DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İŞK. /17

10-1.pdf

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURUKU

Esas No. 2014/22-391

Karar No. 2014/710

Tarihi: 30.05.2014

·         BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİNDE KIDEM TAZMİNATI HAKKI DOĞMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

6356 S..STİSK. /58, 70,71

10-2.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/7643

Karar No. 2014/12368

Tarihi: 04.06.2014

·         ANAYASADA GREV YASAKLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLMASI

·         TOPLU EYLEM HAKKI

·         DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANIMININ YASA DIŞI GREV OLARAK NİTELENDİRİLE-MEYECEĞİ

·         ANAYASA 90. MADDENİN UYGULANMASI

·         ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DENETİM ORGANLARI KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI

·         AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARININ DİKKATE ALINMASI

·         GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTINA KONULAN ÇEKİNCEYE KARŞIN AİHM KARARLARI GEREĞİ ÇEKİNCE KONULAN GREV HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANACAĞI

·         TOPLU EYLEM HAKKININ BARIŞÇIL VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE UYGUN KULLANILABİ-LECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S..İŞK. /18-21

10-3.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/2211

Karar No. 2014/9720

Tarihi: 30.04.2014

·         İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

·         SAVUNMA ALMA ZORUNLULUĞU

·         SAVUNMA ALMA KOŞULUNUN GERÇEK-LEŞMİŞ SAYILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

·         ŞÜPHE FESHİ

·         GEÇERLİ-HAKSIZ FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,25

1475 S. İşK/14

10-4.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19425

Karar No. 2014/3950

Tarihi: 17.02.2014

·         İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

10-5.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/20976

Karar No. 2014/3937

Tarihi: 17.02.2014

·         GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASI

·         KREDİ ÇEKMEK İÇİN BANKAYA VERİLEN ÜCRET BİLGİSİNİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

10-6.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/27510

Karar No. 2014/3891

Tarihi: 13.02.2014

·         İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN BİLDİRMİŞ OLDUĞU RAHATSIZLIĞIN SONRADAN İŞVERENCE FESİH SEBEBİ YAPILAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /24

10-7.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/24168

Karar No. 2014/3881

Tarihi: 13.02.2014

·         İŞ ŞARTLARININ AĞIRLIĞI NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI FESHİ


İlgili Kanun / Madde

6099 S. TebK. /21

10-8.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/21861

Karar No. 2014/3870

Tarihi: 13.02.2014

·         TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

·         MUHATAP ADRESİNİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESİ OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

10-9.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/25501

Karar No. 2014/3863

Tarihi: 13.02.2014

·         İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN SENET ALINMASI

·         SENEDE KARŞI TANIKLA İSPATIN BU DURUMDA OLANAKLI OLDUĞU

·         İŞVERENİN TİCARİ DEFTERLERİNİN İNCELENMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32,41

10-10.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/10041

Karar No. 2014/3818

Tarihi: 13.02.2014

·         SEFER BAŞI HARCIRAH ALARAK YURT İÇİ ÇALIŞAN TIR ŞOFÖRÜ

·         FAZLA ÇALIŞMANIN ZAMSIZ KISMINI ÜCRETİN İÇERİSİNDE ALDIĞI %50’LİK KISMININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ


 

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

6098 S.TBK/420

10-11.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/16713

Karar No. 2014/3808

Tarihi: 13.02.2014

·         İBRANAMENİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN ARANAN YASAL KOŞULLARIN YENİ TÜRK BORÇLAR YASASININ YÜRÜLÜK TARİHİNDEN SONRA DÜZENLENMİŞ İBRANAMELER İÇİN ARANACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /59

1475 S.İşK/14

10-12.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/16781

Karar No. 2014/3765

Tarihi: 13.02.2014

·         KIDEM TAZMİNATI TAVANINI DÜZEN-LEYEN KURALIN MUTLAK EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU

·         TAVANI ARTTIRAN İŞ SÖZLEŞMESİ VEYA TİS HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZ OLACAĞI

·         YILLIK İZİN HESABINDA FESİH SIRASINDA ÖDENEREK TASFİYE EDİLMEYEN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN ÖNCEKİ ÇALIŞMALARININDA DİKKATE ALINACAĞI

·         ARALIKLI ÇALIŞMLARDA ÖNCEKİ DÖNEM YILLIK İZİNLERİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /37,41

10-13.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/18011

Karar No. 2014/3733

Tarihi: 30.01.2014

·         FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

·         İMZALI ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZI KAYITSIZ OLMASI HALİNDE BORDROLARIN BAĞLAYICI OLACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

10-14.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/16407

Karar No. 2014/3724

Tarihi: 13.02.2014

·         KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

·         MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI OLAN DİĞER TALEPLERLE BİRLİKTE AÇILMASI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT İÇİN AYRI BİR VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22,59

10-15.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/27713

Karar No. 2014/3714

Tarihi: 12.02.2014

·         İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

·         ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÇALIŞMAMA HAKKI

·         YILLIK İZİN


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /22,59

10-16.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/20237

Karar No. 2014/3685

Tarihi: 12.02.2014

·         MEVSİMLİK İŞ

·         YILLIK İZİN


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /63

10-17.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/22483

Karar No. 2014/3678

Tarihi: 12.02.2014

·         ARA DİNLENME SÜRESİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAAT OLMASI HALİNDE BİR SAAT OLACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /26

1475 S.İşK/14

10-18.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19321

Karar No. 2014/3674

Tarihi: 12.02.2014

·         HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ ALTI İŞGÜNLÜK SÜRENİN GEÇMESİ

·         HAKSIZ FESİH

·         KIDEM İHBAR TAZMİNATI


İlgili Kanun / Madde

6100 S..HMK. /57, 59

10-19.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19904

Karar No. 2014/3599

Tarihi: 11.02.2014

·         MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

·         İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK. /41

6100 S. HMK. /141,316, 319,447

10-20.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19730

Karar No. 2014/3563

Tarihi: 11.02.2014

·         İŞ MAHKEMELERİNDE BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANACAĞI

·         ZAMAN AŞIMI DEF’İNİN CEVAP VERME SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ

·         ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İLERİ SÜRÜLMESİNİN AÇIK MUVAFAKATİ GEREKTİRMESİ

·         ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S..İşK. /68

10-21.pdf

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/16016

Karar No. 2014/3557

Tarihi: 11.02.2014

·         ARA DİNLENMESİ

·         GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAATLİK ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

1475 S.İŞK. /14

10-22.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/24726

Karar No. 2014/23868

Tarihi: 09.07.2014

·         YAŞIN DIŞINDA YAŞLILIK AYLIĞI ALMA KOŞULLARINI TAŞIYAN İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİNDE BU İRADESİNİ BELİRTMEMİŞ OLMASI

·         İRADE VE MENFAAT TEORİLERİNDEN İŞ HUKUKUNDA KARMA TEORİNİN ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

·         İŞÇİNİN KURUMDAN ALDIĞI BELGEYİ İSTİFADAN SONRA SUNMUŞ OLMASININ HAK KAZANMAYI ENGELLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

1475 S.İşK. /14

10-23.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/17517

Karar No. 2014/19655

Tarihi: 16.06.2014

·         İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARININ İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİH ESAS ALINARAK HESAPLAMA YAPILMASI GEREKMESİ

·         DÖRT AYLIK DÖNEMİN KIDEME EKLENİP TOPLAM KIDEM SÜRESİ VE SON ÜCRETE GÖRE YENİDEN KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANANARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ MAHSUBUNUN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

1475 S.İŞK. /14

10-24.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/10999

Karar No. 2014/16076

Tarihi: 20.05.2014

·         EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

·         EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEDE İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ VERMESİNİN GEREKMEMESİ

·         EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA

·         HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDASININ SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK. /24

10-25.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/54299

Karar No. 2014/3693

Tarihi: 10.02.2014

·         İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TİS HÜKMÜNÜN YAPTIRIMININ OLMADIĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

10-26.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/52896

Karar No. 2014/3661

Tarihi: 10.02.2014

·         OTUZ İŞÇİ SAYISININ İŞVERENİN YURT GENELİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

·         İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEME-YECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,41

6098 S. TBK/420

10-27.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/54238

Karar No. 2014/3605

Tarihi: 06.02.2014

·         İBRANAME

·         TBK YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA DÜZENLENEN İBRANAMELERİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN ÖDEMELERİN BANKA ARACILIĞI İLE EKSİKSİZ YAPILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

5953 S. BİşK. /29

10-28.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/51851

Karar No. 2014/3515

Tarihi: 06.02.2014

·         GAZETECİNİN VERİLMEYEN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İKİ KATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /37

10-29.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/1196

Karar No. 2014/3501

Tarihi: 06.02.2014

·         NET ÜCRETİN BRÜTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /37,41,46

10-30.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/54071

Karar No. 2014/3474

Tarihi: 05.02.2014

·         PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI

·         YÜZDE USULÜ ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21,25

10-31.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/51200

Karar No. 2014/3448

Tarihi: 05.02.2014

·         DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYACAĞI

·         İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINI BIRAKARAK İŞE GELMEMESİNİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMADIĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,27

10-32.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/53724

Karar No. 2014/3398

Tarihi: 05.02.2014

·         İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİN VERİLMEMESİNİN ÖNELİN GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEMEYECEĞİ

·         İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILMADIĞI GENEL TATİL VE HAFTA TATİLLERİ İÇİN İŞ ARAMA İZNİN HESAPLANAMAYACAĞI

·         İŞ ARAMA İZNİN TOPTAN KULLANILMASI HALİNDE TOPLAM SAAT SAYISININ BİR İŞ GÜNÜNDEKİ ÇALIŞILAN SAATE BÖLÜNEREK HESAPLANACAĞI


İlgili Kanun / Madde

657 S. DMK. /89

10-33.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/53783

Karar No. 2014/3372

Tarihi: 05.02.2014

·         ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ

·         İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21

10-34.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/15658

Karar No. 2014/3208

Tarihi: 04.02.2014

·         FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN GÖZETİLMEMESİ

·         GEÇERSİZ FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21, 22

10-35.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/9571

Karar No. 2014/3206

Tarihi: 04.02.2014

·         İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /46

10-36.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/52703

Karar No. 2014/3124

Tarihi: 04.02.2014

·         HAFTA TATİLİNİN 24 SAATTEN AZ OLARAK KULLANDIRILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ-NİN HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

10-37.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/52229

Karar No. 2014/2979

Tarihi: 04.02.2014

·         FAZLA MESAİ ALACAKLARINDAN ½ ORANINDA TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER NİTELİKTE OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /8,17

10-38.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/2473

Karar No. 2014/2959

Tarihi: 04.02.2014

·         MOBBİNG

·         KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİNE YOL AÇAN HER FİİLİN MOBİNG ANLAMINA GELMEYECEĞİ

·         MANEVİ TAZMİNAT


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

1475 S. İşK/14

10-39.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/53643

Karar No. 2014/2922

Tarihi: 03.02.2014

·         İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞİ HATIRLATMAYA KARŞIN YAPMAMASININ HAKLI FESİH NEDENİ OLMASI

·         İŞÇİYE FESHE KONU EYLEMDEN ÖNCE UYARI VERİLMEMİŞ, EYLEM NEDENİYLE ZARAR DA OLUŞMAMIŞSA FESHİN HAKSIZ OLACAĞI


İlgili Kanun / Madde

6356 S.STİSK. /2, 39

10-40.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/51887

Karar No. 2014/2792

Tarihi: 03.02.2014

·         TİS’NİN ART ETKİSİ

·         TİS SONA ERMEDEN SENDİKA ÜYELİĞİN-DEN AYRILAN İŞÇİNİN TİS’İN ART ETKİSİNDEN YARARLANAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17-21,57

10-41.pdf

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/10092

Karar No. 2014/2971

Tarihi: 04.02.2014

·         İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN TALEP EDEBİLECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

1479 S.BAĞ-KUR/45

5510 S.SGK /97

10-42.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/1762

Karar No. 2014/12746

Tarihi: 26.05.2014

·         ÖLÜM AYLIĞI

·         ÖLÜM AYLIĞINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK. /80

10-43.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/21222

Karar No. 2014/6804

Tarihi: 25.03.2014

·         SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

·         İFLASIN AÇILMASINDAN SONRASI İÇİN GECİKME ZAMMINDAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLU OLMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

3201 S.YHBK./3

10-44.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/18150

Karar No. 2014/5855

Tarihi: 14.03.2014

·         YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

·         YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI-LIĞIN TÜRKİYE’DE SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN BORÇLANMA YAPILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK. /24

10-45.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/3541

Karar No. 2014/4451

Tarihi: 04.03.2014

·         İŞ KAZASI NEDENİYLE SİGORTALI VE HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN İŞVERENE RUCU EDİLMESİNİN ESASLARI


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK. /4,13

10-46.pdf

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/4466

Karar No. 2014/3445

Tarihi: 24.02.2014

·         İŞ KAZASININ UNSURLARI

·         İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNİN FARKI


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK /26

10-47.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/10762

Karar No. 2014/10711

Tarihi: 13.05.2014

·         MALÜLİYET SİGORTASININ KOŞULLARI


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

10-48.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/2658

Karar No. 2014/8424

Tarihi: 21.04.2014

·         İŞ KAZASI NEDENİYLE HÜKMEDİLECEK MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

10-49.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/22341

Karar No. 2014/7283

Tarihi: 08.04.2014

·         İŞ KAZASI NEDENİYLE HÜKMEDİLECEK MANEVİ TAZMİNATIN ZARARLA ORANTILI DUYULAN ÜZÜNTÜYÜ HAFİFLETİCİ OLMA-SININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

10-50.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/262

Karar No. 2014/7083

Tarihi: 07.04.2014

·         İŞ KAZASI

·         PASİF DÖNEM GELİRİNİN BİLİNEN SON ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMAMIŞ NET ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

5521 S.İŞMH/1

10-51.pdf

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/22054

Karar No. 2014/3826

Tarihi: 26.05.2014

·         İŞ KAZASI

·         KAZALI SİGORTALI İLE İŞYERİ ARASINDA HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI

·         İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLAMA-YACAĞI


İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK. /51,58,

10-52.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/16453

Karar No. 2014/22444

Tarihi: 15.07.2014

·         İŞLETME KAPSAMINDA OLAN İŞYER-LERİNİN BİR KISMININ GREV YASAĞI KAPSAMINDA OLMASI

·         İŞYERLERİNİN BİR KISMININ GREV YASAĞI KAPSAMINDA OLDUĞU İŞLETME-LERDE YÜKSEK HAKEM KURULUNUN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

·         GREV HAKKININ ÖZGÜR TOPLU PAZARLIK VE SENDİKA HAKKININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞU

·         ZORUNLU TAHKİMİN SINIRLI OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

10-53.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/362

Karar No. 2014/1336

Tarihi: 03.02.2014

·         EMEKLİLİĞE HAK KAZANAN İŞÇİNİN İŞE İADE SONRASI İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLEN-MESİNİN GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

10-54.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1179

Karar No. 2014/1324

Tarihi: 03.02.2014

·         İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA SAMİMİ OLMASININ GEREK-MESİ

·         İŞÇİNİN DÜŞÜK ÜCRETLE İŞE DAVET EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21,25

10-55.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/2432

Karar No. 2014/1306

Tarihi: 03.02.2014

·         İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEM-LERİNE İŞÇİNİN UYMAMASI

·         HAKLI FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

6356 S.STK/25

10-56.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/38020

Karar No. 2014/1299

Tarihi: 03.02.2014

·         SENDİKAL TAZMİNATA ŞARTA BAĞLI HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21,25

10-57.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/2453

Karar No. 2014/1292

Tarihi: 03.02.2014

·         GEÇERLİ MAZERETİN KANITLANMASININ GEREKMESİ

·         ALTI İŞ GÜNLÜK FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİNİN FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

10-58.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37439

Karar No. 2014/311

Tarihi: 20.01.2014

·         FESİH SEBEBİNİN YETERLİ VE SOMUT DELİLLERLE KANITLANAMAMASI

·         GEÇERSİZ FESİH


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /66

10-59.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1986

Karar No. 2014/296

Tarihi: 17.01.2014

·         GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

·         İŞVERENİN İŞE GELİŞ GİDİŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ SERVİSTE GEÇEN SÜRELERİN GÜNLÜK İŞ SÜRESİNDEN SAYILAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,24,25

10-60.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1758

Karar No. 2014/262

Tarihi: 17.01.2014

·         İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE KONUŞMALARININ ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASI

·         ELEŞTİRİLERİN İŞ AKIŞINI BOZMASI HALİNDE GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLE-CEĞİ, HAKLI FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2,17,24

10-61.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37116

Karar No. 2014/244

Tarihi: 16.01.2014

·         İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİN DE SORUMLU OLACAĞI

·         ASIL İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE RED KARARI VERİLEMEYECEĞİ


İlgili Kanun / Madde

5521 S. İşMK. /1

10-62.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1856

Karar No. 2014/215

Tarihi: 16.01.2014

·         REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE-MESİ OLDUĞU


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,24

10-63.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1777

Karar No. 2014/204

Tarihi: 14.01.2014

·         İŞÇİNİN İSTİFASINA İŞVEREN VEKİLİNİN “UYGUN” NOTU DÜŞMESİNİN İŞÇİYİ İHBAR TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURATARACAĞI


İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK. /30

10-64.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1774

Karar No. 2014/201

Tarihi: 14.01.2014

·         SENDİKA DENETİM KURULU ÜYESİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TİS HÜKMÜ

·         ÜCRETSİZ İZNİN TÜM İŞÇİLERİ Mİ KAPSADIĞI SADECE SENDİKAL NEDENLE Mİ YAPILDIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREK-MESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17,24

10-65.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37017

Karar No. 2014/196

Tarihi: 14.01.2014

·         İKALE ÖNERİSİNİN İŞVERENDEN GELMESİ HALİNDE İKALEDE EK MENFAAT SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA BAKILACAĞI

·         İKALE ÖNERİSİNİN İŞÇİDEN GELMESİ HALİNDE EK MENFAAT KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41,46,63

10-66.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/1747

Karar No. 2014/150

Tarihi: 14.01.2014

·         HAFTADA PAZAR GÜNÜ 24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN CUMARTESİ ÇALIŞMALARININ FAZLA ÇALIŞMA İÇERİSİN-DE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

·         11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT OLACAĞI


İlgili Kanun / Madde

4688 S. KGSK. /10

10-67.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/38309

Karar No. 2014/150

Tarihi: 13.01.2014

·         SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN SENDİKA İÇİ DEMOKRASİYE AYKIRI EYLEM VE TUTUMLARI BENİMSEMESİ

·         OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TALEBİNİ RED ETMESİ

·         SENDİKAYA KAYYUM ATANMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK./18-21

10-68.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37692

Karar No. 2014/50

Tarihi: 13.01.2014

·         USTA ÖĞRETİCİLERİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI GEREĞİ ADLİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRDİĞİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

10-69.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37440

Karar No. 2014/11

Tarihi: 13.01.2014

·         İŞ KOŞULLARININ İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZMASI

·         İŞÇİNİN SAĞLIĞINA UYGUN İŞ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREK-MESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK./18-21

10-70.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37253

Karar No. 2014/10

Tarihi: 13.01.2014

·         İŞVERENİ ZARARA UĞRATTIĞI İDDİASIYLA FESİH

·         İŞYERİNDE İŞÇİNİN KULLANDIĞI BİLGİSAYARA İLİŞKİN KULLANIM TALİMAT-NAMESİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6356 S. STK. /25

10-71.pdf

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/37925

Karar No. 2014/7

Tarihi: 13.01.2014

·         FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYAN-DIĞININ İŞVERENCE KANITLANAMAMIŞ OLMASI

·         SENDİKAL NEDENİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta