Kategorideki yazılar

22.Sayı-Çalışma ve Toplum


22.Sayımızla tekrar merhaba. Dergimizi var eden yazarlara, hakemlere ve değerli okuyucularımıza birkaç anımsatma yaparak başlamak istiyoruz. Değerli yazarlarımızın gönderdikleri makaleler derginin üç aylık yayın periyodu, sayfa sayısının sınırlı olması, her makaleyi üç hakemin okuması, değişiklik istemleri, değişiklik sonrası makalenin yeniden gözden geçirilmesi nedenleriyle uzun sayılabilecek bir zaman aralığında yayımlanma olanağı buluyor. Araya özel sayı girince …

Münir EKONOMİ[2] ABSTRACT General job security precautions that put reservations on the termination of indefinite job contracts by the employer seem to be the primary conern when the job security or protecting of the worker against the job contract termination is under debate. Nonetheless, in the the formerly established job security takes place special provisions …

Banu UÇKAN[2]* Deniz KAĞNICIOĞLU[3]** Workers’ Perceptions and Attitudes Towards the Trade Unions: The Case of Eskişehir Abstract The unions have been loosing their current and potential members due to some internal and external factors in all over the world. External factors which affect the union density rates negatively can be characterised by globalisation, unemployment, flexibilasiton, …

Metin SARFATİ ABSTRACT Political economy has a significant place in the problematic of perception of social reality entirely just like its important role in generation of human sciences. In this article, within the frame of these ideas, subject-individual process will be handled within the context of modernization; original approach of the philosophy of political economy …

F. Burcu SAVAŞ[1]* ABSTRACT The data-processing tools, which have become an integral part of modern life, have a double vocation: Primarily it facilitates and improves the work within a company. Secondly it allows the control of the employee’s activity by the employer. But monitoring of the employees in the workplace has the capacity to prejudice …

A. Utku ERDAYI[1] NATIONAL POLICIES AS REGARDS SOLUTION OF THE YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE WORLD AND TURKEY ABSTRACT In this article, the national policies relevant to size and solutions of the problems of youth unemployment in the World and Turkey are discussed. Along with globalization and neo-liberal policies, the youth unemployment has been the common …

Gonca AYDINÖZ[1]* ABSTRACT EU law has regulated prohibition of discrimination in labor relations in extensive way. In this sense, direct discrimination and indirect discrimination concepts delivered and within in this separation, the regulations on prohibition of discrimination increased in variety. The rules of proof are very important on execution of prohibition of discrimination. The rules …

 Mesut GÜLMEZ[1]* T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi Esas: 2008/4109; Karar: 2008/5196 Mahkemesi: Beyoğlu Asliye 3. Hukuk Mahkemesi Tarihi: 29.05.2008 Numarası: 2007/190 – 2008/236 Davacı: K.H. Davalı: Lambda İstanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel Kadın ve Erkekler Arası Dayanışma Derneği YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi belirlenen saatte temyiz …

Prof. Dr. Nuri ÇELİK[1]* Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 28.3.2008, E.2007/14425 K.2008/6670 [2] DAVA: Davacı, sendikal aidat alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.Tekbas tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Dosyadaki yazılara toplanan …

Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 17.02.2009 Sayısı : 9 AZR 676/07 İşverenler, iş kıyafetlerinin alımıyla ilgili olarak ortaya çıkan masrafları sınırlı ölçüde işçilere yansıtabilirler. Özü: Kanunun hükümlerinde koruyucu iş giysilerinin taşınmasının zorunlu olarak öngörüldüğü durumlarda, işverenler istihdam ettikleri işçilere bu giysileri ücretsiz olarak hazır etmek durumundadırlar. Bu yönde yasal bir hüküm bulunmadığı …