DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

   

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

4.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26710

2013/6465

21.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11

 

 

 • YARDIMCI DOÇENT KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMASINI GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİN BULUNMADIĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

5.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/45641

2012/29184

12. 09.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32,34

 

 

 • ÜCRETİN UZUN SÜRE ÖDENMEDİĞİ İDDASI

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELHGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 • ÜCRET HESABINDAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

10.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/48488

2012/27544

05. 09,2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32,34

 

 

 • ÜCRETİN NET OLARAK TALEP EDİLMEDİKÇE BRÜT TUTARLARDAN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • ÜCRETİN NETLEŞTİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK KESİNTİLER

 • NET ÜCRET HESAPLANIRKEN İHBAR TAZMİNATI SENDİKAL TAZMİNAT GİBİ ÜCRET NİETLİĞİNDE OLMAYAN ALACAKALRDAN SGK PRİMLERİNİN KESİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/4632

2012/28309

11. 09,2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/6

 

 

 • İŞYERİ DEVRİNİN TEMEL ÖLÇÜTÜ

 • İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

22.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/44088

2012/29283

12. 09.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11

 

 

 • BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ATAMA KRİTERLERİNİN SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİNİ BELİRLEYEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

23.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/44889

2012/31140

24. 09.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/63

 

 

 • ARA DİNLENMESİ

 • ARA DİNLENMESİNİN NİTELİĞİNE UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

24.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/28115

2012/36990

08.11.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 

 

 • FAZLA ÇALIŞMA


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

25.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/29128

2012/37213

12.11.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/22

 

 

 • İŞ HUKUKUNUN TEMEL AMACI

 • ÇALIŞMA KOŞULLARI

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

 • NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

26.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51419

2012/39553

27.11.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2

 

 

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

 • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ

 • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ

 • İŞYERİ DEVRİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

27.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/29003

2012/41844

10.12.2012

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İş. K/14

 

 

 • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

 • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESAPLAMA ESALARI

 • KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNDE FAİZ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

28.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/36629

2012/44361

26.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32-34

 

 

 • ÜCRETİN ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMASI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMADIĞI DÖNEM İÇİN GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

29.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/32034

2013/14

14.01.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. STİK/53

 

 

 

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

20.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/37130

2013/244

14.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 32, 57

1475 S. İş. K/14

 

 

 • İBRANAME

 • İRADENİN FESADA UĞRATILMASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

31.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/38436

2013/253

14.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

1475 S. İş. K/14

 

 

 • ZAMAN AŞIMI

 • TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ İŞÇİLİK ALACAKLARININ 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE TABİ OLACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

33.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/38449

2013/254

14.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,57

 

 

 • İHBAR TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

11.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/38644

2013/1604

16.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/63

 

 

 • ARA DİNLENMESİ

 • GÜNDE 11 SAAT DAHİL ÇALIŞMLARDA 1 SAAT 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

6.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26152

2013/2004

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

 

 • GEÇERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

 • İŞÇİNİN FESHİN İŞVERENİN DAYANDIĞI SEBEBİN DIŞINDA BAŞKA BİR SEBEBE DAYANDIĞINI İDDİA ETMESİ HALİNDE BU SEBEBİ KENDİSİNİN KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/39865

2013/2064

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

 

 

 • İDARİ SÖZLEŞME

 • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

7.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/39366

2013/2074

21.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

 

 

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

8.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1607

2013/2670

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,57

 

 

 • ISLAHIN BOZMA KARARINDAN SONRA YAPILAMAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

9.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/38537

2013/2673

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/57

 

 

 • YILLIK İZİNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASININ ZORUNLU OLMASI

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÖDEME ZAMANI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

12.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/26724

2013/3083

28.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2, 18-21

 

 

 

 • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN HANGİ İŞYERİNE İADESİNE KARAR VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

13.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/38168

2013/3410

29.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/3

 

 

 

 • ALT İŞVEREN İLİKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANDIĞINI TESPİT EDEN MÜFETTİŞ RAPORUNA İTİRAZ DAVASINDA VERİLEN KARARIN KESİN OLMASI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

14.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/41168

2013/3583

30.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

1475 S. İş. K/14

 

 

 • İŞÇİNİN YAPMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU İŞLERİ YAPMASI KONUSUNDA UYARILMAMASI

 • SAVUNMA ALMAMA

 • HAKSIZ FESİH

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

15.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/39624

2013/3803

31.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21,25

 

 

 • GEÇERLİ FESİH

 • FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ TAZMİNAT DAVASINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

16.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/44199

2013/3913

04.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

1475 S. İş. K/14

 

 

 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÜCRETİN PARÇASI OLMADIĞI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

17.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/28221

2013/3963

04.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

 

 

 • GEÇERSİZ FESİH

 • İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLENMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

18.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/20850

2013/4273

05.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11

 

 

 

 • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

19.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/42628

2013/4443

06.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

1475 S. İş. K/14

 

 

 • İŞVERENİN HATIRLATILDIĞI HALDE İŞÇİNİN GÖREVLERİNİ YAPMADIĞINI İLERİ SÜRMESİ

 • İŞÇİNİN İŞ TANIMININ İŞVERENCE ALEYHE DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

 • ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILIP AĞIRLAŞTIRILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

32.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/42629

2013/4444

06.02.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

 

 

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

 • İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI


 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9-116

2012/349

06.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

 

 

 

 • İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRMA İSTEMİNİN OLMAMASI

 • İŞÇİNİN İHBAR ÖNELİ ÖDEMEK ZORUNDA OLMAYACAĞI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

67.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16260

2012/14074

05.09.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/7

 

 

 • HİZMET TESPİTİ

 • İŞYERİNİN KAMU İŞYERİ OLMASI


 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

66.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16261

2012/14075

05.09.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/14

 

 

 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ

 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANIN DÜŞMESİ

 • DEĞİŞEN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

65.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/19129

2012/14728

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/EK-5

 

 

 • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN KOŞULLARI

 • 5510 SAYILI YASANIN BASIM VE GAZETECİLİK İŞKOLUNU KAPSAMDAN ÇIKARTMIŞ OLMASI


 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

64.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/18706

2012/14825

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/EK-5

 

 

 • YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

 • YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI


 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

63.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/11282

2012/14837

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/79

 

 

 • HİZMET TESPİT DAVASI

 • SİGORTALILIĞIN ZORUNLU OLUŞU


 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

2.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/10-751

2012/68

15.02.2012

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/79

 

 

 

 • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

 • HİZMET TESPİTİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

70.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/1461

2012/6553

19.04.2012

İlgili Kanun / Madde

818.BK/47

 

 

 • MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI


 

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

72.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7981

2012/6794

30.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506.SSK/79

 

 

 • SİGORTALILIĞIN ZORUNLU OLMASI


 

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

71.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/10382

2012/7035

30.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506.SSK/68

 

 

 • KIZ ÇOCUKLARINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI

 • YERSİZ ÖDEMENİN GERİ ALINMA ESASLARI


 

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

69.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/11657

2012/7109

02.05.2012

İlgili Kanun / Madde

506.SSK/79

 

 

 • SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ


 

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

68.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/10741

2012/7171

03.05.2012

İlgili Kanun / Madde

5510 T.SGK/21

 

 

 

 • SİGORTALININ AÇTIĞI DAVA İLE KURUMUN RÜCU DAVASININ AYRILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

62.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3542

2012/24258

05.11.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 32

 

 

 • ÜCRET BORDROLARININ GERÇEK ÜCRETİ YANSITMAMASI

 • ÜCRET ARAŞTIRMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

61.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7574

2012/27062

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 41

 

 

 • ÜCRET BORDROLARININ İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ OLMASI

 • İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KAPSADIĞI DÖNEMİNİN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDA DIŞLANMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

60.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7577

2012/27065

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 25

 

 

 • İŞÇİNİN HATIRLATILDIĞI HALDE GÖREVLERİNİ YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

 • İŞİN ÖZENLE YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA

 • HAKLI FESİH


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

51.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7584

2012/27072

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 17

1475 S. İş. K/ 14

6100 S. HMK/31

 

 

 • FESHE NEDEN OLAYIN TAM OLARAK AYDINLATILMAMIŞ OLMASI

 • HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI OLARAK DELİL İSTEYEBİLMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

59.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6173

2012/27097

03.12.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 11, 32

 

 

 

 • İŞİN SÜREKLİ BİR İŞ OLMASI

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞECEĞİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

58.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10297

2013/224

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İş. K/ 17

 

 

 • EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMANIN AYRI BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 • EMEKİLİK SONRASI ÇALIŞMA HAKLI NEDENLE SONA ERSEDE EMEKİLİK NEDENİYLE SONA EREN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

57.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10489

2013/236

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 41

 

 

 • ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN GEÇERLİ OLMAYACAĞI


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

56.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10502

2013/249

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 41

 

 

 • FAZLA ÇALIŞMA


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

55.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10506

2013/253

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İş. K/ 14

 

 

 • BOZMA İKALE SÖZLEŞMESİ

 • MAKUL YARARIN BULUNMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

54.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9998

2013/260

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 2, 6

 

 

 • ALT İŞVEREN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİNE İŞYERİ DEVRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ HALİNDE İSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞACAĞI


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

53.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10875

2013/325

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 25

 

 

 • GÜVEN İLİŞKİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİ OLANAKSIZ KILACAK ÖLÇÜDE SARSILMASI

 • HAKLI FESİH


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

52.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/30122

2013/340

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 17-21

 

 

 • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

50.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9983

2013/343

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 4

 

 

 • ÇIRAK OLARAK GEÇİRİLEN SÜRENİN İŞÇİLİKTE GEÇİRİLMİŞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

46.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9985

2013/345

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 57

 

 

 • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

49.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10007

2013/358

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 11

 

 

 • CEZAİ ŞARTTA KARŞILILIK İLKESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

48.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10831

2013/372

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 46

 

 

 • HAFTA TATİLİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

47.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/30004

2013/380

22.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 25

 

 

 • İŞÇİNİN TEDAVİSİ İMKANSIZ BİR HASTALIĞA YAKALANMASI

 • İŞÇİNİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

45.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/31

2013/425

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TİSK/ 11

 

 

 • SENDİKA GENEL KURUL KARARI İLE ŞUBENİN KAPATILMASI

 • SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL KARARINI BOŞA ÇIKARTACAK ŞEKİLDE ŞUBE AÇMA YETKİSİNİ KULLANAMAYACAĞI


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

44.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2013/1017

2013/428

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

6356 S. TİSK/ 18

 

 

 • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ DÖNEMSEL OLMASI

 • SENDİKA AİDAT ALACAĞININ AİT OLDUĞU DÖNEME GÖRE TEMERRÜD TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

43.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/28980

2013/435

23.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 2

 

 

 • ALT İŞVEREN

 • MUVAZAA


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

42.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10679

2013/735

24.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 57

 

 

 • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

41.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10688

2013/743

24.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 17

1475 S. İş. K/ 14

 

 

 • İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMA

 • HAKLI FESİH

 • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

40.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10806

2013/789

24.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 59

 

 

 

 • YILLIK İZİN ALACAĞININ FESİH TARİHİNDEN SONRA BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİ OLDUĞU


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

34.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/29530

2013/820

24.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 

 

 • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞVERENİN FESHİ

 • EMEKİLİK NEDENİYLE FESİHTE OBJEKTİF DAVRANILIP DAVRANILMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

30.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/30101

2013/841

24.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 

 

 • FESİH YAZSININ TEBLİĞ TARİHİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

39.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10538

2013/852

25.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 53

 

 

 • MEVSİMLİK İŞ

 • YILLIN TAMAMINA YAKIN BİR BÖLÜMÜNDE MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNDUĞU


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

38.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/30038

2013/928

25.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 

 

 • EKONOMİK NEDENLERLE FESİH

 • İSTİHDAM FAZLALIĞI BULUNUP BULUNMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

37.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/11338

2013/979

28.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 24

 

 

 • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

36.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/11517

2013/1022

28.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 41

 

 

 • İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMIŞ BORDROLARDAKİ FAZLA ÇALIŞMALARIN AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


 

YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

35.pdf

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/11611

2013/1028

28.01.2013

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 

 

 • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN FESİH TARİHİNDEKİ ÇALIŞAN SAYISININ TESPİTİNİN GEREKMESİ


 

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/21-21

2012/223

21.03.2012

İlgili Kanun / Madde

506 S. SSK/68

 

 

 

 • ÖLEN BABASI NEDENİYLE HAK SAHİBİ OLAN DAVACININ EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALMAKTA OLSA DAHİ EVLİLİĞİNİN ÖLÜM NEDENİYLE SON BULMASINDAN SONRA BABASINDAN DA ÖLÜM AYLIĞI TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU -


 

 

 

 

 

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta