BELGESİNDE GENEL İFADELERİN OLMASI HALİNDE İSTİFANIN SOMUT NEDENLERİNİN DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇIKLANABİLECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/8,34

 7_61.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/7893

Karar No. 2014/7476

Tarihi: 09.03.2014

 

o BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞEMSİNİN SÜRE BİTİMİNDEN ÖNCE FESHİ

o BAKİYE SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/8,41

 7_60.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/3027

Karar No. 2014/7495

Tarihi: 09.03.2014

 

o KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA BELİRLENEN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN 45 SAATE KADAR FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA OLARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 7_59.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/7557

Karar No. 2014/7539

Tarihi: 09.03.2014

 

o EMEKLİLİĞİ HAK EDEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 7_58.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/10331

Karar No. 2014/11053

Tarihi: 02.05.2014

 

o İŞE İADE DAVASININ FESHİN TEBLİĞİN-DEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

 

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32,41

 7_57.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/9664

Karar No. 2014/11106

Tarihi: 02.05.2014

 

o FAZLA ÇALIŞMALARIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDANDAN ÖDENDİĞİNİN ANLAŞILMASI

o İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMIŞ İMZALI ÜCRET BORDROSU DÖNEMİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMA İSTENEMEYECEĞİ

o İMZALI ÜCRET BORDROSUNDA GÖSTE-RİLENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDI-ĞININ YAZILI DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 7_56.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/11302

Karar No. 2014/11152

Tarihi: 05.05.2014

 

l İŞÇİNİN FESHE KONU EYLEMİ NEDENİYLE İŞ AKIŞININ BOZULDUĞUNUN KANITLAN-MAMIŞ OLMASI

l FESHİN İŞÇİNİN EYLEMİNE GÖRE ORANTISIZ OLMASI (ÖLÇÜLÜK İLKESİNE AYKIRILIK)

l GEÇERSİZ FESİH

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11,18-21

7_55.pdf 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/11304

Karar No. 2014/11154

Tarihi: 05.05.2014

 

o BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMA-SININ KOŞULLARININ BULUNMAMASI

o GEÇERLİ FESİH SEBEBİNİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI

o GEÇERSİZ FESİH

 

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/31

 7_54.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/11565

Karar No. 2014/11387

Tarihi: 05.05.2014

 

o ASKERLİK DÖNÜŞÜ İŞE ALMANIN YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU

o ASKERLİK SONRASI İŞE ALMAMA HALİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI

 


İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

 7_53.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/23125

Karar No. 2014/11527

Tarihi: 06.05.2014

 

o İŞÇİNİN YAŞ DIŞINDA EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIMASI GEREKÇE-SİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASININ KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11

 7_52.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/6862

Karar No. 2014/11577

Tarihi: 06.05.2014

 

o MEVSİMLİK İŞ

o MEVSİMLİK İŞİN TEK BİR MEVSİM İÇİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILABİLECEĞİ

o BELİRLİ SÜRELİ YAPILAN MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEKRARLANMASI HALİNDE BELİRSİZ SÜRELİ MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞ-MESİNE DÖNÜŞECEĞİ

 

 


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11

1475 S. İşK/14

 7_1.pdf

T.C

YARGITAY

 HUKUK GENEL KURULU

 

Esas No. 2013/22-1443

Karar No. 2014/958

Tarihi: 26.11.2014

 

o BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR NEDEN GÖSTERİLMEDEN YENİLENMEMESİ HALİNDE DE KIDEM TAZMİNATI HAKKININ DOĞACAĞI

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta