Kategorideki yazılar

42.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Prof.Dr.Meryem Koray Yard.Doç.Dr.Hasan Ejder Temiz Özet: Bu makalenin temel amacı , son yıllarda sosyal politika yazınına giren sosyal belediyecilik kavramı ve uygulamasına daha bütünlükçü bir yaklaşımla bakmak ve hem kavramı hem Türkiye’deki uygulamaları teorik ve pratik yönleriyle tartışmaya açmaktır. Makalenin ilk tezi, sosyal devlet ve sosyal belediyecilik kavramlarının jenerik karakterleri nedeniyle, uygulamayla bağ kurmak …

  Taner AKPINAR   Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Özet Bu çalışma, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin kronolojik geçmişinin ötesine geçerek, kuruluş sürecinin politik ve ekonomik arka planına bakmaya çalışmaktır. Çalışmanın ulaştığı temel sonuç, sosyal güvenliğin kuruluş sürecinin, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimine paralel bir gelişim …

  Selcan Peksan Fatma Tosun       Özet: Bu çalışma, sanatçıların sosyo-ekonomik durumlarını, sosyal haklar açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Sanatçıların çalışma hayatlarına ilişkin genel özellikler incelendiğinde, aralıklı ve düzensiz çalıştıkları ve bu sebeple ücretleri ile eserlerinin satışlarından veya telif haklarından elde ettikleri gelirlerinin genellikle yetersiz ve öngörülemez olduğu görülmektedir. Ayrıca sanatçılık uzun bir eğitim sürecini …

Dr. Sadık KILIÇ ÖZET Endüstri ilişkileri geçmişten günümüze çoğulcu karakterdedir ve esas meselesi çalışma ilişkisini incelemektir. Çalışma ilişkisini incelerken kullandığı ayırt edici perspektif, bu ilişkinin asimetrik ve çıkar farklılığına dayalı bir ilişki olduğu yönündeki kabulüdür. Endüstri ilişkileri teorisi iki meydan okumayla karşılaşmıştır: Mobilizasyon teorisi ve Neo-çoğulculuk. Mobilizasyon teorisi; adaletsizlik, kolektivizm, mobilizasyon ve uzun dalgalar gibi …

      Prof. Dr. A. Can Tuncay       Yargıtay kararı önceki yıl (2012 Mayıs) THY’nda yaşanan ve işçi, işveren ve hükümet üçgeninde geniş tartışmalara yol açan işçilerin iş bırakma eylemiyle ilgilidir. Yargıtay 22. HD.nin ve dayanağı iş mahkemesi kararlarının hukuki değerlendirmesine geçmeden önce olayın öncesini ve nedenlerini bilmekte yarar vardır. Çünkü bu …

  Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu, YTÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Hasan Ali Kaplan, YTÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Elemanı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ Öz: Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı maddelerinin iptaline yönelik açılan davada Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar incelenmektedir. …

  Dr. Emel Çoşkun Özet: Türkiye 2000’li yıllarında başından itibaren potansiyel insan ticareti mağdurlarına kötü davranmakla, basitçe sınırın öte tarafına atmakla eleştirildi. Artan endişeler ve uluslararası baskı sonucu Türkiye, 2002 yılında Birleşmiş Milletler’in insan ticaretine karşı sözleşmesini imzaladı ve 2004’ten itibaren insan ticareti mağduru kadınları desteklemek üzere ulusal bir tanımlama ve koruma sistemi kurdu. Ancak …

  CAN ŞAFAK ÖZET Bu çalışma, Devrimci İşçi Sendikaları Konferansı (DİSK), Tarih Vakfı ve Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) işbirliğiyle 16-17 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları konferansında sunulan tebliğdir. 1960-1980 Türkiyesi emek tarihinin kaynaklarını, hem genel olarak hem de bu döneme ilişkin olarak farklı dönemlerde yapılan …