Kategorideki yazılar

8.Sayı-Çalışma ve Toplum


Türkiye ekonomisinin dışa bağımlı yapısı, ülke insanının yaşadığı sorunların gün geçtikçe ağırlaşmasına neden oluyor. Türk parasının değerli tutulması, resmi iktisat politikasının söylemiyle dalgalı kur rejimi, ithalatın ucuzlamasına neden oluyor. İthalatın ucuzlaması sermayedar sınıf açısından birbiriyle zıt iki sonucun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir tarafta, ucuz ithal tüketim malları, ülke sanayinin önemli bir kesiminin ekonomi dışı …

Adnan SERDAROĞLU Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Sendikalarımızın değerli yöneticileri, temsilcileri, sevgili arkadaşlar, sayın konuklarımız, eğer bir ülkede sosyal güvenlik sistemi tartışılıyor da, sistemin direk kapsam alanında olan emekçi ve yoksul kitlelerin söz söyleme hakkı yok, kısıtlı veya görüşleri önemsenmiyor ise orada sosyal güvenlik sorunundan öte başka bir sorun var demektir. Ortaya çıkacak olanın meşruiyeti …

Coşkun ERBAŞ Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı S U N U Ş Sayın konuklar, toplantımızın bu sabahki oturumunu açarken, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Öncelikle, gündemi oluşturan karmaşık ve zor, o ölçüde de önem arz eden, gerçekten de ülkede yaşayan herkesin, geleceğini yakından ilgilendiren, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ile ilgili olarak, “Türk Sosyal Güvenlik …

  Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN[1] Sosyal güvenlik sistemimizde yaşanan son gelişmelerin bir sonucu olarak hazırlanan yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı meclise sevkedilmiş bulunmaktadır. Başlangıçta emeklilik sigortası kanun tasarısı ve genel sağlık sigortası kanun tasarısı olarak hazırlanan bu düzenlemeler, son aşamada tek bir metin altında toplanarak meclise sunulmuştur. Tasarı, gerek meclise …

    Doç. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU* I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi, en geniş tanımıyla, belirli bazı sosyal tehlikelere karşı, bir ülke halkının bugününü ve yarınını güvence altına almayı amaçlar. Böylesine önemli görevi olan bu sistemde bir reform yapmak ise, uzun, kapsamlı, katılımcı ve titiz bir süreci gerektirir[1]. Oysa, ülkemizde, bunun tam tersi bir süreç yaşanmakta, …

  Oturum Başkanı Coşkun ERBAŞ: Sempozyumda yaptığı kapsamlı ve doyurucu sunumdan dolayı Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Doç. Dr. Nursen Caniklioğlu’na teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Şimdi zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı bir an önce soru cevap bölümüne geçiyorum. Sorularınızın yazılı olarak kısa ve öz olmasına özen gösterilerek bize ulaştırılıra yanıtlamak daha kolay olacaktır. Şimdi sunum yapan Doç. Dr. …

  Peter SCHERRER Avrupa Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Her şeyden önce, beni bu önemli toplantıya davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Üye örgütümüz Birleşik Metal tarafından bu toplantıya davet edilmek benim için büyük bir onur. Muhtemelen sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz yıl 1 Mart tarihinden bu yana Avrupa Metal İşçileri Federasyonunun Genel …

  Musa ÇAM Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Sekreteri OTURUM BAŞKANI ALİ GÜNEREN Değerli Yargıtay Başkanlarımız, değerli hocalarımız, değerli konuklarımız Sempozyumuzun sonuna geldik. DİSK Genel Sekreteri Sayın Musa Çam’ı davet edeceğim. Hocalarımız da sosyal güvenlikle ilgili süreci özendirdiler sosyal güvenlik sürecinin bize getirdikleri çok açık ortada. Tabii Tufan Bey’in sunumunun sonunda şunu beklemedim değil. Dua …

    Oturum Başkanı Ali Güneren Yargıtay 21. Hukuk Daire Başkanı Sempozyumun ikinci oturumunu açarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları başlıklı sunumu yapmak üzere Marmara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ali Rıza Okur hocayı davet ediyorum. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU: UZUN DÖNEMLİ SİGORTA DALLARI   Prof. Dr. Ali Rıza OKUR[1]* Sosyal güvenlik çağdaş …

  Dr. Tufan KAĞAN[1]* Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba diyorum Ankara’dan size sevgi ve selamlarımı getirdim hem örgütüm adına hem meslektaşlarım adına. Sosyal Güvenlik Reformu’nun önemli bir bölümünü Genel Sağlık Sigortası (GSS) oluşturuyor yaklaşık 30 dakika içersinde genel sağlık sigortasını birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Sunumumda özetle, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki temel modellerden kısaca söz edeceğim, burada …