Posts in category

19.Sayı-Çalışma ve Toplum


SUNUŞ 19. Sayımızla merhaba deyip, 19 sayının tanıtımına geçmeden 21 Sayı ile ilgili bir duyuru yapmak istiyoruz. Çalışma ve Toplum Dergisi sizlerin katkılarıyla 21. Sayıda altı yaşına girecek. Mart 2009 da çıkartmayı planladığımız bu sayıyı kadın emeğine ayırıp özel bir sayı olarak çıkartmayı planlıyoruz. Bu nedenle de kadın emeği, kadınların çalışma koşulları konularında çalışan tüm …

ÖZET Aşağıdaki yazı Seymour Martin Lipset’in Michels’in Siyasal Partiler isimli ünlü yapıtına 1961’de yazdığı GİRİŞ bölümünün Türkçe çevirisidir.Michels’in gözlem ve tahlillerine göre siyasal partiler,sendikalar ve kooperatifler gibi yapı ve işlevleri gereği demokratik olması gereken örgütlerde , çoğunluk yönetimi çeşitli nedenlerle ve kaçınılmaz olarak azınlık egemenliğine ve tek lider yönetimine dönüşmektedir. Ancak gerek Michels, gerek Lipset …

Can ŞAFAK(*) ABSTRACT Multi-employer bargaining is an outgrowth of collective bargaining that began to centralize since the 1960s and has become prevalent in many sectors before September 1980. Mass strikes that emerged in their midst were an important catalyst as political objectives began to gain importance within the union movement and relations hardened between employers …

Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZEN ÇÖL Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri serapozen@gmail.com 0 252 211 14 38 ÖZET Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar sağlık çalışanları arasında psikolojik şiddetin yaygınlığını ölçmek; psikolojik şiddet olayı taraflarının (mağdur ve saldırganların) sosyo-demografik özelliklerini belirlemek ve sık görülen psikolojik şiddet davranışlarının …

Yrd.Doç.Dr. A. İlhan ORAL Abstract In Turkey, the Social Insurance Institution, the Social Insurance Institution for Self-Employed and the Turkish Pension Fund have established different standards with regard to reemployment of the retired. However, in general, there are two options available for the retired in the current legal system. The first option is that the …

Dr. İştar CENGİZ (Urhanoğlu)[1] ÖZET Yabancıların Türkiye’ de çalışmalarına ilişkin temel kural Yabancıların Türkiye’ de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 15. maddesinde hükme bağlanmıştır. Sözkonusu hüküm uyarınca, yabancılar Türkiye’ de ancak kanun ile kendilerine men edilmemiş işleri yapabilirler. Türkiye’ de çalışmak isteyen yabancıların yerine getirmeleri gereken usuli işlemler, 4817 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasını …

Dr. Nilgün Tunçcan Ongan İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ABSTRACT An economic system shaped by Islamic clauses requires analyzing its approaches about social classes and property relations within the production process, in order to explore whether or not it will be able to form a real alternative choice on the basis …

Arş. Gör. Emre ERTAN[1] 506 sayılı SSK. m. 62 5510 sayılı SSGSSK. m. 30 YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ, YAZILI BAŞVURU KOŞULU VE SİGORTALI LEHİNE YORUM İLKESİ Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 1.7.2008, E. 2007/11287 K. 2008/9225 DAVA: Davacı, 05.06.1990 tarihli dilekçesi esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanmasına ve aylıkların yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, …