Kategorideki yazılar

60.Sayı-Çalışma ve Toplum


Ümit ŞENESEN[1]* Bir şeyi ne kadar İYİ YAPTIĞINI ölçmeye kalkışmadan önce ne YAPABİLECEĞİNİ anlamak önemlidir. John. W. Tukey (1977: s.v) Öz: Bu yazıda sorgulayıcı veri çözümleme (SVÇ) yöntemlerinin kısa bir tanıtımından sonra, her biri çok yalın, anlayıp anlatması çok kolay ama fazla hassas olmayan bazı araçlar yardımıyla illerimizin işsizlik oranları ele alınarak incelenecektir. Burada elde …

Kuvvet LORDOĞLU[2]** Öz: Bu çalışma gençlerin istihdamında ortaya çıkan farkları bölgesel olarak ayrıştırmaktadır. Özellikle etnik kökene dayalı olarak işgücü piyasalarında çıkan eşitsizlikleri görmek ve bölgesel farklara vurgu yapabilmek için İstanbul ile 19 ili kapsayan Orta doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 2012-2016 yılları esas alınarak tartışmaya açılmıştır. Özellikle gelişmiş bir ekonomiye sahip olan İstanbul ile diğer …

Gül YÜCEL[1]* Öz: Bu çalışmada otomasyon trendinin meslek grupları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki meslek gruplarının rutin yoğunluk endeksleri (RYE) hesaplanmış ve bu mesleklerdeki kadın-erkek işgücü oranlarıyla birlikte analiz edilmiştir. Ayrıca Türk kadın işçilerin mesleklerin değişen yapılarına hangi ölçüde uyum sağlayabildiği PIAAC anket sonuçları üzerinden araştırılmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre otomasyona yüksek düzeyde elverişli olan …

Umut GÜNDÜZ[1]* İpek İLKKARACAN[2]** Abstract: Since the United Nations recommendation in 1993 to introduce domestic production into systems of national accounts, the market value of the unpaid care economy has been estimated for a wide range of countries around the world. These studies recognize the economic contribution of unpaid household work, while also making visible …

Mehmet Attila GÜLER[1]* Öz: Zonguldak Havzası 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölge genelinde yürütülen taşkömürü madenciliği faaliyetleri nedeniyle Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından en özel inceleme alanlarından birini oluşturur. Havza genelinde işçi hareketlerinin ortaya çıkışı -bir istisna dışarıda bırakılırsa- tek partili dönemde başlamış, planlı dönemde ise bölge genelinde sınıf siyaseti açısından oldukça kapsamlı ve nitelikli grevler …

Derinden Gelen Kökler Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, basım ve yayımı TÜSTAV ve Birleşik Metal-İş Sendikası işbirliğiyle gerçekleştirilen DERİNDEN GELEN KÖKLER kitabı 2 cilt olarak yayınlandı. -Önsözden- 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurucu olduğu DİSK ile beraber faaliyetleri yasaklanan Maden-İş 11 yıl sonra yeniden açıldığında iş kolunda bağımsız faaliyet gösteren Otomobil-İş Sendikası ile …

Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 22. 02. 2018 Sayısı : C – 103/16 Toplu işçi çıkartılması halinde, hamile olan bir işçinin de iş sözleşmesi feshedilebilir. Özü: Bir işyerinde toplu işçi çıkartılması söz konusu ise, hamile olan bir işçinin de iş sözleşmesi feshedilebilir. Ancak işten çıkartılma gerekçesi işçinin hamiliğine dayandırılamaz. Bunun ile …