Kategorideki yazılar

57.Sayı-Çalışma ve Toplum


Türkiye’de Kadının Boşanması: Yaşam Analizi Modelleri

Devamını Oku

  57. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızda da artık gelenek haline getirdiğimiz “Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin Emek Oturumu” bildirilerini özel sayısı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu bildirilerini bastığımız tüm satıların editörlüğünü değerli hocamız, dergimiz Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Makal yapmıştır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki …

Oğuz OYAN Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), kuruluşunun 50. yılında 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni 29 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde düzenledi. TSBD’nin düzenlediği bu kongreler 1980 yılından beri sürdürülüyor. 1980-88’de askeri dönemin zorunlu olarak verdirdiği aradan sonra bu kongreler 1989-95 aralığında üç yılda bir, 1995 sonrasında ise iki yılda bir sıklığında düzenleniyor. Tüm kongreler şimdiye …

Ahmet MAKAL Bu yıl, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin kuruluşunun 50. yıldönümü. Derneğin iki yılda bir düzenlemekte olduğu ve tam bir sosyal bilimler şöleni olarak yaşanan Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin geçmişi ise 38 yıl geriye uzanıyor. Akademisyenlerin ve diğer araştırmacıların iki yıl boyunca heyecanla bekledikleri bu kongrelerin, Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağladığı kuşkusuzdur. Son …

Ahmet MAKAL Mülkiye’nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürhan Fişek’i, 16 Ocak günü Fakülte’de Sütunlu Salon’da yapılan bir törenle son yolculuğuna uğurladık. Törene katılanların sayısı ve yapısı, Gürhan’ın yaşamının boyutlarını ve zenginliğini de yansıtıyordu. Aile fertleri ve meslektaşları ile eski-yeni öğrencileri yanında, yaşamının bir dönemini geçirdiği Çalışma Bakanlığı’ndan iş müfettişi arkadaşları ve Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, değişik kurum ve üniversitelerden çok sayıda doktor dostu da aramızdaydı. Törende, …

Ahmet Makal Öz: İnsan yaşamının içerisinde doğan ve onu değişik veçheleri itibariyle içeren sanat eserleri, bu yaşamın sosyal boyutlarını da yansıtır. Ancak bunlar bire bir yansımalar değil, sanatçının düşünsel-duygusal prizmasından geçerek oluşan ve sanat eserinin kurgusu içerisinde yeniden biçimlenmiş/biçimlendirilmiş yansımalardır. Başlangıçtan bu yana toplumsal değişme üzerinde önemli bir rol oynayan sanat, bir yönüyle toplumsal yaşamı …

Aziz ÇELİK  “Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulanması anlamına alıyoruz” DİSK Kuruluş Bildirisi’nden, 1967 Öz: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 50 yılını tamamladı. DİSK, Türkiye işçi sınıfının müstesna yılları olan 1960’ların ikinci yarısının ruhuyla doğdu. Kuruluşu, Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi kapitalizmine, kırdan …

Can ŞAFAK Öz: Bu çalışma, 1967-1980 döneminde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) sendikacılığa ve sendika-siyaset ilişkisine yaklaşımını belirleyen temel politikaları iki alt dönem içinde ele almaktadır: 1967-1975 ve 1975-1980. Bu iki dönem, elbette kesin bir çizgiyle değil ama tedrici ve iç içe geçişlerle birbirinden ayrılarak DİSK’in tarihi içindeki en önemli iki adımı temsil eder …

Kuvvet LORDOGLU Mustafa ASLAN Öz: Bu araştırma, çalışma hayatına yeni dâhil olan Suriye’li göçmen çocuk işçilerin mevcut çalışma ve eğitim koşullarını kavramak ve bazı öneriler sunmak üzere planlanmıştır. Göçmen olmanın üstüne eklenen küçük yaşlarda çalışma hayatına girmek, bizzat göçmen çocuk ve aileleri için ciddi kırılganlıklar taşımaktadır. Özellikle son dönemde Suriye’den gelen göçmenlerin yüzde 45’i 18 …

Gaye Burcu YILDIZ Öz: Dünya çapında geride bıraktığımız son otuz yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda iş hukukunun yeri tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaların temelinde iş hukukunun dönüşerek iş yaratmaya fayda sağlaması gerektiği yönünde düşünce bulunmaktadır. Üzerinde durulması gereken nokta iş hukukunun gerçekten yeni iş yaratmaya etkisinin olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle iş hukukunun işçileri koruyucu amacı …

Dr. Murat ÖZVERİ Öz: İşçi sağlığı iş güvenliği bir sistemdir. Her sistemde olduğu gibi amacı, bu amaca uygun politikaları ve bu politikaları yaşama geçirecek özgün hukuk kuralları bulunur. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Sisteminin (İSİGS) amacı işyerinde en deneyimsiz, en bilgisiz, en dikkatsiz işçinin dahi kaza yapamayacağı veya kazaya neden olamayacağı iş ortamı yaratmaktır. İşçi sağlığı …