Kategorideki yazılar

48.Sayı-Çalışma ve Toplum


      Dr. A. Eda MANAV ÖZDEMİR Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi İŞ MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİ VE BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ THE FUNCTIONING OF LABOUR COURTS’ AND ALTERNATIVE RESOLUTION OF INDIVIDUAL LABOUR CONFLICTS ÖZET Ülkemizde sanayinin gelişmesine paralel olarak iş davalarında her yıl önemli oranda artış görülmektedir. Adliyelerde yeni iş …

    Mürüvvet Akar1     1 Kocaeli Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü Sosyal Politika Programı doktora öğrencisi – Okan   Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi   1                                                                                                     Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye siyasetine etkileri bakımından oldukça önemli ve özgün bir girişim olan Kadro dergisinin, devletçilik ve üçüncü yol anlayışı çerçevesinde geliştirdiği kalkınma ideolojisinde sınıfsal …

    Altan BAŞARAN Meryem KURTULMUŞ   Türk Film Endüstrisinde Çalışma İlişkileri ve Sendikalaşma[1] Altan BAŞARAN*  Meryem KURTULMUŞ** Özet: Bu çalışmada, 20. yy. boyunca gelişerek günümüzde kayda değer bir endüstri haline gelmiş olan Türk film endüstrisinde çalışma ilişkileri ve sendikal örgütlenmede yaşanan dönüşüm ile günümüzde yaşanan sorunlar ve nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Türkiye’de de 1960 …

  Dicle ÖZCAN   Kömürden Kara Gerçekler: Yoksulluk, Kayıt-Dışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Ekseninde   Şırnak Kömür Ocakları İşçileri   Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü   Öğretim Görevlisi, İdil-ŞIRNAK.   Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.   Güvencesiz Çalışma Koşullarında Şırnak Kömür Ocakları Çalışanları Özet: Bu …

  Arş. Gör. Dr. Orkun Saip Durmaz   NEO-LİBERAL SOSYAL POLİTİKA REJİMİNİN TESİSİ VE AKP   Özet Her tarihsel dönemin kendine özgü bir sosyal politika anlayışı ve toplumsal aktörleri vardır. Neo-liberalizm de bu doğrultuda kendi politika uygulamalarını ortaya koymuş ve bu politik uygulamaları yürüten bir takım aktörler yaratmıştır. Adalet Kalkınma Partisi (AKP) yakın dönemde öne …

    Yrd.Doç.Dr. Umut ULUKAN     Balıklar, Tekneler ve Tayfalar: Türkiye’de Balıkçılık Sektöründe Çalışma ve Yaşam Koşulları “İşin kötüsü, bu zanaata bulaştın mı kolay kurtaramazsın yakanı. Artık ömrünce su içindesin. Ömrünce! Naturanın sağlamlığına bakar bu… Satlıcana tutulmazsan, verem olmazsan elliyi belkim bulursun. Eh, işte o kadar. Fırtına, yağmur, kar. Boğulsan da çalışacaksın be kuzum!” …

  YRD.Doç.Dr.Nihan CİĞERCİ ULUKAN    Yard. Doç.Dr Demet ÖZMEN YILMAZ       Özet Günümüzde neoliberal politikalarla birlikte istihdam yapısı gerek niceliksel ve niteliksel anlamda ve gerekse de toplumsal cinsiyet ilişkileri anlamında önemli bir değişim geçirmektedir. Güncel istihdam verileri tüm dünyada çalışanların dörtte üç gibi bir bölümünün düzenli olmayan istihdam koşullarında çalıştığını göstermektedir. Kadınların ev …

  Doç. Dr. Kezban Çelik 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Atakum-Samsun       Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Atakum-Samsun               Samsun’da Evlere Temizliğe Giden Roman Kadınlar: Enformel Sektörde Çalışmanın Yükü Nelerden Hafif? Özet Bu çalışma, Samsun’daki Roman kadınların …

  Doç.Dr.Koray R. Yılmaz* 19 mayıs üniv. İİBF iktisat bölümü Samsun   Özet: Samsun kenti, son birkaç on yıldır bir gerileme süreci içindedir. Yaklaşık son on yıllık süreç içerisinde ise bu gerileme sürecine sermayenin mekân üzerindeki politikaları çerçevesinde bir yanıt üretilme çabası dikkat çekmektedir. Yapılı çevrede meydana gelen değişikliklerin yanı sıra bu politikaların en önemli …

Doç. Dr. Anıl Duman Yaşar Üniversitesi Doç. Dr. Alper Duman İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye’de Sendika Üyeliğinin Kamu ve Özel Sektördeki Ücretler Üzerindeki Etkileri Özet: Makalede Türkiye’deki sendika ücret primi kamu ve özel sektör ayrımı yapılarak 2002 ve 2011 yılları için incelenmiştir. Sektörler arasında sendikaların ücretleri belirlemesi bakımından önemli farklar mevcuttur. Düşük sendikalaşma oranlarına rağmen Türkiye’de …