Kategorideki yazılar

23.Sayı-Çalışma ve Toplum


23.Sayımızla sizlere bir kez daha merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Prof. Dr .Melda Sur makalesinde “Siyasi Grev” kavramını Türk Hukuku, Mukayeseli Hukuk, Uluslararası Çalışma Örgütü denetim organları kararları ışığında değerlendirmiştir. “Salt” siyasi amaçlı grevlerle işçilerin ekonomik ve sosyal taleplerini destekleyici barışçı grev hareketleri arasında uluslar arası hukukun ayrım yaptığını vurgulayan yazar, işçilerin  ekonomik ve sosyal taleplerini …

Melda SUR[1] Abstract Political Strike in Turkey The Turkish Constitution, while recognizing the right to strike in its art.54, prohibits some forms of industrial action, such as political and general strikes. The Law No.2822 on Collective Labour Agreements, Strikes and Lockouts brings additional restrictions and penal sanctions punishing unlawful strikes, among which political strikes are …

Barış SEÇER[1]* Anahtar Kelimeler: Sendikalara yönelik tutumlar, sendika üyesi olma isteği, algılanan cinsiyet ayrımcılığı, kadınların sendikalaşması The Effect of Women’s Union Attitudes and Perceived Gender Discrimination on The Willingness to Join a Union Abstract In literature, it is indicated that both the unionization rate and the participation to union actitivities of women is lower than …

Recep KAPAR[1] ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization Abstract The ILO’s 97th International Labour Conference adopted a major Declaration, on 10 June 2008. The ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization designed to strengthen the ILO’s capacity to promote its Decent Work Agenda and its four strategic objectives (employment, social …

Yusuf YİĞİT[1]* ABSTRACT Employees’ right to information and consultation has place in several regulations of European Union Law at contractual, charter and directive levels. While information and consultation right can be about getting information on essential parts of a labour contract, it could also be associated to issues such as health and safety at work, …

Hakan TOPATEŞ* ABSTRACT Every historical period is a reflection of its own economy-politics. In this meaning the concept of social exclusion is a construction of hegemonic language. The language which is used for the expression’s of social exclusion is descriptive, a metaphor and an allegory. In all meanings the concept of social exclusion has only …

Dr. Helen Kopnina[1]* Dr. Joke Haafkens Abstract: In this article, the differences in implementation of policies in relation to chronically ill employees are discussed in the context of organizational culture. It appears that an appropriate organizational culture is required to be able to take measures to retain chronically ill employees. Various stakeholders view organizational culture as …

  M. Onat ÖZTÜRK[1]* İlgili Kanun / Madde 4857S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/41150 Karar No. 2009/6661 Tarihi: 12.03.2009 İHBAR TAZMİNATI İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK ASKERLİK EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERMESİNDE İŞÇİ VE İŞVERENİŞN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ İŞE İADE DAVASI ÖNCESİ İHBAR ÖNELİ VERİLMİŞ OLMASININ İŞE İADE SONRASI FESİHTE VERİLMESİ GEREKEN İHBAR ÖNELİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI …

Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi : 23.06.2009 Karar Sayısı: 2 AZR 606/08 İşçilerin, personel görüşmelerine katılmama hakları bulunmaktadır Özü: İşverenin sahip olduğu yönetim hakkı, iş sözleşmesinde yapılacak olan değişiklere ilişkin personel görüşmelerine işçilerin katılması yönünde bir yükümlülük getirmesini, kapsamamaktadır. Olay: Davacı işçi, davalı işverenin yanında yaşlıların bakımından sorumlu olarak istihdam edilmiştir. Davalı, …