DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-20.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2026

2013/1321

20.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11

 

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ OBJEKTİF KOŞULLARININ BULUNMAMASI

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLDUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-19.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2572

2013/2349

07.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2

 

ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI

MUVAZAA

MUVAZAA NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ZARARA UĞRATILMASININ HAKSIZ EYLEM OLMASI

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA DAYANILABİLECEĞİ

İŞÇİ TEMİNİNE DÖNÜK SÖZLEŞME

GERÇEK İŞVERENE İŞÇİNİN İADESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-18.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2542

2013/5823

08.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11

6098 S.BK/445

 

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE SÜRESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-17.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1587

2013/7013

18.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17-21

 

TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ TÜZEL KİŞİNİN BORCUNDAN SORUMLU OLAMAYACAKLARI

HUSUMET


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-16.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3020

2013/7082

18.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

 

 

DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-15.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/10364

2013/7092

18.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

 

OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞACAK DERECEDE ZARARA NEDEN OLMADA İŞÇİNİN KUSURLU OLMASININ GEREKMESİ

OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİN DAR ANLAMDA BRÜT ÜCRET ESAS ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

SEFER PRİMİNİNDE DAR ANLAMDA ÜCRET OLDUĞU


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-14.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/13495

2013/7316

22.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/47

 

ARİFE GÜNÜ ÇALIŞMANIN TİS HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-13.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9170

2013/7444

24.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2,18-21

 

BELEDİYELERİN ASLİ İŞLERİNİ ALT İŞVERENE VEREBİLMELERİ

İHALE SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE FESİH

FESHİN SON ÇARE İLKESİ AÇISINDAN FESHİN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-12.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9792

2013/7452

24.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

EMEKLİ İŞÇİ

GEÇERSİZ FESİH

İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-11.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2900

2013/7458

24.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41,63

 

FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN ÜCRET BORDROLARININ GEÇERLİ OLACAĞI

FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇİNDE KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILDA 270 SAATE KADAR BAĞLAYICI OLACAĞI

FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA ARA DİNLENMELERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

GÜNDE 11 SAATE KADAR 11 SAAT DAHİL ÇALIŞMLARDA 1 SAAT, 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

ARA DİNLENMELERİNDE İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK EDEBİLECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-10.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/13110

2013/7487

24.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

GEÇERSİZ FESİH

İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞINI HAK ETMİŞ OLMASI

İŞE İADE TAZMİNATININ DÖRT AY OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-9.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/10947

2013/7651

25.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-8.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3356

2013/8526

09.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32,37

 

ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEMEK ÜZERE TARAFLARCA KARARLAŞTIRILABİLMESİ

ÜCRET HESAP PUSULASI VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

İMZALI BORDROLARDAKİ ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI

ÇİFT BORDRO UYGULAMASI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-7.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/9200

2013/8904

15.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

GEÇERSİZ FESİH

İŞÇİNİN 13 YILLIK KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ 6 AY OLRAK BELİRLENMESİNİN YERİNDE OLMAMASI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-6.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/2279

2013/9629

23.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

 

MEVSİMLİK İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASI


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3200

2013/9844

27.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

6100 S. HMK/31

 

HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-4.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/6385

2013/9951

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

 

EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3456

2013/9952

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 41

 

İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ ÖDENMEMESİ

İŞVERENİN İŞÇİLERE KALMAK İSTEYENLERİN KALABİLECEĞİ İSTEMEYENLERİN GİDEBİLECEĞİ SÖYLEMİNİN AÇIK BİR FESİH BEYANI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-2.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/4847

2013/9954

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

 

DOĞRULUK VE BAĞLIKLA UYMAYN DAVRANIŞ

HAKLI FESİH


YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 15-1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/7957

2013/9969

28.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2,17

 

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİNİN TESPİTİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-42.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2207

2012/42609

13.10.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/26

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN HESABI VE BAŞLAMASI

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-41.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3310

2013/2417

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/297,298,321

 

HÜKMÜN YASANIN ARADIĞI ZORUNLU UNSURLARI TAŞIMASININ GEREKMESİ

GEREKÇELİ KARARAIN TEFHİM EDİLEN HÜKÜM KISMINA AYKIRI OLAMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-40.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1618

2013/2714

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/68

 

ARA DİNLENMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-39.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1699

2013/3484

29.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/63

 

ÇALIŞMA SÜRELERİ

FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILIP AŞILMAMASINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ AŞILMASADA FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-38.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26496

2013/3782

31.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

İŞE İADE DAVASI

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE TALEP OLMASADA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

15-37.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/3519

2013/3974

04.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32, 41

 

ÜCRET

GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ

FAZLA ÇALIŞMA


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-35.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2770

2013/4106

04.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32,57

 

İÇ HUKUK KURALI İLE ULUSLARARASI MEVZUATIN ÇATIŞMASI

ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE ÜSTÜNLÜK TANINMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-34.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/42519

2013/5654

13.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

6098 S. BK/132

 

İBRANAMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

İVAZLI İBRANIN ÖDEMENİN BANKA KANALIYLA YAPILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-33.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/46465

2013/5851

18.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

 

HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVİNİ YAPMAMA

AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEYECEĞİ

ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN FESHİN HAKSIZ FESİH OLACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-32.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/42421

2013/7129

27.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

FAZLA ÇALIŞMA

SATIŞ TEMSİLCİSİNİN FAZLA ÇALIŞMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-31.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/25792

2013/10539

28.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

 

 

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

YAZILI YAPILMIŞ OLMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLMASI

İŞVERENİN ZARARA UĞRAMA OLASILIĞININ BULUNMASININ YETERLİ OLMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-30.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/276

2013/10657

01.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/5

 

EŞİT DAVRANMA İLKESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-29.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/759

2013/10828

02.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/4

 

TARIM İŞİ

İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-28.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/991

2013/11127

04.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/4

 

A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ

A.Ş İLE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VEKALET AKDİNE DAYANMASI

TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-27.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/31079

2013/11184

04.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

MUVAZAA

İŞVERENİN KAMU KURULUŞU OLMASININ MUVAZAA KOŞULLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ OLMAMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-26.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/1360

2013/11378

08.04.2013

İlgili Kanun / Madde

7201 S. TebK. İşK/7

 

TEBLİGATA İLİŞKİN KURALLARIN RE’SEN GÖZETİLECEĞİ

ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT

MUHATABA TEBLİGAT

VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-25.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/41226

2013/12675

29.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/14

 

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN GÜNLERİN DİKKATE ALINMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-24.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/7529

2013/12802

29.04.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/6

 

İŞYERİ DEVRİ

İŞYERİ DEVRİNİN HUKUKİ SONUÇLARI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-23.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/7712

2013/13221

02.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/53

6100 S.HMK/141

 

ZAMAN AŞIMI DEFİN,N CEVAP DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLMESİ ZORUNLULUĞU

CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA ZAMAN AŞIMI DEFİNDE BULUNABİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-22.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/7849

2013/13353

03.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

 

SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMALARININ SAPTANMASI

PRİM ÖDEMLERİNİN FAZLA ÇALIŞMAYI AŞAN KISIMLARININ ÖDENMESİNE KARAR VERİLECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15-21.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9265

2013/13394

03.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

 

KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI


YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 15-46.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9582

2012/14761

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S. SGK/108

 

EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİ İÇİN GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK UNSURLAR


YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 15-45.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/13623

2012/14782

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/79

 

EKSİK PRİM GÜN SAYISININ TESPİTİ


YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 15-44.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/12033

2012/14787

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

2829.S. HBK/10

 

SİGORTALI HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

TAM SİGORTALILIĞININ BİRLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BORCUN OLMAMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 15-43.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9897

2012/14803

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

5510. SGKK/89

 

YANLIŞ VE YERSİZ ALINAN PRİMLERİN İADESİNİN GERİYE DOĞRU 10 İÇİN OLANAKLI OLDUĞU


YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 15-36.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/11141

2012/14934

14.09.2012

İlgili Kanun / Madde

506. SSK/79

 

SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15-51.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/11057

2012/6204

16.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/79

 

HİZMET TESPİTİ

ÇALIŞMA OLGUSUNUN NET OLARAK SAPTANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15-50.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6490

2012/6612

19.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/79

 

TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15-49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/8240

2012/6785

30.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S. SSK/79

 

SOSYAL GÜVELİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVLARLA İŞÇİLİK ALACAKLARININ BİRLİKTE GÖRÜLEMEYECEĞİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15-48.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13919

2012/20491

19.11.2012

İlgili Kanun / Madde

6098 S. BK/55

 

KAMU DÜZENİNDEN OLAN YASA HÜKÜMLERİNİN BÜTÜN FİİL VE İŞLEMLERE UYGULANACAĞI

SİGORTALININ MADDİ ZARARINDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ OLANAKLI OLMAYACAĞI


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15-47.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/3676

2012/25022

27.12.2012

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/79

 

GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-71.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7983

2012/27098

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/46

 

HAFTA TATİLİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-70.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/8000

2012/27112

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/26

 

ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-69.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/11445

2012/30062

28.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

ALT İŞVERENİN İŞE İADE KARARINI TEMYİZ ETMEMESİ

ASIL İŞVERENİN YARGITAY AŞAMASINDA GEÇERLİ FESHİ KANITLAMASI

ASIL İŞVERENİN SORUMLULUKTAN KURTULACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-68.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10476

2013/5

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 

FAZLA ÇALIŞMLARIN KANITLANMASI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-67.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9934

2013/29

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/11

1475 S. İşK/14

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-66.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9937

2013/32

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6100 S. HMK/109

 

İŞÇİ ALACAKLARININ KISMİ DAVA KONUSU OLUP OLMAYACAĞININ SOMUT OLAYA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-65.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9999

2013/211

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

6100 S. HMK/109

 

ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ

İŞYERİ DEVRİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-64.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10954

2013/909

25.01.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

 

ONBEŞ YIL SİGORTALILIK SÜRESİ 3600 GÜN PRİM KOŞULUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREREK KIDEM TAZMİNATI ALMANIN YENİDEN ÇALIŞMAYA ENGEL OLMAYACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

15-63.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/11017

2013/1606

01.02.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/24

 

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

15-62.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/12745

2013/2608

11.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

 

İŞYERİNDE UZUN SÜRE İKRAMİYE ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI

OLUMSUZ İŞ KOŞULU HALİNE GELME


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-61.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1920

2013/2980

14.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2

 

ALT İŞVERENE İŞLERİN VERİLMESİ GEÇERLİ NEDEN

ALT İŞVERENE VERİLDİKTEN SONRA KEYFİLİK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-60.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14200

2013/3291

19.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/59

 

KIDEM TAZMİNATI HESABINDA PRİMLERİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN FESİHLE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ

SON ÜCRET ÜZERİNDEN YILLIK İZİNLERİN HESAPLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-59.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14306

2013/3427

21.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BAŞKA İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI

DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI DAVRANIŞ

 HAKLI FESİH


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-58.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14268

2013/3580

22.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

 

İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN İSTİFAYLA SONA ERMESİ

AYNI İŞYERİNDE İKİNCİ DÖENM ÇALIŞMANIN HAKLI NEDENLE SONA ERMESİ

İSTİFA EDEN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI

İSTİFAYLA SONA EREN İLK DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-57.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14712

2013/4107

28.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 

FESİH BİLDİRİMİNİN AÇIK VE BELİRGİN OLMASI

İŞVERENİN UYARI AMACI İLE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN FESİH BİLDİRİMİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-56.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/15013

2013/4250

01.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ YARGIDA TAM YARGI DAVASI İLE GÖRÜLECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-55.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/14998

2013/4380

05.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/53

 

MEVSİMLİK İŞ

MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKININ BULUNMADIĞI HÜKMÜN NİSPİ EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-54.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/13098

2013/6371

26.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/53,57

 

İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN BAĞLAYICI OLDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-53.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10997

2013/6778

29.03.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/53,57

 

DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURMAYACAĞI

ŞARTLI İSTİFA TALEBİNİN ŞARTLI İŞVEREN KABULÜ İLE SONUÇSUZ KALMASI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15-52.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/7515

2013/10949

14.05.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/18-21

 

SİYASİ NİTELİKLİ GREV

TOPLU EYLEM YOLUYLA İŞÇİLERİN TEPKİLERİNİ İFADE ETME HAKLARININ ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANDIĞI

TOPLU EYLEM HAKKININ DA SON ÇARE OLARAK BAŞVURULAN BİR HAK OLMASI GEREKTİĞİ

BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKINA SAHİP OLAN İŞÇİLERİN BU EYLEMLERİNİ SON ÇARE VE ÖLÇÜLÜK İLKESİNE GÖR KULLANMALARININ GEREKMESİ


 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta