DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_20.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/14708

2013/10496

05.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

6356  S. STSK/25

 

 FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞININ SADECE TANIK BEYANLARIYLA  İSPAT EDİLEMEYECEĞİ

İŞE İADE TAZMİNATININ ALT VE ÜST SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE İ.K’NUN 53. MADDESİNDEKİ KIDEM SÜRELERİNİN DİKKATE ALINACAĞI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_19.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5279

2013/12346

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,41

 

 İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHALE BİTİMİ NEDENİYLE SONA ERMESİ

İBRANAMEDE BELİRTİLEN ÖDEMEYİ İŞÇİNİN İNKAR ETMESİ

ÖDEMENİN İŞYERİ MALİ KAYITLARINDA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_18.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3855

2013/12352

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/303

 

 KESİN HÜKÜM

KESİN HÜKMÜN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA RE’SEN DİKKATE ALINACAĞI

KESİN HÜKMÜN VARLIĞINDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN MÜDDEABBİHİNİN AYNI OLMASININ ÖNCEKİ YARGILAMADA AÇIKÇA RED EDİLMİŞ OLMAMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_17.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3898

2013/12354

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/69

 

 GECE ÇALIŞMASININ GÜNDE 7,5 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ

GECE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLAR İÇİN HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMA OLMASADA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_16.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3891

2013/12357

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

6098 S.BK S./131,146,151,

6100 S. HMK/316

 

 ZAMAN AŞIMI

KIDEM İHBAR TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FESİHTEN İTİBAREN 10 YIL OLMASI

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARDA ZAMAN AŞIMININ ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YIL OLMASI

6100 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİ NİN CEVAP DİLEKÇESİ İLE YAPILMASININ GEREKMESİ

6100 SAYILI YASAYA GÖRE ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİNDEN SONRA İKİ HAFTA İÇERİSİNDE ZAMAN AŞIMI DEFİNİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİ

SÜRE GEÇTİKTEN SONRA ZAMAN AŞIMI DEFİNİN ANCAK KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAKATİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_15.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3900

2013/12358

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK./41

 

 FAZLA ÇALIŞMA

FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN İSPAT ETMESİNİN GEREKMESİ

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİNİ GÖSTEREN İMZALI ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYIT KONULMADAN İMZALANMASI HALİNDE BAĞLAYICI OLDUĞU AKSİNİN YAZILI BELGE İLE İSPATININ GEREKMESİ 

BELGELERE DAYALI FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

TANIK ANLATIMLARINA DAYALI FAZLA ÇALIŞMALARDA YAPILAN İNDİRİMİN HAKKIN ÖZÜNÜ ORTADAN KALDIRACAK ORANDA OLAMAYACAĞI

TAKTİRİ İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN TUTARA VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_14.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5298

2013/12359

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32,41

 

 İBRANAMENİN YENİ BK ÖNCE DÜZENLENMİŞ OLMASI

İBRANAMEDE İRADE FESADININ BİR YIL İÇERİSİND İLERİ SÜRÜLMESİNİN GEREKMESİİ

İBRANAMENİN MİKTAR İÇERMESİ HALİNDE MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLACAĞI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_13.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/14015

2013/12369

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/8

 

 HER AY DÜZENLİ BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI, TARAFLAR ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞINI GÖSTERMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_12.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5432

2013/12388

01.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,57

 

 HAKLI FESHİN İSPAT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

ÖDENMEYEN İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN KANITLAMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_11.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/17315

2013/12526

03.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K18-21

 

 İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

İŞLETMESEL FESHİN YARGISAL DENETİMİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_10.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/19079

2013/12558

03.07.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STS/11,79

 

 UYGULANMAKTA OLAN GREVİN YASA DIŞILIĞININ TESPİTİ

YETKİLİ MAHKEME


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_9.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16442

2013/12559

03.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İK/2,3

 

 ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

ASIL İŞİN BÖLÜNÜP ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN KOŞULLARI

KAMU KURULUŞLARI AÇISINDAN DA MUVAZAALI ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN KURULAMAYACAĞI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN İŞ MÜFETTİŞİ TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE ALT İŞVERENİN İŞYERİ KAYDININ İPTAL EDİLECEĞİ, İŞÇİLERİN BAŞINDAN İTİBAREN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_8.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16406

2013/12573

03.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,18-21

6356 S. STS/25

 

 İSTİFA İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

İSTİFA DİLEKÇESİNDE İRADENİN FESADA UĞRATILMASI

İŞÇİLİK ALACAKLARINI ÖDEYECEĞİM VAADİ İLE İŞÇİDEN ALINAN İSTİFA HALLERİNDE İŞVEREN FESHİNİN BULUNDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKMESİ

İŞÇİNİN FESİH İÇİN HAKLI NEDENLERİ VARKEN İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASINA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

İSTİFA DİLEKÇESİNİŞN GENEL İFADELER TAŞIMASI HALİNDE İŞÇİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUT SEBEPLERİ BELİRTEBİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_7.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/17911

2013/12579

03.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K18-21

 

 FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASI AÇILABİLECEĞİ

BİLDİRİMLİ FESİTE SÜRENİN TEBLİĞ İLE BAŞLAYACAĞI

EYLEMLİ FESİHTE SÜRENİN EYLEMLİ FESHİN YAPILDIĞI TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

SÜRENİN HAK DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU VE KESİLEMEYECEĞİ 


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_6.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5457

2013/13162

11.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,32

1475 S. İşK/14

 

 GENİŞ ANLAMDA ÜCRET

İŞÇİYE YOLA GİTTİĞİNDE ÖDENEN HARCIRAH VE YEMEK PARALARININ, İŞÇİNİN ÜCRETİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

MATBU VE NEDEN BELİRTİLMEMİŞ İSTİFA BELGESİNE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2307

2013/13164

11.07.2013

İlgili Kanun / Madde

864 S.D. İş. K/14

 

 GEMİ ADAMININ ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ

HAKLI FESİH

GEMİ ADAMININ VERDİĞİ ZARARAIN İSTENEBİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_4.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4186

2013/13196

11.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K18-21

 

 İHBAR ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH

 FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİYE TEKRAR İHBAR ÖENELİ VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5158

2013/13212

11.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25, 26

 

 DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ

ALTI İŞ GÜNLÜK VE BİR YILLIK SÜRELERİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLDUĞU

GEÇERLİ FESİH DURUMUNDA ALTI GÜNLÜK SÜRENİN İŞLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 13_2.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5219

2013/13279

12.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/57

 

 YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN FESHİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

YILLIK İZİN KULLANILDIÜĞININ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

TILLIK İZİNDE ZAMAN AŞIMININ FESİH TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

13_1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/11622

2013/13283

12.07.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

1475 S. İşK/14

 

 İŞE İADE DAVASINDA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞ OLMASI

KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTEMLİ DAVADA FESHİN GEÇERLİ OLDUĞU TESPİTİNİN KESİN HÜKÜM OLUŞTURACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_41.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12029

2013/11935

15.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/47

 

 GENEL TATİL


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_40.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9842

2013/13792

08.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

1475 S. İşK/14

 

 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_39.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5859

2013/14013

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18

 

 İŞE İADE DAVASINDA OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜ

OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİŞN TÜRÜNÜN ÖNEMİNİN OLMAMASI

İŞ YASASI KAPSAMINDA KALANLARIN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN OTUZ İŞÇİ KAPSAMINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI

TARIM İŞLERİNDE ELLİDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLECEĞİ

BİRLİKTE İSTİHDAM HALİNDE TÜM ŞİRKETLERDEKİ İŞÇİLERİN OTUZ İŞÇİ HESABINDA DİKKATE ALINACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_38.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5860

2013/14014

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

 

 İKALE BOZMA SÖZLEŞMESİ

BOZAMA SÖZLEŞMESİNİN DAR YORUMLANMASININ GEREKMESİ

MAKUL YARAR ÖLÇÜTÜ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_37.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/6070

2013/14072

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2

 

KAMU İHALE KURUMU KANUNU AÇISINDAN ESER SÖZLEŞMESİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN KURULMASINA ENGEL OLMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_36.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9831

2013/14115

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

 

 ÜCRET

ÜCRET HESAP PUSULASI

GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_35.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/40513

2013/14414

14.05.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İş. K/14

 

KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI

KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİNDE FAİZ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_34.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/15287

2013/14434

14.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2

 

ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI ASIL İŞTE SÜRDÜRMESİ

İŞYERİ DEVRİ

ALT İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ HALİNDE YENİ ALT İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMASININ YENİ BİR İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDE OLMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_33.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5958

2013/14482

15.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

1475 S. İş. K/14

 

DEVAMSIZLIĞIN İSTİRAHAT RAPORU İLE GEREKÇELENDİRİLMİŞ OLASI

RAPOR BİTİM TARİHİNDE İŞE ALMAYARAK FESHİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI

FESİH SONRASI TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ SONUCA ETKİLİ OLMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_32.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/11945

2013/14577

15.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

1475 S. İş. K/14

 

 İBRANAMENİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞMESİ NEDENİYLE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_31.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3667

2013/15212

21.05.2013

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK/36

 

KAMU KURULUŞU İHALE MAKAMININ  SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_30.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9831

2013/15684

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

2821 S. SK/31

 

SENDİKAL TAZMİNAT


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_29.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13524

2013/15828

27.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5953 S. Bas.İşK/14

 

GAZETECİNİN YÜZDE BEŞ ALACAĞININ HESAPLANMASI

YÜZDE BEŞ FAZLA ALACAĞIN ASIL ALACAĞIN DÖRT BEŞ KATINI GEÇEMEYECEĞİ

YÜZDE BEŞ FAZLA ALACAKALRI HESAPLANIRKEN ASIL ALACAK ÜZERİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILDIKTAN SONRA YÜZDE BEŞLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_28.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/6059

2013/15842

27.05.2013

İlgili Kanun / Madde

5521 S. İşMK/5

 

İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_27.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/39329

2013/16455

30.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş.K/18-21,25

 

İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK

GEÇERLİ NEDEN

İŞÇİNİN OBJEKTİF NİTELİKTEKİ ELEŞTRİLERİNİN GEÇERLİ NEDEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_26.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/2802

2013/17561

10.06.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İş.K/14

 

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI

AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

ÖDENDİĞİ TARİHTEN FESİH TARİHİNE KADAR YASAL FAİZ İLE MAHSUP EDİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_25.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1522

2013/18228

13.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/18-21,26

 

 İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESHİN İŞÇİNİN DAHA ÖNCEK YAPMIŞ OLDUĞU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN CEZALANDIRILMASI AMACI TAŞIYAMAYACAĞI

HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMAYA İLİŞKİN ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİNZARARAIN VE FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENMESİ İLE BAŞLAYACAĞI

ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLMASININ   FESHİ HAKSIZ KILACAĞI ANCAK GEÇERSİZ KILMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_24.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1531

2013/18231

13.06.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/297

 

MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_23.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1548

2013/18237

13.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/18-21,24

 

HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN İŞÇİ

İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_22.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3212

2013/18251

13.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/18-21

 

 İŞE İADE TAZMİNATININ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNİ BELİRLEYEN KIDEME GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 13_21.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/19728

2013/19324

24.06.2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/41

 

TIR ŞOFÖRÜNE ÖDENEN HARCIRAHIN ÜCRETİN PARÇASI OLDUĞU

TIR ŞÖFÖRÜNE ÖDENEN HARCIRAHIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN KARŞILIĞI OLAMAYACAĞI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 13_46.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14540

2013/165

15.01.2013

İlgili Kanun / Madde

1479.S. BağK/ 50

 

 BASAMAK FARKINDAN DOĞAN PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNİN İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN OLMADIĞI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 13_45.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/24480

2013/1255

05.02.2013

İlgili Kanun / Madde

5510.S. SGK/ 14

506 S. SSK/26

 

KAÇINILMAZLIK

MESLEK HASTALIĞININ OLUŞUMUNDA KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 13_44.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/327

2013/1329

05.02.2013

İlgili Kanun / Madde

5510.S. SGK/ 86

506 S. SSK/79

 

 SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLMASI

SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI

HASILAT KİRASI

BAĞIMLILIK


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 13_43.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/13

2013/2604

12.02.2013

İlgili Kanun / Madde

6100.S. HMK/ 124

 

 TEMSİLCİDE YANILMA


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 13_42.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/21515

2013/13762

05.03.2013

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/ 10,26

 

RÜCU

İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU İÇİN İŞÇİNİN İŞ KAZASINDAN SONRA KURUMA BİLDİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 13_51.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/20687

2013/6943

08.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S. İşK/ 77

 

 KUSUR RAPORUNUN HÜKME ESAS OLACAK NİTELİKTE OLMAMASI

SENDİKALI OLMAYAN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN SENDİKALI İŞÇİYE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 13_50.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/5758

2013/10294

20.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S. İşK/ 77

 

 MADDİ ZARARAIN GERÇEK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 13_49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6805

2013/11523

03.06.2013

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/ 79

 

 HİZMET TESPİTİ

HİZMET TESPİTİNDE SİGORTALININ ÇALIŞTIĞI GERÇEK İŞYERİNİN TESPİTİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 13_48.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6930

2013/11723

04.06.2013

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/ 79

 

 MEVSİMLİK İŞ

MEVSİMLİK İŞTE ÇALIŞANIN HİZMET TESPİTİ

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 13_47.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7417

2013/12193

10.06.2013

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/ 79

 

 USTA ÖĞRETİCİLER

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ OLARAK OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_72.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7761

2013/3600

22.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 8, 57

 

 MEVSİMLİK İŞ SAYILMASI İÇİN  YILIN 11 AYI AŞAN ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_71.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14774

2013/10011

07.05 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 17,18-21

 

 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİREN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_70.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16405

2013/11851

21.05 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 71

 

 ONDÖRT YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARLA İŞ SÖZLEŞMESİ KURULAMAMASI

YASANIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ YASASININ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

13_69.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16976

2013/11855

21.05 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 21

 

 İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN LALACAKALRININ İŞVEREN TARAFINDAN BELİRLENEBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞU

İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

  13_68.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16979

2013/11856

21.05 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 17

 

 ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRLERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_67.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/14750

2013/13376

03.06 .2013

İlgili Kanun / Madde

6100. HMK/ 323

 

GÖREVSİZLİK YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE GÖNDERİLEN MAHKEMENİN HÜKMEDECEĞİ

GÖREVSİZLİK NEDENİYLE VERİLEN RED KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_66.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/13503

2013/14394

14.06 .2013

İlgili Kanun / Madde

6100. HMK/ 18-21

 

 İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

İŞLETMESEL NEDENLERE DAYANAN FESHİN YARGISAL DENETİMİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_65.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/16422

2013/15619

26.06 .2013

İlgili Kanun / Madde

6356. S.STK/ 43

 

TİS YETKİSİNE İTİRAZ

DAVA DİLEKÇESİNDE SOMUT DELİLLERİN YER ALMASI ZORUNLULUĞUNUN YARGILAMA YAPILARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_64.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/15096

2013/15718

27.06 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 18-21

 

 İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE TUTANAKLARDA İMZALARI BULUNAN İŞÇİLERİN DİENLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_63.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18075

2013/16856

08.07 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 18-21

 

 İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI

GEÇERLİ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_62.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/19286

2013/17449

12.07 .2013

İlgili Kanun / Madde

6356. S. STK/ 10

2821 S. SK/10

 

 SENDİKA BAŞKANLAR KURULUNUN ZORUNLU ORGAN OLMADIĞI

SENDİKA TÜZÜKLERİNE DELEGE SEÇİLMEYİ ENGELLEYİCİ VEYA KISITLAYICI HÜKÜMLER KONULAMAYACAĞI

DEMOKRATİK ESASLARA AYKIRI TÜZÜK HÜKÜMLERİYLE YAPILAN GENEL KURULUN HUKUKA AYKIRILIĞIN SONUCA ETKİLİ OLUP OLMAMASINA BAKMAKSIZIN GENEL KURULUN İPTALİNİ GEREKTİRECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_61.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/21497

2013/18156

05.09 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 18-21

 

 FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVANIN TESPİT DAVASI OLMASI

İŞE İADE DAVASINDA  SENDİKAL TAZMİNATIN REDDİNİN HUKUKİ SEBEB İLİŞKİN OLDUĞU

SENDİKAL NEDENİN RED EDİLMESİ NEDENİYLE EDA DAVASI GİBİ RED VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_60.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18949

2013/18191

05.09 .2013

İlgili Kanun / Madde

1475. İşK/ 14

 

 KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_59.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/19549

2013/18192

05.09 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 18-21

 

 MAKİNELERDE OLUŞAN HASARDA İŞÇİNİNDE SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI

GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_58.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/21018

2013/18341

09.09 .2013

İlgili Kanun / Madde

4857. İşK/ 18-21

 

 GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

GEÇERLİ FESİH İÇİN ÜRETİM VE İŞ İLİŞKİSİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_57.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26658

2013/18451

10.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 57

6100 S. HMK/225

 

 YILLIK İZİNİN İSPATI

YEMİN DELİLİNE DAYANAN TARAFA YEMİNİN HATIRLATILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_56.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18800

2013/18737

13.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 2, 18-21

 

 ALT İŞVEREN

BİRLİKTE İSTİHDAM

İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_55.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/18796

2013/18740

13.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 2, 18-21

 

 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMDA İŞE İADENİN ALT İŞVERENE YAPILACAĞININ BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ

FESHİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENİN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAKALRI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_54.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26307

2013/18846

16.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 41

 

 FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ALACAKLARINA EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_53.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/21049

2013/19112

17.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 2,18-21

 

 HİZMET ALIMININ ÖZEL KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLMASI

ÖZEL KANUNDAKİ DÜZENLEMYE GÖRE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİNN 4857 SAYILI YASAYA AYKIRI OLMADIĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 13_52.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26182

2013/19137

17.09.2013

İlgili Kanun / Madde

4857.S.  İşK/ 18-21,22

 

 VARDİYA DEĞPİŞİKLİĞİNİN BİR VEYA BİR KAÇ İŞÇİYLE SINIRLI YAPILMASI

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK


 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta