Kategorideki yazılar

31.Sayı-Çalışma ve Toplum


Yeni bir sayıda yeniden merhaba. Prof. Dr. Nuri Çelik, “Toplu İş Sözleşmeleri İle Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde ve Fesih Bildirimi Sürelerinin Artırılmasında Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı makalesinde, toplu sözleşme özerkliğinin sınırlandırılması sorununu uygulama ve Yargıtay kararları ekseninde incelemiş, bu konuda öğretide ortaya atılan görüşleri tartışmıştır. Prof. Dr. Engin Yıldırım “Zaman Disiplini ve Çalışma Zihniyeti:  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın …

Prof. Dr. Nuri ÇELİK[1] ÖZET: Toplu Sözleşme hakkı anayasanın 53. Maddesinde temel bir hak olarak düzenlenmiştir. Yargı kararlarında ise toplu sözleşme hakkının kötüye kullanılmayacağı belirtilmiştir. Çalışma koşullarının toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmesinde hakkın kötüye kullanılamayacağı tespiti özünde toplu sözleşmeleri aracılığı ile düzenleme yetkisinin sınırlanması anlamına gelmektedir. Makalede, toplu sözleşme özerkliğinin sınırlandırılması sorununu uygulama ve Yargıtay kararları …

Engin YILDIRIM[1]* Özet: Bu çalışma, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanından hareketle modern zaman disiplini ve çalışma zihniyeti arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Roman, modernitenin gerekliliğini öne çıkarırken, Türk toplumunun henüz böyle bir dönüşüme hazır olmadığına da dikkati çekmektedir. SAE kapitalizme hazır olmayan bir toplumsal yapıyı betimlemektedir. Geçmişin yeniden canlandırılamayacağının farkında olan Tanpınar, Türk toplumunun modernleşmek …

Hasan Nüvit GEREK[1]* Özet: İş güvencesi, 4773 sayılı Kanunla getirilmiş ve 4857 sayılı İş Kanunu ile uygulamada önemli bir yer edinmiştir. Beraberinde de İkale sözleşmesi olarak bilinen ve uzun yıllardır uygulanmayan bir başka müesseseyi canlandırmıştır. Bu müessese 1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde uygulamada pek görülmediği halde, iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesini izleyerek, özellikle 4857 sayılı …

Mustafa DURMUŞ[1]* Abstract: In the United States of America, trillions of US dollars were spent to resque the major banks and other financial instutions of Wall Street, immediately after the 2008 crisis. On the other hand, to get healthcare services became increasingly harder for working families and unemployed. This caused a public outrage and a …

Mahmut KABAKÇI[1]* Özet: Bir istihdam türü olarak Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren uygulanan, 4857 sayılı Kanun m.90’nın kabulünden sonra daha da yaygın hale gelen ödünç iş ilişkisi, Türk İş Hukukunun yasal değil ancak maddi bir gerçekliğidir. 2009 yılında 5920 sayılı Kanun ile mesleki anlamda ödünç iş ilişkisinin düzenlenmek istenmesi isabetli olmakla birlikte, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi …

Ahmet Yılmaz ATA[1]* ÖZET: Suç olgusunu belirleyen faktörler çerçevesinde üzerinde durulması gereken en önemli konu başlıklarından bir tanesi, genel ekonomik yapıdır. Ekonomik yapı ve suç ilişkisi, bağlamında yapılan araştırmalara bakıldığında genellikle; işsizlik, yoksulluk, ücretler, piyasa koşulları ve enflasyon değerleri gibi ekonomik unsurların ele alındığı görülmektedir. Bu unsurların suç eylemi ile ilişkisinin nasıl bir görünüm sergilediğini …

Gülçin TAŞKIRAN[1]* Özet: Taşeronluk sistemi küçük firmalardaki ucuz işgücünden yararlanmak ve çeşitli yasal yükümlülüklerden kurtulmak için kullanılmasının yanı sıra, işçilerin örgütlenmesini engellemek amacıyla da kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. İş güvencesiz ve birçok temel haklarından yoksun olarak çalışan taşeron işçilerin sendikalaşamaması çalışma koşullarını her geçen gün daha kötüye götürmektedir. Ancak sendika içinde örgütlenemeyen taşeron …

Tuncay BİLECEN[1]* ÖZET: Türkiye solunda hiçbir siyasi oluşumla doğrudan ilişki kurmayarak özerk bir tavır sergileyen Birikim dergisi, bu yönü ve uzun erimli yayın hayatıyla bir gelenek oluşturabilmiş belki de tek örnektir. 1975 Mart’ında yayın hayatına başlayan Birikim dergisi, 12 Eylül’den kısa bir süre önce kapatılmış, bu tarihe kadar 61 sayı yayımlanmıştır. Mayıs 1989’da tekrar yayımlanmaya …

  Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 08.12.2011 Karar Sayısı: 6 AZR 354/10 Mesleki eğitim gören, henüz reşit olmayan bir çırağın iş sözleşmesinin feshin geçerli olabilmesi için, çırağın ebeveynlerine ait posta kutusuna fesih bildirimini atmak yeterli olmaktadır. Özü: Henüz reşit olmayan bir çırağın iş sözleşmesi deneme süresi içersinde feshedilecekse, bu durumda fesih bildiriminin …