Kategorideki yazılar

51.Sayı-Çalışma ve Toplum


                                            Başak Ergüder    Yrd. Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü   The Effects of the Tax Policy on the Employment Map of Istanbul   Abstract In this paper, the size of …

                                Gülçin TAŞKIRAN [1]   gulcin.taskiran@gop.edu.tr GÜVENCESİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, PİYASALAŞAN İŞ GÜVENLİĞİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI ÖZET Türkiye’de piyasalaştırılan birçok kamusal alan gibi iş sağlığı ve güvenliği alanı da piyasa hizmetlerine açılmıştır. Bu alanın piyasalaştırılması sebebiyle sağlıksız işleyen iş sağlığı …

  Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü ANTALYA zgoker@akdeniz.edu.tr   GELİR DAĞILIMININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE KAMU HİZMETLERİNİN ROLÜ Öz: Eğitim, sağlık, barınma, çocuk bakım ve yaşlı bakım gibi kamu hizmetleri hanehalkının harcanabilir gelirini ortalama olarak %29 oranında artırırken aynı zamanda gelir dağılımını da olumlu yönde etkilemektedir. Kamu hizmetlerinin gelir dağılımını iyileştirici etkisi bu hizmetlerin değerinin gelire oranının yoksul …