DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/2

 12_1.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/26583

Karar No. 2014/7210

Tarihi: 01.04.2014

 

-ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

-ASIL İŞ YARDIMCI İŞ AYRIMI YAPILMAKSIZIN KANUNDA ÖZEL HÜKÜM BULUNAN HALLERDE İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ


İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41, 69

 12_2.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/24796

Karar No. 2014/7184

Tarihi: 01.04.2014

 

-GECE ÇALIŞMASI

-POSTALAR HALİNDE (VARDİYALI) ÇALIŞMANIN OLMADIĞI YERLERDE İŞİN YARISINDAN FAZLASI GECE ÇALIŞMASINA DENK GELMESİNİN ÖNEMİNİN OLMADIĞI


İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/57

 12_3.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/24793

Karar No. 2014/7183

Tarihi: 01.04.2014

 

-FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN SGK PRİMİNİN DE KESİLECEĞİ


İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/32,41, 69

 12_4.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/23367

Karar No. 2014/7174

Tarihi: 01.04.2014

 

-TIR ŞOFÖRLERİNİN SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU

-SEFER PRİMLERİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESABINDA DA DİKKATE ALINACAĞI


 İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STİSK/25

 12_5.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2753

Karar No. 2014/7142

Tarihi: 01.04.2014

 

-GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN KANITLANA-MAMIŞ OLMASI

-SENDİKAL NEDENİN KABULÜ İÇİN SADECE ÜYELİĞİN YETERLİ OLMAMASI

-SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMA-SININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

 12_6.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/2145

Karar No. 2014/7139

Tarihi: 01.04.2014

 

-VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLA-RIN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRİLME-SİNDE İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/17

 12_7.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25234

Karar No. 2014/7127

Tarihi: 01.04.2014

 

-İŞÇİYE MATBU BELGE İMZALATILMASI

-İSTİFANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU

-ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMADA İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ FAZLA ÇALIŞMALARIN 270 SAATİNİN ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞU HÜKMÜNÜN GEÇERLİ OLMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/25

 12_8.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25496

Karar No. 2014/5514

Tarihi: 10.03.2014

 

-DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ YAPILAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

12_9.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/26620

Karar No. 2014/5512

Tarihi: 10.03.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/32

12_10.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/26711

Karar No. 2014/5511

Tarihi: 10.03.2014

 

- ÖZELLEŞTİRİLEN İŞYERLERİNDE NAKLE TABİ PERSONELİN STATÜ HUKUKUNA TABİ OLDUĞU

- İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

12_11.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/20612

Karar No. 2014/5505

Tarihi: 06.03.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMANIN BORDROLARDA GÖSTERİLİP BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİ

-İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İŞÇİNİN ÖDEMEYİ KABUL ETMESİ

-İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN ÖDEMENİN KABUL EDİLDİĞİ DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA İSTENİLEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/22

 12_12.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/8710

Karar No. 2014/5492

Tarihi: 06.03.2014

 

-İŞ KOŞULLARINDAN ANLAŞILMASI GERE-KEN (ÇALIŞMA KOŞULLARI) OLGULAR

-İŞVERENİN GENİŞLETİCİ YÖNETİM HAKKINI OBJEKTİF İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN KULLANMASININ GEREKMESİ

-İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASININ GEREK-MESİ

-DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KABUL ETMEYEN İŞÇİ AÇI-SINDAN BAĞLAYICI OLMAYACAĞI

-DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN ALTI İŞ GÜNÜ SONRASI İŞÇİ TARAFINDAN KABULÜNÜN İŞVERENE YÖNELTİLMİŞ YENİ BİR DEĞİŞİK-LİĞE İLİŞKİN İCAP OLARAK NİTELEN-DİRİLMESİNİN GEREKMESİ

-FESİH BİLDİRİMİNİN KURAL OLARAK ŞARTA BAĞLI TUTULAMAYACAĞI

-İŞÇİNİN İŞ KOŞULLARINDA (ÇALIŞMA KOŞULLARINDA) DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KABUL ETTİĞİNİN YAZILI BİLDİRİM YANIN-DA KABUL ANLAMINA GELECEK DAVRANIŞ-LARLADA BELİRLENEBİLECEĞİ

-GECİKTİRİCİ ŞARTA BAĞLI FESİH BİLDİ-RİMİ

-BOZUCU ŞARTA BAĞLI FESİH BİLDİRİMİ

-İKRAMİYE ÖDEMESİNİN KALDIRILMASI ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILIP İŞÇİ TARA-FINDAN KABUL EDİLMEDEN GEÇERLİ OLMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

2822 S. TSGLK/61

6356 S. STİSK/53

 12_13.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/8299

Karar No. 2014/5441

Tarihi: 06.03.2014

 

-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İŞÇİLİK ALACAKLARINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANACAĞI

-TİS ÖDEME GÜNÜ AÇIKCA BELİRTİLEN ALACAKLARDA FAİZ BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜDE GEREK OLMADIĞI

-YASADA DÜZENLENEN HAKLARIN AYNEN TİS AKTARILMASININ HAKKIN TİS DEN KAYNAKLANDIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

-TİS’DEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARI İLE YASADAN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ AYRI AYRI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

-YASADA BELİRTİLMİŞ OLAN VE TİS’NE ALINMIŞ HAKLARA İŞLETME KREDİSİ FAİZİ UYGULANAMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/17

 12_14.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/19717

Karar No. 2014/5438

Tarihi: 06.03.2014

 

 

-İHBAR TAZMİNATI

-İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKINI KULLANDIĞI DURUMLARDA İHBAR TAZMİ-NATI ALAMAYACAĞI

-İŞVERENİN İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKINI KULLANDIĞI DURUMLARDA İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/6

2004 S.İİK/280

818 S.BK/179

6098 S.TBK/203

 12_15.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/15694

Karar No. 2014/5423

Tarihi: 06.03.2014

 

-İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA İŞYERİNİN DEVRİ

-ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA KASTIYLA İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ

-DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

-ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMAK İÇİN DEVİR YAPILDIĞINI GÖSTEREN KARİNE


 

İlgili Kanun/Madde

1475 S. İşK./14

4857 S. İşK/24, 41

12_16.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/27594

Karar No. 2014/5349

Tarihi: 06.03.2014

 

-İSTİFA İRADESİNİN KARŞI TARAFA ULAŞMASIYLA SONUÇ DOĞURACAĞI

-ŞARTLI İSTİFA OLAMAYACAĞI

-ŞARTA BAĞLI İSTİFANIN İKALE ÖNERİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

-İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI NEDENLERİN VARLIĞI HALLERİNDE İSTİFANIN İRADE FESADINA UĞRAYIP UĞRAMADIĞINA BAKILMASI

-İSTİFA BELGESİNDEKİ GENEL İFADELERİN DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUT OLARAK BELİRTİLEBİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

1475 S. İşK./14

4857 S. İşK/25

12_17.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25515

Karar No. 2014/4086

Tarihi: 18.02.2014

 

-İŞÇİ TARAFINDAN İŞYERİNDE BİR BAŞKA İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ

-HAKLI FESİH


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/26

 12_18.pdf 

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/35459

Karar No. 2014/28437

Tarihi: 20.09.2014

 

-İŞE İADE DAVASINDA KARAR VERİLEN SENDİKAL TAZMİNATI BOŞA ÇIKARTMAK İÇİN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI

-ESKİ İŞİNE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİYLE HAKLI FESHİ

-İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI NEDENİYLE YOKSUN KALDIĞI SENDİKAL TAZMİNATI ZARAR OLARAK TALEP EDEBİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

1475 S. İşK/14

 12_19.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/10999

Karar No. 2014/16076

Tarihi: 20.05.2014

 

-EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ

-EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASININ KIDEM TAZMİNA-TINI İADE ETMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

 12_20.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/25005

Karar No. 2014/4052

Tarihi: 18.02.2014

 

-SABİT ÜCRET ARTI PRİM USULÜYLE ÇALIŞMA

-KIDEM TAZMİNATININ DIŞINDAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ SABİT ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

1475 S.İşK. /14

12_21.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/20221

Karar No. 2014/4025

Tarihi: 17.02.2014

 

-EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞME-SİNİN SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİ OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİR BELGENİN İŞVERENE VERİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK. /11

6098 S.TBK/182

 12_22.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/19815

Karar No. 2014/4012

Tarihi: 17.02.2014

 

-CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

-CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

12_23.pdfT.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/14362

Karar No. 2014/7511

Tarihi: 10.03.2014

 

-İŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI HER ZAMAN TUTULABİLECEK TUTANAKLARA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

 12_24.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/14354

Karar No. 2014/7505

Tarihi: 10.03.2014

 

-İŞLETMESEL KARARIN BULUNMASI ZORUNLULUĞU

-TURARLILIK DENETİMİ

-FESİHTEN SONRA DÜZENLENEN SÖZLEŞMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

-GEÇERSİZ FESİH


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

12_25.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/2946

Karar No. 2014/7424

Tarihi: 06.03.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMA

-ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18

 12_26.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/10684

Karar No. 2014/7406

Tarihi: 06.03.2014

 

-İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİNE ESAS OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN BELİRLENME ESASLARI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

12_27.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/11624

Karar No. 2014/7382

Tarihi: 06.03.2014

 

-İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLEN-MESİNDE İŞÇİNİN KIDEMİNİN DİKKATE ALINACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

12_28.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/10777

Karar No. 2014/7376

Tarihi: 06.03.2014

 

-GEÇERLİ NEDENLE FESİH HAKKININ MAKUL SÜREDE KULLANILMASININ GEREK-MESİ

-MAKUL SÜRENİN BELİRLENMESİNDE HAKLI NEDENLE FESİHLERDE UYGULANAN ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN ESAS ALINAMA-YACAĞI

-GEÇERLİ FESİHTE MAKUL SÜRENİN SOMUT OLAYA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

 12_29.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1906

Karar No. 2014/7369

Tarihi: 06.03.2014

 

-İŞÇİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ TEKLİFİNİN İŞÇİNİN FESHİ OLARAK KABUL EDİLEMEYE-CEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

12_30.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/10675

Karar No. 2014/7363

Tarihi: 06.03.2014

-ÖDENMEYEN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN İŞÇİNİN İŞVERENE İHTARNAME GÖNDER-MESİ DİĞER İŞÇİLERLE KONUYU GÖRÜŞMESİ

-HAK ARAMANIN İŞÇİLERİ İŞVERENE KARŞI KIŞKIRTMA OLARAK KABUL EDİLEME-YECEĞİ

-GEÇERSİZ FESİH


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21, 22

 12_31.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/36916

Karar No. 2014/7357

Tarihi: 06.03.2014

 

-DEĞİŞİKLİK FESHİ

-İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ ÜZERİNE YAPILAN FESHİN DEĞİŞİKLİK SEBEBİNİN YAZILI OLARAK BİLDİRİLEREK YAPILMAMA-SININ GEÇERSİZLİK NEDENİ OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/32

 12_32.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/54321

Karar No. 2014/4265

Tarihi: 12.02.2014

 

-İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ İFASINDA BORÇLAR YASASI HÜKÜMLERİNİN UYGULA-NACAĞI

-KISMİ ÖDEMEDE ÖNCELİKLE FAİZ VE MASRAFLARIN MAHSUBUNUN GEREKMESİ

-TAKSİTLE ÖDEME KONUSUNDA İŞÇİNİN YAPTIĞI ANLAŞMANIN FAİZ TALEBİNDEN VAZ GEÇTİĞİ ANLAMINA GELECEĞİ

-İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ ÖDEMEDE MUACELLİYET SIRASINA GÖRE MAHSUP EDİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/32,41, 57

 12_33.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/54256

Karar No. 2014/4208

Tarihi: 12.02.2014

 

-ZAMAN AŞIMI

-KIDEM İHBAR TAZMİNATI SENDİKAL TAZMİNAT İŞE İADE TAZMİNATI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK TAZMİNATLARININ HAKKIN DOĞUMUNDAN İTİBAREN ON YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLDUĞU

-ÜCRETİN BEŞ YILLIK ÜCRETE DÖNÜŞEN İZİN ÜCRETİNİN ON YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

 12_34.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/16815

Karar No. 2014/4018

Tarihi: 11.02.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI İŞÇİNİN TALEP ETMESİ HALİNDE BOŞ ZAMAN VERİLEBİLECEĞİ

-FAZLA ÇALIŞMA İÇİN VERİLECEK BOŞ ZAMANNIN HER BİR SAAT KARŞILIĞI BİR SAAT OTUZ DAKİKA FAZLA SÜRELER İÇİN İSE BİR SAAT ONBEŞ DAKİKA OLACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/4

 12_35.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/16982

Karar No. 2014/3992

Tarihi: 11.02.2014

 

-EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

854 S. DİşK/26,28

12_36.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/25671

Karar No. 2014/3980

Tarihi: 11.02.2014

 

-DENİZ İŞ KANUNU AÇISINDAN FAZLA ÇALIŞMANIN ESASLARI


  

İlgili Kanun/Madde

6356 S. STİSK/24

 12_37.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2012/47

Karar No. 2014/3977

Tarihi: 11.02.2014

 

-İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNİN SADECE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ İÇİN İSTENİLEBİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/25

 12_38.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/54351

Karar No. 2014/3898

Tarihi: 10.02.2014

 

-İŞÇİNİN GÖREVİNİ İŞVEREN TARAFINDAN HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ

-İŞÇİNİN GÖREVİ YAPMAMA EYLEMİNİN DEVAMLILIK GÖSTERMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/2

 12_39.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/53852

Karar No. 2014/3838

Tarihi: 10.02.2014

 

-ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

-MUVAZAA

 -MUVAZAANIN KOŞULLARI AÇISINDAN KAMU İŞYERLERİNE İLİŞKİN ÖZEL BİR DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/17

 12_40.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2011/54410

Karar No. 2014/3699

Tarihi: 10.02.2014

 

-İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/GEÇ. 2

 12_41.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/18786

Karar No. 2014/23989

Tarihi: 17.11.2014

 

-YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA ESASLARI

-KARMA SİSTEM


 

İlgili Kanun /Madde

5510 S. SGK/GEÇ. 2

 12_42.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/21595

Karar No. 2014/22216

Tarihi: 04.11.2014

 

-KURUM ALACAKLARININ TAHSİLİNDE BORCUN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLMASININ GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/101

 12_43.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/20256

Karar No. 2014/16485

Tarihi: 03.07.2014

 

-5510 SAYILI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE MEMUR OLANLARIN İDARİ YARGIDA DAVA AÇMALARININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/3

12_44.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/3955

Karar No. 2014/16384

Tarihi: 02.07.2014

-ALMAN RANT SİGORTASINA GİRİŞİN TÜRKİYE’DE SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK ALINMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/45, 46

1479 S. BAĞ-KUR/45

 12_45.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/481

Karar No. 2014/16348

Tarihi: 02.07.2014

 

-SİGORTALI EŞ VE BABA ÜZERİNDEN HAKKIN DOĞUM TARİHİNDEKİ YASAL DÜZENLEMEYE GÖRE ÇİFT ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI

-EŞ ÜZERİNDEN BAĞLANAN AYLIĞIN DAHA YÜKSEK OLMASI HALİNDE YÜKSEK OLANIN BAĞLANACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/53

12_46.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/12574

Karar No. 2014/15036

Tarihi: 26.06.2014

 

-ÇAKIŞAN SİGORTALILIK


 

İlgili Kanun/Madde

3201 S. YHBK/6

 12_47.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/8495

Karar No. 2014/10852

Tarihi: 15.05.2014

 

-YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE YAŞLILIK AYLIĞI ALAN SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASIYLA AYLIĞININ KESİLECEĞİ

-DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMA HAKKININ 5997 SAYILI YASAYLA VERİLDİĞİ 19.06.2010 TARİHİNDEN SONRA EMEKLİ OLANLARIN YARARLANABİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/13

 12_48.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/7204

Karar No. 2014/17187

Tarihi: 11.09.2014

 

-İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

-BAŞKASININ BAKIMINA SÜREKLİ MUHTAÇ HALDE OLMA

-ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ ÜZERİNDEN BAKICI GİDERİ HESAPLANMASININ GEREKMESİ

-BAKICI GİDERİNDEN İNDİRİM YAPILMASI ZORUNLULUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/13

 12_49.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/5425

Karar No. 2014/14660

Tarihi: 23.06.2014

 

-ASIL İŞVERENİN İŞ KAZASI DAVASINDA DAVALI GÖSTERİLMEMESİ

-ALT İŞVEREN HAKKINDA VERİLEN HÜKÜMLE ASIL İŞVERENE KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILMASI

-ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASINDAN ASIL İŞVEREN OLARAK SORUM-LU OLAN İŞVEREN HAKKINDA YENİDEN KUSUR İNCELEMESİ YAPILMASININ GEREK-MESİ

-İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNA-TIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANDIĞI

-ALACAĞIN LİKİT OLMADIĞI İCRA İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

5510 S. SGK/13

6331 S.İSGK/37

 12_50.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1282

Karar No. 2014/8662

Tarihi: 22.04.2014

 

-İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜN İŞVERENDE OLMASI

-TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYULMAMASININ İŞVERENİN KUSURU OLDUĞU

-İŞVERENİN İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SADECE YAZILI KURALLARA DEĞİL TEKNOLOJİNİN GEREKLİ KILDIĞI ÖNLEMLERE AYKIRI DAVRANILMASI HALİNDE DE KUSURLU OLACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 12_51.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/7941

Karar No. 2014/7369

Tarihi: 08.04.2014

 

-FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK

-MAHKEMENİN FESİH SEBEBİNİ GENİŞLETEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

6356 S. STİSK/41

 12_52.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/7781

Karar No. 2014/7042

Tarihi: 07.04.2014

 

-OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HESABINDA CUMARTESİ PAZAR GÜNÜN İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

 12_53.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/7259

Karar No. 2014/7035

Tarihi: 07.04.2014

 

-ÇAĞRI MERKEZİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN UYGUN OLMAYAN SES TONUYLA MÜŞTERİ-LERLE KONUŞMASI

-İŞÇİNİN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞİN YÜRÜTÜMÜNÜN OLUMSUZ ETKİLENMESİ

-GEÇERLİ FESİH


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STİSK/25

12_54.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/4959

Karar No. 2014/7020

Tarihi: 07.04.2014

 

-SENDİKAL TAZMİNAT

-İŞÇİLERİN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA SENDİKA İÇİN TOPLANTI YAPMALARI

-SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDENLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İSTİFA ETMEYENLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASI

-SENDİKAL NEDENLERLE FESİH


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/11

 12_55.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/8576

Karar No. 2014/6959

Tarihi: 07.04.2014

 

-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRECEK OBJEKTİF KOŞULUN BULUNMAMASI


 

İlgili Kanun/Madde

5953 S. BİşK/ek.md.1

 12_56.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/6098

Karar No. 2014/4718

Tarihi: 04.03.2014

 

-BASIN İŞ YASASINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK 48 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

1475 S. İşK/14

 12_57.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/5656

Karar No. 2014/4645

Tarihi: 04.03.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN İŞYERİNİN RESMİ BİR KURUMA AİT OLMASI

- İŞYERİ KAYITLARININ GETİRTİLMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/2,17

1475 S. İşK/14

 12_58.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/5213

Karar No. 2014/4636

Tarihi: 04.03.2014

 

-ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ASIL İŞTE ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNİN İŞYERİ DEVRİ NİTE-LİĞİNDE OLDUĞU

-ALT İŞVERENİN SÜRESİ SONA ERİNCE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE YENİ ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMANIN YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

1475 S. İşK/14

 12_59.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/5200

Karar No. 2014/4624

Tarihi: 04.03.2014

 

-ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN AYNI ZAMANDA ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞU

-ÇALIŞMA SÜRESİ VE GÜNLERİNİ KENDİSİNİN BELİRLEDİĞİ FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

1475 S. İşK/14

 12_60.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/5126

Karar No. 2014/4622

Tarihi: 04.03.2014

 

-YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ KOŞULLARA SAHİP OLDUĞU İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

-BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIN KIDEM TAZMİNATI HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

6356 S. STİSK/58,70,71,79

12_61.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/5370

Karar No. 2014/4574

Tarihi: 03.03.2014

-KANUN DIŞI GREV NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HAKLI NEDENLERLE SONA ERDİRİLEBİLECEĞİ

-KANUN DIŞI GREVİN TESPİTİNDE YETKİLİ MAHKEME

-KANUN DIŞI GREVİN SOMUT EYLEMLERİ BELİRLEYEREK TESPİT EDİLMESİNİN GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

1475 S. İşK/14

 12_62.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/651

Karar No. 2014/1834

Tarihi: 10.02.2014

 

- USTA ÖĞRETİCİLERİN STATÜ HUKUKUNA TABİ OLMADIĞI İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

6356 S. STİSK/41

12_63.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1967

Karar No. 2014/1792

Tarihi: 10.02.2014

 

-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ BAŞVURU TARİHİNDE YENİ İŞÇİ ALINMASI

-BAŞVURU TARİHİNDE ALINAN İŞÇİLERİN MUVAZAALI ALNIP ALINMADIĞININ ARAŞTI-RILMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/18-21

12_64.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2014/1185

Karar No. 2014/1786

Tarihi: 10.02.2014

 

- İŞE BİR GÜN DEVAMSIZLIK YAPMANIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/32,38

12_65.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/1781

Karar No. 2014/1741

Tarihi: 07.02.2014

 

- ÜCRET KESME CEZASININ KOŞULLARI OLMADAN ÜCRETTEN KESİNTİ YAPILAMA-YACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/22

 12_66.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/3595

Karar No. 2014/1733

Tarihi: 07.02.2014

 

-İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI

-İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/2,18-21

 12_67.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/36476

Karar No. 2014/1712

Tarihi: 07.02.2014

 

-İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞ AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ

-GEÇERLİ FESİH

-FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARINI ALT İŞVERENİN TEMYİZ ETMEMESİ

-ALT İŞVEREN AÇISINDAN KARARIN KESİNLEŞMESİ ANCAK ASIL İŞVERENİN İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN SORUMLU OLMAYACAĞI


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/25

12_68.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/19399

Karar No. 2014/1630

Tarihi: 07.02.2014

 

-İŞYERİ DİSİPLİN KURULU KARARI İLE İŞÇİYE VERİLEN CEZANIN YARGISAL DENETİME AÇIK OLDUĞU


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/41

 12_69.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/2970

Karar No. 2014/1512

Tarihi: 06.02.2014

 

-FAZLA ÇALIŞMANIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLMİŞ OLMASI

-İHTİRAZI KAYIT KONULMAYAN İMZALI ÜCRET BORDROSUNDAKİ FAZLA ÇALIŞMANIN YAZILI DELİLLE KANITLANMASININ GEREK-MESİ


 

İlgili Kanun/Madde

4857 S. İşK/26

12_70.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/2174

Karar No. 2014/1508

Tarihi: 06.02.2014

 

-İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

-MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLME-SİNİN GEREKMESİ

 

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta