Posts in category

27.Sayı-Çalışma ve Toplum


27. sayımızla tekrar birlikteyiz. Yayın kurulumuz bu sayıyı, 11 Eylül 2010 tarihinde kaybettiğimiz Birleşik Metal-İş Sendikası’nda işyeri temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, genel başkanlık yapmış, genel başkanlık yaptığı sendikada yönetimi devredince hiçbir komplekse kapılmadan örgütlenme uzmanı olarak çalışmış, ömrünü emek mücadelesine adamış, işçilerin Kamil abisine, Kamil Kinkır’ın anısına çıkartmaya karar vermiştir. Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme uzmanı …

Alpaslan SAVAŞ[1]* Vardiya Çıkışı Teneke bidonlar içinde Direnenleri ısıtan sabahın İlk saatlerini soluyor Makine tezgahları Gece vardiyası uykusuz Servisler, bekleyen haklı öfkesi ellerin Çaresiz bir işçinin Aradığı bir çift gözdür Buğulu servis camından, Vardiya çıkışı Yalnız değilsin, buradayız diyen bir çift göz Ve çaresiz bir işçinin Umuda yolculuğudur Kapıda göz göze gelişler Çünkü birbirine aynı …

Ali GÜZEL[1]* Özet: İş hukukunda asıl olan işverenin kendi işçileri ile üretim yapmasıdır. Ancak 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme süreci ile ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu, işletmelerin, küresel pazarda rekabet koşullarına uyumlu stratejiler izlemeye başladıklarına; esneklik aracı olarak, üretim ve istihdamı dışsallaştırma stratejilerini izlediklerine tanık olmaktayız. İşverenlerin, kendi işyerinde, işçileri ile gerçekleştireceği mal üretimini ve hizmet …

Müjdat ŞAKAR[1]* ÖZET: 1980’li yıllardan itibaren taşeron kullanımı, önce belediyelerin temizlik işlerini taşeron firmalara vermelerinden başlayıp, özel sektör işyerlerine salgın bir hastalık gibi yayılmış ve işçi haklarını bertaraf etmek için kullanılmıştır. “Taşeronlaşma” denilen ve işçilerin ve sendikalarının en çok yakındığı konuların başında gelen bu uygulama ile, bir işyerindeki iş bölünebildiği kadar bölünüp her biri ayrı …

Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR[1] Özet: Bu çalışma, taşeron çalışmaya yönelik egemen yaklaşımın eleştirisini amaçlamaktadır. Egemen yaklaşım, taşeron çalışmayı bir istihdam biçimi olarak, taşeron çalışmanın düşük ücretler, sendikasızlık ve sosyal hak kayıpları gibi boyutlarını birbirinden ayrı olarak ve taşeron çalışanların farklılaşan deneyimleri olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma ise taşeron çalışmayı kavramsallaştırmanın gerekliliğini ve bu süreçte emek süreci teorisinin vazgeçilmezliğini …

Ferhan TUNCEL[1]* İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısının Beşinci Bölümünde yer alan ve “Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler” başlıklı 28. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 4857 sayılı İş Kanununun 2. maddesinin (6) numaralı fıkrasında değişiklik yapılmak istenilmesi Konfederasyonumuz nezdinde büyük rahatsızlık yaratmıştır. Aslında bu konu yeni gündeme gelmiş değildir. Ancak gündeme getiriliş şekli her defasında …

Necdet OKCAN[1] Onur BAKIR[2] ÖZET: İş Yasası’nın asıl işin bölümlerinde hukuka uygun alt işveren ilişkisi kurulabilmesi için gereken zorunlu koşulları düzenleyen 2. maddesi, yasanın çıkmasından bu yana tartışılmaktadır. Bazılarına göre “işin gerekleri”, “işletmenin gerekleri” ve “teknolojik uzmanlık gerektirme” koşulları bir bütün olarak değerlendirilmelidir; bazıları ise koşulların bölünebilir olduğunu savunmaktadır. Ancak yargı kararları ve Alt İşverenlik …

Federal İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi : 04.05.2010 Sayısı : 9 AZR 184/09 İşçiler, işverenlerden, kendilerine verilen doğru olmayan bilgilerden ötürü tazminat talep edebilirler. Özü: Bir işveren kasten bir işçiye yanlış bilgi vermişse, (dava konusu olayda: yaşlıların kısmı süreli çalışma modeli kapsamında boş zamanın değerlendirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan kayıplar) bu durumda işçi, …