Kategorideki yazılar

44.Sayı-Çalışma ve Toplum


Arş. Gör. Dr. Merter AKINCI   Bulanık Suda Balık Avlamak: Trickle-Down Etkisinin Türkiye Ekonomisinde Bölgeler-Arası Tahmini   Özet: Neoliberal teori; eşitsizliklerin, düşük gelir gruplarına doğru trickle-down mekanizması vasıtasıyla telafi edilebileceğini öne sürmesine rağmen, gerçek dünya deneyimleri nüfusun büyük bir kısmının ekonomik büyümenin faydalarına ulaşmakta başarısız olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde 12 alt-bölge …

  Prof. Dr. Alpay Hekimler Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Federal Almanya’da Sosyal Bakım Sigortasının Temel Esasları – Türkiye İçin Gözlemler – Özet Sosyal güvenlik alanında birçok ülke için öncü rol oynayan Federal Almanya, 1994 yılında meydana gelen değişimlere bağlı olarak bakıma muhtaçlık durumunu sosyal bir risk olarak kabul ederek, sosyal güvenlik sistemi içerisinde zorunlu …

    Güven Savul Özet: Bu çalışma son on beş, yirmi yıllık zaman dilimi içinde, sosyal bilimler yazınında ve toplumsal mücadeleler alanında dikkat çekici bir kavram haline gelen gayri-maddi emekle, klasik Marksizm’in, kapitalist üretim tarzını çözümlemede kullandığı temel ölçütlerden biri olan üretken emek, üretken-olmayan emek ayrımı arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Klasik Marksist yazın, kapitalist üretim …