Kategorideki yazılar

9.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Çalışma ve Toplum 2 yılı geride bıraktı. İktisadi mantığın yani sermaye egemenliğinin hakim kılınmaya çalışıldığı bir dünyada, sosyal olanı bütün olumsuzluklara rağmen insanlığın geçmiş kazanımları ve geleceği adına koruma ve geliştirme mücadelesinin bir parçası olarak tasarlandı. Bu onurlu mücadeleye katkı verenlere davet çıkarıldı. Bu davete yanıt verenler tarafından bugünlere kadar getirildi ve bu iki …

Zaman çok hızlı geçiyor. Özel Sayı olarak hazırlamış olduğumuz 8. sayının dağıtımını yeni bitirdik derken dokuzuncu sayıyı geciktirme telaşına kapıldık. Bu tatlı bir telaştı çünkü, dergimiz elinizdeki  dokuzuncu sayıyla birlikte iki yaşını da bitirmiş oldu. İki yıl elbette uzun bir süre sayılmaz. Ancak derginin mutfağında yer alan ve çıkan her sayıyı hiç çıkmamış gibi unutup, …

    Aziz ÇELİK[2]** Kuvvet LORDOĞLU[3]*** ABSTRACT There is a serious confusion on the union density and trade union membership statistics in Turkey. The information available on the membership of workers’ and public employees’ organizations is fragmentary and generally contradictory. There are very different data relating to union density, union membership and total employees which …

  Prof. Dr. Andreas HÄNLEİN[1] Çev: Dr. Alpay HEKİMLER[2] I. Giriş Sosyal hukuk, hayata geçirilmiş sosyal politikadır. Sosyal politika Almanya’da 20. yüzyıla girerken gerek siyasal bilgiler, gerekse iktisat ve sosyal bilimler açısından merkezi bir kavram niteliğine sahip idi ve de bu durum “Sosyal Politika Derneği” tarafından da özellikle telaffuz edilmekteydi. Bu çalışma ile kendisini anmak …

Ali Murat ÖZDEMİR[2] ABSTRACT This article aims to investigate the link between the change in the meaning of the collective rights within the framework of neo-liberal economy politics in Turkey after 1980s and the legal regulation of social security rights, from the perspective of a sociological/relationist approach to law. (The Transformation in the Discourses of …

    Doç. Dr. F. Aylan ARI[1]* ABSTRACT Agriculture’s Place and Its Issues in Turkish Economy Eventhough, today, nearly 1/3 rd of the population live in agricultural or rural areas, agriculture’s place in the national income is only at the %8–10 percent level. In developed countries this situation is much more different, the population’s %3–5 …

  Arş. Gör. Doğa Başar SARIİPEK[1]* ABSTRACT Some important changes in the scope of the concept of citizenship which has the meaning of the rights and obligations of citizens both towards to the state and to each other have been existed up to now. In this direction, citizenship is not anymore a privilege for some …

KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE DANIŞTAY KARARI Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ[1]* İNCELENEN KARAR T.C DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ Esas No: 2005/1067 Karar No: 2006/1363 Tarihi: 17.11.2005 İtiraz Edilen Karar: Hakkında soruşturma izni istenenler için kısmen soruşturma izni verilmesine kısmen soruşturma izni verilmemesine İlişkin İçişleri Bakanının 19.7.2005 günlü, 2005/2426 sayılı kararı Karara İtiraz Edenler: Hakkında soruşturma …

Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi : 24.02.2005 Sayısı : 2 AZR 373/3 Beşten fazla işçi istihdam eden işveren bir hizmet akdini fesih ettiği zaman İş Güvencesi Yasasının (KSchG) uygulanamayacağını ispat etmek ile yükümlüdür. Özü: Esas itibariyle işçiler İş Güvencesi Yasasının hükümlerinin uygulanması gerektiğini ve küçük işyeri koşulunun sağlanmadığını ispat etmek ile yükümlüdürler. Ancak işverenin, feshin …

  EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte, ekonomik kriz olgusuna ilişkin tartışmalar yeni boyutlara taşınmaktadır. Küreselleşmenin başlangıç dönemlerinde yakaladıkları olumlu ekonomik performanslarla dikkat çeken Asya ekonomilerinin de krizle tanışmaları ise; ekonomik krizin doğrudan “küreselleşme …