Sahibi: 
Birleşik Metal-İş adına Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU

Genel Yayın Yönetmeni: 
Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin GÜLENGÜL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:Sebahattin GERÇEKER

Yayın Yönetmeni: Murat ÖZVERİ

Tasarım-Teknik Hazırlık:  Birleşik Metal-İş Basın Yayın Dairesi

İletişim: Tünel Yolu Cad. No:2   34744   Bostancı-İstanbul

Tel: (0216) 380 85 90

Faks: (0216) 410 66 26

www.calismatoplum.org

muratozverister@gmail.com

dergicalismavetoplum@gmail.com

Yayın ve Danışma  Kurulları