DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_20.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2572

2013/2349

07.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2,5,18-21

 

 

 

İŞÇİ TEMİNİNE ARACILIK

MUVAZAA

MUVAZAANIN HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE OLMASI

EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

HİÇ KİMSENİN KENDİ HİLESİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

GEÇERSİZ FESİH


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_18.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2542

2013/5823

08.04.2013

İlgili Kanun / Madde

6098 S. YBK/444,445

 

 

REKABET YASAĞI

İŞÇİNİN REKABET YASAĞI NEDENİYLE İKTİSADİ GELECEĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

REKABET YASAĞININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI

REKABET YASAĞINDAN İŞVERENİN VAZGEÇMESİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_17.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2914

2013/7032

18.04.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/319

 

 

ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ

ZAMANAŞIMI DEF’İNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ HALİNDE DAVACININ AÇIK MUVAFAKATİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_16.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2279

2013/9629

23.05.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/39

 

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MEVSİMLİK İŞÇİ DAİMİ İŞÇİ AYRIMI YAPILMIŞ OLMASI

MEVSİMLİK İŞÇİNİN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE GÜNLÜK ÜCERTİNİN BELİRLENMESİNDE KIDEM TERFİ HESABININ YAPILAMAYACAĞI


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_15.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3537

2013/10676

06.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

1475 S. İşK/14

 

 

İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYE AHLAKA AYKIRI TELEFON MESAJI GÖNDERMESİ

HAKLI NEDENLE FESİH

KIDEM İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_14.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4262

2013/10743

10.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/57

1475 S. İşK/14

 

 

İŞÇİNİN İŞYERİNDE ARA VEREREK ÇALIŞMASI

İŞÇİNİN ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMALARININ KIDEM TAZMİNATINI HAK EDEREK SONA ERMESİ HALİNDE SONA ERMENİN 10 YILI GEÇMEMESİ DURUMUNDA KIDEM SÜRESİNE EKLENEBİLECEĞİ

ÖNCEKİ DÖNEM ÇALIŞMASINDAN SONRA VERİLEN ARANIN 10 YILI GEÇMESİ HALİNDE İLK DÖNEM ÇALIŞMASININ YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATI HESABINA DAHİL EDİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_13.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4101

2013/11443

18.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

1475 S. İşK/14

 

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÇIPLAK ÜCRETE DAHİL EDİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_12.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/7830

2013/11855

24.06.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/25,46

 

 

 

BİLİRKİŞİNİN YETKİ SINIRLARINI AŞMASI


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_11.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9109

2013/11893

25.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41,46

 

 

FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

MÜKERRER HESAPLAMA


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_10.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5008

2013/12055

27.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

İSTİFA EDEREK İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

İSTİFA BELGESİNDEKİ GENEL SOYUT İFADELERİN DAVA DİLEKÇESİ İLE AÇIKLNABİLECEĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_9.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4887

2013/12078

27.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17,57

1475 S. İşK/14

 

 

ORGANİK BAĞ

HER İKİ İŞVEREN NEZDİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_8.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3898

2013/12354

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41, 69

 

 

 

GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ

7,5 SAATİ GEÇEN GECE ÇALIŞMALARININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_19.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5280

2013/12356

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

BİLDİRİMLİ FESİHLERDE ÖNEL SÜRESİNİN KIDEM SÜRESİNE EKLENECEĞİ

KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ASKI DÖNEMLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

SİGORTA KAYITLARINDA GÖZÜKEN İŞVERENİN DIŞINDA BAŞKA İŞVERENLERE DE İŞÇİNİN HİZMET VERMESİ

ORGANİK BAĞ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_7.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3891

2013/12357

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

ZAMANAŞIMI

ZAMANAŞIMININ RE’SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

SÜRESİ İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN ZAMANAŞIMININ ANCAK KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

ZAMANAŞIMI DEF’İNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI İLE DE YAPILABİLECEĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_6.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4887

2013/12078

27.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/1,4,17

1475 S. İşK/14

 

 

İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

TARIM İŞİ

İŞ KANUNUNDAKİ İSTİSNAİ HÜKÜMLERİN GENİŞLETİLEREK YORUMLANAMAYACAĞI


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_5.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/19137

2013/13064

10.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞVEREN VEKİLİ

İŞVEREN VEKİLİNİN TEK BAŞINA İŞÇİ ALMA ÇIKARMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI

GEÇERSİZ FESİH

EMEKLİ İKEN ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE İADE TAZMİNATININ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA İŞYERİNDE GEÇEN KIDEMİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_4.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5309

2013/13271

12.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAYACAĞI


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_3.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5216

2013/13277

12.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

 

DEVAMSIZLIK

DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

DEVAMSIZLIK KONUSUNDA 1 AYIN TAKVİM AYINI İFADE ETMEYECEĞİ

İŞ GÜNÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN ÇALIŞILMASI GEREKEN GÜN OLARAK ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 16_2.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5219

2013/13279

12.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59

 

 

YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ

KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ŞEKLİNİN ÖNEMLİ OLMADIĞI

YILLIK İZNİN KULLANDIRILDIĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI

YILLIK İZNİN İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞER BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/17969

2013/13320

15.07.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/225

 

 

YEMİNİN KONUSU

YEMİNİN YAPILIŞ USULÜ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_40.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/39867

2013/28716

08.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11, 32

1475 S. İşK/14

 

 

İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASININ GEREKMESİ

DEĞİŞİKLİK FESHİNDE ÖLÇÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREKLİLİĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_39.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9138

2013/27777

01.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/120

1475 S. İşK/14

 

 

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞINI GÖSTEREN BELGENİN İŞVERENE VERİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_38.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/37676

2013/28077

04.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/120

1475 S. İşK/14

 

 

ZAMAN AŞIMI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_37.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/38778

2013/28244

05.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

1475 S. İşK/14

 

 

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK

ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN YAPILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_36.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/33206

2013/28313

05.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 6, 59

1475 S. İşK/14

 

 

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

ALT İŞVEREN DEĞİŞİKLİKLERİNİN İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU

FESHE BAĞLI HAKLARIN İSTENEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_35.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/39104

2013/28336

05.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_34.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/10344

2013/28364

06.11.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/107

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

DAVALARIN YIĞILMASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_33.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/38773

2013/28487

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

6099 S.TebK/21,35

4857 S. İşK/17

1475 S. İşK/14

 

 

TEBLİGAT


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_32.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/7279

2013/28602

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_31.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/7293

2013/28616

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

2821 S. SK/31

 

 

SENDİKAL NEDENLERLE FESİH OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_30.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/31558

2013/28651

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34, 41

 

 

 

TALEPLE BAĞLILIK

TALEPLERE İLİŞKİN FAİZ TÜRLERİ AYRIŞTIRILMADAN SADECE YASAL FAİZ DENİLMESİ HALİNDE İŞ YASASININ 34. MADDESİNDEKİ FAİZİN ANLAŞILACAĞI

DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEBİNİN AYRI AYRI BELİRTİLMİŞ OLMASI HALİNDE 34. MADDENİN UYGULANMAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_29.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/39867

2013/28716

08.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11, 32

1475 S. İşK/14

 

 

BELİRLİ SÜRELİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE YAPILACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_28.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/36844

2013/28726

08.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

1475 S. İşK/14

 

 

DEVAMSIZLIĞIN SAATLER TOPLANARAK HESAPLANAMAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_27.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/43648

2013/31451

02.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

 

FAZLA ÇALIŞMA

24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE FİİLİ ÇALIŞMANIN EN FAZLA 14 SAAT OLACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_26.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/43688

2013/31452

02.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

 

 

 

ÜCRET ALACAKLARININ NET OLARAK TALEP EDİLMESİ

NET ÜCRET HESABINDA SGK PRİM ORANLARININ DA DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_25.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/44651

2013/31457

02.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/68

 

 

ARA DİNLENMESİ

ON BEŞ SAATLİK ÇALIŞMADAN 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_21.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/43376

2013/31469

02.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

 

 

ÜCRET

ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_24.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/45785

2013/31901

04.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59

 

 

ZAMAN AŞIMI

YILLIK İZİN ÜCRETİNDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FESİHTEN SONRA ON YIL OLMASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_23.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/12454

2013/32034

05.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN TESPİTİ

BİRLİKTE İSTİHDAM DA 30 İŞÇİNİN TÜM ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 16_22.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/28473

2013/32079

05.12.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

İŞYERİNİN İŞE İADE BAŞVURUSUNDAN ÖNCE KAPANMIŞ OLMASI

İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ

İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 16_45.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/917

2013/2451

18.02.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/130

 

 

SİGORTALILIK İÇİN FİİLİ-GERÇEK ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ

SİGORTALILIK TESCİLİNİN İPTALİ


 

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 16_44.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/25228

2013/4512

12.03.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/26

 

 

RUCÜAN TAZMİNAT

MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ BAĞLAYICILIĞININ OLMAMASI

KUSUR RAPORU ALINMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 16_43.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/359

2013/5041

18.03.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK/41

 

 

SİGORTALI LEHİNE YENİ HAKLAR GETİREN SOSYAL GÜVENLİK YASALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ OLAYLARA DA UYGULANABİLECEĞİ

TUTUKLULUK HALİNİN BORÇLANILABİLMESİ İÇİN SİGORTALININ BERAAT ETMESİNİN GEREKMESİ

SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASINI İSTEYEBİLMESİ

SUÇSUZLUK KARİNESİ


 

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 16_42.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5703

2013/6622

02.04.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/80

6183 S. AUK/35

 

 

PRİM BORCUNDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ÜZERİNE DURACAĞI

İFLASIN ERTELENMESİ KARARINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUN DEVAM EDECEĞİ


 

YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 16_41.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1737

2013/7836

15.04.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/61

 

 

 

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI


 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 16_50.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/4449

2013/10424

21.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK/31

 

 

TOPTAN ÖDEME

HİZMETLERİN İHYASI


 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 16_49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/5426

2013/11093

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5510 S. SGK/56

 

BOŞANAN EŞLERİN BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMESİ

EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA

YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

16_48.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/17512

2013/12964

20.06.2013

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/79

5510 S. SGK/86

 

 

HİZMET TESPİTİNİN KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRMESİ

HİZMETLERİN NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 16_47.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/8127

2013/12974

20.06.2013

İlgili Kanun / Madde

1479 S. Bağ-Kur/24

 

 

GERÇEK VE FİİLİ BİR ÇALIŞMAYA DAYANDIĞI KANITLANAMAYAN ODA KAYDININ TEK BAŞINA SİGORTALILIK HAKKINI KAZANDIRAMAYACAĞI


 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 16_46.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3164

2013/13933

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

2926 S. T.Bağ-Kur/2,3

 

 

ÜRÜN TESLİMİNE DAYALI TARIM BAĞKURLULUĞU’NDA TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ SÜRDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNİN DE GEREKMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_70.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27410

2013/19074

17.09.2013

İlgili Kanun / Madde

2821 S. İşK/45

 

 

SENDİKA YÖNETİCİLERİ İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLERİN SENDİKA GELİRLERİNİ AŞMASI

SENDİKA GELİRLERİNİ AŞAN YÖNETİCİ ÜCRELERİNİN SENDİKA GELİRLERİNİN FAALİYET DIŞI KULLANMA YASAĞI KAPSAMINA GİRECEĞİ

SENDİKACININ KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİNİN ÜCRETİNİ ALABİLMESİ İÇİN İZNİN ZORUNLU NEDENLERLE KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARAININ GEREKEMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_69.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26026

2013/19201

19.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME

YİRMİ DÖRT SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMALARDA FİİLİ ÇALIŞMANIN 14 SAAT OLARAK ALINACAĞI

14 SAATİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE EKLENMEDEN 11 SAATİ AŞAN KISMIN FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEĞİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_68.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26430

2013/19440

23.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

 

 

PRİM

PRİM ÖDEMESİNDE AYRIMI HAKLI KILACAK NEDEN OLMADIKÇA EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_67.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/27489

2013/19764

23.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

6100 S. HMK/177

 

 

BOZAMADAN SONRA ISLAH YOLUYLA ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_66.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/28092

2013/19895

26.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

 

 

GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_65.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/26670

2013/20483

01.10.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24,69

 

 

EYLEMLİ FESİH

İŞVEREN VEKİLİNİN ONUR KIRICI BEYANLARI ÜZERİNE İŞİN TERKİ

11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA ARA DİNLENMESİNİN EN AZ 1,5 SAAT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_64.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/26565

2013/20677

03.10.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24

1475 S. İşK/14

 

 

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH

KIDEM TAZMİNATI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_63.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/26562

2013/21200

08.10.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/120

1475 S. İşK/14

 

 

YAŞIN DIŞINDA EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE FESİH

BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_62.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/26474

2013/22165

23.10.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/15

 

 

SENDİKA GENEL KURULU’NUN İPTALİNE KARAR VERİLMEDEN SADECE GENEL KURULDA YAPILAN SEÇİMLERİN İPTALİ HALİNDE SENDİKAYA KAYYIM ATANMASININ OLANAKLI OLMADIĞI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_61.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/27029

2013/22166

23.10.2013

İlgili Kanun / Madde

2822 S. TSGLK/13,14

 

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ

SENDİKA ÜYE SAYISININ ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN İSTENEN ÜYE KAYIT FİŞLERİYLE BELİRLENMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_60.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/28148

2013/22168

23.10.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/43,79

 

 

 

İŞLETME DÜZEYİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ

YETKİLİ MAHKEMENİN İŞLETME MERKEZİNİN BAĞLI BULUNDUĞU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞܒNÜN YETKİ ALANINDAKİ MAHKEME OLDUĞU


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_59.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27620

2013/23200

04.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17,120

1475 S. İşK/14

 

 

EMEKLİLİK SONRASI AYNI İŞYERİNDE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA

İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARININ RE’SEN TESPİT EDİLEREK DİNLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_58.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27643

2013/23361

05.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/37

1475 S. İşK/14

 

 

BANKA KAYITLARININ ÖDEMEYİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_57.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27551

2013/23520

07.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59,120

1475 S. İşK/14

 

 

ARALIKLI ÇALIŞMALARDA HER BİR DÖNEMİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

ARA VERİLEN DÖNEM 10 YILI AŞMIŞSA BU DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI HESABI YAPILAMAYACAĞI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_56.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27761

2013/23841

08.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/120

1475 S. İşK/14

 

 

PRİM GÜN SAYISI VE SİGORTALILIK SÜRESİ AÇISINDAN YAŞLILIK AYLIĞINI HAK ETMİŞ OLMA

EMEKLİLİK İÇİN YAŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ

ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ GERİ İSTENEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_55.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/27767

2013/23847

08.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59

 

 

 

İŞE İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA YILLIK İZİN ÜCRETİNİN TALEP EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN DAVANIN SONUCUNA GÖRE BELİRLENECEĞİ

YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHLE MUACCEL OLACAĞI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_54.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/28146

2013/23941

11.11.2013

İlgili Kanun / Madde

6098 S. YBK/132

 

 

İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_53.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/28605

2013/25587

19.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

 

İŞYERİNE ALKOLLÜ GELME

HAKLI FESİH


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_52.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/29206

2013/26621

26.11.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

 

İŞİN YAPILDIĞI YERDEKİ İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLMASI

İŞYERİNİN TANIMI


 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 16_51.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/33468

2013/28331

06.12.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STK/34,43

 

 

 

İŞLETME İTİRAZININ YETKİ DAVASINDA BEKLETİCİ MESELE YAPILACAĞI

BAĞLI İŞYERLERİNİN İŞLETME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ


 

 

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta