Kategorideki yazılar

21.Sayı-Çalışma ve Toplum


  21. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızı kadın emeği konusunu işleyen özel bir sayı olarak çıkartacağımızı 19. Sayımızda duyurmuştuk. Özel sayımızın gönüllü editörlüğünü ise değerli hocamız Prof. Dr. Gülay Toksöz üstlendi. Büyük bir titizlikle sürdürdüğü editörlük için hocamıza ve makalelerini bizim paylaşan araştırmacılara teşekkür ediyor. Biz kadın emeği konusunda özel sayı çıkartmaya çalışırken bu konuda …

  Kadın emeği ve istihdamına yönelik çalışmalar Türkiye’de son yıllarda önem kazanmaya başladı. 1990’lı yıllarda giderek güçlenen kadın hareketinin öncelikle gündemine aldığı, kadınların temel insan haklarının ihlali açısından hayati bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadeleydi. Kadınlara yönelik yasal eşitsizlikler ve ayrımcılıklarla mücadele bir diğer öncelikli mücadele alanı oldu. Emek ve istihdam sorunları bu alanda …

Nurcan ÖZKAPLAN[1]* SUMMARY Emotional labour is the inherent part of care labour and the analysis of emotional labour may be called a sociology of (woman’s)work and there are now a variety of feminist analysis of it under various names. Feminists criticize mainstream economics not by the way that the market based definitions ignore women’s work, …

Çağla Ünlütürk ULUTAŞ[1]* ABSTRACT Feminization of poverty and gender based differentiation of poverty experiences will be analysed in this paper. The aim of this study is associating female poverty with subordination of women, rather than making a contribution to the continuing debate on poverty. Key Words: poverty, feminization of poverty, women’s strategies for coping with …

Saniye DEDEOĞLU[2] Abstract The rate of female employment has disproportionately been low in Turkey with comparison to EU countries while the rate of female inactivity has again been disproportionately high. The joint of effect of the rural-urban migration since the 1950s and the limited employment creation capacity of the Turkish economy are seen as reasons …

Şenay GÖKBAYRAK[1]* Transformation of Welfare State and Female Migrants as Invisible Care Workers ABSTRACT Feminization of migration is one of the main characteristics of current migration flows. Population ageing and increasing women labour force participation in developed countries create huge demand for female migrants to fill gaps at their care services. The concept of global …

Betül URHAN[1]* Invısıbles’ Struggle To Be Vısıble: Workıng Women’s Organizatıons Increase in women workforce brought the problems of organization of women in trade unions and their representation back into the agenda. In this process, hundreds of organizing experiences from diverse regions of the world will be enlightening for attracting women to unions. This article focuses …

Kadriye BAKIRCI[1]* Can Domestıc Vıolence Be Adressed By The Employment/Labour Law Mechanısms Abstract Domestic violence is very common. Surveys made in some Western countries indicate that intimate partner violence has adverse consequences in the workplace. It affects the victim’s working life. The abuser who perpetrates domestic violence can also disrupt his partner’s workplace. Now that …

Hatice Duygu ÖZER[1]* T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 17.09.2007 Esas No: 2007/29103 Karar No: 2007/26743 ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I-a maddesinde “…İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17.maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve …

Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü: İşçiler, hastalıkları nedeniyle yıllık ücretli izne çıkamamaları durumunda yıllık ücretli izin haklarını – Alman hukukundaki uygulamanın aksine – kaybetmezler. Bu nedenle yıllık ücretli izne çıkılamaması halinde, işçiye …