Kategorideki yazılar

7.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Dergimizin 7. sayısında bir kez daha merhaba diyoruz. Geçtiğimiz 6. sayıyı incelediğimizde yayımlamış olduğumuz Yargıtay kararlarına ilişkin endeks hazırlamayı düşünemediğimizi fark ettik. Her sayıda 80 karar bulunduğu dikkate alındığında araştırmacıların karar bulmakta zorlanmaları, hatta karar aramanın başlı başına bir yük haline gelmesi derginin işlevini sınırlandıracaktır. Bu nedenle okuyucularımızdan özür diliyor ve 7. sayımızda yayımlamış …

    Prof. Dr. Meryem KORAY[1]* ABSTRACT In the paper, after it is stated that there is no doubt about the reality of globalization process, it is examined with a critical point of view by drawing attention to the fact of the problem of how to explain this process is stil so controversial. The discussion …

    Prof. Dr. Erinç YELDAN[1]* ABSTRACT The current account balance of the Turkish economy has deteriorated rapidly since 2003. Starting from a positive surplus in 2002, the current account deficit currently amounts to 6.6 percent of the GNP. This article investigates the structural causes of this phenomenon and argues that the mode of finance …

    Prof. Dr. Ali GÜZEL[1]* ABSTRACT Like in all around the world, Turkish Social Security System has also faced with very complex and serious problems. To make healthy analyses on the reasons of these problems will undoubtedly bring healthy solutions as well. As it is known well, Ministery of Labour and Social Security has …

    Yard. Doç. Dr. Aşkın KESER[1]* ABSTRACT In organizations, not only the satisfaction in working life but outer working life or whole satisfaction from life has an effect on the motivation of an individual and ambition for work. From this view the subject of “satisfaction obtained from the working life and life satisfaction” constitutes …

    Avukat Mehmet UÇUM[1]* I. YARGITAY KARARI İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Yargıtay İlamı Esas No : 2004/1550 Karar No : 2004/13370 Karar Tarihi: 03.06.2004 DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme davayı görevsizlik yönünden reddedilmiştir. Hüküm süresi …

AVRUPA ADALET DİVANI KARARI Çeviren: Dr. Alpay HEKİMLER[1]* Hamm Eyalet İş Mahkemesi Karar Tarihi: 04.12.2003 Sayısı: 4 Sa 900/03 Fesih Yazısının Aslı Yerine Kopyasının Verilmesi Özü: İşçiye yanlışlıkla fesih yazısının aslı tebliği edilip, kendisi tarafından imzalandıktan sonra sadece bir fotokopisi ibraz edilirse de, fesih geçerli sayılmaktadır. Olay: Marangoz olarak çalışmakta olan davacının hizmet sözleşmesi işyerinin …

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika   Yazarı : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL Yayınevi : Alfa Yayın Yılı : 2005   Dünya tarihinde şimdiye kadar iki büyük dönüşüm hareketi yaşanmıştır. Bunlardan birincisi 18. yüzyılda ortaya çıkan Sanayi Devrimi, diğeri ise, 1980’lerde başlayan ve etkisi günümüzde tüm hızıyla devam eden küreselleşmedir. Ortaya çıkan bu yeni süreç eskisinden …

Çalışma ve Toplum Kavram Endeksi (1., 2., 3., 4., 5., 6. sayı) Alfabetik Başlık Adı Cilt/Sahife no 4857 Sayılı Yasa Döneminde Oluşmayan Eylem Nedeniyle Fesih 5/235 5004 Sayılı Yasadan Yararlananlar İhbar Tazminatı Alamaz 4/264 A Aksi Sabit Olana Kadar Geçerli Kabul Edilmesi 6/247 Alacağın Konusuz Kalması 5/194 Alacaklının Temerrüdü 1/160 Alkollü Olarak İşe Gelme 6/275 …

Kavram Endeksi (7. Sayı) Alfabetik Başlık Adı Cilt/Sahife no A Alt İşveren Açısından Husumet Yokluğu 7/217 Alt İşveren Üst İşveren İlişkisinin Olup Olmadığının Saptanması 7/198 Altı İş Günü İçerisinde Değişikliğe İtiraz Etmemenin Değişikliğin Kabulü Anlamına Gelmesi 7/158 Alt-Üst İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde İşe İadeden Alt İşverenin Sorumlu Olması 7/198 Ana Babaya Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanması …