Kategorideki yazılar

55.Sayı-Çalışma ve Toplum


Alpay HEKİMLER Avrupa Adalet Divanı  Karar Tarihi: 5.7.2017 Sayısı: C -190/16 Havacılık sektöründe Pilotlar için azami çalışma yaşının 65 olarak belirlenmiş olması, geçerli bir düzenlenmedir.   Özü: Ulusal mevzuata, sivil havacılık sektöründe güvenliğin sağlanması amacıyla, yolcu, kargo veya posta taşımak ile görevlendirilmiş olan pilotlar için azami çalışma yaşının 65 yaş olarak belirlenmiş olması, haklı bir …

54. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızda 9 makaleye yer verdik. 54. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, Yargıtay HGK’nun vermiş olduğu toplam 73 adet karar yayımlanmıştır. Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle …

Ufuk AYDIN (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı) (uaydin@anadolu.edu.tr) Verda CANBEY ÖZGÜLER (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı) (vcanbey@anadolu.edu.tr) Fatma KOCABAŞ (Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İş Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı) (fkocabas@anadolu.edu.tr) Dilek YALIZ SOLMAZ (Yard. Doç. …

Aziz KONUKMAN Orhan ŞİMŞEK Özet Son yıllarda sayıları hızla artan Ulusal Varlık Fonları (UVF’ler), devletin kontrolünde olan ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzerine kurulan şirketlerdir. Bu fonlar daha çok petrol gelirleri olan ya da petrol dışı ihracat fazlaları olan ülkelerin kullandığı bir araçtır. Ancak son yıllarda herhangi bir doğal kaynak geliri ya da ihracat fazlası …

  Alaattin BOBAT  Emin ÇAKILCI  Öz 2015 yılında başlayan ve 2016 yılında da devam eden Akademik Teşvik Yönetmeliği, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ek 4. Maddesine göre hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, Devlet Yükseköğretim Kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına …

Çisel EKİZ GÖKMEN Öz:1 Dünya genelinde kadınlar işgücü piyasasına katılsalar bile hane içinde cinsiyete dayalı iş bölümünün bir sonucu olarak  eşlerinden daha fazla ücretsiz emek sunumunda bulunmaktadırlar. Bu durum, yoksulluğun sadece gelir eksikliği olarak değil “boş zamanın yetersizliği” olarak ele alınması halinde, gelir yoksulluğu yaşamayan kariyer sahibi kadınların bile “zaman yoksulu” olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, …

Aslı Taşbaşı Y.Pınar Sarıca Selen Sabah   ÖZET Asbest, geride bıraktığımız yüzyılda, düşük maliyetli, dayanıklı ve kolay işlenebilir bir mineral olması nedeniyle endüstride en yaygın kullanılan ara madde olmuştur. Bu özellikleri itibariyle iktisadi rasyonalite ile tutarlı gibi gözüken asbest kullanımının, insan sağlığı üzerinde orta ve uzun vadede yol açtığı onarılamaz hasara dayalı negatif dışsallık, aslında …

Yrd. Doç. Dr. Cihan Selek Öz Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Cavit Çolakoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Özet: Amartya Sen’in yapabilirlikten yoksunluk yaklaşımına göre yoksulluk sadece gelir yetersizliği demek değildir. İnsanların ne yapıp yapamayacakları ve ne olup olamayacakları ile …

Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA Özet Sendikaya bağlılık; çalışanların üyesi oldukları sendikaya yönelik tutum ve davranışlarını belirleyen duygu ve düşünceleri ifade eder. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de farklı işçi konfederasyonuna bağlı sendikalara üye işçilerin sendikaya bağlılıklarının araştırılmasıdır. Araştırmaya DİSK, Türk-İş ve Hak-İş’e bağlı metal, tekstil ve genel işler işkolunda örgütlenen dokuz sendikanın 1325 üyesi katılmıştır. Araştırmada veri toplama …

Emirali KARADOĞAN Özet: Sendikalar, çalışanların haklarını savunan dayanışma ve mücadele örgütleridir. Bazen bu dayanışma ve mücadele diğer sendikalarla da işbirliğini gerektirir. Bunu sağlamak için de sendikalar bir araya gelerek üst bir kuruluş, federasyon veya konfederasyon kurarlar. Böylece taleplerini daha güçlü kitlesel bir güç halinde dile getirirler. Ancak bazen sendikalar, kendi kurmuş oldukları bu konfederasyonlar ile …