DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 9_1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9-1925

2013/1407

25.09.2013

İlgili Kanun / Madde

44857 S. İşK/5

 

·           MOBBİNG


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_2.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/21752

2013/15487

25.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

·           OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/23890

2013/24204

31.12.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 STSK. /5, 41, 43

 

·           TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

·           İŞLETME İTİRAZININ BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

·           İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERİN DAVALARININ SONUÇLARININ BEKLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_4.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16655

2014/166

14.01.2014

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

 

·           KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA BAŞKA İŞYERLERİNDE GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16923

2014/169

14.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32,47

 

·           GENEL TATİL ÜCRETLERİN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILABİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_6.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16302

2014/213

14.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 

·           SAİR HER TÜRLÜ DELİL DENİLMESİ

·           YEMİN


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_9.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16310

2014/219

14.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

 

·           DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_8.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/25282

2014/232

14.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2, 8

 

·           İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİCİ UNSURU

·           BAĞIMLILIK

·           GÖREV


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_7.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15874

2014/310

15.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

1475 S. İşK. /14

 

·           EYLEMLİ FESİH

·           FESHİN TEK YANLI BRİ İRADE AÇIKLAMASI OLMASI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_10.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15756

2014/311

15.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

 

·           İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN GÖSTERİLMESİ

·           İHTİRAZİ KAYIT KONULMAMASI

·           AKSİNİN YAZILI BELGE KANITLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_11.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15698

2014/315

15.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

1475 S. İşK. /14

 

·           ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN SONA ERMESİ

·            ASIL İŞVERENİNYENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIN KIDEM TAZMİNATI İSTEMİNE ENGEL OLAMAYACAĞI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_12.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16017

2014/390

16.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32,34

1475 S. İşK. /14

 

·           ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

·           ÇALIŞMAMA HAKKI

·           HAKLI NEDENLE FESİH


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_13.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15259

2014/415

16.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

 

·           FAZLA ÇALIŞMA

·           İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK ANLATIMLARINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_14.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15465

2014/506

16.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /57, 59

 

 

·           YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN TALEP EDİLEMEYECEĞİ

·           YILLIK İZİNDE ZAMAN AŞIMININ FESİHTEN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_15.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/17906

2014/864

23.01.2014

İlgili Kanun / Madde

1086 S. HUMK. /74

 

·           ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLK DAVADA TALEP EDİLMEYEN HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_16.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18261

2014/1037

27.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32,41

 

·           SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU

·           SEFER PRİMİ ÜCRETİN EKİ OLMAYIP ÜCRET OLDUĞUNDAN TAZMİNATA ESAS ÜCRETTE DOĞRUDAN DİKKATE ALINACAĞI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_17.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/415

2014/1153

28.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 

·           KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

·           SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA

·           SGK NA ŞİKAYET

·           FESHİN KÖTÜ NİYETLE YAPILDIĞININ KANITLANAMAMASI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_18.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/23091

2014/1168

28.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

 

·           BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA

·           HAKSIZ FESİH


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 9_19.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18933

2014/1180

28.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /17

 

·           BELEDİYEDE VİZE DÖNEMİ DIŞINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞMANIN RESMİ BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

9_20.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/347

2014/5042

04.03.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK. /25

 

·           İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN SENDİKAL AYRIMCILIĞA UĞRAMA

·           SENDİKAL TAZMİNAT


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_21.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51145

2014/34

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

·           YİRMİ DÖRT SAAT ÇALIŞIP YİRMİ DÖRT SAAT DİNLENME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA

·           EN FAZLA ONDÖRT SAATİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAĞI

·           11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ AŞILMASADA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_23.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51524

2014/50

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

6098 S.TBK/420

 

·           İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_22.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51535

2014/52

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /32

 

 

·           ÜÇBİN ALTIYÜZ GÜN ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ DOLDURDUĞU GEREKÇESİYLE İŞYERİNDEN AYRILMA

·           YENİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN HAKKIN KÖTÜYE KULLANMASI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_24.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51647

2014/192

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /57,59

 

·           YILLIK İZİN

·           YILLIK İZİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

·           YILLIK İZNİN İMZALI İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_25.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/50894

2014/496

20.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /41

 

·           FAZLA ÇALIŞMAYI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

·           KANITLANAMAYAN FAZLA ÇALIŞMANIN REDDİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_26.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51009

2014/505

20.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /25

 

·           ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANARAK İŞVERENE ZARAR VERME

·           KUSUR İNCELEMESİ YAPILARAK İŞÇİNİN KUSURUNA İSABET EDEN ZARARIN OTUZ GÜNLÜK ÜCRETLE KARŞILAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_27.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/580

2014/653

20.01.2014

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /176,177

 

·           BOZMADAN SONRA ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI

·           BOZMADAN SONRA TAHKİKAT SÜRDÜĞÜNDEN ISLAH YAPILABİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_28.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/655

2014/659

20.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /18-21

 

·           EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİN OBJEKTİF OLARAK UYGULANMASININ GEREKMESİ

·           GEÇERSİZ FESİH


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_29.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/54489

2014/3682

10.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /32

 

·           ÇİFT BORDRO

·           ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_30.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/2779

2014/3793

10.02.2014

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK. /297

 

·           BOZMA KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN HÜKÜM KISMININ BOZMANIN SINIRLARINI ÇİZMEYE DÖNÜK OLDUĞU

·           BOZMA SONRASI TÜM TALEPLER İÇİN HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_31.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/54312

2014/3884

10.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK. /2

 

·           ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN SINIRLANDIRILMIŞ OLMASI

·           MUVAZAA

·           ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_32.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/54465

2014/3968

11.02.2014

İlgili Kanun / Madde

6098 S. TBK. /147

 

·           ISLAH SONRASI ZAMAN AŞIMI DEFİ

·           TEMERRÜDÜN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

·           ÜCRET ALACAKLARININ BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_33.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/54911

2014/3976

11.02.2014

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK. /20,24

 

·           MEVSİMLİK İŞÇİNİN ASKI DÖNEMİNDE BİR BAŞKA İŞKOLUNDA ÇALIŞMASININ SENDİKA ÜYELİĞİNİ SONA ERDİRECEĞİ

·           MEVSİM SONRASI YENİDEN ÜYE OLMANIN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_34.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/47

2014/3977

11.02.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK. /30

 

·           İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

·           İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

·           İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ VE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARININ İPTAL EDİLEBİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_35.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/2891

2014/4472

13.02.2014

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK. /60

 

·           İŞKOLU TESPİTİ

·           İŞÇİLERİN BİR KISMININ DOĞRUDAN SAĞLIK İŞKOLUNA GİREN İŞLERİ YAPMASI

·           AĞIRLIKLI İŞ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_36.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/2951

2014/4473

13.02.2014

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK. /60

 

·           İŞKOLU TESPİTİ

·           İŞKOLUNDA ÖRGÜTLÜ SENDİKALARIN DAVAYA DAHİL EDİLMELERİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_37.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9591

2014/4491

13.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

6356 S. TSK. /25

 

·           SENDİKAL FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

·           GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

·           YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILAMAMASI

·           KAPTAMANIN GERÇEK OLMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_38.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/970

2014/4724

17.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

 

 

·           ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN DA ÖDENEBİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_39.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/314

2014/4831

17.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

 

·           REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

·           GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKEMESİ OLDUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 9_40.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9618

2014/5230

20.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

 

·           SAVUNMA HAKKININ KISITLANAMAYACAĞI

·           TANIK SAYISININ SINIRLANDIRILAMAYACAĞI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_41.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/15329

2013/8585

29.04.2013

İlgili Kanun / Madde

5434 S.ESK/1

5510 S. SGK/101

 

·           5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_42.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/15996

2013/10134

13.05.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/24

 

·           ANA BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

·           AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_43.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/18221

2013/10508

16.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/41

 

·           DOĞUM BORÇLANMASI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_44.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/19635

2013/11653

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/21

 

·           RÜCÜ HAKKI

·           HALEFİYET


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 9_45.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/2734

2014/2665

13.02.2014

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/96

 

·           YERSİZ OLARAK ÖDENEN ÖLÜM AYLIĞININ İADESİ

·           GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_46.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/10568

2014/17684

30.09.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/16

 

·           İŞ KAZASI

·           GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLIK DÖNEMİNDE İŞ GÜCÜ KAYIP ORANININ %100 OLARAK ALINIP GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_47.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9775

2014/17803

01.10.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/86

 

 ·           HİZMET TESPİTİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_48.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/14713

2014/18951

22.10.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

6098 S. TBK. /146

 

·           İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICI


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/11055

2014/19722

05.11.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/13

6098 S. TBK. /146

 

·           İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA KISMEN VEYA TAMAMEN RÜCÜ EDİLEMEYEN ALACAKLARIN TAZMİNATTAN İNDİRİLEMYECEĞİ

·           ÖDEME İLE ZARAR ARASINDA ORANSIZLIĞIN BULUNMASI

·           KISMİ İFA


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 9_50.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14785

2014/19912

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/96

3201 S. YDHBK. /6

 

·           YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN  19.06.2010 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRKİYE DE ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARIN HALİNDE YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_51.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/27301

2013/20875

07.10.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/331

657 S. DMK/4

 

·           USTA ÖĞRETİCİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ

·           GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_52.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/30869

2013/23131

01.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

 

 

·           İŞİN YÜRÜTÜMÜNÜN AKSAMASI

·           GEÇERLİ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_53.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/28274

2013/26371

21.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

 

·           YILLIK İZİN BEKLEME SÜRESİNİN FİİLİ ÇALIŞMANIN BAŞLADIĞI TARİHE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_54.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/21437

2013/26781

26.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

 

·           RAPORLUYKEN İŞE ÇAĞRILIP GİTMEDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİ

·           KÖTÜ NİYETİN KANITLANAMAMASI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_55.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/34186

2013/28421

06.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

 

·           İŞE GELMEME

·           AMİRİ HAKKINDA TEHDİTVARİ KONUŞMA

·           İŞ AKIŞININ BOZULMASI

·           GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_56.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/36477

2013/29951

23.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

·           PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇESİ İLE FESİH

·           OBJEKTİF BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN BULUNMAMASI

·           GEÇERSİZ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_57.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/36049

2013/30510

26.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

·           İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANMASI

·           GEÇERLİ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_58.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/35858

2013/30760

27.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 18-21

 

·           GEÇERSİZ FESİH

·           FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENİNDE SORUMLU OLACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_59.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/37925

2014/7

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2,18-21

6356 S. TSK/25

 

·           GEÇERSİZ FESİH

·           ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ RE’SEN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

·           SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_60.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/38309

2014/150

13.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4688 S. KSK/10

 

·           OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KOŞULLARININ BULUNMASI

·           KAYYUM TAYİNİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_61.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/37248

2014/247

16.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 18-21

 

·           MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

·           ASIL İŞVERENİN İŞYERİNE İADELERİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_62.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/747

2014/832

24.01.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK/2,14

4688 S.KGSK/11

 

·           SENDİKA İÇİ DEMOKRASİ

·           SENDİKA TÜZÜĞÜNDE NİSBİ TEMSİL ESASINA GÖRE DELEGE SEÇİMİ, YAPILMASININ KARARLAŞTIRILMASININ YASAYA AYKIRI OLMADIĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_63.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/746

2014/833

24.01.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK/10

 

·           OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMADAN ÖNCE BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİNİN YAPILMIŞ OLMASI

·           OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILACAK DELEGELERİN İPTAL EDİLEN GENEL KURUL DELEGELERİ OLACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_64.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/841

2014/834

24.01.2014

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK/45

 

·           PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ

·           HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLEN GENEL KURUL ARASI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE HİZMET ÖDENEĞİ ALAMAYACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_65.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/871

2014/949

27.01.2014

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/177

 

·           BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_66.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/1644

2014/955

27.01.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK/41-43

 

·           TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

·           İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAĞLI OLDUĞU İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_67.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/35535

2014/970

28.01.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

·           FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANAMAMASI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_68.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/402

2014/1341

03.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

·           İKALE

·           İŞÇİYE MAKUL YARARIN SAĞLANMAMIŞ OLMASI

·           GEÇERSİZ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_69.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/19399

2014/1630

07.02.2014

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/1,2

 

·           İŞYERİ DİSİPLİN KURULU KARARLARINDA YARGISAL DENETİME TABİ OLDUĞU


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 9_70.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2014/1967

2014/1792

10.02.2014

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TSK/41-43

 

·           TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

·           İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN MUVAZAALI OLARAK ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta