Kategorideki yazılar

39.Sayı-Çalışma ve Toplum


Melda SUR* Değerli Hocam Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın aziz anısına,   Özet: Uluslararası Çalışma Örgütü, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemlerinde sendika özgürlüğünün toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını içerdiği ve üyelerin çıkarlarını gerçekleştirmek üzere bunların başlıca araçlar olduğu belirgin bir şekilde ortaya konulmaktadır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş …

Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Bargaining Agreements in Terms of Social Policy Doç. Dr Sayım YORGUN Özet Sanayileşmenin ortaya çıkardığı sosyal sorunlara tepki olarak doğan sosyal politika, hukuki düzenlemelerle karşılıklı etkileşim içindedir. Dar anlamda sosyal politikanın hedefi olan işçilerin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmenin önemli yollarından biri, kendi kendine yardım örgütü …

Prof. Dr. Talat CANBOLAT Levent AKIN Prof. Dr. Talat Canbolat’ın kısa bir süre önce yayınlanan “Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri” isimli kitabı, toplu iş hukukumuzda yaşanan önemli değişikliklerin ülkemizde ne gibi etkiler doğuracağını ortaya koyan önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Canbolat eserinin başlangıç kısmında, onu bu çalışmayı yapmaya iten etkenleri özetle şu şekilde ifade …