Kategorideki yazılar

34.Sayı-Çalışma ve Toplum


Sunuş 34. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızı, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” özel sayısı olarak çıkartmayı öneren Yayın Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zeki Erdut ve Doç. Dr. Oğuz Karadeniz’in Yayın Yönetmeni olarak vermiş olduğu büyük emekle çıkartabiliyoruz. Kendilerine ve makale gönderen değerli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Dergimizin yayına hazır olduğu aşamada “İş Sağlığı İş Güvenliği” Yasası …

Önsöz Uluslararası Çalışma Örgütünün tahminlerine göre her yıl 358,000 çalışan iş kazaları, 1,950,000 civarında çalışan ise meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybediyor[1]. Söz konusu rakamlar şu anlama geliyor: Bu yazıyı okuyup bitirdiğiniz süre içinde dünyada yaklaşık iki işçi iş kazası sonucu, yedi işçi ise meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş olacak. Rakamlar insanlık dramı bu tabloyu ortaya …

Oğuz KARADENİZ[1]* Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer edilmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde iş kazası ve meslek hastalıkları sayısı artarken, gelişmiş ülkelerdeki çalışanlar, hizmet sektöründeki olumsuz çalışma koşulları nedeniyle, yeni risklerle karşı karşıya kalmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimden kente hızlı göç, eğitim seviyesi düşük işçilerin, işlere uyarlanamaması, uluslararası …

Recep KAPAR[1]* Özet: Ekonomik krizler çalışanların iyilik hali, ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kriz zamanlarında, kötü sağlık koşulları içeren eğreti çalışmada, önemli bir artış görülmektedir. Artan iş yükü, çalışma zamanı modellerinde değişim, üretimin azalması, işini kaybetme stresi ve kaygısı, çalışanların sağlığı üzerinde istenmeyen olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kriz …

Levent AKIN[1]* Özet: İş sağlığı ve güvenliği, soysal tarafların tümünün katkısını gerektiren disiplinler arası bir alandır. Bu kapsamlı ve özgün yapısına rağmen konu uzun yıllardan beri hak ettiği ilgiyi görememekte, ortaya çıkan iş kazaları sonucu gündeme girmekte ve girdiği hızla da yeni bir iş kazasına kadar gündemden düşmektedir. Bununla birlikte ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine …

Erdem CAM[1]* Özet: Türkiye’de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010 yılları arasında konu hakkında iki yönetmelik daha yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerden ilk ikisi Danıştay’ın bazı maddeler üzerinde vermiş olduğu iptal kararları sonucunda geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle üçüncü bir yönetmelik yayımlanmıştır. Bu çalışmada söz konusu üç yönetmeliğin mukayeseli incelemesi yapılmıştır. …

(Karar İncelemesi) Ali GÜZEL[1] Deniz UGAN ÇATALKAYA[2] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 3.2.2010, E. 2010/21-36, K. 2010/67[3] Özet 1. Kaza geçiren işçi, E. Şirketi’nde 3 hafta önce işe başlamış olup, işi, sipariş üzerine çeşitli işyeri, ev gibi yerlere su götürmektir. Olay tarihinde, teslim edilen suyun bedelini tahsil amacıyla gidilen binanın asansörünün bozuk olmasına ve kabinin katta …

Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 19.04.2012 Karar Sayısı: Rs.C-415/10 (Meister) İş başvurusunda başarısız olmuş olan kişilere bilgi verilmemesi hali, ayrımcılık yapıldığı hususuna işaret edebilir. Özü: İş başvurusunda bulunmuş ancak başarısız olmuş ve ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşünen kişiler, Avrupa Hukuku kaynaklı olarak, işe alınmış olan kişi ve de seçim kriterleriyle …

4/C Anarşisi Hukuksuz Dayanaklarıyla 4/C’ler Ve 4/C’liler 1965–2012 Murat ÖZVERİ[1]* Mesut GÜLMEZ, 15 Bölümden oluşan “4/C ANARŞİSİ” başlıklı kitabını dört Kesime ayırmış. 4/C’nin ve 4/C’lilerin, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın kabul edildiği tarihten 2012’ye değin incelendiği 4/ANARŞİSİ’nin alt başlığı da anlamlı: Geçici personel istihdamı alanında “anarşi” oluşturan 4/C’ler, “Hukuksuz Dayanaklarıyla” ele alınıp tartışılmış. Geçici personel istihdam biçim(ler)ini “sosyal …

Kadın Emeğini Farklı Boyutlarıyla Düşünmek Aslıcan Kalfa-TOPATEŞ[1]* Makal, Ahmet ve Toksöz, Gülay (der.) (2012), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi. Kadın emeği konusu sosyal bilimlerde, 1970’li yıllardan itibaren sosyalist feminist ve maddeci feministlerin çözümlemeleriyle ilerleyen bir çalışma alanı olmuş, özellikle Lise Vogel, Susan Sontag, Heidi Hartmann, Eli Zaretsky, Mariarosa Dalla Costa gibi …